Észrevétele van?

Pörböly(4),Bátmonostor(10),Vaskút(22),Szeremle(13),Bácsbokod(20),Csávoly(13),Érsekcsanád(15)

Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális,egyéb), Helyben: (tűzoltó,sport,kulturális,egyéb)

6500 Baja , Táncsics utca 22. fszt./1.

képviselő: Körtési Attila kuratóriumi elnök

képviselő: Körtési Attila kuratóriumi elnök
Célkitűzései szerint, ennek keretében a tevékenységei alapján Baja és térsége tűzvédlmi színvonalának javítása: Célja, hogy közreműködése során a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kialakulását megelőzze, az ellenük való eredményes védekezés, illetőleg következményeinek felszámolása., Elősegíteni a térségben működő hivatásos és önkéntes tűzoltóságok mentő-megelőző tűzvédelmi munkájának javítását, a folyamatos tevékenységhez, működőképeséghez szükséges feltételek biztosítása, korszerűsítése., Hozzájárulni a lakosság széles rétegeinek biztonságérzetét növelve anyagi-pénzügyi esz-közökkel Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a térségben működő ön-kéntes tűzvédelmi szervezetek új, korszerű gépjárműfecskendők, tűzoltó-technikai, műsza-ki-mentési, tűzoltó szakfelszerlések és egyéni védőeszközök beszerzéséhez, pályázatokon való elindulásához., Segíteni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeinek, életkörül-ményeinek javítását szolgáló, valamint a laktanya állag megóvása, felújítására irányuló be-ruházások megvalósítását., Elismerni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavéde-lemben kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját, elősegíteni társadalmi megbecsülését., A tűzkárok megelőzése, tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében oktató, meg-előző tevékenységet folytatni, bemutatókat szervezni., Anyagilag támogatni felvilágosító, oktató és szemléltető anyagok eszközök, segédletek, nyomdai szórólapok előállítását., Se-gíteni és támogatni a tűzvédelemmel összefüggő sport-és kulturális rendezvények szerve-zését, lebonyolítását., Segíteni a hazai tűzoltó rendezvények, tudományos találkozók meg-szervezését, létrejöttét, a partner kapcsolatok kialakítását., Támogatni és segíteni tűzoltás-ban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők idegennyelv tanulását.