Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
3. oldal

H-Turul Motoros Klub Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 81.
képviselő: Bolla Ferenc
A motorkerékpár és a motorkerékpározás népszerűsítése, az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése. Magyarország tájainak, műemlékeinek megismerése a motorkerékpáros túrázás segítségével, rendezvények, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás az országban működő motorosklubokkal, nemzetközi kapcsolattartás nemzetközi motorosklubokkal. ... >>

"Hallásgondozásért - Nagykanizsán" Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Dúll Gábor
Audiológus vándorgyűlés Nagykanizsa-Zalakaros 1990. rendezvény finanszírozása. Nagykanizsai Audiológiai Állomás működéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök megteremtése. ... >>

Harmónia Jóga-Pilates Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 21
képviselő: Goórné Tótpeti Erzsébet
Összefogja és támogassa a tagok egészséges életmódjára való törekvést. Tagjai, valamint az egyesülettel kapcsolatba lévő személyek részére biztosítsa az egészségmegőrzést, különös tekintettel a jóga, pilates alakformáló torna gyakorlását. Előadások, foglalkozások keretében ismertesse meg a tagokkal az egészséges életmód, lelki egészség, mentálhigéné, egészséges táplálkozás, életvezetés feltételeit. Szabadidős és hobbitevékenység keretei között az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés, táborok szervezése. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 11. III//28.
képviselő: Orosz László
A nyugdíjasok életszínvonalának, létbiztonságának védelme, életkörülményeinek javítása, közéleti tevékenységének szervezése. Képviseli a szervezethez tartozó nyugdíjasok érdekeit az államhatalmi és államigazgatási szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, társadalmi és más intézményeknél, a határőrség igazgatósága, az Országos Parancsnokság és a Belügyminisztérium felé. ... >>

Herman Ottó Erdészeti Sporthorgász Egyesület Nagykanizsa

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Nagy László
Tagjai részére sporthorgászat biztosítása. A horgász sport fejlesztése és népszerűstése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Hevesi Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2.
képviselő: Végh Csabáné
Az iskola tanulóinak segítése, támogatása, jutalmazása. Az iskola tárgyi, technikai felszereltségének javítása, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények támogatása, hagyományok ápolása. (Pl. Hevesi napok programjainak finanszírozása, tanulmányi és sportversenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, ünnepek előtti játszóházak támogatása.) ... >>

Hevesi Sándor Művelődési Központ Premier Táncklub

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Németh Petra
Mindenkori lehetőségek szerint a tánc-tevékenység feltételeinek biztosítása. A tagság érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a tánctevékenység bármilyen formában érintve van. Működése érdekében tánc, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi szervezetekkel. ... >>

HÍD Dunántúli Vizuális Műhely - Kanizsa Egyesület

()

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.
képviselő: Dr. S. Nagy Katalin ... >>

"HORUS" Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 4.
képviselő: Dr. Vanek Zsuzsa
A magyar egyiptológia nemzetközi tekintélyének emelése, az Egyiptomban folyó helyszíni kutatásokban való részvétel lehetővé tétele a magyar egyiptológusok számára. ... >>

Innovációs Társadalmi és Idegenforgalmi Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi S. út 3.
képviselő: Habjánecz Györgyné
Az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés segítése, az ehhez szükséges innovációk közvetítése megismerése, kiemelten az ifjúság számára, idegenforgalmi tevékenység révén. Más népek kultúrájának, szokásainak megismerése, kapcsolatok erősítése. Turisztikai, idegenforgalmi látnivalók felkutatása, a már meglévő épületek, területek ésszerű kihasználása, népszerűsítése, új létesítmények kialakítása a lakosság, a vállalkozói szféra és más civil szervezetek közreműködésével. A hagyományok erősítése, a sokszínű kultúra megőrzése, mindezek bemutatása egyéni vagy csoportos programok keretein belül. A falusi turizmus ? mint tevékenységi kör ? szálláshelyek, idegenvezetés, túraszervezés, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenység. Művészeti együttesek alakítása és más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése, menedzselése. Szakmai oktatás, ifjúság és felnőttképzés, valamint továbbképzés szervezése lebonyolítása, fiatalok számára nyújtott segítség, szakmai gyakorlati helyekről való gondoskodás, mely teendők által az oktatás a szociális és foglalkoztatottság területén is. ... >>

Ippon Shotokan Egyesület

(sport,kulturális)

8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 45.
képviselő: Béres János
A szabadidős sporttevékenység ? különös figyelemmel a Karate-do japán eredetű, eszköztelen harcművészetére. Gyakorlási lehetőségek és testedzés szervezése, szakmai támogatása. Művelődési házak, diák sportkörök karate szakköreinek szakmai támogatása. Diáksport, tömegsport szervezése, szakmai támogatása. Karate instruktorok delegálása felkérésre más karate klubokba, diáksportkörökbe. Sportversenyek szervezése és lebonyolítása. Az egyesület semmiféle politikai mozgalmat, szervezetet nem támogat. ... >>

J 02 Nagykanizsa Postagalamb Sportegyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 3/A
képviselő: Farkas Tibor, Keller Sándor, Liplin László
A postagalambok röptetési és kiállítási versenyeztetésével kapcsolatban, az egyesületben rejlő előnyök kiaknázása a tagok javára, a tömegsport jellege megőrzésével. A mindenkori hatályos szövetségi alapszabályzat és versenyszabályzat előírásainak betartása és betartatása. ... >>

JIGORO KANO Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 78.
képviselő: Mester József
Az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, önfegyelemre tanítása a judo, mint küzdősport segítségével. A judosport népszerűsítése a diáksport keretén belül, támogatva a kiemelkedően tehetséges gyermekeket. ... >>

"KA-ROCK" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor, Táborosi Mihály
Az amatőr zenekarok felkarolása, élőzenei fellépéseinek elősegítése, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása minimum havi egy-egy alkalommal. A ?RETR? Ifjúsági Klub megalapítása és játszó, illetve próbaterem kialakítása, hangosításra alkalmas technikai felszerelések és berendezések berendezése. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi zenekarok országos elismertségének elősegítése, illetve külföldi szerepelési lehetőség. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése (sport-zene-prevenció). Helyi médiákban könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása (Kanizsa Tv, Kanizsa Rádió), illetve ifjúság kiadása. A helyi motorosklubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. Zenei továbbképzés, hogy az amatőrökből profik válhassanak. ... >>

Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25
képviselő: Benedek Miklós
A környezeti nevelés népszerűsítése, helyi környezeti problémák megoldásának keresése, megszilárdítani a fenntartható társadalom ökológiai alapjait, környezeti nevelési modellkísérletben való részvétel. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és városkörnyéke. ... >>

Kanizsa Autocross Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 116.
képviselő: Radák Sándor
A rendszeres sportolás és versenyzés iránti igények felkeltése, tagjainak nevelése, elsősorban az autocross sport területén, az iránt érdeklődők körében. A sportegyesület gondoskodik az autocross sportban versenyzők sportolási lehetősége feltételeinek javításában, az utánpótlás nevelésében. Segítséget nyújt az ezen sportot űzők részére különböző - hazai és nemzetközi - versenyekre való felkészülésben. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik különböző gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, velük szerződéses kapcsolatot alakít ki. A sportegyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat, a sportolók nemzetközi szereplése érdekében. ... >>

Kanizsa Boksz Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 1. B/1.
képviselő: Draskovics Szilárd
A régi bokszsikerek újjűélesztése a városban, és a környező falvakban, felkelteni az érdeklődést a felnövekvő ifjúságnál a boksz iránt, tagjai (sporotlói) részére rendszeres testedzés, és a sportolás lehetőségeinek biztosítása. A város bokszot szerető közönségének színvonalas kiszolgálása. ... >>

Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Városkapu körtér 5/ a. fsz./3.
képviselő: Horváth Zoltán
A szervezet az összes magyarországi cigány csoport (magyar, cigány, kárpáti, beás, szintó, wlax stb.) kultúrája, nyelve, egyenjogúságának talaján áll. Együttműködésük, közös cselekvésük, egymás megbecsülése, anyanyelvük és kultúrájuk viselete, valamint sérthetetlensége, politikai akaratnyilvánításuk a szervezet fő elve. Egymás segítése, fórumok szervezése, fellépési lehetőség, tapasztalatcsere, képzés, továbbképzés hez segítség nyújtása. Szervezni és segíteni kívánja a cigány képzőművészeket és tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat és alkotó táborokat szervez. ... >>

Kanizsa Darts Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 8.
képviselő: Czigány Ferenc
Az angolszász országokban, széles körben elterjedt és népszerű darts sport magyarországi és helyi elterjesztése, népszerűsítése.
Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási, edzési, versenylehetőségek biztosítása. Elősegíti a darts sporttevékenységet folytató személyek és szervezetek együttműködését: ismeretterjesztő és népszerűsítő előadásokat szervez, tagtoborzást folytat, elméleti, gyakorlati felkészítést ad tagjainak, biztosítja a darts gyakorlását, eredményektől függően, a versenyeken való részvételt, darts sportversenyeket, bemutatókat szerve és lebonyolít, tárgyi és személyi feltételeket biztosít, sportkapcsolatokat tart fenn a hazai és külföldi darts sporttevékenységet folytató szervezetekkel, ellátja az egyesület tagjainak az egyesület működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó érdekképviseletét. Az egyesület vállalkozási ? gazdasági tevékenységet is folytathat ? a jogszabálynak megfelelő keretek között ? kiegészítő jelleggel. ... >>

Kanizsa Diákkosárlabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 12.
képviselő: Gábor Erzsébet, Szányiné Kovács Mária
Az általános és középiskolás sportolók kiválasztása, a sportolók edzésének, versenyeztetésének biztosítása, a tehetséges játékosok nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa városa és az ország számára kosárlabdázó játékosok nevelése. Nagykanizsa általános és középiskoláinak felkarolása, együttműködés. Általában a nagykanizsai sportélet ezen belül a kosárlabdázás helyzetének javítása. ... >>

Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Király út 31 E III/6
képviselő: Prikryl József
A magyar nemzeti kultúra és gasztronómiai hírnevének megőrzése, népszerűsítése belföldön és külföldön; a Magyar Gasztronómiai Szövetség által megfogalmazott célok támogatása.
Zalai kulturális és gasztronómiai hagyományok kutatása, ápolása.
Tartalmas és következetes szakmai munkavégzés az egyesület szakács, cukrász, éttermi és idegenforgalmi szekcióin keresztül.
Helyi szakmai információs rendszer kiépítése, működtetése.
A vendéglátás és idegenforgalom szakterületen dolgozók tájékoztatása, szakmai kérdésekben véleménynyilvánítás, állásfoglalás és javaslattétel.
Együttműködés a vendéglátó szakmához közvetetten kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel (önkormányzatok, szakképző iskolák, kamarák, ÁNTSZ stb.)
Az éves munkaterv alapján gasztronómiai és idegenforgalmi rendezvények, fórumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása.
Iskolai és nem iskolai jellegű szakképzés támogatása.
A tradicionális és modern gasztronómiai technológiák kutatása, ötvözése.
Tájékoztató jellegű regionális gasztronómiai és idegenforgalmi kiadványok szerkesztése, publikálása, sajtónyilvánosság biztosítása.
Nemzetközi szakmai cserekapcsolatok kiépítése, működtetése; uniós tagságunk megerősítése érdekében nyelvi ismeretek bővítése.
Az egyesület tevékenységi köréhez kapcsolódó pályázatok figyelése, ezen pályázatokon való részvétel. ... >>

Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Szentendrey út 55
képviselő: Dr. Varga Imre, Horváthné Tóth Mária, Kiss László
A működési területén összefogja, szervezi a lakosság kulturális tevékenységét, mozgósítja a közösségi célok megvalósítására, közreműködik a város fejlesztési feladatainak megvalósításában és véleményt formál minden a város fejlesztését érintő kérdésekben. Ápolja a város hagyományait, erősíti az itt élő emberek közötti kapcsolatokat, segíti azok kialakítását. ... >>

Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 33.
képviselő: Dr. S. Nagy Katalin
Nagykanizsán önálló főiskola létrehozásához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, majd az önálló főiskola megalapítása és fenntartása. A térség szakemberképzésének támogatása főiskolai és "post secondary" szinten. Külföldi felsőoktatási intézményekkel kapcsolat kiépítése és folyamatos együttműködés fenntartása. Szakmai tanácskozások és továbbképzések szervezése, a hallgatók ösztöndíjas támogatása. ... >>

Kanizsa Fúvós Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Novák Gábor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Zala megye, valamint a Dunántúl területén a zenei kultúra fejleszése. ... >>

Kanizsa Hagyományápoló Egyesület

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Hajgató út 1.
képviselő: Vizeli Dezső
A népi és nemzeti helyi hagyományok újjáélesztése, ápolása, terjesztése. Ennek érdekében néptáncos, és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényeket szervez, honosít meg. Szervezi a fiatalság hasznos időtöltésével a népitánc-népzene oktatását, táncházak, folklórműsorok rendezését. ... >>

KANIZSA HŐLÉGBALLON KLUB

(sport)

8900 Nagykanizsa, Batthyány L. út 28.
képviselő: Varga József
A légisport-tevékenység, a repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. Sportversenyeket és rendezvényeket szervez, más szervezetek által szervezett versenyeken vesz részt, különböző rendezvényeken méltón képviseli Magyarország és ezen belül Nagykanizsa város légisportját. ... >>

KANIZSA Kajak-Kenu Klub (60034)

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 9/ A. 2/3.
képviselő: Szabó Gábor
A kajak-kenu sportág népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzése, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

Kanizsa Kerékpáros Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 8.
képviselő: Kovács Viktor
Az egészségre nevelés népszerűsítése, helyi egészségügyi problémák megoldásának keresése, az egészséges életmód alapjainak megszilárdítása. Képviseli és védelmezi tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához, a testi-lelki egység fenntartása és megszilárdítása, alkalmazkodás a társakhoz és a közösség által felállított normákhoz. Saját és a társak testi épségének megóvása, sportszerűség, bajtársiasság, fair-play, segítőkészség, együttműködő viselkedés, eredményes kommunikáció alakítása, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel, szervezetekkel, ismeretterjesztő előadások szervezése a szülőknek és a szakembereknek, továbbképzés. ... >>

Kanizsa Klub Labdarúgó Baráti Kör 05

(sport)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 1.
képviselő: Csinger Gábor, Tóth Attila
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi tevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kanizsa Kosárlabda Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. út 4/ a.
képviselő: Horváth Balázs
TAgjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Kanizsa Küzdősport Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Városkapu körtér 11
képviselő: Ács Anita, Dávid György, Dukai Tamás
Az egyesület tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kapcsolódó, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek a kielégítése. A lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének a biztosítása széles körben. ... >>

Kanizsa Lovasklub Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy út 30/ §.
képviselő: Dobri Lajos, Végh Csaba
Elsősorban a sportolás, ezen belül kiemelten a lovassport gyakorlása és népszerűsítése. A lovassport népszerűsítése; a lovaglás, lótartás népszerűsítése érdekében versenyek, rendezvények szervezése; a lovassport, a hagyományőrző lovas kultúra fejlesztése az egészséges emberek és a fogyatékkal élők számára; a lovaglás elsajátításának elősegítése; állatvédelem, természetvédelem támogatása és népszerűsítése; közösségi élet kibontakoztatása; civil önszerveződés elősegítése; tanácsadás és szervezetfejlesztési feladatok ellátása; az egyes térségek, települések közötti civil kapcsolati hálózatok kialakításának elősegítése a kölcsönös ismeret és tapasztalatcsere, az integrált fejlődés, a sport és kulturális értékek megvalósulása érdekében. ... >>

Kanizsa Motocross Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 101.
képviselő: Moór András
Elsősorban motoros sportokban, egyéb extrém sportokban aktívan szereplő versenyzők, illetve motorsporttal, egyéb szabadidő sportokkal kapcsolatos rendezvények támogatása. ... >>

Kanizsa Repülőklub Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozmaring út 31/ A.
képviselő: Ferinc Vince
A sport-, kiképzéscélú repülés műveletére a könnyűrepülő szakágban, az ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása és folyamatos működtetése, a célok megvlaósításához szükséges anyagi források felkutatása, és gazdálkodás. ... >>

Kanizsa Sárkányhajó Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Irtás út 15
képviselő: Peterka Henrietta
Nagykanizsán és környékén a sárkányhajózás, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Közreműködni minden olyan tevékenységben, amely szükséges ahhoz, hogy az egyesület székhelyén élők sportolási feltételei javuljanak. Ennek megfelelően a városban működő és élő vállalkozók, állampolgárok anyagi támogatásában olyan pénzügyi források teremtése, amelyekkel a fenti célok megvalósíthatók. A városban működő és élő vállalkozók és állampolgárok anyagi támogatásával olyan pénzügyi források teremtése, mellyel a sportolási feltételek javíthatók. Az egyesület tagjai, családtagjaik, továbbá a rászoruló sportolni vágyók részére sporteszközökkel, rendezvények szervezésével való támogatása. A nagykanizsai általános és középiskolás diákok körében a sárkányhajózás népszerűsítése. ... >>

Kanizsa Sörgyár Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Csengeri utca 111.
képviselő: Jakabfi Imre
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, azilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kanizsa Tenisz Klub Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 10.
képviselő: Biskopics Márton ... >>

Kanizsa Teniszklub Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Virág B. út 2.
képviselő: Horváth Tamás, Lovrencsis Lajos
Megfelelő háttér biztosítása a tenisz gyakorlásához, a teniszen túl a szabadidősport népszerűsítése. ... >>

Kanizsa Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8800 Nagykanizsa, Ifjúság út 21.
képviselő: Strausz Ferenc
A természetjárás, mint szabadidősport népszerűsítése és művelése. ... >>

Kanizsa Tuning Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Fenyő út 35
képviselő: Jakabfi Dávid
Szakmai és baráti fórumok szervezése, autóstalálkozók szervezése, gyorsulási versenyek szervezése, lebonyolítása, szakmai önképzés biztosítása az egyesületi tagoknak és autós társaknak, ?régi autó nem öreg autó? mottója, valamint jelen gazdasági helyzetre tekintettel a vásárlói szokások megváltoztatására alternatívák propagálása, valamint e körben a régi autók felújítása során szerzett tapasztalatok, javaslatok közreadása, szakemberek bevonásával műszaki tanácsadás, önképzés biztosítása, nemzetközi márkatársakkal kapcsolatok létesítése, közös programokon való részvétellel. ... >>

Kanizsa Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 19
képviselő: Varga Gábor
A magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés és rendezvényszervezés Nagykanizsán és mindazon területen, amelyek az Egyesület céljaihoz és eredményességéhez pozitívan hozzájárulnak. Cél továbbá a Csónakázó- tó és környékének fejlesztése és a területén programok szervezése és lebonyolítása; városi szinten a hatékony marketing munka biztosítása; a város idegenforgalmának fellendítése, a településre érkező vendégek számának növelése; a szezon meghosszabbítása, az elő- és utószezon fellendítése, tartózkodási idő meghosszabbítása; meglévő turisztikai termékek fejlesztése és új turisztikai termékek létrehozása. ... >>

Kanizsa Uszodáért Alapítvány Közhasznú Szervezet"

()

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49.
képviselő: Dr. Nemes Pál ... >>

Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Békástó út 3.
képviselő: Balázs László, Krihó Zsuzsanna, Rábavölgyi Attila
A Nagykanizsán működő vízilabda sportág működésének támogatása, a vízilabda sportágban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítlése, a közönség kiszolgálása, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése és egészséges életmódra nevelése, az utánpótlás-nevelése, az utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

Kanizsa Vízilabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 25.
képviselő: Bendek Miklós, Szőlősi Csaba
A nagykanizsai vízilabda-sport támogatása, edzési és versenyzési feltételek megteremtése, felnőtt, ifi, junior korosztályú csapatok felkészítése, utánpótlás nevelése, a magas szintű edzésmunka érdekében az edzők továbbképzésének elősegítése, a kiemekedő sportolók jutalmazása. A nagykanizsai vízilabda-sport népszerűsítése, sportrendezvények szervezésének elősegítése. ... >>

Kanizsa" Autocross Egyesület

()

8800 Nagykanizsa, Béke u. 4.
képviselő: Hegyi József ... >>

Kanizsáért Közéleti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 15
képviselő: Marton István
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül a helyi polgárság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének elősegítésében, a város és városkörnyéki kulturális örökség megóvásában, környezetvédelem területén, valamint a lakosság közbiztonságának javítására szolgáló megoldások keresésében tevékenyen részt venni. Az egyesület célja, hogy konkrét problémákra keressen és nyújtson megoldásokat, valamint szakmai tudásuk alapján új lehetőségekre tegyünk javaslatot. Az egyesület működési területe Nagykanizsa Megyei Jogú Város és vonzáskörzete. Képviseli és segíti tagjainak érdekeit az egyesület tevékenységével kapcsolatban más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a sértett jogok orvoslásához. Tagjainak, valamint a helyi lakosság kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közélet valós helyzetének feltárása, erről a lakosság minél szélesebb körének tájékoztatása. A közösségi célok megvalósítására történő mozgósítás az élet minden területén. Helyi identitástudat kialakítása, erősítése. A város és városkörnyéki közbiztonság javítása. Ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. Környezetvédelem és környezettudatos életmód fontosságának erősítése. ... >>

Kanizsai Bírkózó Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 18 I/6
képviselő: Dr. Kalmár István
A bírkózó sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, művelése, hagyományainak megőrzépse, oktatása, a sportágon keresztül az egészségmegőrzés elősegítése. Működési területén a sortegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére sportolási, testedzési lehetőségeket biztosít, elősegíti a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, a rekreációs tevékenységet a bírkózó sportágban. Biztosítja a bírkózás elsajátítását a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére ingyenes sportolási lehetőség megadásával. Tanfolyamokat, előadásokat, szakmai összejöveteleket, bírkózó-versenyeket szervez. Együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Bírkózó szakosztályt hoz létre és működtet. ... >>

Kanizsai Futó és Szabadidő Sport Klub

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Sznopek József
Sportcélokat szolgáló közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként létrehozott sportegyesület. Tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése, a lakosság részére színvonalas szabadidő-eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére, futás, kocogás, versenyek szervezése. ... >>

Kanizsai Gördeszka és Görkorcsolya Egyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bartók B. út 10/C VI/3
képviselő: Kercsmár Gyula
A gördeszka és a görkorcsolya ?actionsport? népszerűsítése, illetve aktív gyakorlása, az ifjúság számára e sport gyakorlásának kulturált körülmények közötti gyakorlásának biztosítása, az extrém sport oktatása, tehetséggondozás. Bemutatók, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás az országban működő gördeszka és görkorcsolya klubokkal, nemzetközi kapcsolattartás külföldi klubokkal. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41