Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Megújuló Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Munkácsy Mihály utca 25.
képviselő: Dr. Szilágyi Dénes
Kulturális, tudományos, oktatási, környezetvédelmi és állampolgári jogok támogatását, biztosítását célzó tevékenység. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Zenebarátok Kórusáért Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 28. I./5.
képviselő: Dr. Hadi Éva elnök
A mátészalkai Zenebarátok Kórusa művészeti tevékenységének, hangversenyeinek, rendezvényeinek támogatása ... >>

Ádám Jenő Pedagógus Kórus Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Bojer György
A térség kórusmozgalmának szervezése, támogatása. Zenei élethez kapcsolodó kulturális események kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Világi és egyázi ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok ápolása. Kórusok hazai és külföldi fellépéseinek szerezése. Határon túli magyar kórusokkal val cserekapcsolatok felvétele, ápolása. A kórusmozgalom és a komolyzene népszerűsítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

AMARO TRAJO- Életünk Roma Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

4700 Mátészalka, Jármi köz 1.
képviselő: Varga Erika
A romák kulturális önállóságának elősegítése. Az önvállalás erősítése. A romák kulturális értékeinek megismertetése a többségi társadalommal, ezáltal a romákkal szembeni előítélet csökkentése. A kihalófélben lévő kulturális értékek újraélesztése. Állandó kulturális programokat kínálni a térség nagyszámú roma lakosai számára. Szorgalmazni a romák egymással, valamint a többségi társadalom tagjaival való találkozását, megismerkedését és kapcsolattartását. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Az Információs Társadalomért, Szatmár Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 37 2/8
képviselő: Opris Attila
Többfunkciós, nyitott profilú, kisközösségi információs és telekommunikációs szolgáltató központok létrehozása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele. Internet elérési lehetőség biztosítása, lektronikus levelezési lehetőség biztosítása, közhasznú tájékoztatás, irodai szolgáltatás, számitógépes munkák elvégzése, távmunkalehetőségek biztosítása, munkaügyi szolgáltatások (állásajánlatok közzététele, képzésajánlatok közzététele) jogi ismeretek közvetítése, stb. az alapító okirat szerint
Új cél: hátrányos helyzetűek, tartós munkanélkülivé válásuk folytán perifériára sodródott emberek munkához való juttatása, ennek elméleti, gyakorlati képzéssel, munkaerő piaci felméréssel - elősegítése. A térség fiatalságának kulturális, sport, művelődési igényeinek kiemelt támogatása. ... >>

Dorgay Károly Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. út 27
képviselő: Dr. Miklós Ildikó, Dr. Olasz Pál, Siketné Varga Malvin
kulturális tevékenység, érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Esze Tamás Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Bodorné Misley Tünde
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési, egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Továbbá az alapító okirat 4/1.; 4/2.; 4/3.; 4/4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

ÉSZKI FÉNY Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Szalkai L. utca 9.
képviselő: Kristin Róbert
A Mátészalkai életszínvonal emelkedésének elősegítése. Környezetvédelem, a környezeti állapotok javítása. Az idegenforgalmi szerepkör erősítése. Sport és szabadidő tevékenység szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A település fejlődésének segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Ezüstkor Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. utca 73.
képviselő: Bráder Zoltánné
Minőségi jóléti szolgáltatások nyújtása Mátészalkán és térségében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, egészségmegőrzés, népi hagyományok felelevenítése, ápolása, a generációk közötti együttműködés elősegítése. ... >>

GÓLIÁT Testépítő és Erőemelő SE Mátészalka

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Nádor tér 4. I/3.
képviselő: Énekes Csaba
A sport minél szélesebb rétegekkel való megismertetése, a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltése. Felüdülés és pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. ... >>

HABITAT Jóléti Közalapítvány

(kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Szűcs Sándor kuratórium elnök
településfejlesztés és lakásgazdálkodás, támogat minden olyan törekvést, mely az elérhető árú lakások tervezését, finanszírozását és kivitelezését a mindenkori hagyományok és adottságok figyelembevételével élérhetővé teszi a lakásra várók igényeit ... >>

Holdsugár Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Heizer György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Kulturális tevékenység. Környezetvédelem. Fogyasztóvédelem. Továbbá az alapszabály 2.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Idegennyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Dr. Kelemen Barnáné a kuratórium elnöke
kölföldi- és belföldi nyelvtanulás támogatása, iskolai nyelvoktatás színvonalának támogatása, tehetséges tanulók részére támogatások, ösztöndíjak biztosítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

INDIVIDUUM Közművelődési Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Erkel F. út 42.
képviselő: Siket Tibor Sándor
Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, amely az ország egész területén fejti ki tevékenységét, helyi népi hagyományok feltámasztása, ápolása, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

INTERREG Média Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2
képviselő: Varga Zsolt
A határmenti kistérségek euroatlanti integrációjának elősegítése, a határon átnyuló rendezvények és egyének közötti kapcsolatépítő tevékenységek támogatása, közös kulturális és közösségi események támogatása, a közös gondolkodás kialakításának támogatása, az intézmények és szervezetek együttmüködésének elősegítése, különböző területeken szerzett ismeretek és tapasztalatok átadásának támogatása. ... >>

KAPOCS Alapítvány

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Ipari utca 27.
képviselő: Varga Melinda
Mátészalka város és környéke kulturális- és sport életének, tevékenységének szintentartása, és továbbfejlesztése érdekében kulturális rendezvények szervezése. Az alapítvány célja továbbá az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítése és támogatása. ... >>

Kende Hagyományőrző Íjász és Haditornász Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Csillag utca 1.
képviselő: Pál Borbála
Az íjászat és a haditornászat mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.
képviselő: Jánosiné Bíró Ilona
A kulturális élet valamennyi területének támogatása. Nehéz anyagi körülmények között élők támogatása. Hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. A Móra Ferenc Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése, és az iskola teljes-körű támogatása. Nevelés és oktatás, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Kocsis-Hauser Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Piroska Zsolt, Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán
Kulturális tevékenység. Néptánc, fafaragás, tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat, zeneművészet, versírás, balettművészet és egyéb kulturális-művészeti ágakban kiemelkedő tehetségű fiatalok anyagi támogatása, pályázat útján. Figyelemmel kíséri a felsorolt művészeti és kulturális ágakban a fiatalok kulturális fejlődését. Alkotásaik értékelése. Kulturális-művészeti kiállítások, bemutatók szervezése. Kiemelkedő tehetségű fiatalok támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kölcsey Ferenc Tanulmányi Alapítvány

(kulturális)

Mátészalka, Kazinczy u.7.
képviselő: dr.Nagy László ... >>

Mátészalka Város Köztéri Képzőművészeti Alkotásaiért Közalapítvány

(kulturális)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9
képviselő: Tóth Istvánné elnök
Mátészalka közterein képzőművészeti alkotások felállításának támogatása, meglévő alkotások védelme, karbantartása, felújítása. Közművelődési és művészeti tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkáért Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Balassi Bálint út 42.
képviselő: Ember László
a helyi lakosok szociális, kultúrális segítése, szabadidő megszervezének segítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

MÁTÉSZALKAI "ESZTERLÁNC" - MÁTÉSZALKAI 5.SZ.ÉSZAKI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
képviselő: Fejér Istvánné
Az óvodás gyermekek nevelése, oktatása, a minőségbiztosítási rendszer megvalósításához elengedhetetlen feltételek kiépítése, hagyományőrzés, kulturális és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkai Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Északi körút 78.
képviselő: Balogh Botond
Kulturális és ifjúsági rendezvények szervezése Mátészalkán, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, népi hagyományok felelevenítése, ápolása; a generációk közötti együttmüködés elősegítése. Kiemelt célja Mátészalka képviselete a nemzetközi civil szférában. ... >>

Mátészalkai Kisebbségek Sportegyesülete

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Széchenyi utca 158.
képviselő: Farkas Sándor
A mátészalkai kisebbségi lakossághoz tartozók részére a rendszeres sportolás feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Testkultúra fejlesztése, szabadidős tevékenység, verseny - és élsport szolgáltatás és lebonyolítása, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint, továbbá a 2009. december 30.-ai alapszabály módosításának eredménye képpen kulturális tevékenység. ... >>

MÁTÉSZALKAI "MÚZSA" MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Bajkó Sándor
Közhasznú kulturális tevékenység. Az amatőr színjátszás támogatása. A város határain túlmutató, fesztivál, kulturális esemény kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Nagyszabású, városi kulturális események szervezése, támogatása. Kulturális célú társadalmi szervezetek, civil szerveződések segítése, támogatása. A közművelődés aktivistái szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. Közművelődési célú kisközösségek szakmai tevékenységének, technikai felszereltségének támogatása. Különböző korosztályok szabadidős tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Művészetbarát Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth utca 5.
képviselő: Dr. Cservenyák László
A városban élő, munkálkodó művészek, művészbarátok, támogatók szervezeteként Mátészalka kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. A Szatmári Múzeumnak mintegy baráti köreként kívánja felvállalni és tovább ápolni azokat a néprajzi értékeket, amelyek a Szatmár vidék, benne Mátészalka múltjának és jelenének meghatározói. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, ismeretterjesztés, műemlékvédelem. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"Mátészalkai Vörösmarty Kör"

(kulturális)

4700 Mátészalka, Almáskert utca 1.
képviselő: Oláh András
A névadó életművének széleskörű ismertetése, kulturális örökség ápolása, továbbá alapszabály 2. pontja. ... >>

"ÖTÖSÉRT" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs út 2-4
képviselő: Nagy Miklós a kuratórium elnöke
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése, stb. az alapszabály szerint ... >>

Rózsa Zoltán a motorosokért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Jármi köz 4.
képviselő: Rózsa Tamás
Előmozdítani és fejleszteni a Magyarországon ifjúsági motorsportot folytató fiatalok versenyzési körülményeit. Támogatást nyújtani a fiatalok motorsportbeli technikai feltételeinek megszerzéséhez és fenntartásához. Támogatást nyújtani a balesetet szenvedett motorosok és motorsport versenyzők számára. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sporttevékenység. ... >>

SKORPIÓ BOX SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 33. III/10.
képviselő: Kovács Attila
A rendszeres sportolás, testedzés, biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés, annak tudatosításával, hogy a rendszeres sportolás, tesedzés kiemelkedő fontosságú az egészségben. A sportjátékok, versenyek szervezeti kereteinek biztosítása az ehhez szükséges anyagi eszközök öntevékeny megszervezése, kezelése. A sportjátékokat, versenyeket szerető közönség részére szórakozási lehetőség megteremtés. A sport hagyományok ápolása. ... >>

Szalkai László Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond köz 10
képviselő: Dankai Tamás
Mátészalka és a szatmári térség kultúrális életének gazdagítása ... >>

Szatmár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Szokolay Ő. utca 2-4.
képviselő: Viszlay Péter
A Szatmári térség általános és középiskoláiban tanuló sportot kedvelő tanulók és pedagógusaik közösségi szellemének erősítése, az egészséges életmód népszerűsítése, a gyermekek versenyeztetése. Egyéni és csapatsportágak versenyeinek, edzőtáborainak szervezése. A sport és a sporthoz kapcsolódó kulturális élet támogatása és fejlesztése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

SZATMÁR Néptánc és Népművészeti Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Tóth Béla
A magyar népi kultúra valamennyi műfajának hagyományai felelevenítése és magas színvonalú megjelenítése. A Szatmár-Beregi tájegység szakmai tevékenységének összehangolása, az eredményes munka feltételeinek megteremtése. ... >>

SZATMÁR-LIGET Ökológiai és Humánrehabilitációs Ifjúsági és Falusi Turisztikai Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Dózsa Gy. utca 6.
képviselő: Borbély Attila
Közművelődés és sporttevékenység. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8
képviselő: Turgyán Sándor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Szatmári Ifjúsági Keresztyén Egyesület

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Nagykárolyi utca 5.
képviselő: Vadász Sándor
A keresztyén ifjúság összegyűjtése, gyermek- és ifjúságvédelme, konferenciák, találkozók szervezése. A fiatalok testi, lelki és szellemi életének gazdagabbá tétele, egyensúlyban tartása. Kulturális örökség megóvása, a határon túli magyarság fiataljaival való közös kapcsolat ápolása. ... >>

Szatmári Ifjúsági Mozgalom

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kossuth út 43.
képviselő: Kerek István
A mozgalom és tagjai támogatják a társadalmilag hasznosnak és segítőnek tekintett kezdeményezéseket, tevékenységi formákat műszaki, tudományos kutatás, oktatás, kulturális, környezetvédelmi, sport és turisztikai, egészégügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet ... >>

Szatmári Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1.
képviselő: Szűcs Sándorné
A művészetoktatás igénybevételéhez a tehetséges fiatalok anyagi támogatása. A tehetséges növendékek, csoportok országos, területi, megyei versenyeztetésének finanszírozása. Hozzájárulás biztosítása a tehetséges fiatalok szaktáborokban való részvételéhez. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola jellegének erősítése, szaktárgyi versenyek, bemutatók, fesztiválok megrendezéséhez való hozzájárulással. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. ... >>

Szeretem Mátészalkát Egyesület

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kálvin tér 1.
képviselő: Vékony János
A szeretem Mátészalkát egyesület párthoz nem kötődő társadalmi szerevezet. Közéletiségre szakosodott egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Mátészalkán működő civil szerveződésekkel, az őket támogató és segítő magánszemélyekkel, valamint intézményekkel, önkormányzati képviselőkkel. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. Új formák keresése és meghonosítása a város kulturális, szabadidős és turisztikai rendszerében. ... >>

Zongora Ünnepe Keleten Alapítvány

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth út 3.
képviselő: Czuh János
Komolyzenei fesztivál rendezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, fiatal zeneművészek támogatása, egyéb az alapitó okirat alapján. ... >>
1. oldal