Észrevétele van?

Sajóhídvég(8),Bőcs(14)

Berzék Községéért közalapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3575 Berzék , Petőfi u.42.

képviselő: Kleinné Szentiványi Dóra

képviselő: Kleinné Szentiványi Dóra
Minden olyan közfeladatban való közreműködés, amely Berzék Község fejlesztését és lakosainak érdekét szolgálja. E közhasznú feladatok az alábbiak: - településfejlesztés, településrendezés - épített és a természeti környezet védelme - lakásgazdálkodás - vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés - Helyi közutak, közterületek fenntartása - Köztisztaság és településtisztaság biztosítása - helyi tűzvédelem, önkéntes tűzoltóság - a közrend, közbiztonság védelme, erősítése, polgárörség támogatása - helyi energiaszolgáltatás javítása - a munkanélküliség csökkentése, községi foglalkoztatás elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások támogatása - az iskolai, óvodai nevelés, oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem - községi egészségügyi ellátás, egészséges életmódra nevelés - szociális tevékenység, családsegítés, midőskorúak gondozása - kultúrális, művelödési tevékenység községi sportámogatás - kissebbségek jogainak érvényesítése - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - községi könyvtár fejlesztése