Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs civil szervezetek


Találatok száma: 1504
5. oldal

Baranyai Német Zenei Egyesület

()

Pécs, Munkácsy M. u.8.
képviselő: Schütz József ... >>

Baranyai Orvosok Szociális Alapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, Ferencesek utca 7.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Meskó Sarolta
Rászoruló baranyai orvosok és családtagok továbbá az orvosképzés anyagi támogatása ... >>

Baranyai Szalonka Egylet

(sport)

7624 Pécs, Székely Bertalan utca 26.
képviselő: elnök dr. Aradi László, elnökségi tag Pintér István, elnökségi tag Rezeli Csaba
a vadásztársadalommal megismertetni és megszerettetni a szalonkát és vadászatát. A szalonka kultuszának terjesztése. A szalonka és más vad közös vadászata, vadászatának szervezése. Közösségi élet megszervezése, vadászetika terjesztése, a vadászati szokások megismertetése, ápolása. Vadászati tárgyú rendezvényeken való részvétel. ... >>

Baranyai Személyszállítók Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

Pécs, Hajdu Gy. u. 37.
képviselő: H. Szabó Kálmán elnök ... >>

Baranyai Vesebeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeresné dr. Bencze Gerda, titkár Szudyné Bauer Terézia
az akut és krónikus vesebeteg gyermekek kezelésének támogatása; a beteg gyeremekek és szüleik szakszerű felvilágosítása; a vesebetegségek kezelésével kapcsolatos oktatás és továbbkélpzés; a beteg gyermekek állapotának megfelelő szabadidős programok szervezése. ... >>

Baranyatej Támogatás" Alapítvány

(egyéb)

7633 Pécs, Tüzér utca 15.
képviselő: Hergert Istvánné dr. ... >>

BARANYATERV SE

()

képviselő: Molnár István ... >>

Barátság Jótékonysági Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Szabó József utca 9.
képviselő: elnök Pocskainé Dr. Wágner Mária
az emberi és eszmei értékek elsőbbségének biztosítása az anyagi értékekkel szemben. Az alapszabályban képviselt célok érvényesítésének elősegítése az emberi kapcsolatban. A magasabb rendű értékek érvényesítésének elősegítése, a szociális, üzleti és szakmai életben. Segítségnyújtás jó példával, tanáccsal, aktívabb segítőkészebb polgárok formálása. Az egyesületeken keresztül tartós barátságok szerzése, nem az egyéni haszonszerzésre törekedve, tartósabb, jobb közösségek alkotása. ... >>

Barkaág Egyesület

(kulturális)

7627 Pécs, Piroska utca 19.
képviselő: alelnök dr. Halmosi Róbert, elnök dr. Beöthe Tamás Zsolt ... >>

Bártfa Iskolafejlesztési Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

Pécs, Bártfa u. 5.
képviselő: Kelemen Sándorné ... >>

Bastei Baranya Steiermark Baráti Egyesület (Freundschaftsverein)

(kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Vilmos utca 25.
képviselő: gazdasági felelős alelnök Márton Lászlóné, kulturális alelnök Dr. Tóth Gellért, programfelelős alelnök Buzádi György, ügyvezető elnök dr. Schmidt László
Steiermark és Baranya térségek kulturális, tudományos, gazdasági kapcsolatainak kiépítése, erősítése, baráti kapcsolatok kialakításának elősegítése e két európai táj lakói között. ... >>

Bazilika Kolping Család Egyesület

()

Pécs, Szent István tér 9.
képviselő: Várnai Pálné ... >>

BÁZIS Sport Club Sportegyesülete Pécs

(sport)

Pécs, Szántó K.J.u.1.
képviselő: Szegedi József ... >>

Bázis Szobrász Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Pál Zoltán
az alkotó közösség létrehozása, amely a tagok szakmai fejlődését célozza meg és érdekképviseletet biztosít számukra. A tagok alkotó tevékenységének támogatása érdekében közösség munkafeltételek létrehozása. A tagok munkásságának megismertetése itthon és külföldön. A tagok alkotó tevékenységét segítő szakmai információk összegyűjtése, pályázatokon történő terjesztése. A tagok művészeti tevékenységét biztosító anyagi bázis szélesítése, pályázatokon történő részvétellel. A tagok számára szakmai továbbképzéseken, szimpóziumokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, továbbképzések, szakmai szimpóziumok, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, kiadványok szerkesztése. Oktatási tevékenység ellátása. Minden egyéb olyan tevékenység folytatása, amely szolgálja a tagok művészi fejlődését, munkalehetőségeik bővülését, szakmai céljaik megvalósulását. Kőszobrászat kutatása, ápolásainak, hagyományainak fejlesztése. Pécs város köztéri szobrászatának fejlesztése és arculatának gazdagítása. ... >>

Bél-kő Környezet-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 14.
képviselő: elnök dr. Hardicsay Sándor Lóránt, elnökhelyettes Ipacs László
a végelszámolással, jogutód nélkül megszűnt BÉCEM Rt. által korábban működtetett és rekultivált mészkőbánya környezetszennyezésének megszüntetése és kármentesítése a Bélapátfalva külterületi 0140/2, 0179/3. és 0179/5. helyrajzi számok alatti ingatlanok védett természeti területté és a Bükki Nemzeti Park részévé történő nyilvánításának a megvalósulása érdekében. ... >>

Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja

(kulturális,szociális)

7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.
képviselő: elnök Tóth Béla
A belügyi nyugdíjasok és hozzátartozóik összefogása, mozgósítása különböző rendezvényekre, eseményekre. Érdekeinek képviselete, jogainak védelme. Ezen belül különös gondot fordít megbecsülések erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítése. ... >>

Berek Kör Egyesület

(sport)

Pécs, Berek u. 15.
képviselő: Lipp Józsefné titkár, Piacsek Lászlóné elnök ... >>

Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Kálmán Lilla titkár, képviselő, Teppert Zsanett kuratórium elnöke, képviselő
Megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozása. Információs kiadványok kiadása, terjesztése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Művelődési, közéleti események, művészeti programokszervezése. hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségében vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. felnőttképzést folytató intézmény múködtetése. Kiemelkedő képes-ségek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Fogyasztóvédelem - fogyasztói védelem. Emberi és állampolgár jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvás érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segitésére irányuló szociokultúrális tervek/projektek/ szervezése. ... >>

Beszélő Könyvek Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Jókai utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Márton András
Irodalmi művek hangfelvétel formájában a szerzői jogi jogszabályok betartása mellett történő rögzítése és ezen felvételeknek eljuttatása a rászoruló társadalmi rétegekhez.
További célja eljuttatni a magyar és világirodalom remekeit azokhoz is, akik bármilyen okból akadályoztatva vannak a művek hagyományos befogadásában. ... >>

Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

Pécs, Szabadság utca 35.
képviselő: elnök Szabó Lajos Róbert
Az alkoholbetegek intézeti intenzív terápiájának elősegítése. Az intézeti intenzív terápia pénzügyi feltételeinek megteremtése. A kialakított létesítmények folyamatos üzemeltetésének biztosítása és a továbbfejlesztések elősegítése. Az alapítvány dolgozói szakmai felkészítésének, továbbképzésének támogatása, megszervezése. Információk, tájékoztatók adása az alkoholbetegségről, illetve ennek leküzdéséről olyan szervezeteknek, illetőleg magánszemélyeknek, akik eziránt érdeklődnek. Az alkoholbetegek családtagjainak tájékoztatása a segítség módjáról. A prevencióban való aktív részvétel. Önkéntes segítők, gyülekezeti munkások képzése, továbbképzése, tanfolyamok szervezése (ezen tárgykörökben) a prevenciós munkák elvégzése érdekében. ... >>

Bezerédj - kastélyterápia Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

7626 Pécs, Király utca 58. I/9.
képviselő: kuratóriumi elnök Sándor Zoltán
a kábítószer-fogyasztásról való leszoktatás érdekében rehabilitációs, egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység folytatása, a Bezerédj-Kastély felújítása, állagának megóvása. Otthont nyújtó ellátás biztosítása. ... >>

BIO ÉLETMÓD Regionális Egyesület

(környezetvédelmi)

7626 Pécs, Búza tér 6 B.
képviselő: elnök dr Tóth Sándorné
az európai integráció küszöbén az ökológiai és a környezetvédelmi szemlélet a gazdasági és társadalmi szférában minél magasabb körben népszerűsítse és terjessze. ... >>

BIOKOM a Sportért és Tanulásért Alapítvány

(sport,oktatási)

7632 Pécs, Siklósi út 52.
képviselő: kuratóriumi elnök Rácz Henriett Tünde
az alapítónál dolgozók gyermekeinek tanulmányi- és sporttevékenységgel kapcsolatos anyagi támo-gatása. ... >>

Biotechnológiai Innovációs Bázis Egyesület

(egyéb)

7630 Pécs, Finn utca 1/1.
képviselő: elnök Dr. Németh Péter
Az erőforrások racionálisabb kihasználása érdekében az in vitro diagnosztikumok és diagnosztikus eljárások, gyógyszerek, kozmetikumok, élelmiszerek, valamint egyéb - elsősorban környezeti tényezőként szereplő vegyszerek biológiai objektumok hatóanyagainak, összetevőinek biológiai hatását vizsgáló eljárások kutatási innovációs területeken hálózat létrehozása, működtetése, fenntartása és fejlesztésének biztosítása. Az egyesület célul tűzi ki ezeken a kutatási területeken a komplexebb szolgáltatások, magasabb szintű termékek kifejlesztését, kedvezőbb piaci megjelenést biztosító harmonizált arculat, továbbá iparjogvédelmi minőségirányítási terminológiai és informatikai háttér kialakítását. Kedvező pozíció kialakítására törekszik az egyetemi tudásbázisokkal, kutatóhelyekkel kialakítandó kapcsolatokban. Biotechnológiai szolgáltataások nyújtása elsősorban újonnan induló vállalkozások számára inkubációs céllal. ... >>

BM Lakatosok Egyesülete

()

Pécs, Siklósi u. 63.
képviselő: Horváth ózsef elnök, Kovács Imréné titkár ... >>

BÓBITA Gyermeküdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42
képviselő: kuratóriumi elnök Sznyida András
Szociálisan rászorulók bármely okból hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli nevelésének, szabadidős elfoglaltságának, üdültetésének és táborozásának az elősegítése, illetve megszervezése. ... >>

Bogdán János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Gidáné Orsós Erzsébet
A roma alap- és középszintű oktatás hatékonyabbá tétele érdekében olyan kisegítő intézkedések lebonyolítása, amelyek segítik, kiegészítik, könyebbé teszik a Gandi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiumban végzendő és végzett oktató, nevelő munkát. ... >>

Bon-Sec Vagyonvédelmi Szakszervezet

(érdekképviselet)

7622 Pécs, Siklósi utca 3.
képviselő: elnök Nagy Szilvia
Munkahelyi szintű érdekvédelem. Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekek feltárása, képviselete, védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Bor és Egészség Egyesület

()

Pécs, István u. 8.
képviselő: Dr. Bányai Elek, Dr. Schuth Gyula ... >>

Borbarátok Bandériuma

()

Pécs, Székely B.u.68.
képviselő: Hali Zsolt elnök ... >>

Borostyán Egyesület

(kulturális)

7627 Pécs, Szeder utca 30/3.
képviselő: elnök Kovács István, elnökségi tag Meszéna Tamás, elnökségi tag Porvay Péter ... >>

Bosi Lovasklub Sportegyesület

(sport)

7639 Pécs, Kökénypuszta
képviselő: elnök Bosnyák János
Pécs környéki lovas sportokkal kapcsolatos tevékenység elősegítése, bemutatók szervezése, lebonyolítása, ezzel a lovassport népszerűsítése. ... >>

CHÁCHE-Róm Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7630 Pécs, Koksz utca 39.
képviselő: elnök Kanizsai Zoltán
A cigány nemzetiség kulturális hagyományainak felelevenítése és a sport nevelő hatása révén a cigány fiatalok körében a deviánsmagatartás formák terjedésének megállítása. Ezzel a cigány fiatalok életesélyeinek növelése, az identitástudatuk megőrzése mellett a társadalomba történő integrálódásuk segítése. ... >>

Cifra Palota Alapítvány az ANK 2. számú Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: Kundár Tiborné, kuratórium elnöke Vrábel Miklósné, Lukács Józsefné
Az ANK. 2. számú óvodában folyó nevelőmunka színvonalának emelése, az óvodában elhelyezett gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának támogatása, a gyermekek számára ingergazdag környezet megteremtése révén személyiségfejlődésük helyes irányú befolyásolása.
Ennek érdekében képesség-, mozgásfejlesztés és egyéb célt szolgáló eszközök beszerzése, továbbá olyan nevelési módszerek kidolgozásának és alkalmazásának támogatása, amely biztosítja a gyermekek alkotó és értékes emberré válást. ... >>

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(kulturális,szociális)

7621 Pécs, József utca 4.
képviselő: elnök dr. Kosztics István
A Baranya megyében élő cigány lakosság, későbbiekben pedig Dél-Dunántúli Régió cigányságának kulturális, közművelődési, szociális, foglalkoztatási, jogi és környezetvédelmi érdekképviselete. ... >>

CIVIL KOLALÍCIÓ

(egyéb)

7624 Pécs, Alkotmány utca 44.
képviselő: elnök Kerényi János ... >>

Civilcom Egyesület

(oktatási)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 16/1.
képviselő: elnök Marsalkó Richárd, elnökhelyettes Molnár Miklós
Civil társadalom erősítése, fejlesztése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, szakmai munkájuk eszközrendszerének bővítése. ... >>

Civilisztikai alapítvány a Magyar Jog Modernizálásáért és a Jogharmonizációért

(oktatási)

7622 Pécs, 48-as tér 1.
képviselő: kuratórium elnök dr. Berke Gyula, kuratórium helyettes elnöke és kuratórium titkára dr. Maczonkai Mihály
a JPTE Polgári Jogi Tanszékén folyó tudományos kutató- és oktató tevékenység, a továbbképzések és szakmai publikációk támogtása, a tárgyi feltéelek korszerűsítése, konfoerenciák rendezése. ... >>

Contact Sportegyesület

(sport)

7632 Pécs, Aidinger u. 1. III/11.
képviselő: Dudás Víg Péter titkár, Goda László elnökhelyettes, Goda Péter elnök ... >>

Control Stúdió Filmegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. utca 24. fszt./3.
képviselő: elnök Rumann Gábor
egy olyan filmes műhely megteremtése, amely a pécsi és Pécs környéki fiataloknak lehetőséget nyújt egyrészt film, illetve fotóművészeti alkotásaik elkészítéséhez, másrészt fórumot biztosít ezek bemutatására, megvitatására szakmai találkozók fesztiválok keretében. Fontosnak tartja a helyi televíziókkal, illetve a Pécsett működő Mozgókép Tanulmányi Központtal, városi filmszínházakkal való szoros együttműködést, mert ez jó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, illetve lehetőséget adhat a bemutatkozásra. A helyben és a környékben működő művelődési házak, iskolák segítésével elérheti azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a filmek, valamint a filmkészítés iránt. Támogatni kívánja a különböző művészeti (irodalmi, zenei, képző-és színházművészeti) területen működő alkotók bemutatkozását. ... >>

Credit Egyesület

(egyéb)

7632 Pécs, Gyöngyös utca 12.
képviselő: elnök dr. Jakabfy Attila
kapcsolattartás biztosítás a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának volt és jelenlegi diákjai között, valamint a gimnázium életében való aktív részvétel lehetőségének a biztosítása annak érdekében, hogy a gimnázium keresztény szellemiségét, értékrendjét és erkölcsiségét az itt végzett diákok a gimnázium befejezését követően továbbra is fenntartják, ápolják, elősegítsék a keresztény értékrend közvetítését a jövő generációja számára. ... >>

Családok Átmeneti Otthonáért Alapítvány

(szociális)

7632 Pécs, Gárdonyi Géza utca 36.
képviselő: képviselő Trubics René
a hajléktalanná vált, krízishelyzetbe került családok, gyermeküket egyedül nevelő anyák támogatása, élethelyzetük javítása, elsősorban átmeneti időre szállás biztosítása számukra. Segítségnyújtás, családi és gyermeknevelési funkciók megfelelő ellátásához, szakemberek segítségével gyermekvédelmi prevenció megvalósítása, a gondozottak részére munkalehetőség biztosítása. ... >>

Családorvos Kutatók Országos Szervezete

(egészségügyi)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: elnök prof. dr. Illyés István
az egészségügyi alapellátás területén végzett kutatási tevékenység, szakmai módszertani színvonalának továbbfejlesztése. ... >>

Családvarázs a Harmonikus Családért Egyesület

(szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 13. III./9.
képviselő: elnök Lesznik Anita
A család társadalmi szerepének növelése, harmonikus működésének elősegítése, a családon belül és a családok között generációs kapcsolat helyreállítása. ... >>

Csecsemő és Kisded Alapitvány

(egészségügyi,egyéb)

7623 Pécs, József A. utca 7.
képviselő: elnök Dr. Decsi Tamás
A betegségük és szociális helyzetük miatt halmozottan hátrányos helyzetben lévő csecsemők és kisdedek orvosi ellátásának támogatása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika Csecsemő és Kisded Osztályán . ... >>

Csengő Hang" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tillai Aurélné Merácz Ágnes
A Testvérvárosok terei Általános Iskola énekkarának támogatása. ... >>

Cseperedő Alapítvány Pécs

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 63.
képviselő: kuratórium elnöke Tőkéné Gungl Anikó Ágnes, kuratóriumi alelnök Auguszt Mátyásné, kuratóriumi titkár Rumszauer Ilona
a pécsi, 13-as számú, Ajtósi Dürer utcai bölcsödébe járó gyermekek személyiségfejlesztése, szocializációjának elősegítése, nevelése, oktatása, képességfejlesztése, azaz a bölcsödei alkotó tevékenységhez anyagi és eszköztámogatás. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és családjuk segítése, a családi szocializáció erősítése érdekében játszóházak, szabadidős tevékenységek mentálhigiénés programok szervezése és lebonyolítása. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, komplex programok, fejlesztő tevékenységek szervezése és lebonyolítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41