Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 101
1. oldal

"ÁLLÁS-FOGLALÁS" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics M. utca 33.
képviselő: dr. Terényi Zoltánné
Az alapítvány általános célja: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (pályakezdők, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbségek) foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-közvetítést, munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, munkavállalási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás és pszichológiai tanácsadás segítségével. Humán kutatás, fejlesztés, módszertan.
Az alapítvány konkrét célja: A hátrányos helyzetű emberek, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbséghez tartozó munkanélküliek, valamint a büntetésvégrehajtási intézetből szabaduló emberek munkaerőpiaci integrációja és reintegrációja, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének munkaerőpiacon való bennmaradásának elősegítése humán szolgáltatásokkal, személyre szabott munkavállalási illetve álláskeresési tanácsadással, munkaközvetítéssel, alkalmassági vizsgálatokkal továbbá személyiségi és képesség fejlesztéssel. ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

"BOROSTYÁNVIRÁG" ALAPÍTVÁNY A CSALÁD NÉLKÜL MEGSZÜLETETT GYERMEKEK ÉS FIATAL ANYÁK MEGSEGÍTÉSÉRE

(szociális)

7400 Kaposvár, Jutai út 24
képviselő: elnök Zsugovics Miklós
Gyermekeiket egyedül, családi háttér nélkül megszülő fiatal anyák, valamint gyermekeik átmeneti és tartós elhelyezésének, ápolásának és gondozásának biztosítása. A gyermekszegénység és a gyermekbántalmazás elleni kűzdelem, a nők és férfiak esélyegyenlőségének támogatása, a családon belüli erőszak elleni küzdelem, a leszakadó rétegek reintegrációja és a komplex hátrányok mérséklése, az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása, az állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek reszocializációja, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. ... >>

CORVIN Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Bajer Nándor, kuratórium elnökhelyettese Horváth Alajos, tiszteletbeli elnök Gőgös Ottó, ügyvivő Sáfár Albert
A magyar katonai repülők közösségét érintő jótékonysági alap létrehozása a katonai repülés áldozatai, sérültjei, egyéb szolgálati eredetű okból hátrányos helyzetbe került hivatásos, sorállományú katonák és polgári dolgozók (indokolt esetben azok hozzátartozói), továbbá a repülőbaleset esetleges polgári áldozatai közvetlen hozzátartozóinak támogatása. Az alapítvány további célja a magyar katonai repülők közösségének fejlesztése, valamint a nemzetközi katonai repülőtársadalom kapcsolatai fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Csertán Márton Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: esperes-lelkipásztor Bellai Zoltán
Kaposváron a Magyar Református Egyház által működtetett öregotthon létesítése a város szociális gondjainak enyhítésére. A már feltüntetett célokon túl református általános iskola építése, bővítése, a már létrehozott iskola működési feltételeinek anyagi biztosítása, támogatás, ösztöndíjak létrehozása, meghírdetése és támogatása, a tanulók közül a hátrányos helyzetüek megsegítése, támogatása. ... >>

"CSIKSZENTKIRÁLYI LESTYÁN FERENC" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bárczi G. utca 1.
képviselő: Bellai Zoltán
Az idős, nehéz körülmények között élő, családi gondozásban nem részesülő személyek méltó körülmények közötti életvitelének elősegítése, a róluk való gondoskodás szervezése, elősegítése, támogatása, valamint az életpályára felkészítő tanulmányaikat hátrányos helyzetben folytató középiskolai tanulók megsegítése, támogatása. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Dunántúli Hátrányos Helyzetű Családokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

7400 Kaposvár, Kócsag utca 42.
képviselő: Csonka Arnold
A. Karitatív tevékenység a régió társadalmi perifériáján lévők részére, a társadalmi beilleszkedés segítése. B. Szenvedélybetegségek és a bűnöző életmód prevenciója. C. Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése a Biblia alapján. D. A keresztyén hit gyakorlatának tanítása és megvalósítása a Biblia alapján. ... >>

"Dél-dunántúli Innováció-Információs Centrum" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/C.
képviselő: Dr.Orosz László
Az Európai Unió műszaki szabványai információs centrumának létrehozása, működtetése. - A műszaki innováció, a műszaki fejlesztés, a műszaki alkotómunka elismerése és ösztönzése, díjak, kitüntetések alapítása, odaítélése. - Műszaki ismeretek terjesztése. - Somogyi Műszaki Szemle időszakos, célszámainak szerkesztésében történő tanácsadás, közreműködés. - Műszaki alkotások, műemlékek, helytörténeti jelentőségű alkotások, technikatörténeti gyűjteményének létrehozása. - Somogyi felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányainak támogatása, szülőföldhöz kötésének ösztönzése. - Műszakiak "otthonának" (Kaposvár, Technika Háza) hasznosításában, fenntartásában közreműködés. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Dolgozni, Megélni Vágyók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zsigmondy Richárd utca 2.
képviselő: Kadlicskó Pál
Az Egyesület az alábbi célok és feladatok megvalósulása érdekében jön létre: - Az Egyesület tagsága küzd az elszegényedés, a társadalom peremére kerülés ellen. - Küzd a jobb életért, a megélhetésért, - Kapocsolatot tart fenn minden olyan szervezettel, más egyesülettel, amelyek hasonló célokat tűztek ki, segíti munkájukat, javaslatokkal, tervekkel, - Segíti mindazokat, akik munka nélkül maradtak, a tönkrement kisvállalkozókat és kényszervállalkozókat, a rokkantakat, a kisnyugdíjból élőket, a nagycsaládosokat. - Oktatás, képzés szervezésével segít annak érdekében, hogy az állás nélküliek mielőbb elhelyezkedhessenek. Ehhez kapcsolatot tart fenn minden olyan gazdálkodó szervezettel, költségvetési szervvel és más szervezettel, amely megfelelő munkát tud biztosítani. - Harcol a jogegyenlőségek, a megkülönböztetés minden fajtája ellen, küzd a minden téren való egyenlőség eléréséért, azért hogy emberi jogaiban senki ne sérülhessen, akit pedig hátrány ért, az mielőbb rehabilitálva legyen. - Segít, támogat minden rászorulót - rokkantat, beteget, nyugdíjast, a társadalom peremére szorultat - mind szociális munkával, mind egyéb módon abban, hogy jobb minőségű, egészségesebb életet élhessen, a társadalmi életbe visszakerülhessen. - Célja, hogy minél több otthon végezhető munkát szervezzen, ezzel segíteni a rokkant, a nagycsaládos, vagy egyéb módon rászoruló nő és férfi munkához jutását, rehabilitációját. - Figyelemfelhívással küzd minden olyan tevékenység ellen, amely szennyezi a környezetet, ezzel negatív irányban befolyásolja a minőségi, egészséges életet. - Propaganda munkát fejt ki annak érdekében, hogy minden ember számára fontos legyen a környezet megóvása, tisztántartása. ... >>

"DÓRI JÖVŐJÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 41.
képviselő: Auguszt Gábor
Ihász Dóra édeanyja Auguszt Andrea 2000.március 27-én életét vesztette. A gyermekét egyedül nevelő édesanyja elvesztsével Dóra elvesztette a biztos családi hátterét. Az alapítvány Ihász Dóra gondozásához szükséges anyagi, szellemi és erkölcsi feltételeket kívánja biztosítani, megkönnyíteni a gyermek életvitelét, fejlődését és tanulmnyait támogatva, elősegíteni a minél gondtalanabb gyermek és ifjúkor biztosítását. Ihász Dóra édesanyja Auguszt Andrea 2000.március 27-én életét vesztette. A gyermekét egyedül nevelő édesanyja elvesztésével Dóra elvesztette a biztos családi hátterét. Az alapítvány Ihász Dóra gondozásához szükséges anyagi, szellemi és erkölcsi feltételeket kívánja biztosítani, megkönnyíteni a gyermek életvitelét, fejlődését és tanulmányait támogatva, elősegíteni a minél gondtalanabb gyermek és ifjúkor biztosítását. ... >>

"Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Szabó István
A műtéti feltételek javítása. Új műtéti eljárások bevezetése. Gyermekkori gerincferdülés modern műtéti eljárásának bevezetése, a betegek gyorsabb gyógyulása és deformitásuk csaknem teljes korrekciója érdekében. Az időskorú, nagyszámú térdizületi beteg járóképtelen állapotának javítása. A "Kaposi Mór" Oktató Kórház területén lévő hydrotherápiás egység helyreállítása, az operált betegek mielőbbi rehabilitása érdekében. Az Orthopédiai Osztályon fekvő gyermek betegek kórházi körülményeinek javítása. Az orthopédiai osztályon dolgozók belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, szakképzéseken, továbbképzéseken való részvételének támogatása. Az orthopédiai osztály által szervezett rendezvények, kongresszusok szervezésének támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók munkakörülményeinek, munkaeszközeinek fejlesztése. Az orthopédiai osztály dolgozói által a belföldi és külföldi orthopédiai osztályok látogatásának, az ismeretszerzések támogatása, a tanulmányutaknak a támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók rekreációjának biztosítása. ... >>

"Dr.Halda Antal" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Ezredév u.1.sz.
képviselő: Dr.Sárközy Eszter
Az idős, rászoruló ügyvédek, az elhunyt ügyvédek szociálisan hátrányos helyzetbe került hozzátartozóinak támogatása. ... >>

ÉDESANYÁK A KAPOSVÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Jákli Péterné, titkár Pusztai Péterné
Általános cél: "Jövőnk a gyermek" szellemben a 0-18 éves gyermekek harmonikus személyiségfejlesztésének segítése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, elősegítése. Konkrét célok: A gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és elősegítése a városban működő nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben. Segítségnyújtás szülőknek közvetlen és közvetett formában gyermekük optimális pszicho-szociális fejlesztéséhez. A családi háttér támogatása fórumok szervezésével. A család szerepének erősítése rendezvények segítségével. Gyermekek számára táborok, foglalkozások, rendezvények szervezése (tehetséggondozás, mentálhigiénés gondozás). Drog prevenció. Az idegen nyelv iránti érdeklődés fokozása, nyelvtanulás ösztönzése, segítése. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

"FORRÁS" Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 1.
képviselő: elnök Kovács Ágnes, titkár Szabó István
Az alapítvány keresztyén jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az alapvető emberi és bibliai értékrend és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével, illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága stb. Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre, akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, cigány családokban, munkanélküli családokban felnövők számára. A családoknak - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára szervezett előadásokkal, tanácsadással. Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség biztosítása.
Börtönszolgálat a Kaposvári BV. Intézetben, illetve a börtönben lévők gyermekeinek üdültetése, a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való elhelyezkedésének támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelő ingatlan tulajdonjogának megszerzése. Vállalkozási tevékenység végzése az alapítványi tevékenység finanszírozása érdekében. ... >>

"GYERMEKEK HÁZA" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Bem utca 61.
képviselő: Kolecsányiné Salamon Andrea
Lakásotthon létrehozása, amely olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja, önálló lakásban vagy családi házban családias körülmények között. Az állami gondozott gyermekek ellátására, életkörülményeinek, életszínvonaluk minőségi javítására, a szabadidő színvonalas eltöltésére, nyaraltatásuk szervezésére, valamint a hiányzó szülői gondoskodás pótlására irányul. ... >>

Györke Völgye Pain Ball Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) paint ball szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Paint ball versenyek szervezése, modern harcászati fegyver modellek bemutatása és ismertetése. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

Hátrányos helyzetű Cigánygyerekek és Mozgássérült gyermekek Egyesülete

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 51. I/3.
képviselő: elnök Farkas István
Somogy megyében és kiemelten Kaposvár és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

"HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT"

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Búzavirág u.24.III/1.
képviselő: Körmendi Anikó
Az anyagilag hátrányos helyzetű, a tanulásban, sportban az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes gyermekek támogatása, hozzásegítése tanulmányaik folytatásához, üdülési, pihenési, utazási lehetőségekhez, sporttevékenységük kibontakoztatásához. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

"HINTALÓ" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 36.
képviselő: Sípos Stella
A sérült halmozottan sérült gyermekek komplex korai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, a képesség és szemlyiségfejlődés minél teljesebb kibontakoztatása a sokoldalú rehbilitáció megvalósítása, képzési kötelezettsége teljesítése. A tanulási és/vagy viselkedési zavart (pl: hiperaktív, súlyos beilleszkedési zavart mutató, alacsony szociális készséggel rendelkező) mutató gyermekek vizsgálata, szűrése, terápiás gondozása- a prevenció és reedukáció megvalósítása érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, az óvodai-iskolai integráció megvalósítása és támogatása. A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel élők segítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. A pervazív személyiségzavarral küzdő- autisztikus, autista szemlyiségjegyeket mutató gyerekek, fiatalok és családjaik speciális gondozása. Preventív gyermek- és családvédelmi céllal játszócsoportok, játszóházak működése, egyéb szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az eltérő fejlődésű gyermekeket, fiatalokat nevelő családok szakmai, szociális segítése (az alapítvány anyagi helyzetének figyelembe vételével), a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. Gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy úszás, gyógy lovagoltatás. Egyéni és kiscsoportok fejlesztése, terápia. Önsegítő, és kortárscsoportok működtetése. Szülőképzés, szülőcsoportok működtetése. Szakemberek továbbképzésének támogatása, publikációs, szórólapok készítése, szakmai konferenciák, előadások szervezése. Lehetőségek és források felkutatása az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények helyének megteremtéséhez, azok fenntartásához és működéséhez. Az alapítvány céljainak megfelelő intézmények, szervezetek alapítása. Ismeretterjesztő és szakmai előadások, előadássorozatok és egyéb rendezvények szervezése és tartása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországi és a külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal. A képességek korai fejlesztése. A harmonikus képességprofil kialakítása. Óvodára, iskolára felkszítés. A tanulási képességek megalapozása, javítása. A tanulási és egyéb részképességi zavarok kialakulásának megelőzése, illetve azok kezelése. ... >>

"HUMAN EXCHANGE EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 77.
képviselő: Dr. Juhász Gábor
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./18. pontjában meghatározott közhasznúsági fokozatban, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében közhasznú szervezetként jön létre. Ezen belül különösen: - a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, foglalkoztatási képességük fokozása emberi erőforrás fejlesztés által, - a helyi munkaerő készségeinek, képességeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, - az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása, - a diploma megszerzése előtt álló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint az érettségi vizsgára készülő középiskolás diákok számára preventív jellegű munkavállalási tanácsadó, valamint készség- és képességfejlesztő tréningek szervezése, - a helyi erőforrások feltérképezése, helyi erőforrás-, illetve gazdaság- és közésségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - település-, térség-, és vidékfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - pályakezdők számára karrier-, életpálya-menedzselő komplex továbbképzések szervezése és lebonyolítása, - hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek társadalmi integrációjának elősegítése, reszocializációjának elősegítése, érdekképviseletük, érdekérvényesítésük támogatása, - társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ellátása a társadalom és gazdaság szereplői megbízásából, társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, - a lokális, területi-térégi, regionális vetületek között formálódó szociális gazdaság feltételrendszerének kiépítéséhez való hozzájárulás, a civil/ non-profit szféra kiteljesedésének támogatása, a civil szereplők érdekérvényesítési potenciáljának és működési hatékonyságának fokozása tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása révén, - a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez való hozzájárulás a szakmai együttműködés facilitálásával. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

INNO RÉGIÓ Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gilice utca 43.
képviselő: elnök Dr.Tímár András, tag Dr.Németh András
Az Alapítvány legfőbb céljának a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai, illetőleg az egyéb társadalmi, gazdasági szereplők számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, jogvédelem megvalósítását tekinti abból a felismerésből eredően, hogy ezen csoportok és szereplők gyakran nem tudnak élni - éppen hátrányos helyzetükből vagy elmaradott térségi szerepükből adódóan - a jogszabályokban foglalt jogaikkal és lehetőségeikkel. Az Alapítvány feladatául tűzi ki az elmaradott térségek felzárkóztatását, a fejlődésük elősegítését, a társadalmi-gazdasági szereplők helyzetének javítását, a rászorulók támogatását. Az alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl a további célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: - a hátrányos helyzetű rétegekben az életminőség javítása és az elmaradott társadalmi csoportok felzárkóztatása, valamint a diszkrimináció és elszigetelődés fokozatos leküzdése, innovatív helyi kezdeményezések megvalósítása, megfelelő információáramlás elősegítése a vidék, illetve a nagyvárosok között, ezzel is javítva a vidékiek lehetőségeit az egyes szolgáltatások igénybe vétele terén, szem előtt tartva a szolgáltató állam közigazgatásának alapvető elveit és kihasználva az e közigazgatás nyújtotta lehetőségeket, - a helyi társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztések kidolgozása, összehangolása és megvalósítása, a térségi versenyképesség ösztönzése, a területi felzárkózás megteremtése, a fenntartható térségfejlődés biztosítása, a területi integrálódás elősegítése, - a regionális, illetve kistérségi kapcsolatok szorosabbra fűzése, az adott térségben érintett települések közti párbeszéd, közös feladatvállalás, szogáltatásnyújtás lehetőségeinek kidolgozása elősegítése révén, - az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való közvetlen hozzájárulás (kutatás-fejlesztés), a vállalkozások támogatása és ösztönzése annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát, - az ágazati klaszterek kialakulásának, illetőleg a vállalkozások egyéb együttműködési formái létrehozásának előmozdítása, - segítségnyújtás, tanácsadás a kis- és középvállalkozások számára az elérhető fejlesztési lehetőségekhez való hozzájutásban, a kis- és középvállalkozások gazdálkodási és vállalkozási készségének fejlesztése, - vállalkozások, hátrányos helyzetű csoportok és személyek érdekérvényesítő képességének, készségének, gazdasági-szociális helyzetének javítása, - a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állam, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, - civil szervezetek jogalkotásban történő aktív részvételének elérése, - civil szervezetek támogatása, segítése a jog és érdekvédelem terén, - a nemzeti, etnikai, vallási és földrajzi hovatartozása, valamint egyéb tulajdonsága mi ... >>

Integrált Judo Klub Kaposvár

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Roboz I. utca 21/B.
képviselő: Sánta Diana
Az alapító tagok a sportegysületet a judo sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és tagjai számára a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá - 0-99 éves korig integrálni a judót szeretőket - kiemelt figyelemmel az oktatási intézményekben tanuló 4-24 éves korosztályra, - a hátrányos helyzetű és kisebbségben élő diákság sportolási lehetőségének biztosításával, valamint közösségbe tartozás élményével, segítséget nyújtani a társadalomba történő integrációt, - a kaposvári judo sport eredményeinek fokozása az elvárható erkölcsi normák és az etika írott és íratlan szabályainak figyelembevételével, - a sportág népszerűsítése, a sportágban minél több korosztály és réteg számára elérhetőbbé tenni az aktív részvételt, - sérült és fogyatékkal élők testi, lelki - szellemi fejlesztése - egyedileg kidolgozott módszer alapján - a versenysport mellett, - a területi, régiós, országon belüli és határon kívüli klubok közötti kapcsolatrendszer kiépítése, egymás munkájának segítése érdekében konzultációk, közös rendezvények, versenyek szervezése, - európai uniós lehetőség felkutatása, pályázatfigyelő létrehozása, - pályázati források megszerzése, - potenciális szponzorok, támogatók megkeresése, - a versenyzőknek optimális versenyzési lehetőség biztosítása, - versenyek rendezése. ... >>

"KAPOS TEAM" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 28.
képviselő: Bödő Tamás
a városban élő hátrányos helyzetű fiatalok hasznos szabaidő eltöltésének szervezése, számukra programok szervezése sportolási lehetőség biztosítása és táborok szervezése,
- felvilágosító előadások, programo szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben, illetve a drogfogyasztás megelőzésével és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban,
- az élsportolók utánpótlásának biztosítása a tömegsport keretein belül,
- önvédelmi- és küzdősporttanfolyamok támogatása,
- sporttáborok szervezése és építése,
- sportlétesítmények építésének támogatása,
- szellemi vetélkedők szervezése és lebonyolítása,
- mindennemű tömegsport támogatása. ... >>

KAPOSVÁRI FOGYATÉKOS FIATALOK, TELJES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
képviselő: Cserényiné Horváth Edit
A Fiatalok Napközi Otthona Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11. sz. alatti intézményben, vagy annak jogutódjában gondozott, középsúlyosan testi és értelmi fogyatékos, halmozottan sérült ifjú felnőttek gondozásának, készségfejlesztésének, nevelésének, szabadidős, - sport, - kulturális tevékenységének a közösségi életbe történő magasabb szintű bekapcsolódási lehetőségüknek, önmegvalósításuknak, rendezvényeken való részvételüknek elősegítése. ... >>

"Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: elnök Merczel István
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági közösségek működtetésében való közreműködés, így különösen: A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az iskolai diákönkormányzat, tanulmányi mozgalom fejlesztése, ismeretterjesztő tevékenység a gyermekek egészségmegőrzése és képességfejlesztése érdekében.
A cél megvalósulása: Programok biztosítása a szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom és a számítástechnikai ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A nemzetközi-, szakmai és cserekapcsolatok ösztönzése (külföldi nyelvtábor, pedagógus és tanulói nemzetközi cserekapcsolatok). Kiemelkedő tanulói teljesítmények - tanulmányi verseny, sporteredmények - elismerése. A nevelést, oktatást hatékonyan segítő tanügyi dokumentumok, pályázatok, oktatási eszközök készítése. A kiemelkedő módszertani kultúra alkalmazása, publikálása. Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység. A bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Kaposvári Harcosok KlubjaThai-boksz és MMA Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 25.
képviselő: Bogyó Patrik Elemér
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása: - vállalja a közösségépítést a sport segítségével; - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében; - küzd a devuébs térsadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás); - egészséges, mozgás-gazdag életmódra nevel; - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Karitász Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 4.
képviselő: Balás Béla Kvári Egyházm.püspöke
A Kaposvári Püspökség mint egyházmegyei hatóság karitatív munkájának segítése. ... >>

Kaposvári Kismamák Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 100/a.
képviselő: Kollár Szilvia
A Kaposváron élő CSES-en, GYED-en, GYET-en lévő édesanyák gondjainak megismerése, érdekeik érvényesítése az őket érintő szociális- és családtámogatási rendszer keretén belül. Esélyegyenlőség megteremtése a munkavállalás és a továbbképzés terén, kiemelt figyelemmel kísérve a gyermeküket egyedül nevelőket. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi, kulturális és szakmai szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Kolping-Család

(szociális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 6.
képviselő: egyházi elnök Neumüller Miklós, világi elnök Esküdt Péter
Az egyesület célja: hogy tagjait - mint vallásos, szociális és művelődési közösség - segítse és nevelje arra, hogy keresztényként és erkölcsösen éljenek hivatásukban, házasságukban és családjukban, más közösségekben, továbbá az egyházban és a társadalomban. Így minden intézményével és lehetőségével tagjai és az egész társadalom szolgálatában működik, tagjai és a tagság csoportjai aktivizálásán keresztül a keresztény értelemben vett közjót, erkölcsöt, művelődést és szociális felemelkedést mozdítsa elő. A KOLPING CSALÁD katolikus-szociális közösség. ... >>

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: elnök Monok Tibor
Az Egyesület célja: a kosárlabda sport oktatása és népszerűsítése. A kosárlabda sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása, valamint a női sportolás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és kisebbségi rétegek esélyegyenlőségének támogatása, felkarolása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot.Támogatja és szervezi a kosárlabda sportot, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységeket fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. A Kaposvári Kosárlabda Klub Kosárlabda csapata eredményes szereplésének támogatása és az utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében az országos szakszövetséggel és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, fejlesztése. ... >>

Kaposvári Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kölcsey utca 2.
képviselő: elnök Kalamász József
Az érdekszövetség célja többek között: A küzdősport megszeretettetése, széleskörű elfogadtatása. A rossz irányba tartó, kallódó, motiválatlan, és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közösségbe szoktatása. Egészségmegőrző tevékenység. Gyermek-, és ifjúságvédelem. Tömeg-, és szabadidősport. Sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és rendezése, valamint lebonyolítása. ... >>

Kaposvári Muay Thai Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Beszédes József utca 21.
képviselő: Heczer Klaudiusz
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása, - vállalja a közösségépítést a sport segítségével, - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, - küzd a deviáns társadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás), - egészséges, mozgás gazdag életmódra nevel, - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Szociális Kerekasztal Egyesület

(szociális)

7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.sz.
képviselő: Dévényi Zoltán ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat Dolgozói Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Cseri út 16.
képviselő: dr. Totth László
Kaposvár városban közszolgáltató tevékenységet folytató és egyébként rászorulók támogatása. ... >>

KARIZMA KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

(szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 60.
képviselő: elnök Kozics Attila, kuratóriumi tag Orsó Sándor, kuratóriumi tag Turger Attila
A Magyar Köztársaság területén élő fiatal és felnőtt állampolgárok, etnikai kisebbségek erkölcsi és keresztény vallási ismereteinek bővítését és elmélyítését szolgáló törekvések elősegítése. A keresztény bibliai kultúra széleskörű terjesztése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, tartásához, kiadványok előállításához, forgalmazásához, a hitoktatói szakmai munka színvonalának emeléséhez a szüksége technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez történő segítségnyújtás. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ bek. 5. és 11. pontjában meghatározott kulturális tevékenységet, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését végzi. ... >>

Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott szociális ellátás körében azon családok szociális segítése, ahol a családtag egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, kivételes esetben esti vagy levelező tagozatán tanul. ... >>

Kreatív Üzletasszony Klub

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 51.
képviselő: Cselőtei Katalin
Az érdekszövetség célja többek között: A vállalkozó nők gazdasági kapcsolatainak kiépítése, bővítése, egymás gazdasági tevékenységének kölcsönös támogatása. A nők társadalmi elismertségének elősegítése. A nők induló, kezdő vállalkozásának beindításában történő segítségnyújtás, tanácsadás. Karitatív tevékenység. Egészségmegőrző tevékenység. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

"LIGET" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
képviselő: Dr. Békési Cyprián
Kaposvárott a Liget Otthonban lakó idős emberek ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek megteremtése, az intézményben kiemelkedő munkát végző egy fő dolgozó évenkénti elismerése, a minőségi ápolást,- gondozást elősegítő képzés/ továbbképzés finanszírozása. ... >>

LIONS CLUB KAPOSVÁR I. Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Puskin utca 2.
képviselő: elnök Szászné Hajdú Katalin
1. A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. 2. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül a./ egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység b./ Gyermek és ifjúságvédelem c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. 3. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése illetve a szövetség más hazai és külföldi székhelyű klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. Hátrányos helyzetű családok üdültetése, jótékonysági célú forrást gyűjtő rendezvények megszervezése. ... >>

Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany tér 5. I./1.
képviselő: Divéky-Ertsey Anna, Dr.Radics László, Kormány Aranka
Az ökológiai gazdálkodás és a környezetvédelem magyarországi fejlesztése, az egészséges táplálkozás elterjesztése és népszerűsítése mind Magyarországon, mind a határon túli magyar lakosság körében, az e területen tevékenykedő hazai és határon túli magyar gazdálkodó és társadalmi szervezetek összefogása, fogyasztóvédelem, az ökológiai gazdálkodásból származó termények, termékek termékek vonatkozásában minőségbiztosítás. Az ökológiai gazdálkodás szociális és társadalmi vonatkozásainak bemutatása és erősítése, így ? munkaerőképesség csökkent munkavállalókat, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó munkavállalókat, értelmi fogyatékos munkavállalókat foglalkoztató ? ökológiai gazdálkodók segítése és támogatása, ezáltal hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Másokon Segítsünk Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 1. 4/16
képviselő: elnök Matyi János
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé, változastosabbá a kulturális életet, ezen belül - segítse elő a fiatlok, idősek érdekeinek képviseletét, - segítsen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében, - szociális tevékenység végzésében vegyen részt és a lehetőségeihez képest családsegítésben, időskorúak gondozásában segítsen, - ápolja a magyar polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet,- tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül szólít fel mindenkit a közösségekért való felelősségre. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal