Észrevétele van?

Tiszatardos(2),Tokaj(70)

A Tiszaladányi Darvas JózsefÁltalános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3929 Tiszaladány , Kossuth L.u.54.

képviselő: Bényeiné Szőke Andrea elnök

képviselő: Bényeiné Szőke Andrea elnök
-az iskolai oktatás feltételeinek javítása, -az oktató nevelő munka szintentartása és színvonalának növelése (kiscsoportos foglalkozások biztosítása). -idegen nyelv tanulás ösztönzése, idegen nyelvi képzés, továbbképzés támogatása, -iskolai és szabadidős programok támogatása (kirándulás,táborozás, üdültetés, szinház-múzeumlátogatások támogatása), -tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, tanulók és kísérő nevelők utaztatásához és nevezési díjak költségeihez hozzájárulás, -az oktatás hatékonyságát javító és megújítását célzó programok, továbbképzések szervezésének elősegítése, külső óraadói, megbízási díjak finanszírozása (művészet: zongora, furulya, tánc...). -felszereltség javítása, -környezet károsodást megelőző eljárások segítése, - NAT bevezetéséhez szükséges szakmai, módszertani anyagok beszerzésének költségeihez hozzájárulás (kézikönyvek, szakkönyvek, forrásanyagok), - a tanórán kívűli ifjúsági és szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása az egészségmegörzésért (sporteszköz, sportfelszerelés, spoertszer beszerzése, sportesemények, rendezvények támogatása), - szakkörök, irodalmi színpad tevékenységeinek támogatása, tárgyi feltételek biztosítása, - különböző alapítványok és szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek elnyeréséhez szükséges anyagiak (nevezési díj, pályázati űrlap, saját forrás ...) biztosítása, - az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tárgyi feltételeinek biztosítása.