Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs civil szervezetek


Találatok száma: 1504
3. oldal

Az Anikó Utcai Óvoda Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7636 Pécs, Visnya Ernő utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Benczes Gáborné
Az alapítvány célkitűzése az óvoda nevelési tevékenységének támogatása, a differenciált nevelés feltételeinek javítása, a gyermekek tanulási, művelődési és szabadidős sportolási lehetőségeinek javítása, bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása, az egészséges -a természetes környezettel harmonizáló- környezet kialakítása, a korszerű óvodai nevelést, ismeretterjesztést szolgáló eszközök beszerzésének támogatása, gyermekvetélkedők, ünnepélyek, rendezvények támogatása és számítástechnikai eszközök bővítése, képességfejlesztés lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Az Aradi Vértanúk Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 14.
képviselő: kuratórium elnöke Juhos Szilvia
Az Aradi Vértanúk Úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészéges testi és személyiségfejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyes tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kultúrális, ismeretterjsztő és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállományok vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Egyetem utcai Általános Iskola Oktatási-Nevelési-Környezetvédelmi és Sport Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7626 Pécs, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Góbi János
Az iskolai munka anyagi támogatása. ... >>

Az Elektronika nagyjai" Alapítvány

(kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 8/a.
képviselő: Bobula András
Az alapítvány méltó emléket kíván állítani az elektrotechnika világhírű nagyjainak Pécs városában. Célja, hogy utcák, terek viseljék a tiszteletreméltó, halhatatlan elődök neveit, hogy emléktáblák, térplasztikák hirdessék ezeken a helyeken névadóik emberi, szakmai nagyságát és az utókor megbecsülését. A közös történelmi, szakmai múlt megbecsülésén keresztül elősegíti az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek összetartozás-tudatának erősítését. Működésével hozzájárul Pécs város szépítéséhez, egyéni városkép kialakításához. ... >>

Az Első Angster Orgonáért Alapitvány

()

Pécs, Fürdő u. 1.
képviselő: Dr. Szili Katalin
a pécsi Zsinagógában lévő első angster orgona felujitása, restaurálása, megmentése ... >>

Az emberi láb egészségéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7624 Pécs, Petőfi utca 70. fdsz./1.
képviselő: képviselő dr. Gyenis Dezső
az emberi láb érszűkületes, reumás, lábszárfekélyes megbetegedéseinek a természetgyógyászat eszközeivel való gyógyítása, a gyógyítóhálózat országos kifejlesztése. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

Az epilepsziás gyermekekért alapítvány

(egyéb)

7623 Pécs, József Attila utca 7
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Hollódy Katalin, kuratórium tag Pergerné dr.Szabó Piroska, kuratóriumi tag Dr. Dani Mária ... >>

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány

(sport)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: kuratórium elnöke Czéh Lászlóné
a sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömet lelő fiatalok sportolási lehetőséginek javítása, támogatása, ösztönzése. A diák és tömegsport rendezvényeinek támogatása, szervezése. A diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás. A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és egyéni sportolók támogatása. ... >>

Az ifjusági turizmusért Alapitvány

(egyéb)

7633 Pécs, Építők útja 18/A.
képviselő: Mátrai Gábor ... >>

B.Á.R.T.F.A. Belőlünk, Általunk, Rólunk Tanuló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Sarlós Józsefné
A Bártfa Utcai Intézmény Egység oktató, nevelő munkájának támogatása a tanulásban és tanításban. Képességfejlesztésben és tehetséggondozásban; oktatáshoz és szabadidős tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében. Önképzőkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben; sporttevékenységben; évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidős programok szervezésében; kulturális nevelésben; ösztöndíjak létesítésében; alapfokú művészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban; tanulmányi utak, kirándulások szervezésében. Tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben; felzárkóztató tevékenységben; tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében. Egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában; tanulók jutalmazásában; könyvtár fejlesztésében; testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében; nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában. Az egészséges életmód megismertetésében; a kultúrált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában, valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében ... >>

Báb a Míves Egyesület

(kulturális)

Pécs, Donátusi utca 6/5c.
képviselő: elnök Vajda Zsuzsanna, titkár Bartal Kiss Rita ... >>

Babits Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: képviselő Szabóné Bárdos Csilla
Elismerni az iskola azon diákjainak munkáját, akik folyamatosan kimagasló tanulmányi eredményt vagy országos sikert értek el, és ezzel az iskola hírnevét öregbítették. ... >>

Babits Gimnázium Magiszter Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Rózsahegyi Ágnes
Oktatási ellátás biztosítása. Segítségnyújtás az iskola dolgozói részére szakkönyvek és módszertani segédanyagok beszerzéséhez. ... >>

Babits-Komarov Baráti Kör

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: alelnök Weinreich László, elnök Lengvárszky Attila
Felkutassa a volt diákokat és e szervezeten keresztül érettségit követően is tartsa velük a kapcsolatot. Életpályájukat a jövendő generáció segítése érdekében figyelemmel kísérje, erősítse az öreg- és jelenlegi diákok Alma Materhez kötődését. Segítse az iskola pedagógiai programjának, nevelési céljainak megvalósítását, ápolja és bővítse hagyományait. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva segítse az iskola tehetséges, illetve hátrányos helyzetű tanulóit. Adjon tájékoztatót tagjainak az iskola és az egyesület rendezvényeinek helyéről, időpontjáról, jellegéről. ... >>

Bajnok Fókák Sportegylet

(sport)

7624 Pécs, Pacsirta utca 8.
képviselő: alelnök Fekete László, elnök Pásztor Attila, titkár Dr. Elekes Keve ... >>

Baksai AUTÓ-MOTOR Sportegyesület

(sport)

7834 Pécs, Ferencesek utcája 4.
képviselő: elnök Kovács Ákos
legfőképp az autó,-motorsport területén versenyzési, tréningezési és egyéb felkészülési lehetőségek biztosításával, elősegítésével és támogatásával, versenyek szervezésével és lebonyolításával az egyesület tagjai, továbbá minden sportkedvelő ember részére lehetővé tegyék szabadidejük szervezett eltöltését, valamint a tagok, helyi lakosok és mindenki más részére sportolási, szabadidő eltöltése tevékenységeket szervezzen, lehetőségeihez mérten ehhez szükséges feltételeket székhelyén fejlessze. ... >>

Balatonyi Racing Team

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Kun utca 6/ 4.
képviselő: elnök Balatonyi Árpád
a technikai sportok, ezen belül különösen az autósport népszerűsítése, élvonalbeli autóversenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzői utánpótlás nevelése, támogatása. Versenyautók műszaki felkészítése, fiatal tehetségek felkutatása és részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyek rendezése, lebonyolítása. A versenysportban adódó lehetőségek felhasználásával a hétköznapi közúti közlekedés kultúrájának népszerűsítése, valamint a balesetmentesebb közelekedés elősegítése. ... >>

BALATONYI Rallye Team

()

7627 Pécs, Blaha Lujza u.42
képviselő: Balatonyi Árpád ... >>

Baldauf Gusztáv Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szabadság utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Sramó András
a Baranya Megye személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézményeinek anyagi támogatása. Hozzájárulás a régió szociális ellátórendszerének forrásteremtéséhez hazai és EU-s pályázatok útján. A régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményei működésének támogatása hazai és EU-s pályázatok útján. Elősegíteni és támogatni Pécs Megye Jogú Város szociális ellátórendszeréhez tartozó intézmények közötti kapcsolattartás a szociális ellátás minőségének biztosítása és javítása érdekében. Azon időkorú - Baranya megyében élő - emberek segítése és anyagi támogatása, akik szociális vagy egészségügyi rászorultság miatt kényszerülnek igénybe venni a szociális ellátórendszer valamely, személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást, nyújtó tartós bentlakásos intézmények szolgálatát. Regionális, szakmai konferencia szervezése és támogatása. Olyan programok, konferenciák szervezése és anyagi támogatása, amelyek a szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmények lakóinak életminőségét javítják. Anyagilag segíteni és támogatni a régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményeit. Kiadványok, szakmai jellegű anyagok, médiumokban való megjelenésének anyagi támogatása. ... >>

Bali László Sísport Alapítvány

(sport)

Pécs, Jedlik Ányos u. 5/b.
képviselő: Meződi Béla ... >>

Bálint Alapítvány az Állami Gondozottakért

(intézményi,oktatási,szociális)

7633 Pécs, Építők u. 9.
képviselő: Maxim Jószefné, Páváné Kurnik Zsuzsanna
az iskola állami gondozott tanulóinak támogatása ... >>

BALZSAM Egészségpénztár

(egyéb)

7622 Pécs, Siklósi út 22.
képviselő: igazgatótanács elnöke Dr. Vass Mária, igazgatótanácsi tag Czeininger Csaba, igazgatótanácsi tag Csongrádi Sándorné ... >>

Bányaegészségügyi-Bányabiztonság Alapítvány

(egészségügyi)

7643 Pécs, Szigeti u. 12.
képviselő: Dr. Tigyi József, Dr. Varga József
bányaegészségügyi- és bányabiztonsági kutatások végzése, kutatási eredmények hasznosítása, publikációk támogatása ... >>

Bányász Emlékekért Egyesület

(kulturális)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: képviselő Pernecker László
Baranya megyében fellelhető bányász emlékek felkutatása, meglévők megőrzése, gondozása, nyilvántartása, bányász hagyományok ápolása. ... >>

Bányász Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Kutas László Krisztán, ügyvezető elnök Szőkéné Kontra Ilona
Azon társadalmi szervezetek, közösségek és egyének tevékenységének összefogása, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez és hagyományainak ápolásához. ... >>

Bányász Torna Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

7691 Pécs, "A" utca 9
képviselő: elnök Loboda Tamás
Tagjai és a Somogy, Vasas, Hird településrészeken élők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelméről történő gondoskodás. Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország

(egyéb)

7624 Pécs, Angster J. utca 10/1.
képviselő: képviselő Knies Valerie Ann ... >>

Baranya Barátainak Köre

(kulturális)

7625 Pécs, György utca 6.
képviselő: elnök Dr.Kurucsai Csaba
a Kör tagjainak Baranyához fűződő kapcsolatai megőrzésének segítése, a megyéért tenni kész polgárokkal való kapcsolat ápolása. Baranya gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének előmozdítása. Fórum- és kapcsolatteremtés annak érdekében, hogy Baranya az országos közéletben minél szélesebb körben jelen legyen. ... >>

Baranya Belgyógyászati Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7625 Pécs, Surányi M. utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Almamelléki Károly, kuratóriumi titkár Dr. Beró Tamás
A Baranya Megyei Kórház Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztályán a munkakörülmények javítása, informatikai rendszer kialakítása, a betegellátás tárgyi eszközeinek korszerűsítése, az osztályhoz tartozó járóbeteg szakrendelés szakmai eszközökkel történő ellátása az osztályon dolgozók szakmai továbbképzésének, oktatásának, tanfolyamok szervezésének a biztosítása, kezelt vagy kezelésre szoruló beteg személy vagy azok hozzátartozója számára szakmai segítségnyújtás, szaktanácsadás. ... >>

Baranya Ejtőernyős Sportegyesület

(sport)

7627 Pécs, Kanyar utca 10/B/8.
képviselő: elnök Nagy László
Az ejtőernyőzés, mint sportág népszerűsítése, tagjainak és támogatóinak rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, az ejtőernyőzés biztonságos művelésének technikai kereteit, lehetőségeit megteremteni és fenntartani. ... >>

Baranya Honismereti Egyesület

()

7623 Pécs, József Attila u. 10.
képviselő: elnök dr. Simor Ferenc, titkár Hegedűs Éva ... >>

Baranya Kempo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Babits M. u. utca 3. I./6
képviselő: elnök Bajaczán Péter
A Kempo sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése.
Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.
Fogyatékosok sportolási és verszenyzési lehetőségének biztosítása.
Az arra rászorulóknak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása.
A sportág sportolóinak minősítése (kyu, és dan-rendszer).
Sportversenyek rendezése, szervezése.
Az egyesület tagjai nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.
Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon.
Edzőtáborok szervezése.
A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése.
Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Baranya Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Ifjúság utca 6.
képviselő: elnök Sárosácz Mihály
Népi nemzetiségi kulturális örökség következő nemzedékekre történő átörökítése különösképpen a Magyarországon élő horvát kisebbség dal-, és táncművészeti hagyományainak ápolását megőrzését és bemutatását megvalósíthassa. Nemzetiségi, magyar kulturális hagyományok, valamint az identitástudat erősítése. Tagjainak, kívülállóknak lehetőséget nyújtson arra, hogy a népi dal-, táncművészet hagyományainak felhasználásával kreatív módon alkotóivá válhassanak e kulturális örökség továbbfejlesztésének, alkotói műhelyt hozzon létre szerzőknek, koreográfusoknak, és e művészeti át valamennyi művelőjének. ... >>

Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Katona József
a közoktatással kapcsolatos önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. ... >>

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7621 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: titkár Sárán Andrea
a tagjai társadalmi, gazdasági szociális és kulturális érdekeinek ? munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése, képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően; más büntetés-végrehajtási szakszervezetekkel való együttműködés. ... >>

Baranya Megyei Darts Szövetség

(érdekképviselet)

7630 Pécs, Présház u. 1/3.
képviselő: Márkus Iván elnök ... >>

Baranya Megyei Diáksport Tanács

(sport)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Kófiás Endre
a tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának növelése. ... >>

Baranya Megyei Etnikai és Roma Szervezet

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 54. fdsz.//2.
képviselő: elnök Veszprémi Imre
a roma kulturális értékek megismertetése, megőrzése; a diszkrimináció csökkentése; a roma kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű személyek támogatása;családsegítés;szociális, rászorultsági alapon történő étkeztetés, alkohol- és dorgfüggőség ellen küzdő betegek segítése, támogatása;
hajléktalanok támogatása. ... >>

Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, József Attila utca 10.
képviselő: dr. Szabó Géza
A falusi turizmus Dél-dunántúli Régióban történő fellendítésének és fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében a régió sajátosságainak régión belüli és kivüli megismertetése. ... >>

Baranya Megyei Fogyasztóvédők Egyesülete

(egyéb)

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 15.
képviselő: elnök Kotróné Schmidt Zsuzsanna
kezdeményezze, támogassa mindazokat a törekvéseket, amelyek a gazdaságban a fogyasztók jogainak védelmét, informálását, a fogyasztói tudatosság erősödését, a minőségi termék-, és szolgáltatás biztosítását, a környezettudatos vásárlói szokások elterjesztését hivatottak szolgálni. ... >>

Baranya Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Pécs, Apácza utca 16
képviselő: elnök Székely Gábor ... >>

Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Käszné Lebő Zsuzsanna
A megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály szellemi és testi fejlődésének elősegítése, valós érdekeinek védelme: az egyéni és közösség aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének segítése; a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése, sorsukért felelősséget érző, érdekeik érvényesítéséért önállóan cselekedni képes állampolgárrá válásuk segítése; regionális szerepkör vállalása az ifjúsági szervezetek és más hasonló célú társadalmi szervezetek között; a szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása, a meglévő bővítése, a kedvezményes ifjúsági turizmus terjesztése, támogatása; a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése és támogatása. ... >>

Baranya Megyei Gyógypedagógiai Szakmai Érdekvédelmi Társaság

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: elnök Fekete Mária, vezetőségi tag Csala Nándor, vezetőségi tag Fazekasné Visnyei Irma, vezetőségi tag Görög Gabriella, vezetőségi tag Stautz Jánosné ... >>

Baranya Megyei Ifjusági szövetség

(érdekképviselet)

7633 Pécs, Tüzér u.3/1
képviselő: Szőke József ... >>

Baranya Megyei IPA-tagok Egyesülete

(egyéb)

Pécs, Varga Damján utca 1.
képviselő: elnök Kertész János
keretet biztosítson az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és gyakorlásához. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41