Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs civil szervezetek


Találatok száma: 1504
2. oldal

Alapítvány a Pécsi Klinikai Radiológia Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Ifjuság u. 13. Rad.Klinika
képviselő: Dr. Battyány István kur. elnök
A Pécsi Radiológiai Klinaka alapvető költségeihez való hozzájárulás, betegellátás színvonalának emelése, eszközök, segédanyagok beszerzésének támogatása, könyvek, információs anyagok beszerzése és kiadásának támogatása, oktatók, előadók dijazásának és az oktatással kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása, képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiával foglalkozó szakdolgozók hazai és külföldi kongresszusi részvételének támogtása, tudományos rendezvények szervezése, szakdolgozók szakmai továbbképzésének támogatása, kiemelkedő szakdolgozók jutalmazása, szakmai programok, ünnepségek, rendezvények támogtása, ... >>

Alapitvány a Pécsi Középkorkutatásért

()

7624 Pécs, Rókus u.2.
képviselő: Radó Bálint
Pécs középkori történelmének kutatásához kapcsolódó tevékenységek anyagi támogatása ... >>

Alapítvány a Pécsi Ókeresztyén Sírkamrák Megmentésére

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 15.
képviselő: Somogyvári Imre ... >>

Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére

(oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök dr. László Gyula, kuratóriumi tag dr. Kovács Katalin, társelnök Huszti Zoltán
Baranya megye gazdasági életének segítése, fejlesztése, a megváltozott gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás elősegítése.
A külföldi támogatások fogadókészségének megteremtése.
Nemzetközi kapcsolatok (ideértve a nemzetközi gazdasági együttműködéseket is) előmozdítása, amelyek arra hivatottak, hogy feltárják és összehangolják a pénzügyi, gazdasági, technológiai és kulturális forrásokat.
A vállalkozások gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi feltételeinek kialakítása, és az ehhez szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése.
Vállalkozások részére fejlesztési ajánlatok kidolgozása.
A vállalkozásokat elősegítő oktatási tanácsadási, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
a vállalkozói magatartás és kultúra kialakítása, fejlesztése, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely vállalkozások jobb és hatékonyabb működését segítheti elő, a gazdasági tevékenység minőségi javítását szolgálja, ideértve azon programok támogatását is, amelyek a pályakezdő fiatalok életpálya esélyeit növelik, és vállalkozóvá válásukat segítik. ... >>

Alapítvány az ALS betegségben szenvedők lehetséges megsegítésére, kezelésük elősegítésére

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét u. 2. (PTE-ÁOK Neur.Klin)
képviselő: Dr. Gáti István elnök
Ezen ritka és az orvostudomány jelenlegi ismeretei szerint gyógyíthatatlan betegségben szenvedők megsegítése minden lehetséges módon. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása hasonló célú és tevékenységű szervezetekkel a külföldi kutatási, gyógyítási eredmények hazai megismertetése érdekében. A betegsében szenvedők külföldi egészségügyi intézményekben vizsgálatokon való részvételének megteremtése. A súlyos neuromuscularis betegségben szenvedők kivizsgálásának, kezelésének, életminőségének javítását támogatja. Ezen betegcsoportokon belül az amyotrophiás lateralsclerosis és hasonló gyors progressziójú motoneuron betegségek és izomdisztrófiák a támogatásban elsőbbséget élveznek. Támogatja az alapítvány az esetleges külföldi intézetek vizsgálatait, kezelési költségeit. A betegek számára a betegségükkel kapcsolatban összejöveteleket szervez. Támogatja a betegek kezelésében résztvevő egészségügyi személyzet szakképzését, ezzel összefüggésben a hazai és külföldi konferenciákat. ... >>

Alapítvány az Egészséges Újszülöttekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Kórház-Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya műszerparkja színvonalának emelése, az osztály munkatársai szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Alapítvány az idős betegekért

(intézményi,egészségügyi)

7630 Pécs, Nagykozár utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Huszár Judit Ágnes
A Baranya megyei Kórház Krónikus Geriátriai Osztálya gerontológiai tevékenységének továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány az orvosképzés fejlesztésének támogatására

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: elnök Dr. Bogár Lajos
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen folyó orvosképzés színvonalának javítása. ... >>

Alapítvány dr. Toller László gyógyulásának elősegítésére

(egészségügyi,szociális)

7634 Pécs, Fagyal utca 2/ B.
képviselő: a kuratórium elnöke Betlehem István, a kuratórium titkára Simon István János
A 2006. június 19. napján közlekedési balesetet szenvedett Dr. Toller László, Pécs Város Polgármesterének gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához (felépüléséhez) szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind a beteg otthonában, családja körében. ... >>

ALIUS Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Sirály utca 48.
képviselő: kuratórium elnöke dr. István Miklós
az állami iskolarendszerben nem képezhető (sérült) gyermekek támogatásának, nevelésének, oktatásának fejlesztésének, önálló életkezdésük támogatásának elősegítése. A sérült gyermekeket nevelő családoknak nyújtott segítség megszervezése. A sérült gyermekek élete teljes körű egészséges és örömteli megvalósulásának szolgálata. A sérülésből eredő hátrányok mérséklése, a lehető legjobb alkalmazkodás elősegítése, viszonylagos önállóságra tanítás. A speciális szakmai és szociális szolgáltatások létrehozásának elősegítése. Szervezői munkával a gyermekek nyaraltatásának, munkába lépésének és elhelyezkedésüknek az elősegítése. ... >>

Alliance Francaise Pécsi Francia Kulturális Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Jókai M. utca 11.
képviselő: alelnök Dr.Feidt Catherine Marie, elnök Simon Ágnes, jogtanácsos Arany Szabó Zoltán, kincstárnok Hubainé Oláh Ágnes, titkár Giraud Jean-Christophe
a francia nyelv terjesztését kívánja elősegíteni Pécsett és környékén, egyesíteni kívánja mindazokat, akik hozzá akarnak járulni a francia nyelv és francia nyelvű kultúra mélyebb megismeréséhez Magyarországon, s általában a két ország egymásról alkotott képének gazdagításához, elősegítve a nyelvi és kulturális cserét. ... >>

Alsós Diákjainkért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7632 Pécs, Aidinger János utca 41.
képviselő: kuratórium elnöke Kozsahubáné Bata Zsuzsanna, kuratóriumi titkár Farkas Róbert
az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első négy évfolyama tanulóközösségének a tanulmányok folytatátáshoz, illetőleg a tanulmányok megfelelő tárgyi feltételeinek biztosításához anyagi és természetbeni támogatás nyújtása. A tanulók képességfejlesztésének, a körükben végzett ismeretterjesztésnek a támogatása. Különböző területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. A tanulók versenyeztetésének támogatása, részvételi díj, útiköltség megtérítésével. Az egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek bővítése, tanulmányi kirándulások támogatása, a kulturált iskolai környezet megteremtése, fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése. Az első négy évfolyamon eredményesen dolgozó pedagógusok munkájának elismerése, a tanítók, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Alternativ Színházi Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: a kuratórium elnöke Mikuli János
Az Alternatív Színházi Műhely Alapítvány komplex színházi események megvalósítását tűzi ki célul, mely magában foglalja az alternatív színházi előadások létrehozását és befogadását, illetve átfogó képzési programokkal a város oktatási intézményei számára kíván olyan kínálatot nyújtani, melyban ez általános iskolásoktól az egyetemistákig kerülhetnek a színház közelébe, a színházzal napi kapcsolatba a nézőink és/vagy színházcsinálóink. ... >>

Ambassador Club Pécs

(kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 3.
képviselő: elnök Héder Sándor
A szabadság, humanitás, segítőkészség eszméin alapuló belső életével, aktivitással közelebb hozzon egymáshoz különböző képzettségű, foglalkozású embereket az ország határain belül és túl. Ügyelni az emberi méltóságra, szabadságra, türelmet gyakorolni, bátran képviselni saját véleményüket. Késznek lenni arra, hogy közösségért közös felelősséget vállaljanak. Határokon átnyúló barátságokat ápolnak, egymást kölcsönösen támogatják az élet minden területén. Előítéletektől mentes találkozókon, nyílt beszélgetéseken ismeret, tapasztalatcsere, közös átélés útján segítik elő a megértést, barátságot, helyi nemzeti, nemzetközi szinten. Tevőlegesen, aktívan lépni fel az emberiség békés, baráti együttélése érdekében. ... >>

Amrita Pályaorientációs Baráti Kör

(egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 19.
képviselő: diák korelnök Schmidt Imre, első titkár Orsós Anna, másod titkár Orsós Miklós ... >>

Angle Kulturális és Oktatási Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7629 Pécs, Fehérhegyi utca 6.
képviselő: elnök Petrovics Mária
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, oktatási, kulturális tevékenységek szervezése révén. Kisebbségi nyelvek, elsősorban a roma nyelv, kultúra ápolása, gondozása, roma kulturális örökség megóvása, hagyományok megőrzése. Nemzetközi, lovári roma nyelv ápolása, oktatása, sztenderizációjához való hozzájárulás, szegregációs oktatásban résztvevő roma gyerekek integrációja a többségi oktatási intézményekben. Hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élő csoportok, gyerekek oktatási helyzetének kutatása. Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Hátrányos helyzetű roma származásúak, főleg nők, idősek testi és szellemi fogyatékkal élők munkaerőpiaci reintegrációja. Kezdő roma civil szervezetek segítése, új autonóm egyesületek létrehozásában való segítségnyújtás. ... >>

Anikó Diákalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Anikó utca 1.
képviselő: képviselő és kuratóriumi tag Kummerné Palágyi Ágnes Judit, képviselő és kuratóriumi tag Ritzné Brúder Anita, kuratórium elnök Vezér Andrásné
az Anikó utcai Általános Iskola keretében működő tagozatok részére a biztos anyagi háttér megteremtése, a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, az iskolai diákmozgalmak és rendezvények támogatása, a nyelvoktatás és diáksport tanórán kívüli formáinak, valamint technikai szükségleteinek biztosítása. ... >>

ANK USZÓKLUB ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

(sport)

Pécs, Maléter Pál u. 52.
képviselő: Hock Tibor elnök ... >>

Apáczai Alapítvány"

(sport)

7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.
képviselő: Szilágyi János ... >>

Apáczai Néptáncegyüttes Művészeti Egyesület

(kulturális)

7633 Pécs, Lotz Károly utca 7.
képviselő: elnök Mészáros András
a többnemzetiségű Baranya megye folklórjának ápolása, népszerűsítése, bemutatása különös tekinettel a délszláv nemzetiségekre és a magyar folklórra. A tagok aktív részvétele az Apáczai Néptáncegyüttes művészeti csoportjának munkájában. Szponzorok, támogatók keresése, pályázatokon való részvétel. Minden lehetséges eszközzel biztosítani a néptáncegyüttes működését, továbbélését, fejlődését. Az ANK diákjainak, valamint PécsKertváros ifjúságának bevonása az Egyesület tevékenységébe. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjai részt vehessenek a tánccsoport művészeti munkájában, fejleszthessék képességeiket, kiteljesíthessék szakmai tudásukat. ... >>

Apádék Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: kuratórium elnök Jani Péter
iskolai diák-közélet szerveinek és rendezvényeinek támogatása, tanulók anyagi segítése. ... >>

APODOSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Petőfi utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Helyei Kristóf
-Kulturális fesztiválok, koncertek, előadások megrendezésének;
-kortárs művészeti ágak népszerűsítésének;
-a kultúra különböző területein ? irodalom, film, színház, tánc, zene, képzőművészet, iparművészet ? tevékenykedő alkotók találkozásának, kommunikációjának, közös projektek elkészültének;
-filmművészeti alkotások létrejöttének, bemutatásának;
-kulturális témájú, tudományos-ismeretterjesztő televízió, rádióműsor létrejöttének, bemutatásának;
-a hátrányos helyzet problémájával foglalkozó filmművészeti alkotások televízió-, rádióműsorok létrejöttének, bemutatásának;
-a kortárs táncművészetben alkotó koreográfusok, táncművészek, alkotóműhelyek előadásainak létrejöttének;
-színházi területen tevékenykedő alkotók, színművészek, rendezők alkotásainak létrehozásának;
-klasszikus és kortárs zeneszerzők, zenészek megjelentetésének, felléptetésének;
-fiatal művészek magyarországi és külföldi tanulmányainak;
-alkotóművészek magyarországi és külföldi kutatásainak;
-alkotóművészek külföldi vendégszerepléseinek;
-alkotóművészek oktatásának, mesterkurzusok rendezésének;
-kulturális menedzsment magyarországi oktatásának és fejlesztésének;
-alkotóművészi mecenatúra magyarországi kialakításának;
-hátrányos helyzetű művészek alkotásai létrejöttének bemutatása, magyarországi és külföldi tanulmányainak, magyarországi és külföldi kutatásainak, külföldi vendégszerelésének;
- hátrányos helyzetű emberek kulturális integrációját segítő projektek létrejöttének segítése, támogatása. ... >>

Ápolásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnök Bogláriné Szilágyi Erzsébet
Elsősorban a Baranya Megyei Kórházban, az ápolás, gyógyítás, diagnosztika területén tevékenykedő egészségügyi dolgozók oktatásának, továbbképzésének megsegítése, támogatása. Az új technológiák, gyakorlatok bevezetésének szorgalmazása és támogatása. Az ápolók és asszisztensek motiválása és megtartása évente egy alkalommal. Ápolók és asszisztensek jutalmazása, emléklap és kitűző átadásával az Ápolók Nemzetközi napja alkalmával. A jutalom odaítéléséről a Baranya Megyei Kórház dolgozóinak jelölése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. ... >>

Apolló Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Tóth Zoltán elnök
A Pécs alternatív színházi kultúrájának erősítése és támogatása, színházi műhely működtetésével, illetve befogadó hely fenntartásával. Színházművészeti, képzőművészeti, zenei produkciók, rendezvények létrehozása, támogatása. Pécs városágban és Dél-Dunántúli Régióban drámapedagógia és a színházi nevelés módszereinek képviselése, alkalmazása, terjesztése. Szociális és egészségnevelés. Pécs város és régió kulturális tevékenységet folytató diákjainak és társművészetek képviselőinek bemutatkozási lehetőség és színpadtechnikai eszközök biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. Kapcsolatteremtés hasonló célkitűzéssel alakult társadalmi szervezetekkel és a régió közönségével. ... >>

Apró Léptek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Tompa Mihály utca 13.
képviselő: kuratórium elnök Dorsics Orsolya, kuratóriumi titkár Schubertné Rákossy Johanna
a Pécs Megye Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Fecskefészek Gyermekotthona személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása, az intézmény hatékonyabb működésének támogatása, a benne nevelkedő kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. Az intézményben elhelyezett sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai fejlesztésének megszervezése, annak segítése, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A O-4 éves korú, az intézménnyel kapcsolatba kerülő hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, annak megszervezése, kivitelezése, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok támogatása, olyan programokkal, melyek a szociális kompetenciát erősítik, ismeretet terjesztenek, illetve képességeket fejlesztenek. Az intézménybe gyermekvédelmi alap,- illetve szakellátás keretében felvett gyermekek családjainak segítése, a családok nevelő funkciójának erősítése. Az intézetbe felvett gyerekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, mozgásfejlesztés és sporttevékenység révén. Az alapítvány céljával megegyező témájú nyomtatott, audio-vizuális, illetve multimédiás kiadványok készítése, szerkesztése, kiadása, terjesztése. Konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Aprók Háza Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lippai Csabáné, kuratóriumi titkár Valkó Lajosné
az Apáczai Csere János Nevelési Központ 3. számú Óvodájában folyó színvonalas nevelő munka feltételeinek biztosítása és fejlesztése, a gyermekek egyéni képességfejlesztését szolgáló eszközök megteremtése, az óvónők szakmai továbbképzésének segítése, valamint szakmai programok megvalósitása. ... >>

Apróka Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
képviselő: képviselő Garai Zsuzsanna
a pécsi Budai Nagy Antal u. 5. szám alatti óvoda és az oda járó óvodások támogatása. ... >>

Apróval az Aprókért Óvodafejlesztési Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 90.
képviselő: Rezsdovicsné Szabó Éva kur.elnök, Varga Csilla kur.titkár
a pécsi Zsolnay vilmos uti óvoda és a hozzá tartozó mindenkori tanintézményeiben folyó óvodai nevelés támogatása ... >>

Arab Kulturális Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17
képviselő: Shadeh Imad ... >>

Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Teréz utca 11
képviselő: képviselő Molnár G. Judit ... >>

Aradi Vértanúk Szobrai" Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Teréz u. 1.
képviselő: Molnár G. Judit ... >>

Arany BIT Informatikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,szociális)

7624 Pécs, Fogaras utca 18.
képviselő: kuratóriumi tag Budai István, kuratóriumi tag Herbály István, kuratóriumi tag Meretei Balázs
A magyar, s azon belül is Dél-Dunántúl információs társadalmának fejlesztése, az információs technológiák széles körű elterjesztése. Új, korszerű és versenyképes informatikai módszerek, illetve a hasznos és értéket képviselő informatikai és internetes tartalmak fejlesztése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs társadalomhoz való csatlakozásának elősegítése, kistelepülések, informatikailag elmaradott régiók informatikai kultúrájának fejlesztése, a informatikai elmaradottság felszámolása, az interneten vagy más nyílt kommunikációs hálózatokon történő munkavégzés támogatása. ... >>

Arany Híd Alapítvány

(sport,szociális)

7621 Pécs, Apáca utca 15
képviselő: kuratórium elnök Kisida István, kuratóriumi elnökhelyettes Primné Radó Beáta
megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs támogatása. Segítségnyújtás a megváltozott munkaképességű személyek egészséges életmódjának kialakításához és életkörülményeik javításához. Bemutatók szervezése, amelyen a rendszeresen sportoló megváltozott munkaképességűek és mozgássérültek megismertetik és megszerettetik a sportot, illetve a versenysportot társaikkal. Előadások, találkozók szervezése, cserekapcsolatok kiépítése, hirdetés, reklám és propaganda tevékenység ellátása az alapítványi cél megvalósítása érdekében és munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatása. ... >>

Arany Horda Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7634 Pécs, Kővirág u. 52.
képviselő: Plaszauer István elnök ... >>

Aranyhajó Alapítvány

(oktatási,szociális)

7635 Pécs, Donátusi út 148.
képviselő: kuratórium elnöke Szabóné Magenheim Anett
A gyermekek, fiatalok és családjaik lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. A jó közérzet elérésének elősegítése. Az integráció, mint pedagógiai és társadalmi cél támogatása. A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség kialakulásának prevenciója, korrekciója. A családban történő nevelés elősegítése. Olyan feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek a személyiségüket és képességeiket a maguk lehetőségeinek felső határáig kiműveljék, és családjuk ebben hatékony támaszuk legyen. Az általunk szervezett tevékenységek közben a gyermekek maguk fedezzék fel a világot, a különböző produktumok létrehozása révén is érezzék: képesek értékek létrehozására, melyek elismerést váltanak ki környezetükben, ezáltal pozitívan hat énképük fejlődésére. A társadalmi szerep- és felelősségvállalás előmozdítása, a szervezetek és magánszemélyek ösztönzése egy társadalmi és közösségi szempontból kiemelt prioritású ügy felkarolására. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjuk támogatása. A gyermekek szocializációját tekintve az alapítvány célja, hogy a másodlagos szocializáció hatékony színterévé váljon; olyan érték- és normarendszert közvetítsen a gyermekek számára, amely interiorizálásával a gyermekek elsajátítják, és maguk is alkotóan alkalmazni tudják a társadalom kultúráját. ... >>

Aranyháló Alapitvány

(oktatási)

7623 Pécs, Megyeri u.5.
képviselő: Dr. Simony Emőke
szociális alap ellátó intézmény és fogyatékosokat támogató hálózat létrehozása, müködtetése, munkanélküliek segitése, szakemberek képzésének támogatása ... >>

Aranyosgadányért Alapítvány

()

7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26.
képviselő: Rozsné Móricz Mária kuratóriumi tir ... >>

Aranyszalag Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7632 Pécs, Dr. Hal József utca 4/a.
képviselő: elnök Németh Ferenc
A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, társadalmi elismertségének növelése óvodás kortól minél szélesebb rétegek bevonásával. Rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. Fiatalok megismertetése az egészséges életmóddal, a sportolás, a versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

ARC AZ EGÉSZSÉGÉRT SPORTEGYESÜLET

(sport)

7631 Pécs Nagypostavölgy, Alsó út 32.
képviselő: elnök Buncsek Zoltán ... >>

Árnyékszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Hegyalja utca 43.
képviselő: elnök Szilágyi Eszter
színházi előadások létrehozása, elsősorban felnőttek számára. Kapcsolattartás más hasonló színházi formációkkal, egyesületekkel, fesztiválok látogatása, ezeken való részvétel, dokumentáció készítése, találkozók esetleg sorkshop rendezése. Középiskolások színházi képzése. Beavató színházi előadások létrehozása, sorozat. Irodalmi estek létrehozása, versestek, ünnepi összeállítások. Kiállításmegnyitók, performance-ok, videoprojektek létrehozása. Gyakorlati foglalkozások biztosítása a PTE BTK színház-szakos hallgatói részére. Kortárs magyarországi és határon túli drámák felolvasó színházi formában való előadása, illetve feldolgozása előadásra. ... >>

Árpád Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Aidinger J. utca 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Kondorné Sziklai Andrea
A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola működő városi beiskolázású nyolcosztályos gimnázium oktató-nevelő munkájának, iskolai képzésének anyagi támogatása. ... >>

Art-Éra Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(szociális,kulturális)

7625 Pécs, Kisboldogasszony utca 15.
képviselő: elnök Zentai Tamás
a magyar kultúra és társadalom megismerése és megismertetése, az ezzel kapcsolatos ismeretek feltárása és terjesztése, valamint a kultúra és a társadalom közötti kapcsolat feltérképezése; olyan kulturális és társadalomtudományi műhellyé válás, amelynek keretében a társadalmi és kulturális folyamatok értő és elemző módon kerülnek feltárásra, a határon túli magyarság önazonosságának és kulturális, nyelvi identitása megőrzése, elősegítése az egyetemes magyar kultúra terjesztésének és a magyar-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztésének, erősítésének jegyében, valamint a külhoni magyarság szociális körülményeinek javítása; az öntudatában megerősödött, múltjára és kultúrájára büszkén tekintő külhoni magyarság kialakulásának támogatása. A hátrányos helyzetű kistérségek és települések felzárkóztatása a helyi kulturális élet megszervezésének és a turizmus -elsősorban az öko-turizmus- fellendítésének segítségével, közreműködés az ilyen irányú programok szervezésében és lebonyolításában, segítségnyújtás a kistelepülések, kistérségek, régiók számára az Európai Unió regionális felzárkóztatását célzó programjainak hatékonyabb kihasználásában; a környezeti javak megőrzésére való törekvés, a környezeti sokszínűség, biodiverzitás megóvása, az ökológiailag fenntartható fejlődés elvének és gyakorlatának támogatása, illetve az ezekkel összefüggő információk terjesztése a társadalom felé; részvételi demokrácia elősegítése, a társadalmi önszerveződés gyakorlati megvalósítása. ... >>

Astra Pécsi Csillagászati Egyesület

()

7624 Pécs, Szent István tér: 17.
képviselő: Keszthelyi Sándor elnök ... >>

Asztmások, Allergiások Baranyai Egyesülete

(egészségügyi)

7633 Pécs, dr. Veress E. utca 6.
képviselő: Kóczián Erzsébet ... >>

August ˘Senoa Énekkar és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Bosnyák Márkné szül. Losánia Mária
Magyarországi horvátok képviselete, tradicionális és vallási kultúrájának ápolása, bemutatása, megismertetése, az anyanyelv megőrzése. Fenti célok megvalósítását célzó programokon, rendezvényeken, fesztiválokon való részvétel. Az összegyűjtött hagyományos kultúra és az ahhoz kapcsolódó tárgyak (ének, zene) bemutatása, átörökítése, kiállítások szervezése. Az élő hagyomány ápolásának támogatása. Együttműködés és kapcsolattartás magyarországi horvátok és más külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel. Részvétel a nemzetiségi eseményeken, rendezvényeken. ... >>

"August Senoa" Horvát Kulturális Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: elnök Sárosácz Mihály ... >>

Autisztikus Gyermekekért Baranyában" Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, Kilián György u. 2.
képviselő: Szedlacsekné Márász Alice ... >>

Auto-Profi Rally Team

(sport)

Pécs, Legszeszgyár u. 17.
képviselő: Vörös Ferenc ügyvezető ... >>

Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Liliom utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Trebbin Brigitta
az Ajtósi Dürer Úti Óvoda nevelési, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális; ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41