Észrevétele van?

Dunavecse(2),Szalkszentmárton(1),Perkáta(1),Kisapostag(1),Baracs(1),Nagyvenyim(3)

BONITA

(egészségügyi,szociális,kulturális), Helyben: (egészségügyi,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros , Vasmű tér 1-3.

képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.

képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.
A Kft-vel munkaviszonyban álló, vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdijasainak, valamint ezek velük közös háztartásban lévő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljaik megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint a Dunaferr Zrt. alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg a munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent. Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset vagy foglalkoztatási megbetegedés következtében elhunyt.

Célja az alapítványnak, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen a jelen alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Célja továbbá az alapítványnak, hogy ezen okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse.