Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
6. oldal

"Kaposvár Polgáraiért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.
képviselő: Szigetvári György
A szellemi kulturális örökség ápolása, a város polgári arculatának kialakítása. Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a polgári és keresztényi értékrend társadalmi jelentőségének, a család fontosságának, a társadalmi közösségek megtartó erejének korszerű és legszélesebb értelemben vett bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. Az Egyesület médiafelületet is szervez, könyvet, nyomtatványt, képeslapot ad ki, újságot jelentet meg. ... >>

Kaposvár Postagalambsportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Hermann O.u.26.
képviselő: Lukács Gyula
Hasznos elfoglaltságot nyújtani minél több általános vagy középiskolában tanuló fiatal részére a postagalambsport támogatásával. ... >>

Kaposvár Város Közbiztonságáért

(egészségügyi,közbiztonság)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Farkas Edit
A lakosság hatékony bevonása a bűnmegelőzésbe, társadalmi bázis kiépítése. A gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, érzelmi nevelésének támogatása, a közösségi és családtudat erősítése. Az egyetemes erkölcsi értékrend elterjesztése, s ezáltal a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása. Korszerű, új vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda tevékenység. Vagyon- és polgárvédelmi szervezetek anyagi- és szakmai támogatása. Az önkormányzat intézményeinek és az alapítványhoz csatlakozók vagyonának hatékonyabb védelme, a rendőrség ezirányú munkájának segítése. Önvédelmi csoportok, szervezetek tevékenységének segítése, támogatása. A Kaposvári Rendőrkapitányság tehnikai ellátottságának fejlesztése. A rendőrök rekreációjának biztosítása, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány céljaival összhangban álló tudományos tevékenység, kutatás. Gyermek- és ifjúságvédelem. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

KAPOSVÁR VÁROS SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: Ponikfor Zoltán
Az önkormányzat feladatkörét képező sporttámogatáson túl olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi a szabadidősport egyesületi működésének támogatását, a lakosság rekreációját szervező autonom szervezetek, közösségek támogatását, a diákok tanórán kívüli sportolási lehetőségeinek bővítését, a diákturizmus feltételrendszerének bővítését, az uszásoktatás feltételeinek bővítését. ... >>

KAPOSVÁRÉRT EGYESÜLET

(kulturális)

7400 Kaposvár, Dózsa György u.8.
képviselő: Dr.Domány Sándor ... >>

Kaposvárért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök dr. Fekete László
Segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás, az alapfokú oktatás és nevelés biztosítását. ... >>

Kaposvárért Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 52.
képviselő: Farkas Ferenc
Kaposvári közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"KAPOSVÁRI AIKIDÓ HARCMŰVÉSZETI CLUB"

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 23 földszint/1.
képviselő: Lendvai József ... >>

Kaposvári Amatőr- és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: Ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Sportrendezvényeken való részvétel.Sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. ... >>

KAPOSVÁRI ARENA SENIOR ÚSZÓ CLUB Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 31.
képviselő: Puspán Ferenc ... >>

Kaposvári Asztalitenisz Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: Bali Tibor
Tagjai részére az Aszatalitenisz sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése. ... >>

KAPOSVÁRI ATLÉTIKAI CLUB

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 27.
képviselő: Hirt Mihály
1. Kaposvár város atlétikai hagyományainak ápolása. 2. Az utánpótláskorú gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás, ezen belül az atlétika és az állóképességi sportágak megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, utánpótlásbázisának szélesítése, valamint ezek érdekében a sportolók versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. 3. Amatőr felnőtt sportolók részére kiírt bajnokságon való részvétel biztosítása, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

Kaposvári Autó Modellező Klub

(egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 9.
képviselő: elnök Csajághy Balázs
Az autó modellezés népszerűsítése, a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésének biztosítása. Autó modellező pálya kialakítása és nonprofit működtetése. ... >>

Kaposvári Bástya Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 1. I./1.
képviselő: Dr.Illés Attila
Az Egyesület célja, hogy a tagjai számára biztosítsa a rendszeres sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását, felkészülés és versenyeztetés a sakk sportágban. Az egyesület a fent megjelölt cél elérése érdekében sakkcsapatot alakít. Az egyesület sport és egyéb rendezvények szervezésével törekszik előmozdítani tagjainak fejlődését. ... >>

Kaposvári BUDO SE.

(sport)

7400 Kaposvár, Meggyes utca 11.
képviselő: Papp József ... >>

"Kaposvári Cápák" Úszó és Búvárúszó Egyesület

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 31.
képviselő: alelnök Kovácsné Csizmadia Beáta, elnök idősebb Kovács László, titkár Durczi Attila
Az Egyesület célja a Magyar és nemzetközi úszó és búváruszó szövetségek által rendezett versenyeken való részvétel, és az egyesület lehető legtöbb tagjának rajthoz állítása. A nemzetközi megmérettetéseken hazánk, a nemzeti megmérettetéseken egyesületünk képviselete, minél előkelőbb helyezések elérése. Hozzá kívánunk járulni a felnövekvő generációk egészségtudatos neveléséhez, valamint sportszeretetének kialakításához. Utánpótlást kívánunk biztosítani a honi és nemzetközi úszó és búváruszó sport számára. Tevékenyen kívánunk részt venni a Magyar Úszó Szövetség, és a Magyar Búvár Szakszövetség munkájában. ... >>

Kaposvári Csocsó Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 1/A.
képviselő: Kövy Gergely ... >>

KAPOSVÁRI EGÉSZSÉGŐR Szabadidő és Sport Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 9.
képviselő: dr. Rehák Ágnes ... >>

Kaposvári Egyetem Hallgatóiért Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: Dzsupin Krisztina ... >>

Kaposvári Egyetemi Sport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Murányi Ferenc
A tagegyesületek magasabb szintű, egymást segítő, átjárhatóságot biztosító sportágakat népszerűsítő koordináló, sportkapcsolatokat hazai és nemzetközi szinten fejlesztő, továbbá érdekvédelmi tevékenység az ifjúsági és különösen az egyetemi verseny- és kiemelt utánpótlás, valamint szabadidő sportolás segítése, összehangolása. A testkultúra, a sport társadalmi funkciójának érvényesítése, egészségmegőrzés, életmódkultúra szolgálata, mozgósítva a tagegyesületek és egyetemek szellemi kapacitását, sportbeli lehetőségeit. ... >>

Kaposvári Egyetemi Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: elnök Szirányi Margit
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése, az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. ... >>

Kaposvári Egyházmegye

()

7400 Kaposvár, Zárda u. 4.
képviselő: Balás Béla ... >>

Kaposvári Fiatalok a Városért Egyesülete

(egyéb)

7400 Kaposvár, Illyés Gyula utca 6.
képviselő: elnök Tardi Tamás
Közösségi programokon, akciókon és folyamatosan elérhető közhasznú szolgáltatáscsomagokon keresztül Kaposvár város és agglomerációjában élő fiatalok részére állandó emberi értékek közvetítése, demokrácia-tudat kialakítása, egészséges életmódra nevelés a deviancia-prevenció eszköztárának kihasználásával. Tevékenységét a környezettudatos nevelés, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok védelmével, szociálisan érzékeny módon végzi, különös tekintettel a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítésére. ... >>

Kaposvári "FITTLESZ" Fallabda Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Áchim András utca 12-16.
képviselő: Lukics János Zoltán ... >>

KAPOSVÁRI FOGYATÉKOS FIATALOK, TELJES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
képviselő: Cserényiné Horváth Edit
A Fiatalok Napközi Otthona Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11. sz. alatti intézményben, vagy annak jogutódjában gondozott, középsúlyosan testi és értelmi fogyatékos, halmozottan sérült ifjú felnőttek gondozásának, készségfejlesztésének, nevelésének, szabadidős, - sport, - kulturális tevékenységének a közösségi életbe történő magasabb szintű bekapcsolódási lehetőségüknek, önmegvalósításuknak, rendezvényeken való részvételüknek elősegítése. ... >>

Kaposvári Főiskolai Jogászképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.7.
képviselő: Dr.Maczonkai Mihály egy.adjunktus
A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kaposváron létesítendő Igazságügyi Ka- rának, szakmai képzésének segítése. Az alapítványból szakkönyvtár létrehozása, a magasszintű szakmai ismeretek elsajá- títására. ... >>

"Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: elnök Merczel István
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági közösségek működtetésében való közreműködés, így különösen: A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az iskolai diákönkormányzat, tanulmányi mozgalom fejlesztése, ismeretterjesztő tevékenység a gyermekek egészségmegőrzése és képességfejlesztése érdekében.
A cél megvalósulása: Programok biztosítása a szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom és a számítástechnikai ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A nemzetközi-, szakmai és cserekapcsolatok ösztönzése (külföldi nyelvtábor, pedagógus és tanulói nemzetközi cserekapcsolatok). Kiemelkedő tanulói teljesítmények - tanulmányi verseny, sporteredmények - elismerése. A nevelést, oktatást hatékonyan segítő tanügyi dokumentumok, pályázatok, oktatási eszközök készítése. A kiemelkedő módszertani kultúra alkalmazása, publikálása. Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység. A bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Kaposvári Gazdászképzésért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S.u.40./PATE Állatt.Kar./
képviselő: Dr.Holló István
A PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Kaposvár nappali tagozatos hallgatói képzésének, szociális helyzetének javítása, tudományos, kultúrális és sporttevékenységének támogatása, a pályakezdő agrárszakemberek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány további céljaként kitűzi a már rendelkezésre álló, a képzés és az oktatás hatékonyságát segítő szervezetek, létesítmények, eszközök fejlesztését, bővítését. ... >>

Kaposvári Hallássérültek Sport Egyesülete

(sport)

7400 Kaposvár, Irányi D. utca 12.
képviselő: elnök Marai Róbert
a./ Az egyesület a közhasznú tevékenysége során a Sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény alapján az állam ill. a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatról gondoskodik. b./ A siket és nagyothalló személyek testi és fizikai nevelése, fejlesztése és ennek irányítása. c./ A siket sportolók egyesületei közötti kapcsolatok elősegítése, kezdeményezések elősegítése, irányelvek megadása. ... >>

Kaposvári Harcosok KlubjaThai-boksz és MMA Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 25.
képviselő: Bogyó Patrik Elemér
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása: - vállalja a közösségépítést a sport segítségével; - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében; - küzd a devuébs térsadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás); - egészséges, mozgás-gazdag életmódra nevel; - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Henger Kosárlabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
képviselő: Nagy Imre ... >>

Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Újmajor
képviselő: Dékány Andor
Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Ifjúsági Sakkegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: elnök Für Antal
Óvodai és iskolai sakkoktatást, képességfejlesztést végez. - Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását. - Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. - Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. - Elősegítse a sportág népszerűsítését. ... >>

Kaposvári Ipartestület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14-16
képviselő: elnök Székelyfi József, titkár Luki Imréné ... >>

Kaposvári Jégkorong Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 1.
képviselő: Dr. Makai Lajos
A jégkorong sport oktatása, népszerűsítése; a Kaposvári Sportiskola jégkorong szakosztályában életkoruk miatt már versenyezni nem tudó fiatalok felvevő egyesületeként a serdülő és az ifjúsági korosztályú jégkorong csapat részvételének biztosítása az országos bajnokságban, versenyek, edzőtáborok szervezése. A jégkorong csapat részére a rendszeres edzések biztosítása. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében a Magyar Jégkorongszövetséggel, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a városi Sportcsarnokkal. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári K-1-es Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Hermann O. utca 26.
képviselő: elnök Ferenczi Igor, titkár Lukács Gyula
A településen és annak környezetében a postagalambsporttal összefüggő tenyésztés és versenyzés. E tevékenység keretein belül célja a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása, kiállítások rendezése és ezekhez szükséges eszközök biztosítása, a közösségi vagyon kezelése. ... >>

Kaposvári Karitász Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Zárda utca 4.
képviselő: Balás Béla Kvári Egyházm.püspöke
A Kaposvári Püspökség mint egyházmegyei hatóság karitatív munkájának segítése. ... >>

Kaposvári Kézilabda Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Galimberti utca 13.
képviselő: Csönde Zsuzsanna
a./ A területén tanuló, lakó ifjúság, területén dolgozó, élő felnőttek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására, ezáltal a közösségi élet kibontakozásának elősegítése. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. b./ Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosít, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és nemzetközi versenyeken. c./ Sportolóit a sport sajátos eszközeivel neveli. d./ Elősegíti a kézilabda sport népszerűsítését. e./ Együttműködik a kézilabda sport városi, megyei, országos szervezeteivel, valamint a lakosság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Kézműves Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 86.
képviselő: Buni Gabriella ... >>

Kaposvári Kismamák Egyesülete

(oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 100/a.
képviselő: Kollár Szilvia
A Kaposváron élő CSES-en, GYED-en, GYET-en lévő édesanyák gondjainak megismerése, érdekeik érvényesítése az őket érintő szociális- és családtámogatási rendszer keretén belül. Esélyegyenlőség megteremtése a munkavállalás és a továbbképzés terén, kiemelt figyelemmel kísérve a gyermeküket egyedül nevelőket. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi, kulturális és szakmai szervezetekkel. ... >>

Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Domán Tibor
A közrend és közbiztonság védelme, javatása, a személy- és vagyonvédelem, baleset- és bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása, környezetvédelem, önkormányzatokkal való együttműködés. ... >>

Kaposvári Kolping-Család

(szociális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 6.
képviselő: egyházi elnök Neumüller Miklós, világi elnök Esküdt Péter
Az egyesület célja: hogy tagjait - mint vallásos, szociális és művelődési közösség - segítse és nevelje arra, hogy keresztényként és erkölcsösen éljenek hivatásukban, házasságukban és családjukban, más közösségekben, továbbá az egyházban és a társadalomban. Így minden intézményével és lehetőségével tagjai és az egész társadalom szolgálatában működik, tagjai és a tagság csoportjai aktivizálásán keresztül a keresztény értelemben vett közjót, erkölcsöt, művelődést és szociális felemelkedést mozdítsa elő. A KOLPING CSALÁD katolikus-szociális közösség. ... >>

KAPOSVÁRI KORONA LOVAS SPORT EGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Léva köz 3.
képviselő: Kiss János ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: elnök Monok Tibor
Az Egyesület célja: a kosárlabda sport oktatása és népszerűsítése. A kosárlabda sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása, valamint a női sportolás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és kisebbségi rétegek esélyegyenlőségének támogatása, felkarolása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot.Támogatja és szervezi a kosárlabda sportot, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységeket fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. A Kaposvári Kosárlabda Klub Kosárlabda csapata eredményes szereplésének támogatása és az utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében az országos szakszövetséggel és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, fejlesztése. ... >>

Kaposvári Közéleti Értelmiségi Klub Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szegfű utca 31.
képviselő: Mihályfalvi László
A Kaposvári Közéleti Értelmiségi Klub Egyesület célja, hogy Somogy megye és benne Kaposvár fejlődéséhez - elsősorban az itt élő, dolgozó vagy tanuló fiatalok életfeltételei és életminősége javításának előmozdításával, szorgalmazásával - segítséget nyújtson. ... >>

Kaposvári Középületkivitelező-Adorján Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 85.
képviselő: Kovács László ... >>

Kaposvári Közlekedési és Emlékparkért Alapítvány Közhasznú szervezet

(egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 20.
képviselő: elnök Dékány Zoltán, ügyvezető igazgató Kovács János
1. Egy közcélú park létrehozása, amely emléket állítana a szolgálatteljesítés közben elhunyt közlekedési dolgozóknak, másrészt teret biztosítana egy közlekedés történeti kiállításnak. Az állandó kiállítás lehetőséget nyújtana a közlekedéssel kapcsolatos ismeretek elsajátítására és egyben bemutatóként szolgálna, ahol biztosított lenne a régi közlekedéstörténeti eszközök megtekinthetősége. 2. A közlekedés történeti kiállítás által az érdeklődök betekintést kapnának a régióban működő közlekedési vállalatok életébe és mindennapi működésébe, illetve megtekinthetnék e szolgáltató cégek tárgyi emlékeit. Az Alapítvány szeretné felkelteni az ifjúság érdeklődését a bemutatott tárgyi eszközök által, ezzel is elősegítve a szakmai utánpótlás nevelését. 3. Az állandó közlekedés történeti kiállítás folyamatos fenntartása mellett az alapítvány fontosnak tartja a közlekedés történetének kutatását, melynek kapcsán a park látogatói számára biztosítható a kiállított történeti emlékekhez kapcsolodó tudnivalók ismertetése. 4. Az Alapítvány a környezetvédelem érdekében elősegíti a környezetbarát közlekedés népszerűsítését. 5. Az Alapítvány a rendőrséggel együttműködve felvállalja a fiatalok közlekedési ismereteinek bővítését egy közlekedésbiztonsági oktatópálya létesítésével. 6. Az Alapítvány fő célként jelöli meg az együttműködések kialakítását és a más hasonló céllal létrejött szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartást. ... >>

Kaposvári Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kölcsey utca 2.
képviselő: elnök Kalamász József
Az érdekszövetség célja többek között: A küzdősport megszeretettetése, széleskörű elfogadtatása. A rossz irányba tartó, kallódó, motiválatlan, és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közösségbe szoktatása. Egészségmegőrző tevékenység. Gyermek-, és ifjúságvédelem. Tömeg-, és szabadidősport. Sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és rendezése, valamint lebonyolítása. ... >>

Kaposvári Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Konrád László
Kaposvár város és környéke, valamint Somogy megye tehetséges, 6-20 éves korú labdarúginak minőségi felkészítését, versenyeztetését biztosítja. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41