Észrevétele van?

Pörböly(4),Bátmonostor(10),Vaskút(22),Szeremle(13),Bácsbokod(20),Csávoly(13),Érsekcsanád(15)

Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb), Helyben: (sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja , Széchenyi István utca 16.

képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag

képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag
Az alapítvány létrehozói segíteni és támogatni kívánják a Baján és környékén élő vagy tanulmányokat folytató, valamint az ide települő, továbbá az innen elszármazott, de még kapcsolatot tartó evangélikus, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek, fogyatékkal élők közösségi és hitéleti tevékenységét., Az Alapítvány közreműködik különböző táborozási, üdültetési lehetőségek megteremtésében, támogatásában, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, találkozók, csereutazások, kirándulások megszervezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a gyülekezeti tagokat, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló embereket érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok, koncertek megszervezésében., Segíti a Bajai Gyülekezetben a pasztorális feladatok, hitéleti tevékenységek ellátását, lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti a vezetőképzést., Közreműködik a Bajai Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez szükséges épületek kialakításában, létrehozásában, felújításában, a Gyülekezet működését szolgáló technikai, személyi és műszaki feltételek biztosításában, berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök, gépjármű beszerzésében. Támogatást nyújt továbbá ezen épületek és tárgyak fenntartásához, karbantartásához, működtetéséhez., Segítséget nyújt az alapítványi célok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésében, fenntartásában., Kapcsolatot tart hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, egyházakkal lés alapítványokkal.