Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza civil szervezetek


Találatok száma: 1081
4. oldal

Dialóg Közhasznú Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
képviselő: Kardos Lászlóné
Érdekképviseleti tevékenység. Továbbá az alapszabály I/1. illetve I/2. pontjaiban foglaltak szerint. ... >>

Diaspora Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 13.
képviselő: Nagy Tímea
A zsidó kulturális értékek megőrzése, tudományos kutatás és ismeretterjesztés közhasznú tevékenység keretében. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Diszlexia, Diszgráfia és Diszkalkulia Országos Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Eperjes utca 16. VII/21.
képviselő: Páll Sándor Józsefné
Jogvédelem és érdekképviselet a diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdő embertársaink részére. A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek, felnőttek támogatása. Oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szociális és egészségügyi tevékenység a diszlexiával küzdő és a velük kapcsolatba kerülő embertársainknak és szakembereknek. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

DOROTEIA Fiatal Tehetségekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Színház út 24.
képviselő: Németh Róbertné
azon gyermek és fiatalkorúak segítése, akik családi, szociális, anyagi okok miatt nem tudják maguknak megengedni bármilyen tehetségesek is, hogy tehetségüket kibontakoztassák, akár a művészet, akár a technika, akár egyéb területe, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

DOWN Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.
képviselő: Kisari Károly
A fogyatékost nevelők és a fogyatékkal élők támogatására létrehozott szolgáltatási rendszer segítése és fejlesztése, különös tekintettel a Down szindrómával születettekre. A fogyatékosokat nevelő-oktató intézményrendszer támogatása, vele való együttműködés a gyerekek érdekében. Az iskolát kiegészítő kézség-fejlesztő tevékenységek szervezése és a tankötelezettség utáni gondozás és foglalkoztatás, beleértve a munkahelyi foglalkoztatás elősegítését is. Kereskedelmi tevékenység. Továbbá az Egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

DR ZILAHI JÓZSEF EMLÉKALAPÍTVÁNY SZ-SZ-B.ME-GYE IFJUSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviselő: dr.Zilahi Zsolt, Kósa Brigitta titkár, közhasznú szervezet ... >>

dr. Filep László a tehetséges matamatikus hallgatókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/ B.
képviselő: Dr. Gát György
A Nyíregyházi Főiskolán folyó oktató, tudományos és művészeti tevékenység támogatása, matematika szakos tanulmányokat folytató kiemelkedő képessségű hallgatók támogatása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dr. Fodor József Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 34/c. I/4.
képviselő: Augusztinyi Pálné
A (néhai) Fodor József úr Nyíregyháza városért kifejtett, elismerten kiemelkedő közigazgatási, közéleti és városvédő tevékenysége emlékének megőrzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Dr. Zilahi József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Prága utca 3.
képviselő: Giba Tamás
Az esélyegyenlőség biztosításának érdekében azoknak az általános iskolai, középiskolai, és az első diploma megszerzése érdekében felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő, kiemelkedő vagy jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok tanulásához, taníttatásához nyújtson támogatást, akiknek nehéz anyagi körülményeik, szociálisan hátrányos helyzetük nem teszi lehetővé képességeik kibontakoztatását, megfelelő fejlesztését. Ezen kívül képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, emberi állampolgári jogok védelme, nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Dr.Magyar Dezső Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész János a kuratórium elnöke
A város egészségügyi ellátásának javítása és egyéb az alapító okiratban meghatározottak. ... >>

Drog- és Alkoholfogyasztók Nevelési és Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 33.
képviselő: Dr. Sztehney Iván
Felhívni a figyelmet a szenvedélybetegségek hazánkban történő elterjedésére, a megelőzés, segítség szabályaira, törvényszerűségeire, anonimitás biztosítására. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint.
Eszközbeszerzések a betegek jobb, magasabb szintű ellátás érdekében. Egyéb szárazföldi személyszállítás. Drogebeteg ellátás, prevenció, kezelés és utógondozás. MÁshová nem sorolható egyéb társadalmi, közösségi tevékenység. (alapító okirat V. 11.,12., 13. pont) ... >>

DUNAPACK Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Tünde út 2.
képviselő: Bujnóczki Ferenc
érdekképviselet és egyéb az alaszabály szerint ... >>

DUNAPACK RT Nyíregyháza Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Vaszkun István
A Nyíregyházi Papírgyár dolgozóinak betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, vallási célt, valamint a közrend, közbiztonság védelmét, az öregek és a hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

Dzsentri Lovasegyesület

()

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39/b.
képviselő: Magyar Sándor (öt évre) ... >>

E-misszió Természet- és KörnyezetvédelmiEgyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6
képviselő: Tömöri László
környezet és természetvédelem és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

E-qualitas Vállalkozásfejlesztő Egyesület

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
képviselő: Diczházi Dezső elnök, önálló képviseleti joggal
Az egyesületet létrehozó tagoknál a versenyképesség növelése. Oktatás, nevelés. Tanácsadás. Esélyegyenlőség fejlesztése. Társadalmi befogadás fejlesztése. Szakképzés elősegítése. Kis és középvállalkozások versenyképességének fokozása. Pályázati tanácsadás, pályázat készítés. Marketing tevékenység, hirdetés. Az innováció és kutatás-fejlesztés elősegítése, támogatása. Sikeres nemzetközi modellek hazai integrálása. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

ECOCARITAS Nemzetközi Karitativ Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kállói utca 71/ A
képviselő: Bakos Tamás
Karitatív tevékenység folytatása. Mentési feladatok magas szintű ellátásának folyamatos biztosítása. Hátrányos helyzetű és katasztrófa sújtotta területeken aktív munkával segíteni a mentésben. Alapvető túlélési és mentési technikák oktatása, részvétel a helyi és globális környezetvédelmi problémák feltérképezésében. ... >>

Edelényi "Bányász" Vadásztársaság

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csongor út 19
képviselő: Czimre János ... >>

"Effata" Evangélikus Alapítvány

(egyéb)

Nyírszőlős, Kollégium u.72.
képviselő: Kazár István ... >>

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4.
képviselő: Dr. Szabó Béláné
Értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme képviselte, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, szociális tevékenység, valamint a az alapszabály II. fejezete alapján. ... >>

EGALITÉ Közéleti és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 28. I/2.
képviselő: ifj. Lakatos Miklós
Magyarország és az Európai Unió területén élő romák összefogásának elősegítése, erősítése, kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik felelevenítése által. Nyíregyháza és a vonzáskörzetében található településeken élő hátrányos helyzetű fiatalok összefogása, a társadalom hasznos tagjává válásuk elősegítése, a bűnmegelőzés, tanulmányuk folytatása, továbbtanulás, szakmaszerzés és munkához jutásuk segítése céljából végzett ismeretterjesztő tevékenység által. Együttműködés a hasonló célokért küzdő társadalmi szervezetekkel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

EGÉSZSÉG TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út 17
képviselő: Asztalos Zoltánné
Az egészséges életmódra nevelés, a természetjárás népszerűsítése, hazánk kulturális és természeti nevezetességeinek megismertetése. Hasonló tevékenységet végző külföldi egyesületekkel, alapítványokkal partnerkapcsolat kiépítése. A határon kívüli kultúra ápolása, nemzetközi tevékenység, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Egészséges Látásért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Bocskai út 51.
képviselő: Dr. Szabó Irén
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Gál János elnök
Az egészséges újszülöttek világrajövetele és későbbi fejlődése érdekében fejlesztés, és egyéb az alapító okirat alapján. ... >>

Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33
képviselő: Dr. Olajos Judit
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, tanácsadó szolgálat működtetése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása. ... >>

Egyedi Megoldások Közhasznú Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Alma út 18.
képviselő: Dorogi János
szociális tevékenység és egyéb az alapszabályban ... >>

"Egyesület a Keleti Régióért"Egyesület

(kulturális)

Nyíregyháza, Országzászló tér 8. V/518.
képviselő: Holló Erzsébet ... >>

Egyesület a munkanélküliekért

(szociális)

Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 5/516.
képviselő: Mészáros Tamásné ... >>

Egyesület az Infartktus Ellen

(egészségügyi,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 5.
képviselő: Dr. Szilágyi Attila
egészségügyi tevékenység, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint ... >>

"EGYESÜLT MAGYAROK" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Széchenyi u. 3. I/1.
képviselő: Kelemen Anna ... >>

Egymásért-Családok Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a.
képviselő: Bodnár Sándorné
Lehetőség teremtés a családok életminőségének javítására, a családtagok jogainak megismerésére, a családon belül alkalmazható nevelési, oktatási módszerek megismerésére, a családokban felmerülő problémák kezelésére. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Egymásért" Alapítvány

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Bottyán János út 15.
képviselő: Nagy Lajos
hátrányos helyzetbe került munkavállalók és családtagjaik szociális támogatása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

EGYÜTT A DEMOKRÁCIÁÉRT Klub

(egyéb)

Nyíregyháza, Árpád u.35.
képviselő: Tóth Gyula ... >>

Együtt a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
képviselő: Tölgyesiné Ferenc Gabriella
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, anyanyelvi nevelés, egészséges életmódra nevelés. Tanuláshoz, mozgásfejlesztéshez eszközök beszerzése, szakkönyv vásárlása, óvodapedagógusok támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.1 illetve 3.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Együtt a jövőért" Országos KaritatívEgyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kökény út 84/a
képviselő: Király József
A roma fiatalok és idősek rendszeres képzése, támogatása, tanácsadás szervezése, érdekképviselet ellátása, segítségnyújtás szervezése, kulturális rendezvények, tanácskozások továbbképzések szervezése, hagyományőrzés és hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Együtt az úton Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 48-50.
képviselő: Boros Tibor
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Együtt egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért

(oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5/a 2/3.
képviselő: Lőrincz Árpád a kuratórium elnöke
nevelés- oktatás, képvességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Belső körút 31.
képviselő: Stankóczi László
Hátrányos és többszörösen hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete, szociális, egészségügyi és oktatási támogatása, gondozása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

EGYÜTT VELED Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Közép út 17.
képviselő: Eisert Lászlóné
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye hátrányos helyzetű fiataljainak segítése, egészség megőrzése, betegség megelőzése, egészségügyi rehabilitációs szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rahabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

EKKLESIA GYÜLEKEZET

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Farkas utca 22.
képviselő: Gergely Csilla Melinda
vallási tevékenység ... >>

Élet Akadémia Közhasznú Egyesület

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Legyező út 6/ c 2/5
képviselő: Javenszki József
Szociális tevékenység és egyéb alapszabályban meghatározott. ... >>

"Élet Bölcsője" Közhasznú Egyesület

(szociális)

4405 Nyíregyháza, Meggyfa út 50.
képviselő: Tóth Norbert
a halmozhottan hátrányos helyzetű családok, személyek csoportok foglalkoztatása, segítése, társadalmi helyzetűk javítása ... >>

Élet-Út Egyesület

(környezetvédelmi)

4405 Nyíregyháza, Kökény út 62.
képviselő: Gyüre Zita, Lakatos Anita
környezetvédelem, vidékfejlesztés és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

Életerő Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. utca 27.
képviselő: Szaniszló Mariann képviselő
az egészséges életmód képviselete, érvényesítése és védelme ... >>

Életet az Éveknek Nyudíjasklubok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23.
képviselő: Gidófalvy Albert
Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabály 2.§. szerint. ... >>

"Életet az éveknek" Alapítvány

(szociális)

4400 Nyíregyháza, Pásztor út 19
képviselő: Együd János
szociális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

Életfény Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
képviselő: Kantár Attila
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, anyagi segítségnyútása iskolai étkeztetésben, a tanulók tankönyvellátásának támogatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Életforrás Egyesület

()

Nyíregyháza, Eperjes u. 16. VIII/25.
képviselő: Jarosi Anna ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41