Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest XIII. ker(1215),Budapest VII. ker(892),Budapest V. ker(1350)

EB OVO Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi), Helyben: (egészségügyi,környezetvédelmi)

1065 Budapest , Hajós utca 43. I./23.

képviselő: Csonka Berta

képviselő: Csonka Berta
az egyesület célja, hogy népszerűsítse, tudatosítsa, elismertesse és elmélyítse
a kutyáknak és a kutyatartásnak az egyének életében, és egyben a társadalomban is kiemelt szerepét, különös tekintettel a kutyák tudományosan igazolt életminőség-javító hatására;
a kutyákkal, mint érző lényekkel való együttérzést az állatvédelem e területének kiemelt jogérvényesítésében való közreműködés által hatósági és nem hatósági eljárásokban;
az ebtartók és a kutyát nem tartók közötti köznapi konfliktusok felszámolásának lehetőségeit egy olyan szemléletmód kialakításával, amely biztosítja a kutyák és emberek harmonikusabb együttélését, a kutyával nem rendelkezők és az ebtartók jogegyenlőségét.
Ezért az egyesület az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat megszólító közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok útján), nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás felébresztésére törekszik, míg a kutyatartók fokozott felelősségvállalásának az érdekében egy olyan etikai-magatartási kódexet kíván kidolgozni és népszerűsíteni, amely csökkenti a feszültséget az ebtartók és a kutyát nem tartók között. Ennek egyik preferált eleme az, hogy az ebtartók önként kövessék a kutyapiszok eltakarítását, amely egyben ezen közegészségügyi probléma elsődleges kezelését is jelenti.