Észrevétele van?

Pörböly(4),Bátmonostor(10),Vaskút(22),Szeremle(13),Bácsbokod(20),Csávoly(13),Érsekcsanád(15)

Baja Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (sport,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja , Szentháromság tér 1.

képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök

képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.85-96.paragrafusában rögzített kötelező,ill.az önkormányzat által felvállalt feladatok teljesítésének a segítése, különösen a - tehetségkutatással,tehetséggondozással kapcsolatos feladatellátás feltételeinek biztosítása - a szociális hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának a támogatása - a szaktárgyi,művészeti területen,ill.a sportban elért kiemelkedő eredmények elérést célzó felkészülés támogatása - a város hosszabb távú fejlődését szolgálva tehetséges,kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának támogatása, a fiatalok szülővárosukhoz való kötődésének erősítése - tanulmányi ösztöndíj nyújtásával, képzési költségekhez való hozzájárulással, tandíjfizetés átvállalásával, kiemelkedő eredmények erkölcsi és anyagi elismerésével.