Észrevétele van?

Gerjen(1),Bátya(3),Miske(4),Homokmégy(2),Szakmár(3),Foktő(2),Dunapataj(6),Öregcsertő(1)

24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális), Helyben: (kulturális)

6300 Kalocsa , Foktői út 3. II/5.

képviselő: Cserháti Ákos elnök

képviselő: Cserháti Ákos elnök
Megőrizni és ápolni a harckocsizó szellemet, hagyományokat, különös tekintettel a Kalocsa helyőrségben szolgálatot teljesített tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, sor- és tartalékos szolgálatot teljesítettek tekintetében. Ennek keretében az egyesület: feldolgozza az alakulat történetét, a korábban kiadott történeti dokumentáció felújított, kiegészített, könyv formában történő megjelentetését tervezi. Összegyűjti és rendszerezi az alakulat működésével kapcsolatos régi ereklyéket, fényképeket, kiadványokat és egyéb dokumentumokat. Évente rendszeresen bajtársi találkozókat szervez. Együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az országban működő, más katonai emlékeket és hagyományokat ápoló szervezetekkel. Megemlékezést szervez a Magyar Honvédség Napjáról (szeptember 29.). Megemlékezik az alakult harckocsizó bajtársainkról.