Észrevétele van?

Kópháza(10),Fertőboz(1),Harka(7),Fertőrákos(11),Ágfalva(15)

ALUMNIFELNŐTTKÉPZÉSÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási), Helyben: (oktatási)

9400 Sopron , Kossuth Lajos u. 4.

képviselő: Varga Judit

képviselő: Varga Judit
Alap és lehetőség teremtése szakembereknek és a tanuló ifjúságnak céljaik megvalósítására. Kiválasztott felnőttoktatási intézményben folyó oktatási tevékenység támogatása, piacképes tudás megszerzésének javítása. Középfokú oktatási intézmény létrehozása, fenntartása és üzemeltetése. Alapfokú, középfokú oktatás. Többirányú szakképesítéssel, idegen nyelvtudással rendelkező, a korszerű gazdasági igényeknek megfelelni tudó, hazai és határainkon túli munkaerő képzése, továbbképzése és átkápzése, az alapítvány által működtetendő felnőttképzési, valamint középfokú oktatási intézményben. A tanulmányi, szakmai munkában kiemelkedők részére ösztöndíjak folyósítása. A felnőttképzésben, valamimt a tanköteles korú gyermekek, illetve az érettségizettek számára az új képzési módok elősegítése és a hozzá kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megtermtése, a fejlett felnőtt- és szakképzés megvalósítására. A színvonalas oktatáshoz szükséges tervek, koncepciók, valamint az eszközök, berendezések, tárgyi, személyi és infrastrukturális feltételek fejlesztésének, javításának, korszerűsítésének elősegítése. A képzésben résztvevő pedagógusok, tanulók érdekeltségének növelése és egy korszerű ösztönzési rendszer kidolgozása. A felnőttképzési, szakképzési rendszer fejlesztése, a szakmai színvonal és képzési struktúrák nemzetközi színvonalhoz való felzárkóztatása. A felnőttképzésben, szakképzésben résztvevő tanulók tandíjának teljes, ill. részleges megtérítése szociális juttatások, ingyenes taneszközök, tankönyvek, utazási és étkezési költségek biztosítása. A tanárok, gyakorlati oktatók alapdíjon felüli ösztönző, eredménygarancián alapuló díjazásban való részesítése. Szükséges az oktatási tevékenységhez kapcsolódó költségek, tanulmányutak megtérítése, egyéb juttatások, üdültetés biztosítása. Az oktatási, illetve demonstrációs eszközök megléte. Az oktatási tevékenység ismert- és elismertségét növelő promóciós anyagok, kiállítások, reklám, propaganda, közvélemény kuttatások szervezése.