Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Megújuló Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Munkácsy Mihály utca 25.
képviselő: Dr. Szilágyi Dénes
Kulturális, tudományos, oktatási, környezetvédelmi és állampolgári jogok támogatását, biztosítását célzó tevékenység. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A neurológia támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2.
képviselő: Nagy Gyula
A Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása, az itt dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A célok megvalósítását elősegítők felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Az Információs Társadalomért, Szatmár Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 37 2/8
képviselő: Opris Attila
Többfunkciós, nyitott profilú, kisközösségi információs és telekommunikációs szolgáltató központok létrehozása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele. Internet elérési lehetőség biztosítása, lektronikus levelezési lehetőség biztosítása, közhasznú tájékoztatás, irodai szolgáltatás, számitógépes munkák elvégzése, távmunkalehetőségek biztosítása, munkaügyi szolgáltatások (állásajánlatok közzététele, képzésajánlatok közzététele) jogi ismeretek közvetítése, stb. az alapító okirat szerint
Új cél: hátrányos helyzetűek, tartós munkanélkülivé válásuk folytán perifériára sodródott emberek munkához való juttatása, ennek elméleti, gyakorlati képzéssel, munkaerő piaci felméréssel - elősegítése. A térség fiatalságának kulturális, sport, művelődési igényeinek kiemelt támogatása. ... >>

Baross László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross L. utca 12-14.
képviselő: Kerti Lilla
Az iskolában a korszerű mezőgazdasági és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, illetőleg javítása. Nyelvi és egyéb szakkörök, valamint nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése, támogatása. Tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

DAMJANICH JÁNOS Tömegsportklub

(sport,oktatási)

4700 Mátészalka, Arany János utca 1./ A.
képviselő: Zatik László elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Esze Tamás Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Bodorné Misley Tünde
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési, egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Továbbá az alapító okirat 4/1.; 4/2.; 4/3.; 4/4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Fehér Galamb Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 12
képviselő: Dolezsár Mihály
Mátészallán és vonzáskörzetébe tartozó települések karatatív, szociális, kuturális tevékenység szervezése, támogatása és a perifériára szorult emberek gazdasági, morális rehabilitációjának elősegítése. Ismeretterjesztő, felvilágosító és tanácsadó tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Gróf Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Fülöp István
Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek elősegítése és javítása, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Idegennyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Dr. Kelemen Barnáné a kuratórium elnöke
kölföldi- és belföldi nyelvtanulás támogatása, iskolai nyelvoktatás színvonalának támogatása, tehetséges tanulók részére támogatások, ösztöndíjak biztosítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"Kálvin János Református Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 5.
képviselő: Becsei Miklós elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Karabélyos Sport és Lövész Klub

(intézményi,sport,oktatási)

4700 Mátészalka, Wesselényi utca 11.
képviselő: Hámorszky József
A szabadidősport támogatása, a rendszeres sportolás, az egészséges életmód, testedzés, felüdülés biztosítása. A sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek és az ifjúság körében. A gyermekek sportjának elősegítése, az utánpótlás-nevelés biztosítása. Hazai és nemzetközi sportbaráti kapcsolatok kialakítása és ápolása. Hatékony együttműködés az önkormányzatokkal, iskolákkal, más sportklubokkal és egyesületekkel. A környezet védelme és tájvédelem. ... >>

Kikelet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassai utca 39.
képviselő: Kiss Péterné
A Mátészalkai Ballasai úti Óvoda működési feltételeinek javítása, a környezeti nevelés feltételeinek javítása, az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges lehetőségek biztosítása, az óvodai rendezvényekszervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az óvodapedagógusok, alkalmazottak szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések elősegítése, könyvtárállomány fejlesztése. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.
képviselő: Jánosiné Bíró Ilona
A kulturális élet valamennyi területének támogatása. Nehéz anyagi körülmények között élők támogatása. Hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. A Móra Ferenc Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése, és az iskola teljes-körű támogatása. Nevelés és oktatás, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Kocsis-Hauser Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Piroska Zsolt, Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán
Kulturális tevékenység. Néptánc, fafaragás, tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat, zeneművészet, versírás, balettművészet és egyéb kulturális-művészeti ágakban kiemelkedő tehetségű fiatalok anyagi támogatása, pályázat útján. Figyelemmel kíséri a felsorolt művészeti és kulturális ágakban a fiatalok kulturális fejlődését. Alkotásaik értékelése. Kulturális-művészeti kiállítások, bemutatók szervezése. Kiemelkedő tehetségű fiatalok támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

LLL A Hátrányok Felszámolásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Csillag utca 4.
képviselő: Horilláné Hajdú Éva
Az "élethosszig tartó tanulás"-hoz, mint munkaerő-piaci esélynövelő tevékenységhez kapcsolódó programok szervezése. Szakképesítést adó tanfolyamok szervezése. Iskolarendszerű szakképesítések szervezése. Dolgozók gimnáziumának létrehozása és működtetése. Iskolarendszeren kívüli szakképesítések szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Magyar KOLPING Szövetség Mátészalkai Családjának Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy köz 4.
képviselő: Garancsi György
Kolping Adolf szellemének átadása az Egyesület tagjainak. A tagoknak megadni a szükséges támogatást, hogy helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban, a családban, az egyházban, illetve a világban. A katolikus társadalmi tanítás szerint a közjót szolgálni, valamint szakképző és átképző tanfolyamok indítása és oktatása. ... >>

Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 2-4.
képviselő: Svéda István
A szövetségbe tömörülő iskolák szakmai érdekképviselete, segítése, az igazgatók érdekvédelme, együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek szövetség célkitűzéseivel. ... >>

Mátészalka Sportoló Ifjúságáért Közalapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: István János
Mátészalka város közoktatási intézményeiben tanuló diákok egyéni és közösségi sportjának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportcélú létesítmények fejlesztése. Egyéb az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

MÁTÉSZALKAI "ESZTERLÁNC" - MÁTÉSZALKAI 5.SZ.ÉSZAKI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
képviselő: Fejér Istvánné
Az óvodás gyermekek nevelése, oktatása, a minőségbiztosítási rendszer megvalósításához elengedhetetlen feltételek kiépítése, hagyományőrzés, kulturális és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

MÁTÉSZALKAI "MÚZSA" MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Bajkó Sándor
Közhasznú kulturális tevékenység. Az amatőr színjátszás támogatása. A város határain túlmutató, fesztivál, kulturális esemény kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Nagyszabású, városi kulturális események szervezése, támogatása. Kulturális célú társadalmi szervezetek, civil szerveződések segítése, támogatása. A közművelődés aktivistái szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. Közművelődési célú kisközösségek szakmai tevékenységének, technikai felszereltségének támogatása. Különböző korosztályok szabadidős tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel utca 50.
képviselő: Nagy György
A Mátészalkai Református Templom karbantartási, állagmegóvási munkálatainak költségfedezete, a templom belső részének esetleges korszerűsítése. A városban meglévő és a jövőben épülő épületek és intézmények fenntartási és felújítási költségeihez hozzájárulás, a református öregotthon támogatása, gyermekek hitoktatása, vallási élere nevelése, a református egyházi iskola müködésének segítése.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkai VIKTÓRIA Önálló Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Hajdú utca 6.
képviselő: Papik Zoltán
Egészséges életmódra nevelés. A labdarúgás sportág népszerűsítése, tömegbázisának növelése. A régióban élő tehetségek kiválasztása és szervezett keretek közötti oktatása. Amatőr labdarúgók felkészítése hivatásos sportolói tevékenységre. Versenyek szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"MESTER 138" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross út 9-11.
képviselő: Királyné Dorogházi Ágnes kuratóriumi elnök
A 138. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet illetve jogutódja tanulóinak szellemi, lelki és testi fejlődésének elősegítése, valamint a célok elérhetőségének biztosítása érdekében az alapítvány vagyonának növelése. ... >>

"ÖTÖSÉRT" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs út 2-4
képviselő: Nagy Miklós a kuratórium elnöke
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése, stb. az alapszabály szerint ... >>

Rózsa Zoltán a motorosokért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Jármi köz 4.
képviselő: Rózsa Tamás
Előmozdítani és fejleszteni a Magyarországon ifjúsági motorsportot folytató fiatalok versenyzési körülményeit. Támogatást nyújtani a fiatalok motorsportbeli technikai feltételeinek megszerzéséhez és fenntartásához. Támogatást nyújtani a balesetet szenvedett motorosok és motorsport versenyzők számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sporttevékenység. ... >>

SÁLEM Keresztény Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Mátészalka, Kalmár sor 32.
képviselő: Rézműves Ferenc
a hazai és határon túli keresztény szervezetek és magánszemélyek támogatása, oktatási, kulturrális, egészségügyi, szociálpolitikai terveik megvalósítása, továbbá a gyerekvédelmi intészmények, iskolák, óvodák, támogatása. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, érdekképviselet és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Szalkai Zöld Kör Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. utca 91.
képviselő: Bodó Gábor
Magyarországon, de elsősorban Mátészalkán és vonzáskörzetében a környezetvédelmi és turisztikai oktatás és nevelés elősegítése, ilyen jellegű programok szervezése, beindítása és támogatása, ezekhez források felkutatása és elosztása. Továbbá a természetközeli szabadidős tevékenységek alakítása, támogatása. ... >>

Szatmár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Ő. utca 2-4.
képviselő: Viszlay Péter
A Szatmári térség általános és középiskoláiban tanuló sportot kedvelő tanulók és pedagógusaik közösségi szellemének erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, a gyermekek versenyeztetése. Egyéni és csapatsportágak versenyeinek, edzőtáborainak szervezése. A sport és a sporthoz kapcsolódó kulturális élet támogatása és fejlesztése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8
képviselő: Turgyán Sándor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Ipari út 26
képviselő: Lőrincz Károly
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés- oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Magyarországi, nezeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitáció, sport, euroatlanti integráció, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítése, egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Szatmári Ifjúsági Mozgalom

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kossuth út 43.
képviselő: Kerek István
A mozgalom és tagjai támogatják a társadalmilag hasznosnak és segítőnek tekintett kezdeményezéseket, tevékenységi formákat műszaki, tudományos kutatás, oktatás, kulturális, környezetvédelmi, sport és turisztikai, egészégügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ... >>

Szatmári Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1.
képviselő: Szűcs Sándorné
A művészetoktatás igénybevételéhez a tehetséges fiatalok anyagi támogatása. A tehetséges növendékek, csoportok országos, területi, megyei versenyeztetésének finanszírozása. Hozzájárulás biztosítása a tehetséges fiatalok szaktáborokban való részvételéhez. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola jellegének erősítése, szaktárgyi versenyek, bemutatók, fesztiválok megrendezéséhez való hozzájárulással. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Szent József Mátészalka Hitéletéért, Rászorultak Szociális Segélyezéséért, a Gyermekek és Fiatalok Tanulmányi Előmeneteléért Alapítvány

(oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 2.
képviselő: Pataki Istvánné
Mátészalka város hitéletének kiteljesítése, a keresztény értékek minél szélesebb körhöz való eljuttatása. Rászorult személyek, családok felkarolása, támogatása, segélyezésének megoldása. Fiatalkorúak, gyermekek, diákok keresztényi értékek szerinti taníttatása, nevelése, hitoktatásának megszervezése, tanulmányi előmenetelüknek támogatása. Továbbá minden olyan kreatív tevékenység, amellyel az arra rászorult személyek életvitelének javítása elérhető. ... >>
1. oldal