Észrevétele van?

Ságvár(15),Balatonszabadi(20),Zamárdi(22),Balatonvilágos(20)

A Balaton Halállományáért Alapítvány

(természetvédelem), Helyben: (természetvédelem)

8600 Siófok , Horgony u.l.

képviselő: Dr.Orosz Sándor

képviselő: Dr.Orosz Sándor
A Balaton természeti értékeinek, így különösen az ökológiai állapotnak meg- felelő összetételű halállomány jelentő- ségének tudatosítása, társadalmi elfo- gadottságának és elismerésének előmoz- dítása. A balatoni természetes ökológiai rendszer egyensúlyának propa- gálása, az élővilág életkörülményeinek megóvására, a létfeltételek javítására irányuló tevékenységek széleskörü meg- ismertetése. A szabadidő eltöltésének természetet kimélő lehetőségeiből a ba- latoni turisztika és idegenforgalom, a horgászturisztika fejlesztése. A Bala- ton természetes élővilága védelmében érdemeket szerzők munkásságához nyilvá- nosság biztosítása, a személyes megbe- csülés kinyilvánítása.