Észrevétele van?

Bogyiszló(1),Fajsz(5),Bátya(3),Sükösd(7)

Dusnok Községi Sportegyesület

(sport,oktatási), Helyben: (sport,oktatási)

6353 Dusnok , István király utca 9.

képviselő: Berta János elnök, Ollósi László elnökhelyettes

képviselő: Berta János elnök, Ollósi László elnökhelyettes
Az Egyesület alapvető célja Dusnok község területén a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés és a szabadidő hasznos eltöltésének, illetőleg ezek lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportszerű magatartás és sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. Az Egyesület gondoskodik tagjai és a településen, valamint vonzáskörzetében lakók ilyen igényeinek kielégítéséről, működési területén elősegíti az oktatási és nevelési intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, sajátos eszközeivel és lehetőségeivel pedig közreműködik az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos társadalmi és intézményi feladatok ellátásában. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az egyesület alaptevékenységének minősül.