Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka civil szervezetek


Találatok száma: 143
2. oldal

Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kinizsi út 2.
képviselő: Dr. Sinóros-Szabó Botond
a háromhatár-szeglet térség iparfejlesztésének megalapozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kende Hagyományőrző Íjász és Haditornász Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Csillag utca 1.
képviselő: Pál Borbála
Az íjászat és a haditornászat mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Kikelet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassai utca 39.
képviselő: Kiss Péterné
A Mátészalkai Ballasai úti Óvoda működési feltételeinek javítása, a környezeti nevelés feltételeinek javítása, az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez szükséges lehetőségek biztosítása, az óvodai rendezvényekszervezéséhez, lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az óvodapedagógusok, alkalmazottak szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések elősegítése, könyvtárállomány fejlesztése. ... >>

Kincskereső Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.
képviselő: Jánosiné Bíró Ilona
A kulturális élet valamennyi területének támogatása. Nehéz anyagi körülmények között élők támogatása. Hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. A Móra Ferenc Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola tanulóinak sokoldalú segítése, és az iskola teljes-körű támogatása. Nevelés és oktatás, egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

KIS SÜGÉR Közhasznú Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

4700 Mátészalka, Gyár utca 2.
képviselő: Varga Albert
A vízi élővilág és a vizet természetes környezetén a védelmével összhangban lévő horgászati kultúra kialalkítása, továbbá a sporthorgászat szervezése. ... >>

Kocsis-Hauser Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Piroska Zsolt, Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán
Kulturális tevékenység. Néptánc, fafaragás, tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat, zeneművészet, versírás, balettművészet és egyéb kulturális-művészeti ágakban kiemelkedő tehetségű fiatalok anyagi támogatása, pályázat útján. Figyelemmel kíséri a felsorolt művészeti és kulturális ágakban a fiatalok kulturális fejlődését. Alkotásaik értékelése. Kulturális-művészeti kiállítások, bemutatók szervezése. Kiemelkedő tehetségű fiatalok támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Korszerű Medicina Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház út 2-4
képviselő: Bétéri Ildikó a kuratórium titkára, Filep Gyuláné a kuratórium elnöke
A Kórház gép-műszer vásárlásaihoz, pótlásaihoz segítség nyújtása, alapítói okirat szerint ... >>

Korszerű Műszerekkel a Szatmári Emberek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4.
képviselő: Filep Gyuláné
A megelőzést és gyógyítást szolgáló korszerű orvosi műszerek rendszeres és folyamatos beszerzéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. A szűkösen rendelkezésre álló központi erőforrások kiegészítése. A korszerű tárgyi feltételek megteremtésével az alapítvány szolgálni kívánja a Szatmári térségben élő emberek egészségi állapotának javítását. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kölcsey Ferenc Tanulmányi Alapítvány

(kulturális)

Mátészalka, Kazinczy u.7.
képviselő: dr.Nagy László ... >>

LLL A Hátrányok Felszámolásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Csillag utca 4.
képviselő: Horilláné Hajdú Éva
Az "élethosszig tartó tanulás"-hoz, mint munkaerő-piaci esélynövelő tevékenységhez kapcsolódó programok szervezése. Szakképesítést adó tanfolyamok szervezése. Iskolarendszerű szakképesítések szervezése. Dolgozók gimnáziumának létrehozása és működtetése. Iskolarendszeren kívüli szakképesítések szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Magyar KOLPING Szövetség Mátészalkai Családjának Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy köz 4.
képviselő: Garancsi György
Kolping Adolf szellemének átadása az Egyesület tagjainak. A tagoknak megadni a szükséges támogatást, hogy helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban, a családban, az egyházban, illetve a világban. A katolikus társadalmi tanítás szerint a közjót szolgálni, valamint szakképző és átképző tanfolyamok indítása és oktatása. ... >>

Magyar Zsellérek Kisemmizettek Kiszolgáltatottak Pártja

(egyéb)

4700 Mátészalka, Fellegvár utca 4.
képviselő: Török Pál
Minden olyan eseményre reagálni, amely a lakosságot negatívan érinti. A magyar lakosság életvitelének jobbra fordulásáért, a nemzet felemelkedéséért, az elszegényedés és munkanélküliség teljes felszámolása iránti küzdelem. Jobboldali, keresztény, a nemzet egészét átfogó, erőszakmentes mozgalom létrehozása, melynek során a szabad, független és demokratikus Magyarország fejlődésének megteremtése végett szervezi tagsága tevékenységét a politikában és a társadalmi életben. ... >>

Márai Oltalma Görög Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kisfaludy köz 2.
képviselő: Soltész Ferenc
az ifjúság - felekezet és nemre való tekintet nélkül szellemi, erkölcsi és testi nevelésének segítése ... >>

Mátészalka Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kölcsey F. tér 2.
képviselő: Pák István György
Mátészalka városban a testkultúra fejlesztése, egészséges életmódra nevelése, a tömegsport támogatása. A tömegsport tárgyi feltételeinek fejlesztése. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, sporttevékenység. ... >>

Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Szokolay Örs utca 2-4.
képviselő: Svéda István
A szövetségbe tömörülő iskolák szakmai érdekképviselete, segítése, az igazgatók érdekvédelme, együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek szövetség célkitűzéseivel. ... >>

Mátészalka Sportoló Ifjúságáért Közalapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: István János
Mátészalka város közoktatási intézményeiben tanuló diákok egyéni és közösségi sportjának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a sportcélú létesítmények fejlesztése. Egyéb az alapító okirat 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalka Szülészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

4700 Mátészalka, Kórház út 2.
képviselő: Dr. Szászi István újra kijelölt kuratóriumi titkár
a mátészalkai kórház szülészetének fejlesztése, ellátottságának javítása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalka Város Köztéri Képzőművészeti Alkotásaiért Közalapítvány

(kulturális)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9
képviselő: Tóth Istvánné elnök
Mátészalka közterein képzőművészeti alkotások felállításának támogatása, meglévő alkotások védelme, karbantartása, felújítása. Közművelődési és művészeti tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4700 Mátészalka, Zöldfa utca 101.
képviselő: Sasvári Pál
A közlekedési morál és közlekedési kultúra érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása, érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Mátészalkáért Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Balassi Bálint út 42.
képviselő: Ember László
a helyi lakosok szociális, kultúrális segítése, szabadidő megszervezének segítése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkáért Tenni akaró Emberek és Szervezetek Egyesülete

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kossuth utca 43.
képviselő: Dr. Vékony Miklós
A városban élő emberek életkörülményeinek, közérzetének javítása érdekében a helyi önkormányzat testületével, egyéb szervezeteivel kapcsolatépítés, érdekképviseltet, érdekérvényesítés. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

MÁTÉSZALKAI "ESZTERLÁNC" - MÁTÉSZALKAI 5.SZ.ÉSZAKI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
képviselő: Fejér Istvánné
Az óvodás gyermekek nevelése, oktatása, a minőségbiztosítási rendszer megvalósításához elengedhetetlen feltételek kiépítése, hagyományőrzés, kulturális és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkai Finomkötött Rt.Munkástanácsa

()

Mátészalka, Felszabadulás u.4.
képviselő: Magyar János ... >>

Mátészalkai Gazdakör

(érdekképviselet)

Mátészalka, Kölcsey tér 1.
képviselő: Csizmadia József ... >>

Mátészalkai Idősekért Közalapítvány

(szociális)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 73
képviselő: dr. Cservenyák László
A város idős, szociálisan rászoruló embereinek támogatása, ellátásának javítása és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján ... >>

Mátészalkai Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Északi körút 78.
képviselő: Balogh Botond
Kulturális és ifjúsági rendezvények szervezése Mátészalkán, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, népi hagyományok felelevenítése, ápolása; a generációk közötti együttmüködés elősegítése. Kiemelt célja Mátészalka képviselete a nemzetközi civil szférában. ... >>

Mátészalkai Ipartestület

(érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 8.
képviselő: Nagy Pál
a tagságát magába foglaló vállalkozók gazdasági szakmai érdekképviselete és védelme ... >>

Mátészalkai Kisebbségek Sportegyesülete

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Széchenyi utca 158.
képviselő: Farkas Sándor
A mátészalkai kisebbségi lakossághoz tartozók részére a rendszeres sportolás feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Testkultúra fejlesztése, szabadidős tevékenység, verseny - és élsport szolgáltatás és lebonyolítása, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint, továbbá a 2009. december 30.-ai alapszabály módosításának eredménye képpen kulturális tevékenység. ... >>

Mátészalkai Menedzser Club

(érdekképviselet)

Mátészalka, Bajcsy-Zs.u.19.
képviselő: Duljánszki Tamás ... >>

Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre

(sport,egyéb)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Fülöp István
sporttevékenység és egyéb a szervezet alapszabályában foglaltak szerint ... >>

MÁTÉSZALKAI "MÚZSA" MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Dr. Bajkó Sándor
Közhasznú kulturális tevékenység. Az amatőr színjátszás támogatása. A város határain túlmutató, fesztivál, kulturális esemény kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Nagyszabású, városi kulturális események szervezése, támogatása. Kulturális célú társadalmi szervezetek, civil szerveződések segítése, támogatása. A közművelődés aktivistái szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. Közművelődési célú kisközösségek szakmai tevékenységének, technikai felszereltségének támogatása. Különböző korosztályok szabadidős tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Műszakiak Munkástanácsa

(érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Kinizsi utca 2.
képviselő: Szántó Imre
Munkavállalók érdekvédelme. Továbbá a szervezet alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Művészetbarát Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kossuth utca 5.
képviselő: Dr. Cservenyák László
A városban élő, munkálkodó művészek, művészbarátok, támogatók szervezeteként Mátészalka kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. A Szatmári Múzeumnak mintegy baráti köreként kívánja felvállalni és tovább ápolni azokat a néprajzi értékeket, amelyek a Szatmár vidék, benne Mátészalka múltjának és jelenének meghatározói. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, ismeretterjesztés, műemlékvédelem. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Nagycsaládosok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 3
képviselő: Nagy Csaba
érdekvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Szabó Miklósné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, egyéni és kollektív érdekeinek védelme, képviselete, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Mátészalkai Nőegylet

(egyéb)

képviselő: Czibula Józsefné ... >>

Mátészalkai Pogárok Munkástanácsa

(érdekképviselet)

4700 Mátészalka, József A. út 68
képviselő: Sárközy Tibor
érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Mátészalkai Postagalambsport Egyesület

(sport)

Mátészalka, Zalka M.u.78.
képviselő: Farkas Sándor ... >>

Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel utca 50.
képviselő: Nagy György
A Mátészalkai Református Templom karbantartási, állagmegóvási munkálatainak költségfedezete, a templom belső részének esetleges korszerűsítése. A városban meglévő és a jövőben épülő épületek és intézmények fenntartási és felújítási költségeihez hozzájárulás, a református öregotthon támogatása, gyermekek hitoktatása, vallási élere nevelése, a református egyházi iskola müködésének segítése.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Mátészalkai Szatmártej Munkástanácsa

()

Mátészalka, Jármi u.
képviselő: Soós Gusztáv ... >>

Mátészalkai Szőlősgazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 96-98.
képviselő: Somogyi Tamás
egységes termsztési, szőlőgondozási szemlélet kialakítása, bemutatók, versenyek szervezése és egyéb az alapszabály szervezése ... >>

Mátészalkai Tenisz Klub

(sport)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 7. 1/7
képviselő: Dr. Bíró Tibor
sporttevékenység ... >>

Mátészalkai Tűzoltók Baráti Köre Egyesület

(tűzoltó,szociális)

4700 Mátészalka, Ipari út 35.
képviselő: Pandula József, Tóth Imre
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

MÁTÉSZALKAI VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARUGÓ BIZOTTSÁG

(sport)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Nagy László elnök
sport az alapszabályban megfogalmazottak szerint ... >>

Mátészalkai VIKTÓRIA Önálló Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Hajdú utca 6.
képviselő: Papik Zoltán
Egészséges életmódra nevelés. A labdarúgás sportág népszerűsítése, tömegbázisának növelése. A régióban élő tehetségek kiválasztása és szervezett keretek közötti oktatása. Amatőr labdarúgók felkészítése hivatásos sportolói tevékenységre. Versenyek szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"Mátészalkai Vörösmarty Kör"

(kulturális)

4700 Mátészalka, Almáskert utca 1.
képviselő: Oláh András
A névadó életművének széleskörű ismertetése, kulturális örökség ápolása, továbbá alapszabály 2. pontja. ... >>

Mátészalkai ZÖLDÉRT Munkástanácsa

()

Mátészalka, Kinizsi u.2.
képviselő: Gajdos János, Katona Gyula ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41