Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 148
1. oldal

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

ABRONCS Szakszervezeti Bizottság

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Bottyán u.15.
képviselő: Takács Lászlóné ... >>

"ÁFÉSZ-ek és társaságaik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége"

(érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Csaba utca 71.
képviselő: Béni Mihály
A Szövetség alapvető célja mind a szövetségi tagok, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, gazdasági tevékenységük előmozdítása. ... >>

Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Attila út 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Érdekképviselet, szakmai együttműködés az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

AUTI-CLUB Autisták Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 15. VII/62.
képviselő: Kujbusné Zink Mercédesz
Az autista gyermekek és felnőttek, valamint családtagjaik érdekében szervezett, korszerű képviselte és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális gondozásuk előmozdítása, szervezése, családok támogatása. Az autizmusnak, mint fogyatékosságnak megismertetése a magyar társadalommal. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Báthory István Katonai Egyesület

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Kollégium u. 121.
képviselő: Huli János ... >>

Civil Mozgalom

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csaló köz 20.
képviselő: Seres Mária
politikai érdekvédelmi tevékenység ... >>

Dialóg Közhasznú Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
képviselő: Kardos Lászlóné
Érdekképviseleti tevékenység. Továbbá az alapszabály I/1. illetve I/2. pontjaiban foglaltak szerint. ... >>

EGALITÉ Közéleti és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 28. I/2.
képviselő: ifj. Lakatos Miklós
Magyarország és az Európai Unió területén élő romák összefogásának elősegítése, erősítése, kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik felelevenítése által. Nyíregyháza és a vonzáskörzetében található településeken élő hátrányos helyzetű fiatalok összefogása, a társadalom hasznos tagjává válásuk elősegítése, a bűnmegelőzés, tanulmányuk folytatása, továbbtanulás, szakmaszerzés és munkához jutásuk segítése céljából végzett ismeretterjesztő tevékenység által. Együttműködés a hasonló célokért küzdő társadalmi szervezetekkel. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Életet az Éveknek Nyudíjasklubok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23.
képviselő: Gidófalvy Albert
Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Továbbá az alapszabály 2.§. szerint. ... >>

Építőipari Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 9.
képviselő: Huray Gábor
Iparosok érdekképviselete és érdekvédelme ... >>

Észak-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Bálint János
Természetjárás és egészségmegőrzés, műemlékvédelem, környezetvédelem és természetvédelem, egyéb az alapszabály II. pontja alapján. ... >>

Észak-Alföldi Sajtóklub/Média/Made in Észak Alföld Co. Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33.
képviselő: Tóth Károly
Fórumot biztosítani és segítséget, támogatást nyújtani az Egyesület tagjai és minden érdeklődő természetes személy és szervezet számára. Újságírok független szakmai összefogása. Együttműködés a Magyar Újságírók Országos Szövetségével, a MÚOSZ érdekképviseleti tevékenységének regionális támogatása, egységes szakmai véleményalkotás és terjesztés, kiadványok, prospektusok készítése és terjesztése, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 23/ a.
képviselő: Görömbei Sándorné
Tagjai mindennemű gazdasági, szakmai emberbaráti érdekeinek felkarolása és szolgálata. A szakma általános anyag-eszköz ellátottságának javítása, gépszerzési lehetőségek felkutatása, koordinálása. Új vállalkozási formák feltárása, működtetése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdíjasok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Szent I. utca 68.
képviselő: Földházi Mihályné
A kórház egykori szakdolgozónak közösségi életét megszervezni, működtetni. Különösen - mint idős emberek jogainak és érdekeinek a védelme és képviselete az egészségügy, kultúra, szociális szféra és társadalmi élet számos területén. Továbbá az alapszabály 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 138.
képviselő: Gombos János
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme. A mező- és erdőgazdálkodás, a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint vadászat elősegítése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködés előmozdítása. Közreműködés a tájegység környezet- és természetvédelmi feladatainak végrehajtásában. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Fiatal Értelmiségiek és Vállalkozók Társasága JUNIOR CHAMBER Nyíregyháza

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35/a.
képviselő: Papp László Attila
Lehetőséget adjon tagjai számára jellemük és személyiségük pozitív irányú építésére, fejlesztésére annak érdekében, hogy ezáltal az egyének a nemzeti és egyetemes társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdításában aktívan részt vállalhassanak. ... >>

"Fiatalok Kulturális Szövetsége" Ifjúsági Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Levendula út 1.
képviselő: Kovács László
Az egyesület legfőbb feladatának tekinti az ifjúság és a fiatalok jogainak védelmét valamint érdekeinek érvényesítését. Fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat, találkozókat és egyéb programokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat alaít ki. ... >>

"Fiatalok Kulturális Szövetsége" IfjuságiEgyesület (FIX Ifjusági Egyesület)

(kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Levendula út 1
képviselő: Kovács László
Az egyesület legfőbb feladatának tekinti az ifjúság és a fiatalok jogainak védelmét valamint érdekeinek érvényesítését.
Fejlesztő tréningeket, tanfolyamokat, találkozókat és egyéb programokat szervez, nemzetközi kapcsolatokat alakít ki. ... >>

Fogyasztók Érdekvédelmi Közössége

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Hősök tere 9.2/235.
képviselő: Kuti István ... >>

Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
képviselő: Vadné Kokovay Zsuzsanna
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapszabály /1. és II/2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Független Női Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7. 1./8.
képviselő: Csizmadia Józsefné, Gondáné Deák Éva
A nemzet kulturális, művelődési és gazdasági felemelkedésének elősegítése. ... >>

Független Újságírók Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Május 1 tér 7.
képviselő: Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna az egyesület elnöke
a demokráciát és szabadságot elfogadó, független magyar és kölföldön dolgozó magyar újságírók demokratikus, pártoktól, állami szervektől független, egyesületi formában működő szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti és kulturális szervezet ... >>

Gábor Áron Zhutindo drom (Segitő út) Roma Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
képviselő: Kalderás Ferenc
A cigányság körében a Biblia népszerűsítése, a bibliai értékrendek közvetítése. A cigányság kulturális és nemzeti identitásának megerősítése. A romák érdekképviselete, érdekvédelme. Egészségügyi tevékenység. Képességfejlesztő játékok beszerzése, a cigány tanulóifjúság képzésének támogatása. Sporttevékenység elősegítése, szervezése. Közösségi és művelődési tevékenység segítése, konferenciák szervezése, szellemi alkotások díjazása, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Gazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. út 24.
képviselő: Mezey Zoltán elnök, Varga István gazdasági vezető
foglalkozási csoportot tömörítő és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Gordiusz Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Csipke köz 4.
képviselő: Lengyelné Pogácsás Mária
non-profit szervezetek koordinálása, érdekvédelme ... >>

Harcművészeti Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Miló András
Sportágának megyei és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, megyei és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén lévő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a sportág utánpótlás-nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése, a szabadidősport szervezése. A sportág érdekeinek képviselte. ... >>

Hűtőgépgyártók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

4432 Nyíregyháza, Nyírszőlősi út 4.
képviselő: Papp Jánosné elnök
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Ipari Szolgáltató Ipartestület

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. utca 9.
képviselő: Gyekis Árpád
A tagságát magába foglaló vállalkozók gazdasági, szakmai érdekképviselete és védelme. ... >>

IRGALMAS SAMARITANUS Gyülekezeti Szociális Módszertani Központ Értelmifogyatékosok Napközi Otthona gondozottjai Szüleinek Önsegélyező Csoportja

(érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kazinczy utca 4.
képviselő: Nagy Mihály, Torma Béla
A hasonló gondokkal küszködő családok számára jobb lehetőség teremtése egymás megismerésére. A hasonló problémákkal küzdő szülők számára segítség a problémák közös megoldására, a tapasztalatok kicserélésére. Érdekvédelem: közös fellépés a fogyatékosokért, az intézmény fennmaradásáért. Továbbá az alapszabály 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Jósavárosi Értelmiségi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Korányi út 15. a
képviselő: Koleszár Anna
érdekképviselet, megfelelő továbbképzés biztosítása a tagok szakmai, szellemi, lelki igénye szerint ... >>

Jósavárosi Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 15.
képviselő: Fincziczki Antalné
érdekvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kárpátok Eurórégió Kisebbségek Szövetségének Nemzetközi Tanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
képviselő: Kornherr Tibor
Euroatlanti integráció elősegítése. A kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés elmélyítése. A békés és demokratikus Európa kialakításában való együttműködés. A kisebbségek kultúrájának megőrzése, ápolása. Önálló szervezetként a Kárpátok Eurórégió Tanács tevékenységének segítése. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Kazinczy Ferenc Diáksport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Árok út 17.
képviselő: Bodnár Attiláné, Borbély Ilona, Pókáné Lizák Éva
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Célja a rendszeres sportolási, gyakorlási, mozgási és versenyzési lehetőség biztosítása és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

KELET-INFO Egyesület

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Vay Á.krt.5-7.
képviselő: Szabó Péter ... >>

Kelet-Magyaroszági Orvosok Egyesülete

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.
képviselő: Dr. Komoróczy Károly
Működési területén összefogja, közösségi lehetőségeivel támogassa, és önkéntesen biztosítsa az orvosok illetőleg az egyesület tagjainak humanitárius együttműködésének, érdekeik képviseletének demokratikus érvényesülését. ... >>

Keleti Regionális Temetkezési Egyesület

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Ferencz krt.10.
képviselő: Éber Istvánné titkár, Hódi Lajos elnök ... >>

KELETVÍZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vízmű Rt. Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 5.
képviselő: Elek Tibor
jogszabályok által meghatározott keretek között a vállalatnál foglalkoztatott dolgozók érdekeinek képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme ... >>

Kisebbségi Önkormányzatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 4-6. I/10.
képviselő: Varga József
Kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete, segítségnyújtás a helyi kisebbségi önkormányzatoknak, elvi segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez, szakképzettség megszerzésének szorgalmazása, segítségnyújtás a munkaképes cigány lakosság foglalkoztatásához, a fiatalok tanulásához, illetve elhelyezkedéséhez. Kapcsolattartás a megyében működő kisebbségi szervezetekkel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal