Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért

(sport,természetvédelem,oktatási)

3401 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10.
képviselő: Vámos Jánosné
A szövetekezet nyugdíjasainak anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása; - a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; - a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt események következményeinek csökkentésében; - ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzető országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Mezőkövesden folytathassák tanulmányaikat; - az ifjúság egészséges nevelése érdekébena sportolási lehetőség bővítése Mezőkövesden; - a munkanélküliek számára átképző tanfolyamok szervezése; - a szakmunkásképzés támogatása. ... >>

APAKŐI VADÁSZ EGYLET

(sport,természetvédelem)

3400 Mezőkövesd, Ady Endre út 54.
képviselő: Zsombok András elnök
Az egyesület vadászati, horgászati és erdészeti, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szervezi és koordinálja tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a magyar vadászati, horgászati és erdészeti kultúra ápolása és fejlesztése, a természeti értékek megbecsülésének és védelmének messzemenő figyelembe vétele mellett. ... >>

"Kövesdi Kollégista" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
képviselő: Barnóczky László
A kollégiumban folyó nevelő, oktató-tevékenység segítése, különös tekintettel az alábbiakra: - a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatása, - a hátrányos helzyetben lévő kollégisták anyagi támogatása, - a kollégiumi szabadidős programok támogatása (hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez) - a népi hagyományok ápolása, megőrzése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, ösztönzése, - számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatása, - jó tanulmányi teljesítmény támogatása (tanulmányi ösztöndíj) - a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, - kulturális értékeink átörökítése - egészséges életmódra nevelés, - környezeti kultura fejlesztése (épített és természeti környezet óvása) - a kommunikáció kultura fejlesztése - viselkedés kultura fejlesztése - a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztése, - hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, - pályázatok lebonyolításának segítése (nevezési díjak kifizetése.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális örökség megóvása, - környezetvédelem ... >>
1. oldal