Észrevétele van?

Bagod(7),Teskánd(6),Babosdöbréte(2),Gellénháza(12),Csatár(5),Bocfölde(3),Kisbucsa(4),Alsónemesapáti(4),Zalaszentiván(12),Nagypáli(7),Kiskutas(2)

Csácsihegyért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi), Helyben: (természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg , Platán sor 18. fsz.2.

képviselő: Balogh János

képviselő: Balogh János
A Zalaegerszeg csácsi városrésztől keletre fekvő, Zalaegerszeg városához tartozó dombság ? Csácsihegy, Cserhegy, Henyeihegy, stb. - területén; a környezet védelmének általános szabályairól és a növényvédelemről szóló hatályos törvények és rendelkezések alapján elősegítse a terület gyümölcs- és szőlőtermelő jellegének megőrzését és továbbfejlesztését; segítse a gyümölcs- és szőlőtermelés korszerűsítését lehetővé tevő ? az övezet városrendezési előírásainak is megfelelő ? nagyobb termelési egységek kialakítását, az út és közlekedési, valamint közbiztonsági viszonyok javítását, továbbá az idegenforgalomnak is kedvező tájjellegű termékszerkezet létrehozását; a város lakossága részére is egészséges kikapcsolódási szabadidő- és relaxációs környezetet nyújtson; a területen ? az emberi egészség védelme érdekében ? a környezetkímélő növénytermesztés egyre nagyobb terhet nyerjen és ezzel lehetővé váljon a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése károsodásának megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása; elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a környezet megóvását, a természeti erőforrások kíméletes kihasználását, a megújuló természeti erőforrások felhasználását és népszerűsítését, azaz a fenntartható életmód és fogyasztási szokások kialakítását és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztését tűzi ki céljának; olyan erős, kölcsönös megegyezésen, együttműködésen és szolidaritáson alapuló demokratikus helyi közösséget hozzon létre, amelynek tagjai példamutató módon felelősséggel viseltetnek egymás és a környezet iránt, felváltva egymás segítését, érdekeinek képviseletét.