Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
5. oldal

Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Kodály Z. út 5 8/53
képviselő: Tanai János, Ténai Péter elnök
Nagykanizsa és térsége mentő-ellátásának javítása. A mentéshez, mentő oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, pótlása. A mentésben résztvevők folyamatos oktatásának, tudományos tevékenységének, szakképzésének támogatása, elősegítése. A lakosság elsősegély ismeretének bővítése. Nagykanizsa mentőállomás szociális körülményeinek, műszerezettségének és egyéb felszerelésének bővítése, korszerűsítése. A mentőállomáson dolgozók munkafeltételeinek javítása. A fenti célok megvalósulásának érdekében előadások, tanfolyamok, egyéb programok szervezése. ... >>

Nagykanizsa és Vidéke Átalános Ipartestület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Berzsenyi u. 2/A.
képviselő: Szakony Szilárd ... >>

Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Peti József
Közhasznú minősítésre érdemes egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító feladatok felvállalása. ... >>

Nagykanizsa Férfi Kézilabda Sportjáért Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Kálóczy László
A nagykanizsai férfi kézilabda sport személyi és tárgyi feltételeinek magas színvonalon tartása és a megfelelő tudásszintű utánpótlás biztosítása. ... >>

Nagykanizsa Főrhénczi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 1.
képviselő: Böröcz Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növeése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Nagykanizsa Gyermek és Ifjúsági Labdarúgásáért Közhasznú Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 25/a.
képviselő: Kovács Tamás Gyula
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete gyermek és ifjúsági (utánpótlás) labdarúgása feltételrendszerének javítása és ezáltal a gyermekek minél szélesebb köre szervezett körülmények közötti rendszeres sportolásának elősegítése. ... >>

Nagykanizsa Keleti Városrész és Szabadhegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10. I/h. I//1.
képviselő: Kovács László
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon, ifjúság, környezet és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. ... >>

Nagykanizsa Közterületeinek Rendjéért és Tisztaságáért Alapítvány

(természetvédelem,közbiztonság)

8800 Nagykanizsa, Vécsey Zs. út 8.
képviselő: Kulbencz Ferenc
Nagykanizsa városában és közigazgatási vonzáskörzetében a közrend és közlekedésbiztonság államigazgatási feladatának segítése - együttműködve az állami közigazgatási szervekkel - valamint a természetes és épített környezet védelme, különös tekintettel a természetvédelemre, az állatvédelemre és a műemlékvédelemre. ... >>

Nagykanizsa Látó-hegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Liszt F. út 6/A.
képviselő: Varga Gyula
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért" Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Antalics Dezső, Cserti József
Nagykanizsa közrendje és közlekedésbiztonsága tárgyi, anyagi feltételeinek javítása, a bűnmegelőzés, valamint a bűnözés szintjének csökkentése, közreműködés a komplexbiztonsági riasztórendszer kiépítéséhez. ... >>

Nagykanizsa Város Kajak-Kenu Sportjáért Alapítvány"

(sport)

8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4.
képviselő: Hederics Antal
A Kanizsa Bútorgyár SE keretében működő kajak-kenu szakosztály anyagi és erkölcsi támogatása, a sportélet előmozdítása, a kiemelkedő sportteljesítmény ösztönzése. ... >>

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány

(környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Karmazin József
Elősegíteni a gazdasági érdekek összehangolásával a településen és környezetében az egészségesebb életkörülmények kialakulását, a környezeti károk felszámolását, ill. keletkezésük megakadályozását. ... >>

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány

(oktatási)

képviselő: Dr. Kereskai István, Karmazin József
Elősegíteni a környezeti és gazdasági érdekek összehangolásával a településen és a környezetében az egészségesebb életkörülmények kialakulását, a környezeti károk felszámolását, ill. keletkezésük megakadályozását. Környezettudat formálását, nevelését, az oktatás, a képzés és a közművelődés teljes közreműködésével. A település komplex ökológiai - gazdasági erőforrások környezeti állapotjavító hasznosításának elősegítése. ... >>

Nagykanizsa Városi Football Szervezet

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Kápolnás Zoltán
Sportcélokat szolgáló, közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként működik. Tagjai számára szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kultúr és sportolási igények kielégítése. A lakosság részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 38
képviselő: Horváth Gyula
Az arra érdemes és szociális helyzetüknél fogva rászorult tanulók eseti ösztöndíjjal történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon. A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez (külföldről nyelvgyakorlás céljából ideérkező külföldi tanulók szállás, étkezés, ellátás és utazási költségeihez, valamint a külföldre nyelvgyakorlás céljából kiutazó magyar tanulók utazási, étkezési és ellátási költségeihez) eseti hozzájárulás biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok továbbépítésével. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez (a versenyző tanulók utazási, élelmezési és ellátási, továbbá a versenydíjak beszerzési költségeihez) való esetenkénti hozzájárulás. Az iskola azon pedagógusainak eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása, akik munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók érdekében önképzésben vesznek részt. A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti öszöndíjban való részesítése. Az iskola pedagógusközössége javára adományozott Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. (balatonfenyvesi 3719 hrsz.) szám alatti üdülőingatlan fenntartása, karbantartása, időnkénti felújítása, valamint az itt történő pedagógus és gyermeküdültetés, valamint az itt szervezett nyelvi- és más tanulmányi táborok költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Nagykanizsa-Bagola Városrészi Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, 022/6. hrsz.
képviselő: Marton László
A városrész lakossága és tagjai részére a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kultúrális és sportolási igények kielégítése. ... >>

Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesület

()

8800 Nagykanizsa, Bagoly utcai Művelődési Ház
képviselő: Poprádi Zoltán ... >>

Nagykanizsa-Miklósfa Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 54.
képviselő: Lakatos István
Tagjai részére rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

"Nagykanizsáért - Délnyugat Magyarországért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady út 1.
képviselő: Kobra György
Hozzájárulás a jövőképében is megrendült új Magyarország kialakításához, a nemzettudat erősítéséhez, a nemzet és a helyi hagyományok ápolásához. ... >>

Nagykanizsai 3. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 17.
képviselő: Bolfné dr. Kovács Ibolya ... >>

Nagykanizsai Aikido Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 21/a.
képviselő: Józsa Tamás
Az Aikido népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. Az Aikido oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Az Aikido színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése. Együttműködés a Magyar Aikido Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi Aikido szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 1. II//5.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Soraiba tömöríteni a csillagászattal amatőrként foglalkozó, a csillagászati oktatás és ismeretterjesztést amatőrként végző és a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismertterjesztést végző intézmények, szervezetek munkáját. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. ... >>

Nagykanizsai Amerikai Football Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 99.
képviselő: Deák Tamás
Az amerikai futball sportág népszerűsítése. Az amerikai futball, mint sporttevékenység szervezése, illetőleg mindazon feltételek megteremtése, amely az amerikai futball sport szabadidős és eredményes versenyszerű folytatásához szükséges. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése, és fejlesztése. Sportbázis létrehozása, amely a legszélesebb körben lehetővé teszi az egészséges életmód szerves részét képező verseny és szabadidősport rendszeres és eredményes folytatását. Tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés elősegítése az amerikai futball sportágban. ... >>

Nagykanizsai Atlétika Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda utca 16.
képviselő: Balassa Bernadett, Bernáthné K. Judit, Dr. Trencséniné Mátéka Anna, Parti Tibor, Simon József
Elsősorban Nagykanizsán és a város vonzáskörzetében élő, tanuló vagy dolgozó fiataoknak az atlétika sportág iránti érdeklődésének felkeltése, a sportág iránt érdeklődést mutatók számára tárgyi és sportszakmai feltételek biztosítása. ... >>

Nagykanizsai Baráti Labdarúgó Egyesület

(sport,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Corvin út 4/ B.
képviselő: Béres Attila
A szabadidős sporttevékenység - különös figyelemmel a kispályás labdarúgás támogatására. Gyakorlási lehetőségek és testedzés labdarúgás szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Nagykanizsai Batthyány-s, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23
képviselő: Cseke József, Molnár László
Összefogni mindazokat, akik a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium élete, hagyományai, kulturális, művészeti értékei, múltja és fejlődése iránt érdeklődnek, a hagyományok, emlékek ápolásához és a gimnázium fejlődéséhez tevékenységükkel hozzájárulni kívánnak. Céljainak tartja továbbá mindazon szellemi érték, tudás, tapasztalat összegyűjtését és felhasználását, amely segítheti a város lakosságának társadalmi, gazdasági és kulturális körülményeinek javítását. Erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való kötődést, közreműködik az iskolatársak között létrejött barátság ébrentartásában. ... >>

Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Király út 31/A.
képviselő: Fenyves Jenő
Helyiség és lehetőség biztosítása a bridzs művelésre a tagság részére. Rendezvények, versenyek rendezése és azokon való részvétel. Egyéb társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Budavölgyi Kálmán, Lengyák István, Lengyel Ervin
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - fenntartható életmódra való nevelés, - kulturális tevékenység, - közművelődési tevékenység, - természet és állatvédelem - környezetvédelem, - gyermek és ifjúsági tevékenység, - egészségmegőrzés, szociális tevékenység, drogprovenció, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítée, idősügyi tevékenység, - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem, - sporttevékenység, - közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres út 2-8
képviselő: Jaskó József, Jászberényi Zsombor
Az egyesület elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi ? egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedettnek szoros együttműködésben a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével. Biztosítja, hogy a tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő felvilágosító tevékenységben. ... >>

Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 37.
képviselő: Deme Dávid
A Nagykanizsai Evangélikus Egyházközség szellemi és tárgyi értékeinek fenntartása, tovább építése, vlaamint a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Nagykanizsai Fafaragó Egyesület

()

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.
képviselő: Csávás Csaba ... >>

Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
képviselő: Kupó Csaba
A tagság munkajogi, gazdasági, szociális önsegélyző, és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése a törvényes szakszervezeti jogok gyakorlása révén, tagjainak szociális indokból történő segélyezése, kulturális, szabadidős programok, üdülések szervezése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai "Földalatti" Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Gárdonyi út 51.
képviselő: Balassa Tamás, Mészáros Csaba, Szabady Balázs
Szellemi műhely létrehozása, ami lehetővé teszi az amatőr művészek bemutatkozását, szereplését, e tevékenység sikeres folytatása érdekében kulturális kiadványok (könyv, újság, folyóirat fanzin, egyéb propagandaanyag) kiadása. A drogmegelőzés támogatása, a kábítószerről való leszokás segítése, e célok jegyében klub és büfé működtetése, drogtanácsadások tartása, tűcsereprogram, előadások, valamint vitafórum és egyéb rendezvények szervezése. ... >>

Nagykanizsai Gyáregység Sütő- és Édesipari és Fenntartási Dolgozóinak Független Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 95.
képviselő: Benke László, Dolezsár Ferenc
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek képviselete. ... >>

Nagykanizsai Hegyközség

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Jakabkuti út 86.
képviselő: Horváth Gyula, Horváth Lajos
A szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány (apk.60063/1995)

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady út 7.
képviselő: Halmos Ildikó titkár, Miskó János elnök
A Nagykanizsai Helyőrségi Klubban, illetőleg annak esetleges jogutódjában a társasági élet, a felnőtt képzés, a kisközösségi, az amatőr művészeti munka megteremtése, a kultúra értékes részének közvetítése. ... >>

Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady út 43/ A.
képviselő: Szőlősi Ibolya
Az iskolai sakkoktatás támogatása, a tehetséges fiatalok edzésének és versenyeztetésének feltételeiről való gondoskodás. ... >>

Nagykanizsai Izzó Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Musits Ferenc ... >>

Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 4.
képviselő: Dr. Etler Ottó
A Nagykanizsa Jézus Szíve Egyházközség vonzáskörzetében élő, arra rászoruló személyek, családok, időskorúak segítése, szociális támogatása. Az egyházközség tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételeinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása, az egyházközség lehetőségei szerint, a kezelésében lévő, illetve tevékenységi körzetébe tartozó kulturális örökség ápolása, műemlékeinek, műemlék jellegű építményeinek, értékeinek védelme, fenntartásának, működésének biztosítása. Különös figyelmet szentel, forrásait használva támogatja a vonzáskörzetében élő gyermekek, ifjúsági közösségek védelmét, szükség szerinti érdekképviseletét, valamint a területén található hátrányos helyzetű személyek szociális, társadalmi helyzetének javítását. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, illetve a határon túli magyarság közösségeivel való kapcsolatok kiépítésének támogatása, a kapcsolatok ápolásához szükséges feltételek előteremtése. ... >>

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1.
képviselő: Cserti József, Dr. Polay József, Mádé Károly
A kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai között olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést, tagjainak szolgáltatások nyújtását. ... >>

Nagykanizsai Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 59.
képviselő: Gaál Imre
A Kyokushin karate szellemében az egyesület tagjai részére testedzés, övvizsgára, versenyre való felkészülés, valamint versenylehetőség biztosítása. ... >>

Nagykanizsai Lakásüzemeltetők Képviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Új Élet út 31.
képviselő: Pintérné Bedő Ibolya
Nevelési környezet- és természetvédelmi célú egyesüelt. ... >>

Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Olaj út 22/3
képviselő: Vincze József
Elsősorban Finnország kultúrájának, hagyományainak megismertetése, a finn és magyar nép közötti kapcsolat építése, fenntartása és ápolása. ... >>

Nagykanizsai Megyei Jogú Város ILCO Klub

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Borsos Józsefné ... >>

Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger Sportegyesület

(sport,szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 5/A
képviselő: Balogh Imre
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, mozgássérült emberek, fiatalok részére testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a mozgássérült fiatalok megkeresésével bevonni őket az egyesület munkájába, a sporton keresztül rehabilitálni őket. ... >>

Nagykanizsai "MUSKÁTLI" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5. III//318.
képviselő: Kovács Balázs
A közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági határőrizeti, megelőző vagyonvédelm8i, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

Nagykanizsai Olajipari Dolgozók Vadásztársasága

(egyéb)

8801 Nagykanizsa, Gárdonyi út 27.
képviselő: Csitneki Ferenc ... >>

Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
képviselő: Vereb Zsolt
Közhasznú tevékenysége során támogatást nyújt a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon oktató-nevelő munkájának, az oktatási intézményben tanuló, arra rászoruló személyek, tanulók, hozzátartozóik szociális támogatása. Az iskola tevékenységéhez is kapcsolódó nevelés, oktatás, ismeretterjesztő tevékenység, valamint sportolási lehetőségek elősegítése, feltételinek biztosítása. A hitélettel is összefüggő kulturális tevékenység elősegítése, támogatása. ... >>

Nagykanizsai Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 14/ b.
képviselő: Kóré Péter, Papp János, Szőlősi Márta
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránti fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41