Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Csibe Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
képviselő: Csirmaz Andrea
a mezőkövesdi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése; - a gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének elősegítése; - a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása; - szociális tevékenységként a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő bölcsődések segítése ; - kulturális, szabadidős programok, kirándulások szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Marietta Teljes Értékű Életéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3400 Mezőkövesd, Liszt F. utca 14.
képviselő: Barczi Mátyás Antalné
Balesetben sérült, bénulásos betegségben szenvedő és ennek okából egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott Molnár Marietta (aki 1984. május 14. napján született, anyja: Pető Mária, 1076 Budapest, Péterfy S. u. 38. szám alatti lakos) megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása, gyógyulásának elősegítése, magyarországi és esetleges külföldi kezelésének, gyógyíttatásának, majd pedig remény szerinti munkába állítása feltételeinek megteremtése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány

(szociális)

3400 Mezőkövesd, Alma utca 56
képviselő: Nyikes Zoltán
Időkorúak gondozása ... >>

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

(szociális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.
képviselő: Bukta László ... >>

Őszi Napsugár Alapítvány

(szociális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90.
képviselő: Molnár Pálné ... >>

"Probitas" Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3400 Mezőkövesd, Olajfa u. 2.
képviselő: Dr. Deák Ferencné
1.) A segítőkész, becsületes, tenniakaró személyek és szervezetek segítségével, összefogásával olyan klubok, szociális otthon és szociális szervezetek létrehozásához és működéséhez kíván hozzájárulni, melyek idős, beteg vagy fogyatékos emberek számára szociális gondoskodást, otthont nyújt. 2.) Átmeneti gondozást, ápolást nyújtson idős, beteg, mozgássérült személyek részére az önálló életre való felkészítés érdekében is. 3.) A szenvedélybetegségek leküzdésének elősegítése és támogatása, a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés ... >>

RomaHang Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kosztolányi Dezső út 7
képviselő: Koós Ede elnök
Az alapítvány célja:

A roma - nem roma integráció, együttélés és együttműködés elősegítése az emberi élet különböző színterein Magyarországon.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés;
gyermek- és ifjúságvédelem,;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység ... >>

" SÜSS FEL NAP " Alapítvány

(oktatási,szociális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.118/A.
képviselő: Dr. Kertész Gabriella
Mozgássérült és fogyatékos gyermekek rehabilitációja, Ezen belül elsősorban a rászorult gyermekek rehabilitációs eszközökkel való ellátása, gyógykezeltetésük és a rehabilitációval összegű egyéb költségek (oktatás, utazás, üdülés, stb,) fedezése. ... >>

"Szeretettel a tanuló ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.
képviselő: elnök Nyitrai Józsefné
A Szent Imre Általános Iskola mindenkori tanulói részére oktatási programok és tanfolyamok támogatása. A tanulást és a tanítást segítő eszközök beszerzése, az iskolai könyvtár fejlesztése, Idegen nyelvek elsajátításának segítése, hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Sport és turisztikai programok segítése. Sport és tanulmányi versenyek anyagi támogatása. A sportversenyeken és tanulmányi versenyeken jó helyezést elérő tanulók jutalmazása. Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése. Kulturális örökség megóvása. ... >>

"Tárt Karok" Szociális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Budai Nagy A. utca 24
képviselő: Kis István
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése,
- a munkanélküliség következtében hátrányos helyzetbe került családok és gyermekeik segítése, munkaerőpiacra történő visszajuttatásuk elősegítése,
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi feltételeinek javítása,
- nők esélyegyenlőségének biztosítása,
- továbbképzések , átképzések szervezése,
- együttműködés elősegítése a térség civil szervezetei, gazdasági szereplői és önkormányzatok között,
- kulturális tevékenység,
- pályázati információs konferenciák szervezése,
- tartós munkavállalás elősegítése,
- munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása,
- sportesemények szervezése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>
1. oldal