Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs civil szervezetek


Találatok száma: 1504
6. oldal

Csiga-ház Alapitvány

(sport,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Hegyiné Tóth Lívia
Az aerobik sport és a hozzá kapcsolódó egész tevékenység támogatása. ... >>

Csoda Bölcsőde Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre utca 59.
képviselő: kuratórium elnök Várnagy Szilvia, kuratórium titikár Szakál Tiborné
az Apáczai Nevezési és Általános Művelődési Központ Bölcsődéjében nevelkedő gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését biztosító, személyi és tárgyi feltételrendszer javítása. Az intézmény egység szakszerűbb, hatékonyabb működésének támogatása, a gondozott kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. A Bölcsődébe felvett sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának biztosítása, támogatása, ennek érdekében a személyi és tárgyi környezet kialakítása és működtetése. ?Segíts nekem, hogy magam csinálhassam? nevelési program elindítása, Montessori pedagógia alkalmazásának támogatása a bölcsődében. A szülőkkel való együttműködés formáinak bővítése. A bölcsőde udvarának, játékainak fejlesztése, EU előírásoknak megfelelő megfeleltetése. Hazai vagy EU tagállamain belül rendezett, gondozással- neveléssel, bölcsődei élettel kapcsolatos konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, tanulmány utakon való részvétel támogatása. ... >>

Csodák Pécsi Palotája Alapítvány

(oktatási)

7624 Pécs, Jakabhegyi utca 8/D.
képviselő: kuraórium elnök dr. Sánta Imre
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CSOFÉM Sportegyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 45.
képviselő: elnök Pál Ferenc
magyarországon élő tehetséges sportolók, sport szimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Megteremteni és lehetőséget biztosítani a sportolni vágyók számára különböző sportágak művelésére. ... >>

Csonka Károly Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

7635 Pécs, Fenyves sor 20
képviselő: kuratórium elnök Csonka Donát, kuratóriumi tag C sonka Ágnes, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriumi tag Leidecker Helga
elsődleges célja a pécsi születési Csonka Károly fotóművész emlékének fenntartása, munkásságának népszerűsítése, archívumának kezelése. Ezen kívül Magyarország, főleg Baranya és Pécs turisztikai vonzerejének fejlesztése. Pécsi és nemzetközi Rotary Clubokkal való együttműködés, segítségnyújtás a ?Pécs és Testvérvárosai? című nyomdakész könyv megjelentetéséhez, eljuttatása a célközönséghez. Pécs Város Önkormányzatával szoros együttműködés a hagyatékban levő fotók minél szélesebb körű felhasználása végett. Pécs és testvérvárosai közötti kulturális kapocs elmélyítése. Csonka Károly fotóiból kiállítások szervezése, utcai fotókiállítások rendezése, kulturális értékeket hordozó felületek kialakítása, emberek figyelmének megragadása. Pécsi lokálpatriotizmus, identitástudat felélesztése, fejlesztése. Kulturális ismeretek bővítése a művész munkáin keresztül. Európai Kulturális Főváros 2010 programjain való megjelenés Csonka Károly munkáival. Pécsről népszerűsítő kiadványok készítése. Kulturális kezdeményezések támogatása, fotóművészek támogatása. Csonka Károly emlékdíj átadás. ... >>

Csontváry Képzőművészeti Studió

(kulturális)

7621 Pécs, Magyar Lajos Gyermekotthon, Megye utca 22-24.
képviselő: elnök Merckle Lászlóné, művészeti vezető Platthy István, titkár Lónay Eszter ... >>

CULT-Fusion Közhasznú Kulturális, Turisztikai és Oktatási Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 140.
képviselő: alelnök Koch Ivett, elnök Édelmann Józsefné, titkár Koncz Balázs
A magyar kulturális értékeink feltárása, művészeti ágak fúziójával növelni a kultúránk megbecsülését, értékét. Kulturális értékhez való általános hozzáférés javítása, hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatása, természeti, épített és kulturális értékes megőrzése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. ... >>

CULTURA OECONOMICA Alapítvány

(oktatási)

képviselő: a kuratórium elnökhelyettese Dr. Dobay Péter
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara kiemelkedő eredményeket elérő oktatói és hallgatói szakmai színvonalának fejlesztése, a gazdálkodó szervezetek számára korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése és továbbképzése. ... >>

Czigler Kosársuli Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7635 Pécs, Fakopácsköz 7.
képviselő: elnök Czigler László
Különböző fiatal korosztályok rendszeres sportolásának, testedzésének, versenyzésének elősegítése, szervezett keretek között történő biztosítása. Az egészséges életmódhoz való szoktatás, a nemesebb sportszellem széleskörű terjesztése, a tagok képzése, nevelése. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. A Pécsi és Baranya Megyei kosárlabda sportban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, és részvétel az egyes korosztályok versenyeztetésében. Utánpótlás nevelés elősegítése, a fiatal kosárlabdázni vágyó fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése. Pécs város kosárlabda-kultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, kosárlabdasport népszerűsítése. ... >>

DDGÁZ Munkavállalók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7626 Pécs, Búza tér 8/ A.
képviselő: titkár Szegedi Andrásné
A tagok érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése, a munkavállalók élet-, és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre megkülönböztetett figyelemfordítás (foglalkoztatás, jövedelem, munkakörülmények, szociális és kulturális juttatások). ... >>

De La Salle Szent János Egyház

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Dianna tér 6.
képviselő: alapító Angyal István, alapító Baranyai Tibor, alapító Dr. Góbiné Jankovics Rozália
Tanítása révén a tudatosság egyre magasabb szintjére való segítés anélkül, hogy a hit megélését kötelezően előírt rítusokkal tenné mechanikussá. Iskola, nevelési-oktatási intézmény létrehozása, amely az egyház szellemi közössége által megfogalmazott elvek szerint működik, és egymás kultúráját szem előtt tartva sokszínű emberi világot elfogad. Tanítványok oktatása, ennek érdekében építi ki szervezetét, alakítja ki intézményrendszerét. ... >>

Deák-Diák Közhasznú Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: elnök Jurisics Judit
Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola megismertetése, tevékenységeinek bemutatása. Tehetséggondozás, versenyeztetés, versenyszervezés; hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása; hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, módszerek, eljárások, tapasztalatok cseréje. Szabadidősport szakmai és anyagi támogatása; versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása a feltételek megteremtésével; sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése; sportolási lehetőségek biztosítása a tanulók részére. ... >>

DeFORMA Képző-és Iparművészeti Alapítvány

(kulturális)

7634 Pécs, Bajmi dűlő 40.
képviselő: kuratóriumi elnök Sárkány József
a környezetkultúra szintjének fejlesztése, képző- és iparművészet támogatása, képző- és iparművészeti alkotások megismertetése a felhasználókkal, közönséggel, magyar képző- és iparművészet hazai és nemzetközi elismertségének előmozdítása. ... >>

Dékány Miklós Alapítvány

(kulturális,szociális)

7624 Pécs, Attila utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Németh Péter, kuratórium társelnöke Dr. Perjési Pál
A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógyszerész Szakának hallgatója, a tragikus körülmények között elhunyt Dékány Miklós emlékének ápolása. Az egyetemi civil közösség kulturális, ifjúsági, szabadidős tevékenységének ösztönzése. Az egyetemi élet során végzett közösségi munka (kultúra, társadalmi élet, közösségi kapcsolatok) elősegítése, támogatása. Közösségi téren végzett munka elismerése. ... >>

Dél Vidék Sport Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Perczel M. u. utca 2. II/5
képviselő: elnök Királyné Balogh Ildikó ... >>

Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásért Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Jurisics M. utca 44.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Tigyi József ... >>

Dél-Dunántúl Egészségért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7624 Pécs, Tiborc utca 19.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Csobó Zsolt
a betegek gyógyításának, rehabilitációjának elősegítése, gyógykezelésük és egyéb gyógyítással kapcsolatos feltételek javítása, annak keretében a gyógykezelésükkel kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése, lehetőség szerinti finanszírozása, a betegellátással kapcsolatos találmányok, új eljárások és módszerek támogatása. A betegellátás színvonalának emelése érdekében eszközök, segédanyagok, szakkönyvek, információs anyagok beszerzésének kiadásának támogatása. A betegellátással foglalkozó szakdolgozók, oktatók, előadók költségeihez, hazai és külföldi kongresszusi részvételéhez támogatás nyújtása. ... >>

Dél-dunántúli Építész Kamara

(érdekképviselet)

7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.
képviselő: elnök Horváth András
Illetékességi területe: Baranya és Tolna megyék közigazgatási területe.
Működési körének jellege: A szakmagyakorlást elősegítő, felügyelő és érdekképviseleti önkormányzat megalakítása. ... >>

Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete

(kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 9/2.
képviselő: elnök Iharosi István
A Dél-dunántúl, mint fürdők régiója imázs kialakítása, a dél-dunántúli gyógy-és termálturizmus fejlesztése. ... >>

Dél-Dunántúli Kerékpár-turisztikai Közhasznú Egyesület

(egyéb)

7624 Pécs, Felsőmalom utca 13. II. emelet
képviselő: elnök Dr. Novotny Iván ... >>

Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége

(érdekképviselet)

7625 Pécs, Majorossy utca 36.
képviselő: elnök Dr. Fischer Sándor
A szövetség tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek regionális szinten, a Dél-dunántúli régió területén az érdekazonosság alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják az ebben a régióban működő kereskedelmi és iparkamarák közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést. ... >>

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
képviselő: titkár Balázs József
A szakszervezetet alkotó tagság, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete és védelme, illetve az összefogásból származó előnyök biztosítása. Az általa képviselt tagság élet- és munkakörülményeinek rendszeres vizsgálata és javítása. Az érdekek érvényesítésére szükség szerint önálló programok kidolgzása és érdekérvényesítése. ... >>

Dél-Dunántúli Külügyi Társaság

(kulturális)

7621 Pécs, Mária utca 9
képviselő: elnök Dr. Dobay Péter, titkár Tarrósy István ... >>

Dél-dunántúli Lovasturizmus Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök Gonda Tibor
A dél-dunántúli lovasturizmus fejlesztése, mely jelentős mértékben hozzájárul a régió turizmusának fellendüléséhez, és ezáltal a régió gazdasági fejlődéséhez, a régió polgárainak jólétéhez. ... >>

Dél-Dunántúli Májbetegek Egyesülete, Pécs

(egészségügyi)

7624 Pécs (Civil közösségek Háza), Szent István tér 17.
képviselő: elnök Tasnádi Ágnes
elsősorban a vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással, életmód és életviteli tanácsok adásával, valamint érdekeik képviselete. ... >>

Dél-dunántúli rákbetegek gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét utca 2. (Pécsi Diagnosztikai Központ)
képviselő: kuratórium elnök dr. Mangel László
az onkológiai betegellátást szolgáló technikai, tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése. A rákbetegekkel foglalkozó orvosi és nem orvosi végzettségű dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének, tudományos, oktató, gyógyító, gyakorlati és elméleti munkájának támogatása. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület

(egészségügyi)

7623 Pécs, Szabadság utca 7.
képviselő: alelnök Gelencsér Attila, elnök dr. Kollár Lajos
a., Baranya, Somogy, Tolna megyék alkotta régió lakossága egészségi állapotának és életminőségének, egészségügyi szolgáltatásainak, a szolgáltatások hozzáférhetőségének, egészségügyi szervezetrendszerének fejlesztése;

b., Az erőforrások költség-hatékony felhasználásának elősegítése;

c., A regionális szintű egészségügyi koordináció elősegítése az egészségügy fő szereplői, azaz a szolgáltatásokat igénybevevők, a szolgáltatás nyújtók, a tulajdonosok, az ellátásért felelős szervek, a szakmai irányítók és a finanszírozók között. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Iparszövetség

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Megye utca 20.
képviselő: elnök Sáfrány Lajos
a szövetség tagjai által létrehozott szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet végző, önálló és független társadalmi szervezetek szövetsége, melyben a tagszövetségek ? önállóságukat megtartva ? együttműködésre törekszenek.Céljának tekinti a regionális összefogást, a közös hatékony régiós munkáltatói érdekképviseletet és érdekérvényesítést, valamint a régióban működő, az alapítókhoz és a csatlakozókhoz tartozó vállalkozások, kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítését. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Kutatási és Projektfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7634 Pécs, Gém utca 18.
képviselő: elnök Szőke Emília
Olyan tevékeny alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, amely fő feladatának a társadalom, a gazdaság és a természet harmónikus és kiegyensúlyozott kapcsolatának kialakítását és ennek a gondolatnak a hazai lakosságnak való átadását tekinti. Ennek megfelelően a fenntartható fejlődés irányába ható folymatokat erősítse, az EU integrációs kapcsolatok segítése, területfejlesztéssel foglalkozó szervezettel kooperációs tevékenységének támogatása, lakosság mind szélesebb körű tájékoztatása.
Olyan egyedi projektek elindítása és menedzselése, amelyek önálló projekteket és területfejlesztési programokat jelentenek, és amelyek a társadalom, a gazdaság és a természet harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatának kialakítását, a fenntartható fejlődés irányába ható folyamatok erősítését, valamint hazánk EU integrációját szolgálják. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Szív Egyesület

(egészségügyi)

7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
képviselő: elnök dr. Szabados Sándor, titkár Monoszlai Endre, titkár Nagy Emil
szervezett formában segíteni a szív-műtöttek gyógyulását a hivatalos gyógyítási időszak után. A szív-műtöttek, szívbetegek sajátos érdekképviseletét ellátni. Műtét utáni időszakban a legmegfelelőbb életmód kialakítását segíteni. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
Dunántúlon, kiemelten Dél-Dunántúlon összefogni, szervezni, segíteni csak a tagszervezetek tekintetében koordinálni a természetbarát szövetségek együttműködését, elősegíteni a természetbarát mozgalom fejlődését; természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése. A természet és a környezet védő szemlélet kialakítása különös tekintettel Baranya-Somogy-Tolna megye, Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékeire. Országos és Regionális pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. Felkelteni a természetjárás iránti figyelmet, igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódottak számát, ösztönözni a természetjárás rendszeres gyakorlását. Kezdeményezni és szervezni a természetjáró szervezetek létrejöttét, elősegíteni és összehangolni azok tevékenységét. Kialakítani a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazni a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását egészséges életvitelét, egészségmegőrzését. Szakmailag támogatni, illetve kezdeményezni túrák és táborok szervezését. Szervezni, rendezni a természetjáró programokat. Közreműködni a természetjárás során bajbajutottak mentésében. Ellátni a természetjárók társadalmi érdekképviseletét. Szervezni, biztosítani a természetjárás szakmai fejlesztését. Ellátni a túravezető és természetjáró tájékozódási versenybíró képzést, természetjárás más szakágainak szakképzéseit. Gondozni, fejleszteni a jelzett túristaút- hálózatot, forrásokat, kulcsosházakat, túristapihenőket, kilátóhelyeket, természetjáró létesítményeket. Propagálni, népszerűsíteni a természetjárás céljait, lehetőségeit. Támogatni a természet és környezetvédelem, állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, terjeszteni, segíteni az ökológiai gondolkodást. Kapcsolatot kialakítani hazai, külföldi, nemzetközi természetbarát, természetvédelmi szervezetekkel. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítani. Résztvenni a természetjárással kapcsolatos térképek, kiadványok írásában, szerkesztésében, terjesztésében, ezek értékesítésében, felszerelési tárgyak készítésében, értékesítésében. Elősegíteni a természetjárás regionális fejlesztését. ... >>

Dél-Dunántúli Romák Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7630 Pécs, Csaba utca 11/1.
képviselő: elnök Várnai Márton ... >>

Dél-dunántúli Takarékszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.
képviselő: elnök Bátor Lászlóné, titkár dr. Kiss György
a tagszövetkezeti érdekek védelme, belső és külső érdekképviselete, valamint az érdekegyeztetés. ... >>

Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület Pécs

(sport)

7647 Pécs, Rákóczi utca 19.
képviselő: elnök Kiss Dezső, elnökhelyettes Laky Rudolf Éva
Kiemelten a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, ehhez a pénzeszközök biztosítása és a közösségi élet kibontakoztatása.
Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi sport szervezetekkel a színvonalasabb teljesítmények elérése érdekében.
Erre irányuló cserekapcsolatainak, a felkészülések során edzőtábori részvételeknek a pénzügyi támogatása. ... >>

Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7632 Pécs, Siklósi út 97.
képviselő: elnök Puskás Béla
Az egyesület működési területén szervezés, segíti a részben vagy egészben temetkezési szolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek tevékenységét. Folyamatos kapcsolatot biztosít tagjai között, részükre érdekvédelmet biztosít. ... >>

Dél-Duntántúli Modell- és Hostess Egyesület

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Hargita utca 6.
képviselő: elnök Menyhárt László
Magyarországon "top" modellek, hostessek felkutatása, ezen pálya iránt érdeklődők támogatása. Ennek érdekében rendezvények, képzések, versenyek szervezése. ... >>

Dél-Mecsek Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7628 Pécs, Dobogó dűlő 11.
képviselő: elnök Nagy László
tagjai részére szervezett módon a magyar vadászati kultúra hagyományainak megtartásával, tartalmas és sokoldalú egyesületi élet keretében sportvadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Káptalan utca 5.
képviselő: elnök dr. Újvári Jenő
emlékezni a 100 éve megnyílt első pécsi és egyben baranyai állandó múzeumi kiállításra, amely a pécsi, baranyai, nemzetiségi, kisebbségi kulturális örökség múzeumi keretek között történő gyűjtése, megóvása, megmentése, valamint ezek korszerű technikai eszközök és módszerek felhasználásával történő közkinccsé tétele céljából jött létre. Az egyesület által működtetett közösségi színtér új lehetőséget teremt olyan közművelődési feladatok ellátására, amelyben történettudományi-, művészeti-, humán interdiszcipniális kutatások folytatásával, a befogadó közeg nevelésével, képesség fejlesztésével, ismeretterjesztéssel virtuális-interaktív kapcsolat teremthető a múzeumi keretek között bemutatható tárgyiasult történelem és a kulturális érdeklődési közönség között. A rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti a már működő gyűjtemények, múzeumi látogatottságának emelését az ehhez szükséges színvonal és egyéb feltételek javítását. ... >>

Dél-Szarvas Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7623 Pécs, Űrhajós utca 17.
képviselő: elnök Dr. Auth István
A hasznos vadállomány fejlesztése, tervszerű vadgazdálkodás folytatása, figyelemmel a természetvédelemre, mező- és erdőgazdálkodásra, valamint a vadászati tevékenységre vonatkozó előírásokra, jogszabályokra. Tagjait korszerű vadgazdálkodásra, kulturált vadászatra és fegyelmezett magatartásra neveli. ... >>

Dél-Zselic Természetbarát Klub

(sport,természetvédelem)

7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 2/c.
képviselő: képviselő helyettes és titkár Kormány Zsófia, képviselő Strasser Péter ... >>

Déldunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet,szociális)

7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
képviselő: elnök Nyers János
A munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése, védelme és a szolidaritás elvének érvényesítése. A szociálisan nehéz, súlyos helyzetbe kerülő tagok lehetőség szerinti támogatása, segélyezése. ... >>

Déldunántuli Gázszolgáltató Sportegyesület

(sport)

7601 Pécs, Buza tér 8/a.
képviselő: Cserfai Tibor elnök ... >>

DELFIN Szabadidő és Tömegsport Egyesület

(sport)

7631 Pécs, Naposdomb utca 6.
képviselő: elnök Bodor Richárd
vizi sportok iránt érdeklődők szervezetbe tömörítése, tevékenységének szervezése. A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra való nevelése. A vizi sportok megismertetése és megszerettetése. A vizi sportokkal foglalkozók tevékenységének elősegítése. ... >>

Déli Felhő Kulturális Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Szigeti u. 2/a
képviselő: Havasréti József, Leiszter Attila, Törkenczy Tibor ... >>

DÉLI FÉNY Epilepsziával Élők Dél-dunántúli Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 4.
képviselő: elnök Hrubi Józsefné
A társadalmi szervezet célja: Az epilepsziával mint betegséggel annak gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés mind az epilepsziások mind az egészséges személyek között. Felvilágosítás, oktatás kapcsolatfelvétel- és tartás oktató- és egészségügyi intézményekkel, mely által egyfelől kiküszöbölhető, csökkenthető lesz az epilepsziásokkal szemben mutatkozó társadalmi előítélet és diszkrimináció, másfelől aktív segítség várható el az egészségesek részéről. Kölcsönös segítségnyújtás egymás segítő támogatása. Tanácsadás, iránymutatás az élet fontos területein, mint pl. munkavállalás, pályaválasztás stb. Távlati célként személyre szóló jogi tanácsadás. Az epilepsziásokat megillető szociális juttatások és érdekérvényesítési lehetőségek körének megismertetése, érdekvédelmi fórumok szervezése, érdekvédelmi újság terjesztése. Az epilepsziások gyógyíttatásának elősegítése támogatások felkutatásával. Közös szabadidős programok, klubösszejövetelek, kirándulások, stb. szervezése és finanszirozása. szülők ill. családtagokból álló támogató hálózat kiépítése. Kapcsolattartás az ország területén hasonló céllal működő egyesületekkel szervezetekkel. Kapcsolattartás egyéb betegek csoportjaival (pl. cukorbetegek egyesületei, stb.) ... >>

Déli Kapu Folklórszövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: elnök Gálber Attila
segítse a néphagyomány, különösen a néptánc, népzenei értékek és népi tárgyalkotó művészet felkutatását, ápolását, megőrzését, beillesztését a kulturális életbe. ... >>

"Délkelet-Ázsiai Hagyományörző" Egyesület

(kulturális)

7632 Pécs, Mécsvirág utca 19.
képviselő: elnök Világi Gergely ... >>

Délkör Alapítvány

()

7627 Pécs, Piroska utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Erb József, ügyvezető igazgató Nagy János
olyan együttműködés és tevékenység támogatása, amely a fejlődő országok társadalmát segíti, a fejlődő országokba irányuló fejlesztési programok és humanitárius segélyezés, partnerségi kapcsolatok előmozdítása, ezzel kapcsolatos magyarországi szemléletformáló és felvilágosító tevékenység útján. ... >>

DENT-UNIO Alapítvány

(oktatási)

7630 Pécs, Koksz utca 102/1.
képviselő: kurtaóriumi elnök Keszler János
a fogtechnikus tanulók számára előadások, tanfolyamok, képzések szervezése, támogatása a gyakorlati és elméleti oktatás terén. Tanulócsere program szervezése, lebonyolítása, támogatása. Tanulók támogatása a programokban való eredményes részvételért. Más személyekkel együttműködés kialakítása a fogtechnikus tanulók jobb gyakorlati képzéséért. Új gyakorlati képzési technikák kidolgozása, terjesztése, tanulókkal történő megismertetése. Továbbképző, ráképző, tanfolyamok szervezése, támogatása fogtechnikusok számára. A szakoktatók képzésének támogatása. Elméleti és gyakorlati mestervizsgák támogatása. Elméleti és gyakorlati képzések összehangolása és támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41