Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(25),Budapest XIII. ker(15),Budapest VII. ker(17),Budapest V. ker(22)

ECONÓGRÁD Ökoturisztikai Fejlesztési, Képzési Alapítvány Nógrád és Környékének esélyegyenlőségéért és fenntartható fejlődéséért

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1061 Budapest , Jókai tér 8. fszt./4.

képviselő: dr. Kricsfalvi Anita

képviselő: dr. Kricsfalvi Anita
Az alapítvány célja, hogy elősegítse Nógrád és környéke fenntartható fejlődését, ennek érdekében olyan tevékenység folytatása, amely egyszerre valósítja meg a helyi értékek (környezetvédelem, helyi vár és környéke) védelmét és a helyi ökoturizmus és biogazdálkodás fejlesztését, ezáltal esélyegyenlőséget biztosítva a helyi elsősorban női és elhelyezkedési gonddal küzdő, vállalkozni kívánó lakosok e tevékenységbe történő bevonásához. Az alapítvány fontos céljának tekinti továbbá, hogy ennek érdekében olyan társadalmi tevékenységet folytasson, amely képzésekkel, előadássorozatokkal, helyi kulturális programok szervezésével bevonja, ill. érdekeltté tegye a helyi lakosság, szervezetek aktív részvételét e tevékenység végzésében. Az alapítvány Nógrád és Környéke fenntartható fejlődéséért kíván tevékenységet végezni, támogatni azon személyeket és szervezeteket és együttműködni mindazon személyekkel, szervezetekkel, akik e cél érdekében hasonló tevékenységet folytatnak Nógrádban és a rétsági kistérségben. Az alapítvány nemzetközi tevékenysége keretében szakmai együttműködést kíván kiépíteni olyan külföldi szervezetekkel, amelyek az alapítvány céljával összhangban tevékenykednek. Az alapítvány erősíteni kívánja a szlovák határ mentén élők közötti együttműködés fejlesztését is az ökoturizmus fejlesztésében és a kulturális örökségvédelem terén. Az alapítvány fontosnak tartja olyan tájékoztató anyagok készítését (prospektus, film stb.), amelyek felhívják a figyelmet Nógrád és Környéke értékeire, környezetvédelmi szempontokból fontos és védelmet igénylő műemlékeire, a helyi szokásokra, a helyi erőforrások kihasználásra fenntartható fejlődés érdekében, amelynek eléréséhez más támogatókat, pályázati lehetőségeket is igénybe kíván venni.