Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
4. oldal

Kanizsai Horvát Fiatalok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Havasi Ákos
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvát fiatalok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. Mozgósítja és ösztönzi a kanizsai horvát fiatalokat és a velük közösséget vállalókat nemzetiségi jogaik gyakorlására, anyanyelvük ápolására, kultúrájuk fejlesztésére és hagyományaik megőrzésére. Az egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásában és minden más horvát kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenység szervezésében. Az egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelv használatára való törekvést. Együttműködik azokkal az önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, amelyek, illetve akik támogatják a kanizsai horvátok érdekeit. Az egyesület együttműködik az egyházakkal. Az egyesület kapcsolatot tart fenn a Magyarországi Horvátok Szövetségének regionális szervezeteivel, horvát kisebbségi önkormányzatokkal, valamint más horvát társaságokkal, egyesületekkel és kisebbségi szervezetekkel. Az egyesület kapcsolatot tart fenn Horvátországgal és a más országokban élő horvát szervezetekkel és egyénekkel. ... >>

Kanizsai Horvátok Egyesülete

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1.
képviselő: Dr. Németh Györgyi, Proszenyák Zsolt István
A tagok egyéni és kollektív érdekeinek védelme és képviselete, különös tekintettel a nemzetiségi jogokra. Őrzi és fejleszti a kanizsai horvátok és a velük közösséget vállalók nemzetiségi tudatát és identitását. ... >>

Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 32
képviselő: Ludvig Zoltán ... >>

Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hunyadi út 33-35/ A. I.em./3.
képviselő: Vizeli József
A zenekultúra közkinccsé tétele, a komolyzene iránt érdeklődő közönség körének szélesítése, felkelteni a művészi zene iránti igényt, a szabadidő hasznos eltöltése, művelődésre alkalmat adó programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Nagykanizsa város zenei életében való aktív részvétel, az egyesület működési feltételeinek megteremtése, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar működtetése, programjainak szervezése, a városban már működő vagy újonnan megalakuló szimfonikus zenekarok, együttesek támogatása. Új hagyományok megteremtése, művészeti iskola alapítása. Más megyékben hasonló céllal működő egyesületekkel, illetve külföldi országok településeivel való kapcsolatteremtés. ... >>

Kanizsai Kórházi és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Keresztesné Rajnai Zsuzsanna
A kórházi, egészségügyi és szociális ellátásban a gyermek és ifjúságvédelem területén dolgozók (aktív munkavállalók, nyugdíjasok, vállalkozók, jogfenntartók, átmenetileg munka nélkül lévők) érdekeinek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A KEDOSZ tevékenysége során szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdültetését, részükre képzési, biztosítási, jóléti segélyezési, ingyenes jogsegély-szolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 5.
képviselő: Rikli Ferenc
A múzeumok hármas feladatának megfelelően a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás elősegítése. ... >>

Kanizsai Outdoor és Extrém Közhasznú Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 18/B.
képviselő: Silló Mátyás
A nem profi sportolók mozgásigényének felkeltése és mozgásban gazdag életmód kialakítása, a civilizációs betegségek ilyen formán megőrzése, különböző szabadidős sport tevékenységek -, sportversenyek-, sporttáborok-, közös rendezvények-, extrém sportrendezvénye- szervezése. A szervezet segít összefogni a szabadidősportokat és a sportolni vágyó embereket minden korosztályból, ezáltal azoknak az embereknek is lehetőségük nyílik arra, hogy sportoljanak, akiknek vagy idejük vagy információjuk nincs arra, hogy utána nézzenek hol és mikor lehetne mozgásigényüket kielégíteni. Így az egyesület abban segít, hogy a mozgásszegény életmódjukból ki tudjuk mozdítani az embereket és az életmódjukban és az egészségi állapotukban minőségi pozitív irányú változást tudjanak elérni. ... >>

Kanizsai Vadmacskák Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szentes László
Az NB-I/A-s kosárlabda csapat sporttevékenységének szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Karosi László
Az alapítvány a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (továbbiakban művészeti iskola) támogatásával igyekszik hozzájárulni a város zenei életének fejlődéséhez. ... >>

Kanizsai Zsinagóga Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady út 8
képviselő: Lévai Péterné, Tóth Lucia
Nagykanizsa város tulajdonában lévő volt zsinagóga épület, továbbá a zsidó közösség temetője és ravatalozója helyreállítása, az egyháztörténeti, kulturális és közösségi értékek megőrzése, gyarapítása és továbbadása. ... >>

Kereskedők és Vállalkozók Nagykanizsai Kamarája

()

8800 Nagykanizsa, Lenin u. 21. I. em. 9.
képviselő: Kálovics Ferenc ... >>

Kis-hegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körtér 12/ C/ 1//7.
képviselő: Gazdag Attila, Perkó Zsolt
Becsehely község környezetében lévő Kis-hegy magaslatán a Canis Minor Csillagvizsgáló megépítése, üzemeltetése, karbantartása, az Obszervatóriumhoz kapcsolódó műszerpark megteremtése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a csillagvizsgálót körülvevő terület karbantartása, és a területen a továbbiakban létesülő egyéb épületek kivitelezése, azok cél szerinti működtetése. A csillagászatot amatőrként végző szervezetek működéséhez, tudományos kutatásához elengedhetetlen létesítmények, valamint a technikai eszközök beszerzése, és azok biztosítása.
Az alapítvány támogatja a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület azon tevékenységeit, melyek a csillagvizsgáló megvalósításához, fejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak, valamint elősegítik a más amatőr csillagász szervezetek és amatőrcsillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás és ismeretterjesztés terén.
Olyan alapítványi vagyon létrehozása, mely segítésével az alapítvány elsődleges céljainak megvalósulása hosszú távon eredményes lehet.
A csillagászat népszerűsítése, a tudományos ismeretterjesztés, a csillagászat iskolai és iskolán kívüli oktatása. A térség kulturális javainak bővítése ezen tevékenységekkel.
... >>

Kisbagolai-Hegy Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Csokonai út 4.
képviselő: Baján Tibor
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Jakabkuti út 86
képviselő: Geönczeöl Attila, Györgykovács Imre, Horváth Gyula, Horváth Lajos, Tóth Miklós
Az egyesületbe tömörült szőlő- és bortermeléssel foglalkozó kisbirtokosok (1 hektár termőterület, vagy 80 hl éves termés) érdekeinek képviselete Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Az egyesület, a Magyar Szőlő- és Borkutúra Nonprofit Kft. közreműködésével országos szakmai érdek-képviseleti fórumot biztosít tagjainak. ... >>

Kisfakosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Kisfakos, Sandi út 14
képviselő: Garai Ferenc, Szommer András, Vajda Ferenc ... >>

Kiskanizsa Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 67.
képviselő: Hackler Jánosné, Tulman Gézáné
Az Általános Iskola Kiskanizsa tanulói és szülői társadalma részére a rendszeres testedzés, a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása, az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének lehetővé tétele, a tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük elősegítése, különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése, sportkapcsolatok létesítése, sporthagyományok ápolása. ... >>

Kiskanizsai Polgári Olvasókör

(sport,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Lukács Ibolya, Salamon Sándor Imréné
A kiskanizsai polgárok részvétele a városrész gazdasági, társadalmi, kulturális és sport életben. A városrész hagyományainak ápolása, fejlesztése, az itt lakók érdekeinek képviselete. ... >>

Kiskanizsai "Sáskák"

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Kápolnás Zoltán
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének, állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

"Kiskanizsa" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 1.
képviselő: Tóth István
Tagjai egyéni és kollektív érdekvédelme. Nagykanizsai Zalagyöngye néptánc együttes működési feltételeinek megteremtése, a népi, nemzeti és helyi hagyományok újraélesztése,. ápolása és terjesztése. ... >>

KÓRHÁZ-CARITAS" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Cserti Tibor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza megelőző bajmegállapító, gyógykezelést és fekvőbeteg ellátást nyújtó tevékenységének elősegítése, az ehhez szükséges gépek, eszközök beszerzéséhez szükséges pénzforrások kibővítése. ... >>

Korszerű Nagykanizsai Ideggyógyászati Osztályért" Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Dr. Sebestyén Klára ... >>

Korszerű Sebészetért" Alapítvány

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-4.
képviselő: Dr. Bátorfy József
Az általános sebészeti osztály műszerezettségének, eszköztárának korszerűsítése és fejlesztése. A dolgozók oktatásának továbbképzésének biztosítása. ... >>

KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány (apk.60.016)

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szemere út 4.
képviselő: Ludvig Zoltán
Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. ... >>

Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Horváthné Göndör Réka
Az óvoda eszközállományának bővítése. Játékeszközök, szemléltető eszközök, bútorok, kiegészítő kellékek vásárlása, az óvoda belső és külső környezetének felújítása, hozzárendelt eszközök vásárlása. Az alapítvány által szervezett rendezvények finanszírozása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvoda által szervezett programokhoz szükséges költségekre. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány Nagykanizsa

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Czupi Gyula, György Pál
A Nagykanizsai Városi Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása. ... >>

Kőolajipari Dolgozók Sporthorgász Egyesülete

(sport)

8801 Nagykanizsa, Felsőerdő út 62.
képviselő: Petovári József
A tagok részére horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a tagok horgászérdekeinek védelme, képviselete.
Az egyesület politikai pártoktól független és számukra támogatást nem nyújt. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
képviselő: Pápai György
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelési és oktatási céljainak elősegítése. ... >>

Közép-dunántúli Gázipari Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Zrinyi u. 32.
képviselő: Zsille János
A szakszervezetet alkotó szakszervezeti tagok érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Közművelődési és Városszépítő EGyesület Nagykanizsa-Miklósfa

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.
képviselő: Dömötörffy Sándor
A megjelöl működési terület kulturális életének fellendítése, összefogása, közművelődési, - kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése ez irányú tevékenység segítése, koordinálása; a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak, építészeti és természeti környezetének ápolása és megőrzése. A lakosság közművelődésére számot tartó közhasznú információk közzétételére vezetékes (kábeltévés) televíziós információcsatornán, illetve honlapon keresztül. A kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. A hasonló céllal működő belföldi és határon túli civil szervezetekkel, illetve a szomszédos országok településeivel való kapcsolatépítés. Közös rendezvények, találkozók, programok szervezése. A település és a térség gazdasági fejlesztésében való részvétel, az itt élők életkörülményeinek javítása, a fenntartható fejlődés szem előtt tartása. ... >>

Kreatív Klub

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 1
képviselő: Cseke Zoltán
A klub célja, hogy megfogalmazzon várospolitikai célokat, azt képviselje, az adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező szervek felé és megvalósításához aktív segítséget nyújtson. ... >>

Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 67.
képviselő: Kámánné Szép Terézia
Tagjai és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása, a nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása. A magyarság kulturális kincseinek közzététele mellett más országok kulturális értékeinek megismertetése a közönséggel. Tehetséges fiatalok támogatása, tehetséggondozás, az életkori sajátosságaiknak megfelelő kulturált szórakozási lehetőség megteremtése. Társadalmi és kulturális kapcsolatok építése, kulturális fesztiválok szervezése, abban való részvétel, médiapartneri kapcsolatok kiépítése. ... >>

Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/ a.
képviselő: Molnár Béla, Nyírő Mikllósné
Nagykanizsán és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának, és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Magyar Amatőr Rádiócsillagász Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Attila út 10/1. fsz./2.
képviselő: Sári Gábor
Soraiba tömöríteni a csillagászattal, rádiócsillagászattal amatőrként foglalkozókat, a téma iránt érdeklődőket, a csillagászati oktatást és ismeretterjesztést amatőrként végzőket, a csillagászat iránt érdeklődő személyeket. Népszerűsíteni a csillagászat eredményeit. Támogatni a csillagászati ismeretterjesztést végző intézményeket, szervezeteket munkájukban. Támogatni a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével, műszerekkel felszerelt obszervatóriummal, szakmai tanácsadással segíteni az egyesület tagságát értékes megfigyelések végzésében. Elősegíteni a más amatőr rádiócsillagász (csillagász) szervezetek és amatőr csillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését a csillagászati kutatás, oktatás ismeretterjesztés terén. Obszervatórium létrehozása és működtetése. ... >>

Magyar Olajbányászok Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

8921 Nagykanizsa, Kazanlak körút 4. D/ 4//17.
képviselő: Horváth József
A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete, ennek érdekében figyelmet szentel a munkahelyen biztonságának megteremtésére, a mumnkavállalói jogok biztosításának, a dolgozók életét és munkahely körülményeit befolyásoló tényezőknek. ... >>

MAPEI Kanizsa Kerékpáros Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kodály Z. út 6/ D.
képviselő: Gayer Tamás
A kerékpársport népszerűsítése, az ifjúság egészséges életmódra nevelése, hazánk tájainak, műemlékeinek megismerése a túrázás által, rendezvények, versenyek rendezése és azokon való részvétel, a minőségi versenysport terjesztése, egyéb sportkörökkel való kapcsolattartás. ... >>

Maximus Kanizsa Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 73
képviselő: ifj Szekszárdi József
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó erőemelő sporttevékenység lehetőségének biztosítása.
Erőemelő sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése.
Erőemelő edzőterem létrehozása és üzemeltetése.
Aktív erőemelő versenyzők beléptetése az egyesületbe, utánpótlás nevelés, belépés a MERSZ (Magyar Erőemelő Szövetség) tagjai közé és részvétel a szövetség versenyein, kapcsolattartás a többi tagegyesülettel.
Pályázás erőemelő versenyrendezésre a MERSZ éves versenynaptárában szereplő versenyek közül, kapcsolatfelvétel rendezvényszervezőkkel és más sportegyesületekkel sportági bemutató céljából. ... >>

Memphis Lions Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1 b. IV//1.
képviselő: Kummer József
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása. Alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelme, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Egészséges, sportszerű életre való nevelés, azifjúság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése, gyakorláshoz szervezett keretek biztosítása, tehetséggondozás. A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionális táncok és egyéb művészek részére, valamint edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése. A fent említett sport- és művészeti tevékenységek és az egyesület népszerűsítése, marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol a táncmozgalmat és a művészeteket népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi szakmai szervezetekkel, klubokkal, egyesületekkel. ... >>

MENTŐBÁRKA Baptista Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8809 Nagykanizsa, Kaposvári utca 72.
képviselő: kuratóriumi elnök Oláh Gedeonné
Az evangélium tanításának hirdetése, terjesztése, egyének segítése abban, hogy a társadalom értékes tagjaivá váljanak. Az emberek olyan életszemléletre tanítása, mely erkölcsi alapot ad egy józan, kreatív élethez, a társadalom tagjainak harmónikus, kiegyensúlyozott családi életre nevelése. Evangelizáció, keresztény szolgálatok, közösségek létrejöttének elősegítése, támogatása. Elősegíteni, támogatni azt, hogy a keresztény bibliatanulmányozó-, imacsoportok, gyülekezetek, missziók alakuljanak betöltve Krisztus nagy parancsolatát. ... >>

"MIÉNK" Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 6.
képviselő: Ignáczné Király Rózsa
Fogyatékkal élők, különösen az értelmi és halmozottan fogyatékok gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése, a velük foglalkozó szakemberek képzési lehetőségeinek szervezése, támogatása. ... >>

Miklósfai Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Iskola út 10.
képviselő: Koncz Tivadarné
Az általános iskolai oktatás színvonalának javító anyagi-technikai feltételek megteremtésének elősegítése, valamint az iskolai tanórán kívüli szabadidős tevékenységi rendszerének fejlesztése. ... >>

Miklósfai Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8831 Nagykanizsa-Miklósfa, Gárdonyi út 10.
képviselő: Baa Józsefné
A Miklósfai Óvoda fejlesztése, a meglévő feltételek fenntartásának biztosítása a miklósfai óvodások érdekeinek figyelembe vétele mellett. ... >>

Miklósfai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8800 Nagykanizsa-Miklósfa, Szentgyörgyvári út 29/A.
képviselő: Boha János, Hovánszky Gábor, Molnár Lajos
Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Miklósfai Uj Ut Horgászegyesület Miklósfa-Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa-Miklósfa, Miklósfa út 70
képviselő: Csillag István
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése.
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése. ... >>

Mindenki Egyért Vesebetegek Gyógykezelését és Utókezelését támogató Alapítvány Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Semmelweiss u. 18.
képviselő: Szőke István
Vesebetegek egészségi állapotának javítíása, utókezelésének támogatása. ... >>

Mórichelyi Lovasklub Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, 02144 hrsz.
képviselő: Dr. Nagy Kálmán
Tagjai részére a rendszeres lovassport, szabadidős és hobbitevékenység lehetőségeinek biztosítása. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lépő személyek, szervezetek lovaglásának biztosítása, versenyek, oktatások, táborok, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Az egyesülettel kapcsolatban lévő magánszemélyek, intézmények, oktatási, nevelés intézmények tanulói részére a lovassport lehetőségeinek megteremtése, szabadidősportjának segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Zrinyi út 40/a.
képviselő: Kálingerné Ruff Zsuzsanna ... >>

Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1. I.
képviselő: Horváth Tamás
Nagkyanizsa városban és vonzáskörzetében élő nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a tagok egymást ismerő és segítő közösséggé való szervezése, a nagycsaládosok gondjainak, problémáinak bemutatása, a helyi lehetőségek felkutatása, a tagok anyagi és szociális támogatása érdekében. ... >>

"Nagykanizsa Attila Úti Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Attila út 7.
képviselő: Horváth Judit
Az óvoda oktató és nevelő munkájához szükséges feltételek folyamatos javítása, az óvodai dolgozók szakmai tudásának növelése, a gyermekek és dolgozók indokolt és eseti anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41