Észrevétele van?

Budaörs(27),Budapest XXII. ker(28),Budapest XII. ker(110),Budapest IX. ker(104),Budapest V. ker(163),Budapest I. ker(78)

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

(egyéb), Helyben: (egyéb)

1116 Budapest , Fehérvári út 195. VI.66.

képviselő: Nagy Erzsébet

képviselő: Nagy Erzsébet
A demokratikus viselkedési magatartási és közéleti kultúra, a pozitív egyéni és közösségi magatartásminták, az egyenrangú emberi kapcsolatok feltételei, az együttműködési készségek fejlesztése. - Bibó István szellemi műhely kiemelt támogatása; - Bibó István életművének, szellemi örökségének feldolgozása, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás végzése, támogatása; - Az európai és észak-amerikai szellemi örökség, a zsidó-keresztény alapozottságú demokratikus politikai kultúra, az euroatlanti gondolat tudományos igényű népszerűsítése, az Európai Unióval kapcsolatos kutatások ösztönzése; - A totalitárus rendszerekkel és a terrorizmussal szembeni demokratikus összefogással, így az Észak-atlanti szerződés szervezetével (NATO) összefüggő kutatások elősegítése; - A kisebbségi léttel, a kollektív jogokkal kapcsolatos európai kérdések feltárása; - A XIX.-XX. századi észak-amerikai, európai és magyar demokratikus eszmetörténeti örökség ápolása, feldolgozása, összehasonlító vizsgálatok elvégzésének ösztönzése; - Az előző pontokban célként meghatározott témákban tudományos konferenciák, tanulmányi napok szervezése, lebonyolítása; - Az Alapítvány céljainak megvalósítása során összeállított és megírt könyvek, jegyzetek, tanulmányok megjelentetése, kiadása és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése; - A kiadott könyvek médiákban, nyilvánosság előtti bemutatása, könyvbemutatók szervezése, lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó munkák ellátása.