Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
2. oldal

Dél-Zala Tűzvédelméért Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.
képviselő: Hiesz Miklós ... >>

Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
képviselő: Czupi József, Gyertyánági Endre
A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításán keresztül. ... >>

Dél-Zalai Jogászok Báró Wlassics Gyula Egyesülete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 1
képviselő: Dr. Károlyi Attila
Dél-Zalai jogélet fejlesztése, a jogtudomány művelése, a jogélet különböző területein működő jogászok szakmai-tudományos együttműködésének előmozdítása, a jogászok társasdalom szakmai- és társadalmi együttműködésének ösztönzése, előmozdítása. ... >>

Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/A.
képviselő: Tusják Pál
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása.
A polgárőrszervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez.
A DZPSZSZ céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabályváltozások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Delfin Tanácsadó és Szolgáltató EGyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/ b. IV//1/a.
képviselő: Kummer József
A Dél-zalai régió ifjúsági és civil közösségeinek fejlesztése, az ifjúsági és civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakemberek képzése, ifjúsági információs és tanácsadó iroda működtetése, ifjúsági információs pont működtetése, helyi ifjúsági cselekvési terv kidolgozása, gyermek és ifjúsági párbeszédrendszeres működtetése, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek általános (gazdálkodás, működtetése stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszeres kidolgozása, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti információáramlás elősegítése, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselevési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, az ifjúsági szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, társadalmi mozgalmak szervezése a fenti célok elérése érdekében. Az ifjú polgárőr moztalom szervezése, fiatalok felkészítése a polgárőr szolgálatra. ... >>

Délzalai Vízmű Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 21
képviselő: Bicsák Miklós
az úszás sportág és tömegsport megismertetése, terjesztése, fejlesztése. A támogató szerv munkavállalói részére sportprogramok szervezése tömegsport keretében Nagykanizsa város és vonzáskörzete gyermekei úszás oktatásának figyelemmel kísérése, szervezésének segítése, szakmai segítségnyújtás. Az úszás sportágban tehetségnek minősülő gyermekek szakosztályokban történő versenyeztetése, a kiváló eredményű versenyzők továbbfejlődésének (alkalmanként más egyesületnél történő) elősegítése. Az úszás sportág és abban tevékenykedők érdekének védelme, képviselete. ... >>

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége (60091)

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Úttörő út 3.
képviselő: Nagy József György
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Magyarországon élő cigányság életkörülményeinek javításához. Ennek érdekében a szövetség ifjúsági célokat is megvalósít. ... >>

"DIÁKHÁLÓ" Közoktatás Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bajza út 14.
képviselő: Blasszauer János, Cserfő József
Segítséget nyújtson a fiatalok és a pedagógusok számára ahhoz, hogy a nemzetközi szervezetek által nyújtott internetes oktatási projekteket és versenylehetőségeket megismerjék. Az internet és a projekt munka iránt érdeklődő fiatalokat, pedagógusokat összefogja. Lebonyolítja a neves nemzetközi oktatási projektek hazai szakmai koordinációját, valamint megszervezi az ehhez kapcsolódó informatikai, tájékoztató tevékenységeket. A nemzetközi projekteket/versenyeket hazai viszonyokra adaptálja, ezt megtervezi és megvalósítja, illetve ellátja az ehhez szükséges szolgáltatásokat. Célul tűzi ki a közoktatás helyzetének fejlesztését az Informatikai és Kommunikációs Technológia oktatásban történő eredményes felhasználása, az un. ?jó gyakorlatok? (best practises) terjesztése által. Kiemelt figyelmet fordít a digitális szakadék áthidalására, a kisebbségek oktatási esélyegyenlőségének biztosítására, különös tekintettel a toleranciára. ... >>

DKG Szakszervezeti Lövész Klub

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
képviselő: Mádé Károly ... >>

"DKG-LIGA Caritas" Alapítvány

()

képviselő: Miksó Róbert ... >>

DKG-LIGA Caritas" Alapítvány

()

képviselő: Miksó Róbert ... >>

Dózsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy út 73/2 fsz./4
képviselő: Balogh Sándor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli együttműködés erősítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység szervezése. Hátrányos helyzetűek támogatása, műemlékvédelem. ... >>

Dózsa Sporthorgász Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Vadalmás út 2/7.
képviselő: Kovács József ... >>

"Dr. Papp Simon Alapítvány"

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Vár út 9.
képviselő: Balogh József
A vállalat aktív dolgozóinak és nyugdíjasainak anyagi támogatása, segélyezése, életkörülményük javítása. ... >>

DZVÍZ Független Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. út 15/a.
képviselő: Vercz Istvánné
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Édesipari és Fenntartási Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 95.
képviselő: Dávid Ferenc
A szervezet tagsága gazdasági, szociális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése a törvényes szakszervezeti jogok gyakorlása révén. ... >>

Egyesült Izzó Horgászegyesület Nagykanizsa

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 97.
képviselő: Császi János
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása ... >>

Együtt Kiskanizsáért Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.
képviselő: Horváth Jánosné
A kiskanizsai hagyományok felelevenítése az ifjúság körében. A kiskanizsai hagyományokhoz kapcsolódó tárgyi emlékek összegyűjtése, az anyag rendszerezése után kiállításba rendezése, erről ismertetők, kiállítások, előadások szervezése. Hagyományőrző, oktatóü, nevelő, képességfejlesztő programok indítása. ... >>

Élet Szolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, ERdész utca 3/ C
képviselő: Törőcsikné Gyuricza Andrea
Háziápolási és hospice szolgálat működtetése. ... >>

Életmeder Alapítvány a Vidék Fejlődéséért és Megújulásáért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 113/ A
képviselő: Frazon Ivánné
A térség, a kisrégió életfeltételeinek megőrzése, az életminőség javítása, összehangolt környezetvédelmi és környezetbarát alkalmazások megismertetése és fejlesztése, újító közösségi kezdeményezések, a foglalkoztatás bővítése, szociális tevékenység, kulturális örökség, az épített és természeti környezet védelme, gazdaságfejlsztési programok elindítása, előkészítése a gazdaság többi ágazatába integrálva. ... >>

ELIT-PROFI Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Felsőerdő út 56.
képviselő: Nagy István ... >>

ENERGIA Szabadidősport Klub

(sport,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 32.
képviselő: Bagarusné Salamon Beatrix
Biztosítsa az E.ON dolgozók és közvetlen hozzátartozóik, pártoló tagok szervezett körülmények közötti testedzését. Sportrendezvények szervezése, tagjai versenyeztetése más egyesületek versenyein, sporttalálkozóin.A klubtagok sportszeretetre és egészséges életmódra nevelése. Más sportegyesületekkel és sportszövetségekkel való kapcsolattartás. ... >>

"ER-MA" Erdélyi - Magyar Ifjúsági Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Magyar út 20.
képviselő: Macsek Sándor
Erdélyi és magyar közös ifjúsági kulturális tevékenység, egymás kultúrájának megismerése. Az amatőr zenei civil kezdeményezések összefogására közösen kialakított program alapján segítsék az amatőr kortárs zenei mozgalom lehetőségeinek bővítését. Az amatőr együttesek, amatőr fiatal zenészek esélyteremtésének érdekében tehetségkutató versenyek megszervezése és lebonyolítása,közös érdekképviselet kialakítása és annak erősítése, élő zenét játszó amatőr zenekarok felkutatása, információs adatbázis kialakítása, a kortárs amatőr zenei mozgalom presztízsének növelése, szakmai programok és képzések szervezése, közös projektek létrehozása, megvalósítása, tehetségkutatás, tehetséggondozás rendszerének kidolgozása, nemzeti, nemzetközi és európai értékek képviselete, tehetség cserélő program. ... >>

Eraklin Táncklub Egyesület

(sport,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 1
képviselő: Lekszikov Csaba
Mindenkori lehetőségek szerint a tánctevékenység feltételeinek biztosítása. A tagság érdkeit képviselni minden olyan fórumon, ahola tánctevékenység bármilyen formában érintve van. Működése érdekében tánc, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi szervezetekkel egyaránt, a hatályos rendelkezések alapján. Működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodói tevékenység végzése. Különböző táncrendezvényeken képviselni Magyarországot, országunk hagyományaival megismertetni a közönséget. Ápolni a helyi hagyományokat, közreműködni a kulturális örökség megörzésében. A lakosság és a fiatalok körében megismertetni és megszerettetni a mozgás művészetét. Versenyzési lehetőséget biztosítani az egyesületi tagság számára a különböző tánc- és sportrendezvényeken. ... >>

Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 33.
képviselő: Horváthné Nagy Mária
Valós történelemtudat, önismeret kialakítása. Az Erdélyben élő népek történelmének és jelenének, kulturájának, gondolkodásmódjának megőrzése és megismertetése, különös tekintettel az ifjúságra, ehhez nyilvános fórumok biztosítása. Az anyaországban élő erdélyiek közösséggé formálása, egymás támogatása. Sajátos gasztronómia értékek felelevenítése. Erdélyben élő tudósok, művészek, előadók, szervezetek meghívása. Kapcsolat teremtése Magyarországon ás erdélyi egyesületekkel, közös programok szervezése. Rendszeres, hagyománnyá váló programok szervezése. Határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, a határon túl élő magyarok támogatása. Lehetőség szerint erdélyi közösségi ház létrehozása. ... >>

Erdőgazdák Zala Megyei Szövetsége Nagykanizsa

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 5.
képviselő: Bognár László ... >>

Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága Nagykanizsa

(sport,természetvédelem,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
képviselő: Hegyi József
A vadásztársaság céja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lószer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összahangban, továbbá a környzet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Eredményes Rehabilitációért Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Benkő Tímea
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város ellátási körzetéhez tartozó beteg emberek rehabilitációs orvosi, egészségjavító és megőrző tevékenységek támogatása és elősegítése. ... >>

Értékközvetítő Környezetvédő Kanizsa Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Boróka út 2.
képviselő: Hoffmann Szilvia, Subics Mónika
Értékközvetítő, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék és közösségfejlesztő programok szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Állatvédelem. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Fogyasztóvédelem fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Európai Sport Hagyományőrzők Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc út 6/ D. IV//2.
képviselő: Kis János
Az Európai olimpiai hagyományőrző egyesületek összefogása.
Az európai hagyományőrző civil közösségek integrációja és koordinációja, társadalmi fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából.
Rendezvények, vetélkedők szervezése.
Sporttörténeti kutató- és gyűjtőmunka, kiállítások szervezése.
Sporthagyományok őrzése, az olimpiai eszme képviselete.
Sporttörténeti és kulturális kiadványok megjelentetése.
Sportmúzeum és sportakadémia létrehozása és működtetése.
A sporttörténettel és hagyományőrzéssel foglalkozó civil szerveződések működési feltételeinek javítása,
A szervezetek általános (gazdálkodás, működtetés stb.) és szakmai tevékenységet segítő programok, képzési rendszerek kidolgozása.
A fenti szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel.
Helyi és nemzetközi szervezetek, sportegyesületek alakításának kezdeményezése és támogatása, működtetése.
A tagszervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információáramlás elősegítése.
Az eltérő gondolkodású, szemléltető közösségek, csoportok, etnikumok, nemzetek közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése.
Társadalmi mozgalmak hazai és nemzetközi kezdeményezése a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Extrem Bike Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Árpád út 42
képviselő: Molnár József
A kerékpár és a kerékpározás népszerűsítése
felkészülés és versenyzési lehetőség megteremtése
az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése
kerékpáros érdekvédelem elősegítése
versenyek szervezése és rendezése
oktatás és képzés a kerékpározás helyes technikájához, illetve a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályok megismertetése érdekében
környezet és természetvédelem a kerékpársport közvetítésével. ... >>

Faipari Szakosztály Egyesület

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Őrtorony út 35/ B.
képviselő: Hohl László
A nagykanizsai és Nagykanizsa város környékén élő és dolgozó bútorgyártók és a bútorgyártáshoz szükséges háttéripari tevékenységet végzők egyesületbe való tömörülése. Közös rendezvények lebonyolítása, azokon való részvétel. Kapcsolattartás az országban működő szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel. Az egyesület működése kiterjed az ország területére. ... >>

Fakosért Városrész Szépítő Egyesület

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Damjanich út 2. 2038 hrsz.
képviselő: Nagy József György
A városrész szépítése, fejlesztése, gyarapítása és környezetének megvédése, valamint a Nagykanizsa kisfakosi és nagyfakosi városrészben élők társadalmi érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Ady út 7.
képviselő: Poprádi Zoltán
Tagjai a családok és a civil lakosok számára lehetőséget adjon a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartásához, a közösségi életre, a tájékoztatási, működési és szórakoztatási igények kielégítése, segítse a közérdekű és egyéni problémák megoldását. Elősegíteni az aktív életben szerzett tapasztalatok, ismeretek hasznosítását ahonvédelmi nevelőmunkában, a közbiztonság szilárdítása érdekében. Katonai, művelődési és szórakoztatási - programokszervezése. Véleménynyilvánítás a tagokat érintő kommunális szociális ügyekben, segíteni a tagság önművelódését, öntevékeny csoportjának szervezését. ... >>

Fejtő Ferenc Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Fő út 6.
képviselő: Dr. Kovács Lóránt, Lévai Péterné
Fejtő Ferenc szellemi hagyatékának ápolása, szellemiségének megismertetése elsősorban a felnövekvő generációkkal, és szellemiségének közvetítése itthon, Európában és a világban. Fejtő Ferenc emlékház létrehozása Nagykanizsán, és a ház működtetése. Fejtő Ferenc Nyári Szabadegyetem és szellemi műhely megszervezése, működtetése. Fejtő Ferenc emlékét ápoló szervezetekkel a kapcsolat felvétele, együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Fenntartható Jövőért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8800 Nagykanizsa, Veres P. út 1
képviselő: Musits Róbert
A környezet védelme, ehhez kapcsolódóan a lakosság fenntartható életmódra való környezeti nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a természeti értékek megóvása, az állatok védelme és a természeti erőforrások megőrzése. A fenntartható fejlődés érdekében a klíma védelme, energiahatékonyság és energiatakarékosság terjesztése. Az egyesület célja továbbá a lakosság egészségének megőrzése, drogprovenció, az egészséges életmódra való nevelés, az idősekkel való foglalkozás, sporttevékenység végzése. Kulturális együttműködések kiépítése, erősítése, hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok ápolása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Floreat Kanizsa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselő: Dr. Nádor László
Nagykanizsa város környezet és műemlék védelme, kulturális élete és a város üzemeltetésének színvonal emelése, virágkiállítás szervezése, támogatás a képző és iparművészeteknek, pályázatok kiírása. Ennek érdekében a város üzemeltető és építő szakmunkás képzés támogatása, lakosság megnyerése a környezetbarát eszméknek, tiszta, virágos és rendezett Kanizsa a célja az alapítványnak. ... >>

Forex Klub

(oktatási)

8800 Nagykanizsa, Petőfi út 1
képviselő: Palkó Péter, Tamás Attila
A tőzsdei ügyletek iránt érdeklődő vagy azokban már tevékenyen résztvevő magánszemélyek tömörítése annak érdekében, hogy a tapasztalat nélküli kereskedők bezvető útmutatást kaphassanak, illetve kereskedésben jártosabbak tapasztalatcsere révén tökéletesítsék kereskedési stratégiáikat. Megfelelő atmosztférát teremtve táptlajt kívánunk biztosítani a klubon belüli kommunikáció-áramlás révén üzleti érdekek találkozásának. Továbbá céljaink: szakmai nyílt napok, találkozások és konferenciák szervezése. ... >>

Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Király út 14.
képviselő: Mihályi Ferenc
A gázszolgáltatóknál dolgozók részére a pénztári tagsággal járó előnyök biztosítása. ... >>

GLOBO-KANIZSA Hőlégballon Szabadidő és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. út 23/B.
képviselő: Horváth Ferenc
Reprezentálni kívánja Zala megye és városainak ballonsportját, mint magyar, mint nemzetközi szinten is. Tagjai számára a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése - a hőlégballon repülésen keresztül tagjai részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Az egyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig. Működése során lehetőséget biztosít kapcsolatteremtésre, utazásra, tájak, városok, emberek megismerésére. Hőlégballon pilóták képzése. Hőlégballonok üzemeltetése a klubtagok, vagy külső cégek részére. Hőlégballon sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

Gondoskodás Hospice Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Kovács Veronika
A gyógyító orvosi tevékenység megítélése által gyógyíthatatlannak minősített betegségben szenvedő betegek állapotának, életminőségének ? az orvostudomány mindenkori eszközeinek segítségével történő ? javítása, elviselhetővé tétele. A haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása, hogy életük befejező szakaszát, lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessék. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is, a veszteség elviselésének, feldolgozásának segítése. Kapcsolattartás a nemzetközi Hospice-standard szerint működő szervezetekkel, intézményekkel, társaságokkal. A hospice-mozgalom társadalmi elfogadtatásának, terjesztésének segítése. A hospice tevékenység képzésein, továbbképzésein résztvevők támogatása. ... >>

Gróf Imre Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Hunyadi J. u. 18.
képviselő: Tóth László ... >>

Gyermekek Falun Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 12.
képviselő: Csöndör Elek
A városi gyermekek egészségmegóvásának segítése, a gyermekek megismertetése a vidéki, falusi életvitellel. ... >>

Gyermekvarázs Alapítvány

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 7/C. II//6.
képviselő: Lajos Lászlóné ... >>

"Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Jesch Aladár
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház Rendelőintézete gyógyító eszköztárának fejlesztése, az ehhez szükséges pénzeszközök megteremtése, a város polgárai gyógyításának és gondozásának érdekében. ... >>

"GYŰRŰS-GIDRÁN" Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 4. 6//42.
képviselő: Vörösné Horváth Katalin
A társadalom egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fejlesztésének népszerűsítése, a lovassport széles társadalmi rétegek számára való elérhetőségének biztosítása, ezen belül, különösen az értelmileg, a tanulásban akadályozott, autista, hiperaktív, rész-képességzavaros, illetve magatartásproblémás személyek, különösen gyermekek számára a lovakkal való foglalkozás komplex hatásait felhasználva, pszichikai és fizikai állapotuk javítása. Anyagilag hátrányos helyzetű emberek, különösen gyermekek részére, a lovassport megismertetése, oktatás és versenyek szervezése. A nemzeti örökséget képező magyar lófajták tenyésztésének elősegítése, e fajták tartásának népszerűsítése. A hagyományos népi (paraszti) mezőgazdasági eszközök felkutatása, állagmegóvása, az utókor részére való megőrzése, és a társadalom széles rétegei számára történő bemutatása, ezzel összefüggésben kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel. A lovas sporttal összefüggő versenyekre és különböző rendezvényekre való felkészülés versenyen, rendezvényen való részvétel, verseny és rendezvényszervezés, és mindezen tevékenységekkel összefüggő edzés biztosítása, valamint ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet szervezése, kibontakoztatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41