Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla út 95. /B.
képviselő: Tuska Zoltán
Az Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskola létrehozása és működtetése a jogszabályoknak megfelelően, azaz az illetékes szakhatóság engedélyével és az előírt egyéb hatósági engedélyek beszerzésével, az Accademia di Fonta (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskolában alkalmazandó speciális tanterv kidolgozása, a működés tapasztalatainak összegzése és tanterv folyamatos felülvizsgálata, a speciális tanterv célja a tanulók egyéni adottságainak figyelembe vételével a képességeinek magas színvonaló kifejlesztése.
A magyarországi tehetséges fiatalok felkutatása és a zenei pályára való felkészítése, a tehetséges fiatalok felkutatása során az alapítvány különös figyelmet fordít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekhez - kiemelten a roma fiatalokra -, illetve határon túli magyarokhoz tartozó fiatalokra, az Accademia di Fonte Zeneművészeti Iskola, mint modellintézet működtetése és a tapasztalatok alapján nemzetközi iskolalánc létrehozása.
A rendszeres jótékonysági koncertek tartása, amelynek keretében az Alapítvány által képzett fiatalok bemutathatják a nagyközönségnek a tudásukat és ezzel széles körben megismertethetik a saját zeneművészeti fejlődésüket és az Alapítvány működését és tevékenységét, a képzésbe beépülésre kerülnek a magyar zenei hagyományok, a képzés része a még meglévő és feltárható zenei örökség felkutatása. ... >>

Kvassay Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 84.
képviselő: Balázsné Gyenes Ildikó elnök, Fézlerné Murányi Mária, Greff Tünde, Kmetty Károly, Móczó Attiláné, Pittlikné Bóta Judit
A Kvassya család hagyományainak őrzése.A Kvassay Jenő Általános Iskolában az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók részére ösztöndíj biztosítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása, szakmai konferenciák szervezése, támogatása. ... >>

Őrbottyán Labdarugóiskola és Szabadidősport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 8.sz.
képviselő: Bán Károly elnök, Pesti András titkár együttesen
A helyi és kistérségi területen labda- rugóiskola létesítése gyermekek számá- ra. ... >>

Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2162 Őrbottyán, Táncsics Mihály utca 53.sz.
képviselő: Balázsné Fazekas Mária elnök
Az őrbottyáni önkormányzati óvoda tár- gyi és személyi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóz- tatásának támogatása. ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>
1. oldal