Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
6. oldal

Nagykanizsai Polgári Lövészegylet

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Lőtér Ady u. 70/B.
képviselő: Zóka Tibor ... >>

Nagykanizsai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 95
képviselő: Csonka Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összeghangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Nagykanizsai Rádióamatőr Sport Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 5.
képviselő: Keller László
Nagykanizsa város területén a rádiózás iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása. A klub tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a törvényes keretek között. ... >>

Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.
képviselő: Hella Ferenc református lelkipásztor
A nagykanizsai Református Egyházközösséghez tartozó, az egyhátag elődök által folyamatosan létrehozott szellemi és tárgyi értékek fentnartása, megóvása, állagának megőrzése, működtetése és adományokból való bővítése. Iskolák működésének segítése. A rászoruló szegények segítése. Közhasznú egyházi kiadványok megjelenésének támogatása. ... >>

"Nagykanizsai Síbarátok" Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 9/ A.
képviselő: Horváth Szilárd, ifj. Szányi Gábor, Szányi Gyula
A sporttág megismertetése, gyakorlati-elméleti oktatás, fizikai és szellemi felkészítés, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel a kapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. I. em. 14.
képviselő: Sebestyén Attila
A nagykanizsai vitorlázó repülés fejlesztése, sportrepülők és oktatók képzése, repülőeszközök és életmentő eszközök beszerzése, a sportrepülő kapcsolatok bővítése. ... >>

Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 1
képviselő: Cserti Tibor, VArga László
A sportrepülés folytatása és annak népszerűsítése. Az egészséges, szellemi és műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, és annak építésére mindig kész nemzedékek nevelése és oktatása. ... >>

Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Czigány Róbert
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Nagykanizsai Szénhidrogénipari Kulturális Alapítvány

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 67
képviselő: Fehér Imre
Megfelelő anyagi alapot teremteni közösségi célú és közérdekű tevékenységek létrehozására és támogatására. ... >>

Nagykanizsai Szent Imre Uti Napközi Otthonos Ovoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
képviselő: Laskainé Simonka Ágota
A magasabb színvonalú nevelőmunka előmozdítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a nagykanizsai Szent Imre úti óvodában. ... >>

Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Téglagyári út 9
képviselő: Meződi János, Szalai Román
A tagok horgászérdekeinek képviselete; a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése; a horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére; horgászversenyek rendezése; a gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjával. ... >>

Nagykanizsai Temető Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 95.
képviselő: Csonka Ferenc
A temetők és kegyeleti helyeink megóvása és szépítése a kulturált megemlékezéshez, gyászhoz való jog lehetőségének megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelme, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Környezetünk védelme. A közbiztonság megerősítése elsősorban a kegyeleti helyek környékén. ... >>

Nagykanizsai Torna Egylet 1866 MÁV Rt.

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 78.
képviselő: Máthé István
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése. ... >>

Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Pusztainé dr. Nád Márta
Létrehozni egy olyan alapot, amelynek célja a nagykanizsai újszülött osztály gyógyító eszköztárának bővítése, műszereinek folyamatos korszerűsítése, ezáltal a súlyos, életveszélyes állapotban lévő csecsemők sürgősségi és intenzív ellátásának támogatása. Ezen a területen dolgozó szakorvosok, asszisztensek, nővérek oktatásának, továbbképzésének támogatása. Sürgősségi és intenzív orvosi ellátás költségeihez történő hozzájárulás. Oktató, továbbképző tanfolyamok, kongresszusok szervezésének, és anyagi eszközeinek megteremtése. Az alapítvány támogatása személyekre, eszközökre, és költségekre irányul. ... >>

Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 25/A.
képviselő: Józsi György
Sporttevékenység, az utánpótlás korú gyermekek rendszeres sportolásának megszervezése, versenyeztetése, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Nagykanizsai Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
képviselő: Cserti Tibor
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, a lakóhely hagyományainak ápolása. ... >>

Nagykanizsai Vasutas Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Bolgár Hadsereg u. 9.
képviselő: Németh László, Zalavári László
A tagok horgászérdekeinek képviselete, törvények, szabályok betartása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére, horgászversenyek rendezése. A gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a kifogott halakkal való kíméletes bánásmód. ... >>

Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. út 9/A.
képviselő: Fülöp Zsolt Árpád
Ősi, nemzeti hagyományaink kutatása, felelevenítése, ápolása és továbbadása (szkíta, hun, magyar, székely hagyományok, szokások), az ifjúság hazaszeretetre nevelése. ... >>

Nagyrác Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
képviselő: Gerócs Lászlóné ... >>

"Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Nagyrác út 29/ a.
képviselő: Karosi Lászlóné
Önsegítő csoport létrehozása betegekből, hozzátartozókból és szakemberekből, akik hosszú távon tudnak az egyesület tagjainak segítséget nyújtani betegségük, és a betegséggel járó érzelmi terhelésük feldolgozásában.
Megfelelő szakmai háttér biztosításával (felkért előadók) és a családtagok bevonásával olyan programok megvalósítása, amely az orvosi beavatkozást kiegészítve a szellemi és lelki segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Rendszeres egyesületi összejövetelek szervezése, ahol egyéni és csoportos orvosi tanácsadás, pszichológiai támasz a betegeknek és hozzátartozóiknak, táplálkozási- és életmód tanácsadás, az egészséges életmódhoz ajánlott termékek bemutatása, szakmai előadások és az ajánlott szakirodalomhoz való hozzáférhetőség feltárása zajlik.
Az egyesület zavartalan működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése a helyi és országos pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint szponzorok, pártoló tag, magánszemélyek, illetve jogi személyek segítésével. ... >>

"Napraforgó Bölcsődéért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 5.
képviselő: Bárdosi Gábor Jenő
A Napraforgó Bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka személyi és tárgyi, valamint szakmai feltételeinek megteremtése, megőrzése, a bölcsődei dolgozók képzési lehetőségeinek szervezése, támogatása, gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődését elősegítő feltételek és módszerek bevezetése és megteremtése, bölcsődei programok szervezése, a bölcsődei programok szervezése, a bölcsődei környezet esztétikusabbá tétele. ... >>

Naprakész- Nonprofit Könyvelő és Szolgáltató Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 15.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mária
Kedvezményes egyszeres vagy kettős könyvelés, adóbevallások, egyéb bevallások elkészítése, beszámolók, statisztikai jelentések stb. elkészítése. Munkaerő-piaci képzések, szolgáltatások szervezése. Fogyasztóvédelmi klubok működtetése, előadások, szolgáltatások szervezése mellett kiadványok szerkesztése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az érdeklődők számára előadások megszervezése, megtartása. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Nemzetiségi Nők Egyesülete

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szepetneki út 83.
képviselő: Orsós Tünde
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Zala megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a nők életkörülményeinek javításához. ... >>

NK TEKE SE

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Pázsitné Lukács Kató, Tuboly Jenőné
Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles körben, a tagjai számára a kultúrált eltöltésének elősegítése, biztosítása. ... >>

Nők-háza Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 34.
képviselő: Nyakó Melinda, Rejtélyiné Nagy Gabriella
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és kulturális, szociális, életminőség, hagyományőrzés identitás és határmentiség, esélyegyenlőség, az emberi különbségek kérdéseinek bemutatását, e tárgyakhoz kapcsolódó kutatást, oktatást és a témákban előadások, képzések, vitafórumok, konferenciák, csereprogramok, tanulmányutak szervezése. Kiemelt célja olyan szociális tevékenységek, amelynek célja a társadalmi reintegrációhoz való hozzájárulás és/vagy fenntartható közegészségügyi és szociális támogatás a társadalom perifériájára szorult csoportok számára (úgy, mint kisebbségek tagjai, fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, kallódó vagy bántalmazott gyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, AIDS-ben szenvedők, bántalmazottak, krónikus betegségben szenvedők, stb.) ... >>

Nyugati Végek Fürkészei Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 22.
képviselő: Domaföldi Péter, Lisztes Attila
A kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység végzése, különös tekintettel a hagyományőrzés, versenyek rendezése, turisztikai kínálat színesítése, bővítése, programokon való részvétel. Ennek keretében a tradicionális íjászatnak és lovas íjászatnak mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület az íjászat és a lovasíjászat iránti érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, kulturális hagyományőrzés (különös tekintettel a katonai kultúrára és hagyományokra). Értékközvetítés. A lovaglásnak és az íjászatnak a mentális és technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása. Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele. Nyugat-Magyarország történelmi múltjának kutatása és népszerűsítése, közösségfejlesztés. A magyar hagyományőrző szervezetek összetartásának létrehozása. Az egyéni, elszigetelt hagyományőrzők bemutatása, valamint nagyobb közösségek felé terelése, az egységes hatékony hagyományőrzés érdekében. ... >>

Nyugdíjas Köztisztviselők Nagykanizsai Klubja

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2.
képviselő: Dr. Lukácsa Erzsébet, Mátyás József
Tagjai, a családtagok és civil lakosok számára módot és lehetőséget adjon az aktív dolgozó köztisztviselők és szerveikhez való kötődéshez, a közösségi élethez való kapcsolódáshoz, hasznos elfoglaltság megteremtéséhez. ... >>

Olajbányász Önsegélyezési Alapítvány

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22.
képviselő: Litter Nándor
A szociális szempontból rászoruló vállalati dolgozók és nyugdíjasok, illetve családtagjaik anyagi ... >>

Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady Endre. utca 14 C fsz/2
képviselő: Szücs Rozália
Olajipari dolgozók és nyugdíjasok, valamint az érdeklődő kívülállók természetjáró tevékenységének biztosítása, szabadidő hasznos eltöltése. A természetjárás, a természeti és ezzel együtt a kulturális értékek iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

"OXIGÉN" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Brünner Szilveszter
Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály műszerezettségének, eszköztárának fejlesztésével a betegellátás színvonalának emelése, különös tekintettel életmentő műszerek, eszközök, berendezése beszerzésére. Az anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály dolgozói oktatásának, továbbképzésénak segítése. ... >>

Összefogás a Nevelőcsaládokért Közhasznú egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 10/A. 2/6
képviselő: Kiss Ágnes
A nevelőszülők speciális szakmai és jogi érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A nevelőcsaládban élő gyermekek érdekeinek képviselete, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. A hátrányos helyzetű nevelt gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket sújtó előítéletek megszüntetése érdekében a társadalom szemléletváltozásának előmozdítása. A nevelőszülők munkájának széles körben való megismertetése, elismertetése, az előítéletek megszüntetése. A nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek tanítása, fejlesztése, tehetséggondozás. A nevelőszülők és a nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek testi és lelki egészségének megszerzése, megőrzése, megelőzés. A nevelőszülők számára pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást szolgáló programok, klubfoglalkozások szervezése. A nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek számára ismeretterjesztő táborok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése. A nevelőszülők számára képzés, továbbképzés szervezése. A jogszabályi változások figyelemmel kísérése és megismertetése az érdekeltekkel. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel, a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel, nemzetközi kapcsolatok építése. ... >>

Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 81
képviselő: Kuti László
A Palini általános iskolában folytatott tanulmányaik során a tanulmányokban, a közösségi munka vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetük miatt anyagi segítségre szoruló gyermekek jutalmazása, támogatása, valamint az iskola pénzeszközeinek kiegészítése. Amennyiben az alapítvány eszközei lehetővé teszik és az alapítvány alapvető céljait nem veszélyezteti az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének a támogatása (tandíj, tankönyv, utazási költségek). ... >>

Palini Futball Klub Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 69/ A.
képviselő: Kuti László
A nagykanizsai és Nagykanizsa város környékén élő emberek részére amatőr és tömegsport lehetőségének biztosítása, elsősorban a futball népszerűsítése, és természetesen ehhez a sporthoz kapcsolódó atlétikai sportok szervezése, támogatása. Ezen túlmenően az egyesület célja, más labda-sportok megismertetése, azok gyakorlására lehetőség biztosítása. Kapcsolattartás az országban működő más sport egyesületekkel, klubokkal, érdekképviseletekkel. Az egyesület működése kiterjed az ország területére. ... >>

Pannon-Híd Nemzetközi Baráti Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. utca 23/B.
képviselő: Dr.Karagics Mihály
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Magyarországon élő hátrányos helyzetűek, köztük kiemelten a cigány és a horvát kisebbség életkörülményeinek javításához. A magyarországi horvát és cigány kisebbség államokon átnyúló kapcsolatának megteremtése érdekében intézményes keretet nyújtani a szomszédos államokban, de különösen Horvátországban élő cigány és magyar, illetve Magyarországon élő horvát és cigány nemzetiségű polgárok között. Célja továbbá a horvát és a cigány nemzetiségi kultúra ápolása és hagyományainak megőrzése. ... >>

Pannonhát - Dél-zalai Turisztikai Egyesület Nagykanizsa

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3.
képviselő: Bali Veronika, Bánkutiné Dobri Noémi
A magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmus fejlesztés a dél-zalai térségben. A térség turizmusában tevékenykedők szakmai összefogása, a térség idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletének ellátása, térségi szinten a hatékony marketing munka biztosítása, a térség idegenforgalmának fellendítése, a településekre érkező vendégek számának növelése, a magasabb fizetőképességű vendégek számának és arányának növelése, a szezon hosszabbítása, az elő- és utószezon fellendítése, tartózkodási idő meghosszabbítása, meglévő turisztikai termékek fejlesztése és új turisztikai termékek létrehozása. ... >>

Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Attila út 2.
képviselő: Smolcz Frigyes
Általános iskola diákjainak nevelése, képzése, tantervi oktatás a kultúra, sport és egyéb verseenyeken való résztvevők képzése, az iskolai legalább két nyelv, az angol és a német oktatás színvonalának emelése, a számítástechnikai oktatás feltételeinek biztosítása. ... >>

"Platán sori Vackor Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/B.
képviselő: Mész Jánosné
Az óvoda nevelési programjában kitűzött célok megvalósításának támogatása, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása, fejlesztése, a gyerekek fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Polgári Kanizsáért Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Liszt F. út 8. C. IV//1.
képviselő: Papp János
Célja, hogy a Nagykanizsa város környékén élőkben elmélyítse a polgári gondolkodást és életvitelt, erősítse az itt élők lokálpatriótizmusát és magyarság tudatát, valamint minél szélesebb körben megismertesse a nemzeti értékeket. Ennek jegyében támogasson minden olyan egyéni vagy csoportos kezdeményezést, amely az alapító okirat szellemével összeegyeztethető. ... >>

Polgári Sportlövész Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 70/B.
képviselő: Kovács Tibor ... >>

Postás Sportegyesület Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 14/C. I/6.
képviselő: Tomasics János
A rendszeres sportolás testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 44.
képviselő: Ferencz József
A legkülönbözőbb tematikák alapján szerveződő fesztiválok és régiós rendezvények szervezőinek való segítségnyújtás az általuk létrehozott esemény színvonalának folyamatos emelésében, nemzetközi színvonalú megvalósításában, az európai kulturális rendszerbe való beilleszkedésben és a szakmai érdekek érvényesítésében. A régmúlt történelmi eseményein alapuló hagyományteremtés szándékával rendeződött rendezvények támogatása, a helyi hagyományok őrzése, a környezeti kultúra védelme. A magas színvonalú rendezvényszervezés által Nagykanizsán és a régió településein az idegenforgalom és a kulturális turizmus fejlődésének elősegítése. ... >>

Retro-Dance Fitt-Tánc Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 124.
képviselő: Gáspár-Csere Erzsébet
A Magyarországon kiemelkedően népszerű tömeg- és versenysport, az aerobik, a tánc, mint sport népszerűsítése, a gyermekeknek már óvodás, kisiskolás korban megismerjék a sport különböző területeit, mozgáskultúra kialakítása, az egészséges szokások, mozgásformák gyermekkorban való megismertetése, tagjai sporttevékenységének a biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>

Roma Nők Országos Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Váradi Istvánné Orsós Katalin
Elősegíti a roma nők oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, az egészségügyi, a kulturális és sport szolgáltatásainak bővítését.
Ellátja a hozzá csatlakozó cigány szervezetek vezetőinek felkészítését, érdekvédelmét, részükre szakmai tanácsadást szervez. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű társadalmi összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat, valamint ezen szervekkel való kapcsolattartást, óvja és ápolja a kisebbség kultúráját. ... >>

Romlottvár Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Deák-Varga Dénes
Az 1990-ben feltárt Botszentgyörgy vára (Romlottvár) mint műemlék védelme, illetve a nagyközönség részébe bemutathatóvá vétele. ... >>

Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
képviselő: Kardos Ferenc
A tantervi feladatokon túl a tehetséges tanulóknak új lehetőségek biztosítása, kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása, a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltéséhez való hozzájárulás, az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Rozgonyi Polgári Egylet Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 31
képviselő: Miha Tamásné
A civil. Polgári értékek megőrzése, ápolása. A hagyományok megismerése.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk, lehetőségek bemutatása ágazatonként, a nemzeti értékek megőrzése mellett.
? Környezettudatos gondolkodásforma kialakítása az életmódváltozás szükségességének kidomborításával.
... >>

Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7/ A.
képviselő: Dr.Knauszné dr. Kertész Edit
A Nagykanizsa, Rózsa utcai bölcsődében folyó gondozó- nevelő munka színvonalának emelése a gyermekek fejlődésének érdekében. A bölcsőde és a családok kapcsolatának szorosabbá tétele, a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, a játékeszközök bővítése, a gyermekek környezetének szebbé tétele. A célok megvalósítását segítő eszközök és lehetőségek felkutatása, támogatások igénybe vétele. ... >>

Rózsa Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7.
képviselő: Papp Ferenc
A Nagykanizsai Rózsa úti Óvoda szakmai munkájának elősegítése, a szakmaimunkát segítő tárgyi feltételek javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41