Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Bárdos lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
képviselő: Gáspár Erzsébet
Az általános iskolában szervezett tanfolyamok támogatása, szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása, a gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.
képviselő: Kovácsné Bózsvári Jolán elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és egyéb berendezések, eszközök, szakkönyvek beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók ellátásához támogatás) Tanulmányi vetélkedők és versenyek szervezéséhez támogatás, és a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása, osztálykirándulások, sportversenyek, továbbá nyári táborozás költségeihez hozzájárulás. Célösztöndíjak biztosítása a kiváló tanulmányi eredményeket elérő, valamint kiemelkedő tehetségű tanulók részére. A mezőkövesdi Mező Ferenc Általános Iskola tanulói élvezhessek az alapítványban biztosított előnyöket. ... >>

Csibe Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
képviselő: Csirmaz Andrea
a mezőkövesdi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése; - a gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének elősegítése; - a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása; - szociális tevékenységként a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő bölcsődések segítése ; - kulturális, szabadidős programok, kirándulások szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

DÉL-BORSODI PROTESTÁNS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány út 17.
képviselő: Gordos Attila
A Mezőkövesden és vonzáskörzetében élő és az itt tanuló gyermekek és ifjak kulturális tevékenységének (kórus, színjátszókör) szervezése, a protestáns kulturális örökség megóvása. A deviánx magatartásformák proventív kezelése (gyermek- és ifjúságvédelem). Előadássorozatok megszervezése és lebonyolítása az egészségmegőrzésről, hitről, a helyes identitások kialakításáról. A protestáns ifjúság sporttevékenységek fetételeinek megteremtése. A protestáns hagyományoknak megfelelő családsegítő tevékenység. ... >>

Délborsodi Falusi és Agroturizmus Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány utca 4-6
képviselő: Lanszki Elfrun ... >>

Élet Egész-ség Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Búzavirág utca 13.
képviselő: Baloghné Kis Éva
Szomolya, Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc és Noszvaj, valamint a mezőkövesdi kistérség településeinek kulturális, erkölcsi fejlődését elősegítő programok, kirándulások, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Rászorulóknak olyan tevékenység szervezése, amivel saját, illetve családja életvitelén képes hatékonyan segíteni - pl. meglévő szabadidejében kenyeret sütni, szappant főzni, kosarat fonni, stb. - ezen tevékenységekhez kíván az alapítvány szakmai és anyagi segítséget nyújtani mind saját, mind pályázati forrásokból, adományokból. ... >>

Jatari Indián Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kossuth u. 18.
képviselő: Koncz László ... >>

"Karnevál" Kultúrális egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Varga Pál ú.23.
képviselő: Palóczki Tamás ... >>

Keleti Szél Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gaál István út 44
képviselő: Toporniczki Tamás
A népi kultúra és Mezőkövesd hagyományainak ápolása (művészeti tevékenység, kultúrális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolás ) és lakosságának kultúrális, szórakozási, oktatási, sport és egyéb szabdidő kultúrált eltöltését szolgáló igényeinek a kielégítése. ... >>

"Kövesdi Kollégista" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
képviselő: Barnóczky László
A kollégiumban folyó nevelő, oktató-tevékenység segítése, különös tekintettel az alábbiakra: - a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatása, - a hátrányos helzyetben lévő kollégisták anyagi támogatása, - a kollégiumi szabadidős programok támogatása (hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez) - a népi hagyományok ápolása, megőrzése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, ösztönzése, - számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatása, - jó tanulmányi teljesítmény támogatása (tanulmányi ösztöndíj) - a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, - kulturális értékeink átörökítése - egészséges életmódra nevelés, - környezeti kultura fejlesztése (épített és természeti környezet óvása) - a kommunikáció kultura fejlesztése - viselkedés kultura fejlesztése - a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztése, - hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, - pályázatok lebonyolításának segítése (nevezési díjak kifizetése.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális örökség megóvása, - környezetvédelem ... >>

"Közös Érdek Dolgozói" Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy.u.2.
képviselő: Szabó Istvánné
A vállalat, vagy annak jogutódja dolgozóinak, nyugdíjasainak - továbbiakbanÉ: kedvezményezettek- részére szociális, kultúrális, jóléti szolgáltatások és juttatások biztosítása. ... >>

Magyar szó Kárpátalján Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
képviselő: Dr.Pető József
A határon túli, kárpátaljai: -magyar oktatási intézmények támogatása, -magyarország kultúrális szervezeteinek segítése, -magyar identitás-, nemzeti-, nemzetiségi tudata őrzésének elősegítése, -a magyar hagyományok, szokások ápolásának támogatása, -egyházi iskolák, szervezetek alapításának, működésének szervezése, röviden újabb 1100 év múltán is hangozzék magyar szó Kárpátalján. ... >>

MASZK(Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör) Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Rezeda u. 17.
képviselő: Pázmándi László elnök ... >>

Matyó Nagymama Klub Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér
képviselő: alelnök Vámos Györgyné, Varga Józsefné ... >>

Matyó Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5
képviselő: Berecz Lászlóné ... >>

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23
képviselő: Tóthné Márton Gabriella ... >>

Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Eötvös u. 32.
képviselő: Csirmaz István
A Mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum továbbfejlesztésének és működésének támogatása, a Mezőgazdasági Gépmúzeumban felhalmozódott kulturális, technikai-történeti értékek megőrzése, annak az idegenforgalom céljaira történő minél szélesebbkörű hasznosítása. ... >>

Mezőkövesd Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Madách utca 1
képviselő: Kinczel Brigitta, Lázár Péter
A Mezőkövesdi Városi Könyvtár működésének, szakmai munkájának, technikai fejlesztésének támogatása.
- a Városi Könyvtár állománygyarapítási keretének kiegészítése,
- a cél szerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása,
- a Városi Könyvtár technikai eszközeinek fejlesztése,
- kulturális rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók lebonyolítása,
- helyismereti könyvkiadás támogatása,
- helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása, digitalizálása,
- képzések, továbbképzések finanszírozása,
- az ifjúság részére rendezett vetélkedők anyagi fedezetének biztosítása,
- a kistérségi lakosság számára kultulrált művelődés biztosítása,
- a felnőtt lakosság kulturált szórakozásának, művelődésének, információ-ellátásnak biztosítása,
- a felnőtt lakosság képzéséhez, átképzéséhez szükséges dokumentumok biztosítása,
- a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, pályázatok benyújtása,
- az EU-hoz kapcsolódó információk elérésének biztosítása,
- közalkalmazottak, köztisztiviselők, Nyugdjas Klub és a Pedagógus Nyugdíjas tevékenységének segítése,
- könyvtárosok munkájának elismerése,
- könyvkiadás ... >>

Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Dienes Jánosné
kulturális, oktatási, szabadidős,egészségügyi és szociális, településfejlesztés, nemzetközi tevékenység ... >>

Mezőkövesdi Hang-Stúdió és Szent László Kórus Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány utca 4
képviselő: Mozerné Horga Stefánia ... >>

Mezőkövesdi Ifjúsági Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Varga Pál u.2.
képviselő: Csirmaz Henrietta ... >>

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: elnök Berecz Lászlóné, kuratóriumi titkár Zeleiné Papp Bernadett, Panyi Zoltán
Kultúrális rendezvények /színházi előadások, kiállítások, fesztiválok, hangversenyek, vátosi ünnepségek/ szervezése, lebonyolítása, élő szinházi, koncertek, opera, vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása, iskolán kívüli képzések, továbbképzések, előadások szervezése, népművészeti hagyományok ápolása, az ifjúsági és felnőtt lakosság kultúrált szórakozásának, művelődésének, információval való ellátásának biztosítása, önszerveződő közösségek, amatőr művészek, csoportok, felnőtt és ifjúsági klubok műlödtetése, az egészséges életmóddal összefüggő rendezvények, előadások, konferenciák szervezése a célszerinti tevékenység ellátását segítő szolgáltatások nyújtása: a használatban lévő kultúrális, múzeális létesítmények fenntartása, célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, helyi civíl szervezetek tevékenységének segítése, elsősorban eszközök, helyiségek biztosításával.
Tourinform Iroda máködtetése, idegenforgalmi feladatok ellátása,
- Mezőkövesdi Újság lapkiadása,
- Matyóföld Periodika kiadása, könyvkiadási tevékenység,
- Közszolgálati helyi televízió és rádió műsorszolgáltatás,
- Kistérségi művelődésszervezés és információellátás,
- Kistérséghez tartozó területen közművelődési szakemberek szakmai továbbképzésének szervezése és munkájának segítése. ... >>

Mezőkövesdi Színészeti Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Dienes Jánosné ... >>

Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Vilma út 60.
képviselő: Pető Istvánné elnök ... >>

RomaHang Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kosztolányi Dezső út 7
képviselő: Koós Ede elnök
Az alapítvány célja:

A roma - nem roma integráció, együttélés és együttműködés elősegítése az emberi élet különböző színterein Magyarországon.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés;
gyermek- és ifjúságvédelem,;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység ... >>

"Széchenyi István Szakképzési Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.
képviselő: Csirmaz István
A Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola kiemelkedő eredményt elért tanulóinak támogatása. Ezzel is ösztönözni a tanulókat a magas szintű általános és szakmai műveltség megszervezésére, továbbtanulásra, sport- és művészeti tehetségük kibontakoztatására. ... >>

"Szeretettel a tanuló ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.
képviselő: elnök Nyitrai Józsefné
A Szent Imre Általános Iskola mindenkori tanulói részére oktatási programok és tanfolyamok támogatása. A tanulást és a tanítást segítő eszközök beszerzése, az iskolai könyvtár fejlesztése, Idegen nyelvek elsajátításának segítése, hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Sport és turisztikai programok segítése. Sport és tanulmányi versenyek anyagi támogatása. A sportversenyeken és tanulmányi versenyeken jó helyezést elérő tanulók jutalmazása. Tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának segítése. Kulturális örökség megóvása. ... >>

TAKÁCS ISTVÁN Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
képviselő: Dr. Sebők Ferencné
Takács István festőművész életművének gondozása. Festményeiből állandó kiállítás létrehozása. ... >>

"Tárt Karok" Szociális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Budai Nagy A. utca 24
képviselő: Kis István
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése,
- a munkanélküliség következtében hátrányos helyzetbe került családok és gyermekeik segítése, munkaerőpiacra történő visszajuttatásuk elősegítése,
- hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségi feltételeinek javítása,
- nők esélyegyenlőségének biztosítása,
- továbbképzések , átképzések szervezése,
- együttműködés elősegítése a térség civil szervezetei, gazdasági szereplői és önkormányzatok között,
- kulturális tevékenység,
- pályázati információs konferenciák szervezése,
- tartós munkavállalás elősegítése,
- munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása,
- sportesemények szervezése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység.
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

" Trencsényi " Futball Hagyományőrző és Tömegsport Alapítvány

(sport,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Dr. Lukács Gáspár u.5.
képviselő: Tállai András
Mezőkövesd és környékén a futball centrikus diák és tömegsport rendezvények szervezése és támogatása. ... >>
1. oldal