Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
természetjárás szervezés, népszerűsítés, érdekérvényesítés, egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése, természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása. ... >>

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Siklósi út 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Bank László
Baranya megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A biodiverzitás fenntartása és a megye természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és megvalósítása. Az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása. A természetvédelmi nevelést elősegítő oktatási programok támogatása és megvalósítása. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése. Természetkímélő turizmus támogatása. A természeti értékeket közvetve vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, beruházások támogatása. ... >>

Baranyai Erdőkért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7630 Pécs, Basamalom utca 25/1.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Papp Tivadar, kuratóriumi titkár Fekete Adrienn
Baranyai erdők védelme, a természetszeretet és az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Bél-kő Környezet-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 14.
képviselő: elnök dr. Hardicsay Sándor Lóránt, elnökhelyettes Ipacs László
a végelszámolással, jogutód nélkül megszűnt BÉCEM Rt. által korábban működtetett és rekultivált mészkőbánya környezetszennyezésének megszüntetése és kármentesítése a Bélapátfalva külterületi 0140/2, 0179/3. és 0179/5. helyrajzi számok alatti ingatlanok védett természeti területté és a Bükki Nemzeti Park részévé történő nyilvánításának a megvalósulása érdekében. ... >>

BIO ÉLETMÓD Regionális Egyesület

(környezetvédelmi)

7626 Pécs, Búza tér 6 B.
képviselő: elnök dr Tóth Sándorné
az európai integráció küszöbén az ökológiai és a környezetvédelmi szemlélet a gazdasági és társadalmi szférában minél magasabb körben népszerűsítse és terjessze. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
Dunántúlon, kiemelten Dél-Dunántúlon összefogni, szervezni, segíteni csak a tagszervezetek tekintetében koordinálni a természetbarát szövetségek együttműködését, elősegíteni a természetbarát mozgalom fejlődését; természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése. A természet és a környezet védő szemlélet kialakítása különös tekintettel Baranya-Somogy-Tolna megye, Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeire. Országos és Regionális pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Felkelteni a természetjárás iránti figyelmet, igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. Kezdeményezni és szervezni a természetjáró szervezetek létrejöttét, elősegíteni és összehangolni azok tevékenységét. Kialakítani a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazni a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását egészséges életvitelét, egészségmegőrzését. Szakmailag támogatni, illetve kezdeményezni túrák és táborok szervezését. Szervezni, rendezni a természetjáró programokat. Közreműködni a természetjárás során bajbajutottak mentésében. Ellátni a természetjárók társadalmi érdekképviseletét. Szervezni, biztosítani a természetjárás szakmai fejlesztését. Ellátni a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, természetjárás más szakágainak szakképzéseit. Gondozni, fejleszteni a jelzett túristaút- hálózatot, forrásokat, kulcsosházakat, túristapihenőket, kilátóhelyeket, természetjáró létesítményeket. Propagálni, népszerűsíteni a természetjárás céljait, lehetőségeit. Támogatni a természet és környezetvédelem, állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjeszteni, segíteni az ökológiai gondolkodást. Kapcsolatot kialakítani hazai, külföldi, nemzetközi természetbarát, természetvédelmi szervezetekkel. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítani. Résztvenni a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, ezek értékesítésében, felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. Elősegíteni a természetjárás regionális fejlesztését. ... >>

Dunántúl Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szigeti út 124.
képviselő: elnök Zentai Gábor ... >>

Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesülete Young Ecologists Environmental Society

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
képviselő: elnök dr. Horváth Győző, képviselő és pénztáros Sárkány Henrik, titkár Schäffer Dávid
természet-és környezetvédelmi célú kutatások és oktatás támogatása. Az ökológiával és természet-védelemmel foglalkozó diákköri műhelyek szellemi és gyakorlati tevékenységeinek ösztönzése. A bio-diverzitás kutatására és fenntartására kidolgozott programok szervezése és támogatása. A kutató-helyek közötti kommunikáció elősegítése, kapcsolattartás az ökológusok és a környezet-és természetvédők szervezeteivel. A természet- és környezetvédelem eredményeinek népszerűsítése. ... >>

Gyermekeink egészségéért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

7630 Pécs, Felszabadulás utja 42.
képviselő: Dr. Gárvánné Garzó Beatrix ... >>

Hortus Pannonicus Egyesület

(környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szent István tér 23.
képviselő: elnök Matis Géza ... >>

Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Márta
fosszilis energiaforrások kiváltása, ezáltal a környezetszennyezés mérséklése, egészségmegőrző és betegség-megelőző hatások elérése, megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségeinek feltárása, a levegő CO2 tartalmának csökkentése, az üvegházhatás mérséklése, tevékenységek és folyamatok elősegítése. ... >>

Környezeti és Természetvédelmi Információs Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7633 Pécs, Építők útja 20/ B. fdsz./2.
képviselő: kuratóriumi elnök Komáromi István, kuratóriumi elnökhelyettes Székely László
közérdekű környezeti és természetvédelmi információk nyújtása, közkinccsé tétele tudományos ismeretterjesztés révén. ... >>

Környezetünkért Közalapítvány

(környezetvédelmi)

7621 Pécs, Király utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Kukai András
Pécs város arányainak megfelelően azokhoz a hazai és nemzetközi folyamatokhoz való hozzájárulás elősegítése, amelyek a föld ökológiai stabilitásának megőrzésére irányulnak. Mindazon kezdeményezések támogatása, amelyek elősegítik a Nemzetközi Környezetvédelmi Egyezmények betarthatóságát, és amelyek közelebb hozzák az egészséges városi környezet megvalósulásának lehetőségét a jelenlegi és majdani pécsi polgárok számára. Pécs városi és ezzek összefüggésben a Dél-dunántúli régió környezetvédelmi fejlődését, versenyképességét elősegítő és azok hosszútávú fenntarthatóságát biztosító kezdeményezések, kutatások támogatása. ... >>

Lakótársak Egyesülete

(környezetvédelmi)

7632 Pécs, Sarohin tábornok útja 146.
képviselő: Gáber János, Horváth György, Kernács Sándor, Meliorisz Béla ... >>

Malomvölgy Egyesület

(környezetvédelmi)

7636 Pécs, Malomvölgyi út 38.
képviselő: elnök Hirth Tamás
a Malomvölgyi Tó és Parkerdő környezetének, ökológiájának védelmezése, infrastruktúrájának fejlesztése; a tó és a parkerdő környezetében szemétgyűjtők elhelyezése, illegális szemétlerakást megelőző akciók szervezése; útfelújítások és környékbeli települések tömegközlekedésének fejlesztése és buszváró felújításának kezdeményezése; hatékonyabb közbiztonság megteremtése érdekében intézkedés; a tó és a parkerdő környezetében honos állat és növényvilág védelmezése, illetőleg a forrás tisztaságának megtartásában részvétel; pihenőpadok, útbaigazító táblák elhelyezése, játszóterek létesítése, parkosítással kapcsolatos építő, szervező tevékenység ellátása; a közvilágításért projekt megvalósításában részvétel; a Malomvölgyi Tó és a Parkerdő közeli településeken élők életszínvonalának javításában az infrastruktúra fejlesztésének előmozdításában közreműködés. ... >>

Malomvölgyért Környezetvédelmi Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Aidinger János utca 9.
képviselő: elnök Dinya Illés
A természeti értékek védelme, környezettudatos közösségfejlesztés megvalósítása; környezeti nevelés, kutatás, tanácsadás folytatása; kapcsolatteremtés hasonló profilú hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, velük való együttműködés kialakítása; egészséges életmódra, a sport, a mozgás és a természet szeretetére nevelés. Az egyesület elsősorban a Malomvölgyi Parkerdőhöz kötődően kívánja a célját megvalósítani, aktív részvétel a park természeti és épített értékeinek megőrzésében, fejlesztésében. A parkerdő népszerűsítése, értékeinek megőrzése érdekében környezettudatos felvilágosító munka végzése, önkéntes munkák szervezése és vezetése. Szabadidős és sport programok szervezése. Folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és a park kezelőjével, a Pécs Holding Zrt-vel. Közreműködés a park kialakításában, fejlesztésében. Szoros kapcsolat fenntartás a Pécsi és a Kökényi Horgászegyesülettel. Tevékenységével elősegítse, hogy a Malomvölgyi Parkerdő a Kertváros és Pécs lakói számára kedvelt kiránduló, sport és rekreációs terület legyen. ... >>

Mecsek Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7623 Pécs, Rét utca 8.
képviselő: ügyvezető elnök Baronek Jenő
a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további feltárásában és propagálásában, a természet- és környezetvédő munkában, a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakításában általában, de különösen saját működési területén, a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvásában, az egészséges életmódra nevelésben és annak népszerűsítésében, a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárásában, megőrzésében, a térség kultúrtörténeti múltjának feltárásában, megőrzésében. Támogatni a természet- környezetvédelmi és állatvédelem, műemlékvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek felkutatását. Elősegíteni és terjeszteni az ökológiai gondoskodást, a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, utak építését, karbantartását. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, az egyesület céljaival kapcsolatos tevékenység során bajbajutottak mentésében. Az 1891-1945 között működött Mecsek Egyesület és annak kiemelkedő munkát végző tagjai emlékének ápolása. Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és megóvása. ... >>

Mediterrán Régió Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7691 Pécs, Kuvik köz 9.
képviselő: elnök Vecsernyés Gyula
sport- és szabadidő-eltöltés jellegű, szervezett természetjárás útján elősegítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését, a természet és a környezet megismerését, szeretetét, védelmét környezettudatos szemléletre neveléssel, valamint közreműködjön az ehhez szükséges feltételek biztosításában, fejlesztésében ? elsősorban Dél-dunántúli régió területén. Ezen kívül segítségnyújtás a gyermekek és ifjúsági nevelésben, érdekeinek képviseletében, tevékenységével elősegítse a hátrányos helyzetből indultak társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. ... >>

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7691 Pécs-Somogy, Pajtás utca 17.
képviselő: elnök Farkas Tamás
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem az egész élővilág iránti felelősséget érző emberek összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, (pl. kóbor kutyák befogása) kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az állatvédelmi törvény betartatása. Lovaglás, lovassport, sport, állatterápia, segítő kutyák kiképzése, valamint a kutya használatra történő felkészítése, kulturális tevékenység. ... >>

Noé Bárkája Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Dr. Papp Nóra, alelnök Molnárné Lénárd Éva, elnök Bérces Viktória
az ökológiai egyensúly érdekében: a kihalófélben lévő növény és állatfajták védelme, hagyományos mezőgazdasági termelési és termesztési módszerek és kézműves mesterségek felkutatása, újjáélesztése és beillesztése a helyi termelés, feldolgozás, értékesítés, felhasználás folymatába. Fentiekkel együtt az ökológiai és ökonómia egyensúlyát megőrző területfejlesztés lehetőségeinek felkutatása, megvalósítása, mindezek elterjesztése érdekében oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szükség esetén saját kiadványok útján, kapcsoolattartás mindezen célok megvalósítása érdekében nemzetközi és hazai hasonló célú, jogi és természetes személyekkel. ... >>

Ormánság Alapítvány Egy Ökológiai Körzet Létrehozására

(környezetvédelmi)

Pécs, István u.52.
képviselő: Frenyó Béla
Ormánság tájegység támogatása. ... >>

ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Siklósi u. 52.
képviselő: kuratóriumi tag Ronczyk Levente
Környezeti és egészségvédelmi nevelés, oktatás, tudatformálás elősegítése Pécsett és a dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye területén). Az AGENDA 21, az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia akcióprogramjának, az UNESCO a Fenntartható Fejlődésre Nevelés Nemzetközi Évtizede, 2005-2015 alkalmából kiadott és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia részeként megfogalmazott alapelvek szerint. Pécs Város ? és ezzel összefüggésben ? a dél-dunántúli régióban azon kezdeményezések támogatása, amelyek elősegítik a nemzetközi egyezmények betarthatóságát, és amelyek közelebb hozzák egy egészséges, tiszta város, térség megvalósulásának lehetőségét a jelenlegi és majdan az említett területen élő polgárok számára. A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök útján. Pécs Városában és a régióban élő fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén a fenntartható fejlődés rendezőelvei alapján. A kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése. Hatékony kapcsolat és együttműködés kiépítése, érdekegyeztetése ? ?a működő város? koncepciója alapján ? a város önkormányzati, gazdasági és civil szereplőivel. A környezeti tanácsadók, nevelők és egyéb pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A civil szféra, az oktatási szektor és a tudományos élet együttműködése eredményeként a fenntarthatóság értékrendjének a legszélesebb körben történő tudatosítása. A fenntartható alternatívák használati módjuk és azok környezeti hatásainak ismertetése. ... >>

ÖKOZÓNA Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7623 Pécs, Rét utca 27.
képviselő: elnök Drescher László, elnökségi tag Dr. Kiss Tibor, elnökségi tag Mindum Károly
Az egyesület tevékenységének központjában a fenntartható fejlődés kérdésköre áll. Kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdéskörét, amelyet együtt kezel a szociális, energetikai, természetvédelmi, oktatási, esélyegyenlőségi, turisztikai, egészségvédelmi és agrár kérdéskörökkel. ... >>

Pécs Kertváros-ÉRT Egyesület

(környezetvédelmi)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: elnök Pálfy Tibor ... >>

Pécs Városi Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szent Istv án tér 17.
képviselő: elnök Bota János
Természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra való nevelés, annak népszerűsítése; természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel a Mecsek környezeti és természeti értékeire. ... >>

Pécsi Panel Kör Egyesület

(környezetvédelmi)

7622 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: elnök Dr. Ternák Gábor
Pécs Megyei Jogú Város Közigazgatási területén házgyári technológiával (paneles szerkezettel) épült lakóházakban élők érdekérvényesítésének elősegítése.
A panelból épült lakótelepek környezetének szépítése, védelme. (pl. Virágos Városrészek-mozgalom beindítása, játszóterek gondozása, stb.)
A panelházak felújításával kapcsolatos állami és önkormányzati pályázatok elnyerésének támogatása.
A lakótelepek közlekedési problémáinak feltárása, megoldásukra javaslattétel az illetékes szerveknél.
Minden olyan tevékenység, amely a lakótelepeken élők körülményeinek és környezetének javítását szolgálja. ... >>

Pécsi Zöld Kör (székhelye:Civil Közösségek Háza)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Lettnerné Berta Gabriella, elnök Horváth Norbert, képviselő és elnökségi tag Glied Viktor
az egészséges élet, az ország, Pécs és Mecsek természetvédelme, a meglévő környezeti értékek megőrzése, az egészséges élet feltételeinek, az egészséges környezetnek a megteremtése, a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtése, az egészséges társadalom, a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtése, az esélyegyenlőség. ... >>

Polgári Aktivitás a RPOLGÁRI AKTIVITÁS A RENDEZETT KÖRNYEZETÉRT a Turizmus és Gazdaság Fejlődéséért Egyesület

(környezetvédelmi)

7691 Pécs, Bencze József utca 5.
képviselő: alelnök Birtha Károly, alelnök Morvay Nándor, elnök Juhász Ottó Zsolt
Elhanyagolt közterületeink hulladékmentesítése, parkosítása és gondozása;
a vandálkáros és összefirkált építmányek és utcabútorok helyreállítása, a hazai tavak, folyóvizek és közúti árkok partjainak takarítása és fásítása, a magyarországi értékek feltárása, bemutatása és megóvása, parlagfűírtás,
Magyarország idegenforgalmi vonzerejének növelése;
a belföldi turizmus és a hazai termékek népszerűsítése;
csemetekertek létrehozása és gondozása;
az egyesület céljainak megfelelő munkahelyteremtés;
a környezetkímélő termékek, a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékos és "zöld" szemléletmód népszerűsítése;
lapkiadás és internetes honlap működtetése az egyesület céljainak megfelelő tartalommal;
a lehető legszélesebb körű együttműködés létrehozása mindezen célok megvalósításához. ... >>

Pro Natura Karszt,- és Barlangkutató Egyesület Nemzetközi neve: Pro Natura Speleologist Associantion

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7634 Pécs, Magyarürögi út 8/4.
képviselő: elnök Tegzes Zoltán
A Dél-dunántúl karsztvidékeinek feltáró jellegű és tudományos kutatásához az elért eredmények megfelelően módon történő dokumentálása, bemutatása. A karsztok természetvédelmének elősegítése, együttműködésben a megfelelő hivatal és civil szervezetekkel. Hazánk és a környező országos barlangjainak, karsztvidékeinek megismerése. A barlangkutatás és a barlangjárás népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Együttműködés az MKBT-vel és más barlangkutató csoportokkal, egyesületekkel. ... >>

Szép Tiszta Pécsért

(környezetvédelmi)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: dr. Kövecs Ferenc
Pécs város történelmi arculatának megőrzéséhez, műemlékeinek védelméhez, közterületeinek és köztereinek díszítéséhez, tisztántartásához hozzájárulás. Támogatók által felajánlott adományok jogi keretek között történő ellenőrzött felhasználása, Pécs városa értékének, szépségének és tisztaságának megőrzése. ... >>

Tettyei Közösségért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 22.
képviselő: társelnök Arató Ferenc, társelnök Németh Zsolt, titkár Kéri Gábor
Együttműködésre épülő, a városfejlesztési döntésekben közvetlen demokratikus részvételt biztosító civil érdekképviseleti formák kialakítása. Élhető, csillapított forgalmú lakókörnyezet, városrész kialakítása, a Zidina, Puturluk és Tettye városrészekben, illetve a további kapcsolódó városrészeken. Európai színvonalú infrastrukturális környezet kialakítása minden városrészi érintett számára. A városrész ökológiai, kulturális, épített és humánerőforrás értékeinek feltárása, védelme. ... >>

TOC Alternatív Etnikai Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7629 Pécs, Feketegyémánt tér 1.
képviselő: elnök Komáromi Sándor
a pécsi lakosság egészséges környezettudatra való nevelése, a lakosság szociálisan hátrányos helyzetű rétegének segítségnyújtás, a munkanélkülieknek munkába való visszaintegrálásának elősegítése oktatási és képességfejlesztő tanfolyamokkal. ... >>

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület

(környezetvédelmi)

7630 Pécs, Deák F. u. 126.
képviselő: elnök Hohmann Balázs
Minnél szélesebb körben többféle módszerrel és fórumon a környezettudatos szemlélet mód elsajátításához szükséges tudás és tapasztalat megszerzésére lehetőség teremtés. ... >>

Vadvirág Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
képviselő: alelnök Török László, elnök Varga Lászlóné Vass Anikó Terézia
személyes példával, cselekedetekkel dolgozni az egészséges életért, annak lehetőségeiért; az ország, Pécs, Kozármisleny és a Mecsek természetvédelme, meglevő környezeti értékei megőrzése; egészséges élet feltételeinek, az egészséges környezetnek a megteremtése; nevelés és oktatás; a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtéséért; az egészséges élet másik feltételének az egészséges társadalomnak a megteremtéséért; a környezetvédelmi oktatás színvonalának megteremtéséért; a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtéséért minden hazánkban élő ember számára; az esélyegyenlőségéért. ... >>

Versenyképes Pécsért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 5.
képviselő: kuratórium elöke Nagy Gábor, kuratóriumi tag Duczon Árpád, kuratóriumi tag Schmuck Roland
Pécs város fejlesztése azért, hogy a helyi lakosok egy minél jobb, élhetőbb városban élhessenek. A város és környéke gazdaságának és társadalmának fejlesztése, kultúrájának megőrzése és terjesztése, a helyi épített és természetes környezet védelme. Az itt élő emberek és vállalkozások segítése, a helyi munkanélküliség csökkentése közvetlen és közvetett módon. A város vonzó befektetési lehetőséggé tétele helyi, országos és világszinten egyaránt. ... >>

Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Mária utca 8.
képviselő: elnök Ferling József, elnökhelyettes Zubán Zoltán, elnökhelyettes-titkár Farkasné Németh Krisztina
személyes példamutatás és jól szervezett regionális kommunikáció révén annak elérése, hogy a lehető legszélesebb körben terjedjen és váljon előbb elfogadottá, majd népszerűvé a környezettudatos gondolkodás, kapjon minél nagyobb nyilvánosságot a környezet-, természet-, egészség-, és állatvédelem, továbbá a célja, hogy az egyesület programjai révén a felnövekvő generáció minél több tagjához jusson el a felelős magatartás pontosságának üzenete. ... >>

Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapitvány

(környezetvédelmi)

7621 Pécs, Széchenyi tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Rudl Józsefné
Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása, a környezeti minőség javításának elősegítése a Dél-Dunántúl régióban. ... >>
1. oldal