Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
3. oldal

"Déryné Vándor Színtársulat"

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1 1/1.
képviselő: Török Tamás
Amatőr színjátszóközösség létrehozása, egymás képességeinek fejlesztésére, az önképzés elősegítésére, közös színjátszás megalakítására. A vidék, a falu kulturális felvirágoztatása. Színjátszás, előadások elkészítése. ... >>

DESEDA Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/B. IX/4.
képviselő: Elnök Kiss Béla, Titkár Fülöp József
a./ a horgászat fejlesztése, népszerűsítése, b./ biztosítani az egyesület törvényes keretek között való működését, a horgászat szabályainak tiszteletben tartását, az egyesület tagjainak a természetre és védelmére való nevelését, c./ sport célú horgászat népszerűsítése, valamint az országos és megyei sportcélú rendezvényeken való részvétel. ... >>

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1.
képviselő: dr.Kovách Gábor
A Deseda tó, valamint a Kaposvár-Toponár-Deseda zártkerti és üdülőterület épített- és természeti környezetének védelme, fejlesztése. ... >>

"Deseda"Vizisport Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Raktár utca 13.
képviselő: Biró Miklós
A Kaposvári Vízügyi Sport Club keretében folyó tevékenység, ezen belül a jól tanuló és tehetséges sportolók támogatása, a diák és szabadidő sport elősegítése. ... >>

"Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért" Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Prof. Dr. Repa Imre
Az alapítvány célja a felsőfokú oktatás elméleti és gyakorlati képzéséhez, kutatásfejlesztéshez, továbbképzésekhez, tudományos képzésekhez támogatások biztosítása, felsőfokú elméleti és gyakorlati képzések, továbbképzések szervezése. Az alapítvány célja továbbá, hogy támogatást nyújtson az itt megjelölt célokat elősegítő pályázatok szervezésében, az azokon történő részvételben. Az alapítvány célja, hogy különösen a Kaposvári, vagy Kaposvárhoz kötődő személyek igénybe vehessék az alapítvány szolgáltatásait azzal, hogy az alapítók, illetve az alapítvány működésében bármely formában működő személyek családtagjai is részesülhessenek az alapítvány szolgáltatásaiban. ... >>

DIÁKJAINKÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 44. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola
képviselő: Szalai Rudolf
A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tehetségnevelő munkájának támogatása a kultúra, a művészetek és a sport területén. Kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végző tanulók, tanulóközösségek jutalmazása. Az iskolai házi versenyek, az iskola hagyományaihoz illő rendezvények költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Indokolt esetben a rászoruló tanulók kirándulási vagy táboroztatási segélyezése. A szabadidős tevékenység költségeinek támogatása. Iskolánkba érkező gyerekek vendéglátása, fogadása. A fentebb megjelölt célok megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, ezek működésének, fenntartásának biztosítása. Kuratórium tagjai felmerülő költségeinek, pl. tanfolyam, útiköltség térítése. ... >>

Dolgozni, Megélni Vágyók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zsigmondy Richárd utca 2.
képviselő: Kadlicskó Pál
Az Egyesület az alábbi célok és feladatok megvalósulása érdekében jön létre: - Az Egyesület tagsága küzd az elszegényedés, a társadalom peremére kerülés ellen. - Küzd a jobb életért, a megélhetésért, - Kapocsolatot tart fenn minden olyan szervezettel, más egyesülettel, amelyek hasonló célokat tűztek ki, segíti munkájukat, javaslatokkal, tervekkel, - Segíti mindazokat, akik munka nélkül maradtak, a tönkrement kisvállalkozókat és kényszervállalkozókat, a rokkantakat, a kisnyugdíjból élőket, a nagycsaládosokat. - Oktatás, képzés szervezésével segít annak érdekében, hogy az állás nélküliek mielőbb elhelyezkedhessenek. Ehhez kapcsolatot tart fenn minden olyan gazdálkodó szervezettel, költségvetési szervvel és más szervezettel, amely megfelelő munkát tud biztosítani. - Harcol a jogegyenlőségek, a megkülönböztetés minden fajtája ellen, küzd a minden téren való egyenlőség eléréséért, azért hogy emberi jogaiban senki ne sérülhessen, akit pedig hátrány ért, az mielőbb rehabilitálva legyen. - Segít, támogat minden rászorulót - rokkantat, beteget, nyugdíjast, a társadalom peremére szorultat - mind szociális munkával, mind egyéb módon abban, hogy jobb minőségű, egészségesebb életet élhessen, a társadalmi életbe visszakerülhessen. - Célja, hogy minél több otthon végezhető munkát szervezzen, ezzel segíteni a rokkant, a nagycsaládos, vagy egyéb módon rászoruló nő és férfi munkához jutását, rehabilitációját. - Figyelemfelhívással küzd minden olyan tevékenység ellen, amely szennyezi a környezetet, ezzel negatív irányban befolyásolja a minőségi, egészséges életet. - Propaganda munkát fejt ki annak érdekében, hogy minden ember számára fontos legyen a környezet megóvása, tisztántartása. ... >>

"DONNER SPORT KLUB" Szabadidős Tenisz-, Röplabda és Lábtenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Gilice utca 9008/1.hrsz.Klubház
képviselő: Dr. Marosi Imre
A tenisz és röplabda tömegsport jellegének erősbítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint az egészség megóvását és fenntartását szolgáló sportos életforma kialakításának és napi gyakorlattá válásának elősegítése. A lábtenisz sportág népszerűsítésének növelése, - tárgyi feltételei és versenyzési lehetőségei megteremtésének elősegítése. A sportágak utánpótlásának biztosítása, a gyermekek és fiatalok oktatása, vetélkedőkbe, versenyekbe való bevonása, a sportszrű magatartás, az egészséges versenyszellem, a küzdeni tudás, a döntésekért és azok következményeiért való felelősségvállalás segítése. Korosztályos (ill. korcsoportonkénti) házi- és városi, illetve megyei versenyek szervezése és rendezése. Városi, megyei és országos versenyekre, ill.mérkőzésekre - vetélkedőkre való felkészítés, - a senior és veteránkorú tagok rendszeres foglalkoztatása, egészségi állapotuk figyelemmel kisérése. ... >>

Donneri Szórakoztató Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tisza utca 11.
képviselő: Adamecz Éva
Az egyesület célja a Kaposvári és kiemelten a Donneri Városrészben élők sport, kulturális és más szabadidős tevékenységének illetve ezáltal a Donneri közösségi élet segítése, szervezése. ... >>

"DÓRI JÖVŐJÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 41.
képviselő: Auguszt Gábor
Ihász Dóra édeanyja Auguszt Andrea 2000.március 27-én életét vesztette. A gyermekét egyedül nevelő édesanyja elvesztsével Dóra elvesztette a biztos családi hátterét. Az alapítvány Ihász Dóra gondozásához szükséges anyagi, szellemi és erkölcsi feltételeket kívánja biztosítani, megkönnyíteni a gyermek életvitelét, fejlődését és tanulmnyait támogatva, elősegíteni a minél gondtalanabb gyermek és ifjúkor biztosítását. Ihász Dóra édesanyja Auguszt Andrea 2000.március 27-én életét vesztette. A gyermekét egyedül nevelő édesanyja elvesztésével Dóra elvesztette a biztos családi hátterét. Az alapítvány Ihász Dóra gondozásához szükséges anyagi, szellemi és erkölcsi feltételeket kívánja biztosítani, megkönnyíteni a gyermek életvitelét, fejlődését és tanulmányait támogatva, elősegíteni a minél gondtalanabb gyermek és ifjúkor biztosítását. ... >>

Dorottya Póker Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
képviselő: Murányi Gábor
Sporttevékenység, amelyen belül a társas, asztali és kártyajátékok - sakk, backgamon, darts, pool billiárd, karambol billiárd, snooker, asztali foci, gomb foci, go, römi, rabló römi, bridge, texas holdem, kanaszta, póker, egyéb kártyajátékok - népszerűsítése. Sportszerű életmódra nevelés, a fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés. A minőségi sport fejlesztése. Szabadidő hasznos és kultúrált elöltésének biztosítása ifjúsági és felnőtt korúak számára. Sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

DOSTE Triatlon Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Győr utca 21.
képviselő: alelnök Tóth József, elnök Polyák József ... >>

DOW TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egyéb)

7400 Kaposvár, Komárom utca 9.
képviselő: elnök Dara Péter
A szervezet tagjainak összefogása. Érdekeik képviselete és védelme. A turisztikai és az utazás iránti érdeklődés növelése. A turizmus fejlesztése. A hazai és a nemzetközi turisztikai érdekességek népszerűsítése. A turisztikához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatok ellátása. ... >>

Dr. Csorba Lajos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

7400 Kaposvár, József A.u. 17.
képviselő: Száler Endréné
Dr.Csorba Lajos születésnapján, január 24-én évente egyszer az alapítványi vagyon kamatából a kuratórium döntése alapján részesüljön legalább kettő nyugdíjas ápolónő, asszisztens, főnővér, műtős vagy műtősnő, takarítónő, aki legalább 4 évet együtt dolgozott dr.Csorba Lajos főorvossal. Ha volt munkatársak a hosszú évek során elhalnak, akkor ugyanezen a napon a Kaposi Mór Megyei Kórház Mellkas-sebészetének olyan ápolónői, asszisztensei, főnővérei, műtősök, takarítónők jussanak az adományhoz, akik legalább 4 évet dolgoztak ezen az osztályon. Az adományban részesülők Lajos napon tegyenek a főorvos sírjára egy kis virágcsokrot. ... >>

Dr. Foltényi Imre Állatotthon Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Tinódi utca 3
képviselő: dr Zomborszky Zoltán, Molnár Tibor
Állatvédelem, állatotthon üzemeltetése
- elhagyott kisállatok átmeneti időszakos megőrzése, elhelyezése, gondozása, örökbeadása
- állatmegőrző panzió létrehozása
- állatok kiképzése, képzése
- oktatások, ismeretterjesztő előadások tartása
- állatok gyógykezelése.

Az alapítvány támogatja mindazokat az egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a fenti célok megvalósítását tűzik maguk elé, vagy megvalósításukban közreműködnek. ... >>

Dr.Arató Miklós Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Prof. Dr. Oláh Tibor
Somogy megye területén működő 35. életévüket be nem töltött orvosok tudományos tevékenységének támogatása, elismerése. ... >>

"Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Szabó István
A műtéti feltételek javítása. Új műtéti eljárások bevezetése. Gyermekkori gerincferdülés modern műtéti eljárásának bevezetése, a betegek gyorsabb gyógyulása és deformitásuk csaknem teljes korrekciója érdekében. Az időskorú, nagyszámú térdizületi beteg járóképtelen állapotának javítása. A "Kaposi Mór" Oktató Kórház területén lévő hydrotherápiás egység helyreállítása, az operált betegek mielőbbi rehabilitása érdekében. Az Orthopédiai Osztályon fekvő gyermek betegek kórházi körülményeinek javítása. Az orthopédiai osztályon dolgozók belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, szakképzéseken, továbbképzéseken való részvételének támogatása. Az orthopédiai osztály által szervezett rendezvények, kongresszusok szervezésének támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók munkakörülményeinek, munkaeszközeinek fejlesztése. Az orthopédiai osztály dolgozói által a belföldi és külföldi orthopédiai osztályok látogatásának, az ismeretszerzések támogatása, a tanulmányutaknak a támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók rekreációjának biztosítása. ... >>

"Dr.GERHARD MUNSCH" Alapítvány a Közlekedés Biztonságáért

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 45.
képviselő: Jani Tibor
A biztonságos közlekedés érdekében oktató-, kutató és szervező tevékenység elősegítése, színvonalának emelése. ... >>

"Dr.Halda Antal" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Ezredév u.1.sz.
képviselő: Dr.Sárközy Eszter
Az idős, rászoruló ügyvédek, az elhunyt ügyvédek szociálisan hátrányos helyzetbe került hozzátartozóinak támogatása. ... >>

Dr.Lelkes István Élsportoló Alapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Reőthy Ferenc
A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium élsportolóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérésére ösztönzése, a legjobb tanulmányi eredményt elérő élsportoló támogatása. ... >>

Dunántúli Sertéstenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zárda utca 12.
képviselő: Ács József ... >>

Dúr-Akkord Művészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 41.
képviselő: Auguszt Gábor
Az alapítvány általános célja a művészeti, kulturális tevékenységek támogatása. Az alapítvány valamennyi művészeti ág, de elsődlegesen a zeneművészet és rokon művészeti ágainak patronálására törekszik. A művészeteken keresztül és azon túl az alapítvány hozzá kíván járulni a szabaidő hasznos, értékes eltöltését célzó tevékenységek ösztönzéséhez, az "ép testben ép lélek" gondolatának jegyében sport és turisztikai tevékenység támogatásához. ... >>

Duráczky Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Fehér Iván
Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Duráczky Diáksport Egyesület ehhez az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezésében és szervezésében részt vesz, mert az intézmény a Közoktatási Törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. A sportegyesület a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek teljesítését. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

ÉDESANYÁK A KAPOSVÁRI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Jákli Péterné, titkár Pusztai Péterné
Általános cél: "Jövőnk a gyermek" szellemben a 0-18 éves gyermekek harmonikus személyiségfejlesztésének segítése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, elősegítése. Konkrét célok: A gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és elősegítése a városban működő nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben. Segítségnyújtás szülőknek közvetlen és közvetett formában gyermekük optimális pszicho-szociális fejlesztéséhez. A családi háttér támogatása fórumok szervezésével. A család szerepének erősítése rendezvények segítségével. Gyermekek számára táborok, foglalkozások, rendezvények szervezése (tehetséggondozás, mentálhigiénés gondozás). Drog prevenció. Az idegen nyelv iránti érdeklődés fokozása, nyelvtanulás ösztönzése, segítése. ... >>

"EDUCATIO" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő u.5. II/5.
képviselő: Csizmazia István
Az alapítvány általános célja az okta- tás fejlesztésének előmozdítása, a tár- sadalmi változások miatt leszakadó tár- sadalmi csoportok tanulási lehetőségei- nek biztosítása, mind a középiskolai, mind a felsőoktatási, mind pedig a fel- nőttoktatás területén. A fenti általá- nos cél megvalósítása érdekében az ala- pítvány: támogatja a hátrányos helyze- tű középiskolai tanulókat, támogatja a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők felkészítését, pályázatokat ír ki egy-egy témakör feldolgozására, támogatja a pstgraduális képzésben résztvevőket, résztvesz a felnőttoktatás szervezésében, a felso- rolt alapítványi célok megvalósításá- hoz anyagi forrásokat gyűjt, illetve forrásait befektetés utján gyarapítja. ... >>

"EFFETA" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Léva köz 1.
képviselő: Gombosné Németh Adrienne
A halmozottan és súlyosan sérült, pszichiátriai betegségben szenvedő, másképpen fejlődő, a meglévő intézményi ellátottságból kiszoruló, helyzetükhöz képest ellátatlan gyermekek szakszerű gondozásának, nevelésének lehetővé tétele. Az alapítvány hivatott minden olyan kezdeményezésre, szervezésre és tevékenységre, mely a pszichiátriai vagy testi betegségben, fogyatékosságban szenvedő, "másképpen fejlődő" gyermekek életkörülményeit és életminőségét pozitív irányban befolyásolja. Az alapítvány elsősorban Somogy megye és Kaposvár város gyermeklakosságán kíván segíteni, de nem zárkózik el az ország más településén élő, segítséget igénylő "másképpen fejlődő" gyermekek segítésétől sem. ... >>

"Egészséges életmódért, egészséges környezetért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.
képviselő: elnök Tarlósi Miklós
Megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Honvéd Utcai Tagiskola tanulói számára mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon, mind az iskolán kívüli rendezvényeken egészséges életmódra nevelhessünk. Ennek érdekében az alapítvány anyagi erejének igénybevételével felújítjuk, korszerűsítjük eszközeinket, sportfelszereléseinket, lehetőség szerint újakat szerzünk be, bővítjük, gazdagítjuk az udvari játék- és sportfelszereléseket, megteremtjük a táborozási feltételeket. Amennyiben az iskokla fenntartója nem tudja támogatni a tanulók úszás oktatását, úgy azt is az alapítvány erőforrásainak terhére kívánjuk finanszírozni. Továbbra is csinosítjuk tantermeinket, megteremtjük a kulturált, egészséges környezetet a gyermekek számára a vizesblokkokban is. Támogatja az alapítvány anyagilag és erkölcsileg is azokat a pedagógusokat, akik élenjárnak a tehetséggondozásban. Az alapítvány a kiemelkedően tehetséges tanulókat is támogatni kívánja. ... >>

"Egészséges gyermekekért Óvodai Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 127.
képviselő: Puska Imréné
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és az óvodai nevelők, gondozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, iskolára való fekészítése érdekében. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

"EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Daru utca 4.
képviselő: Jakabné Turóczi Gizella
Anyagi és tárgyi feltételek biztosításával hatékony támogatást adni a lakosságnak a legfontosabb népbetegségek leküzdéséhez: A daganatos megbetegedéseket kiváltó környezeti tényezők hatásának csökkentése a kockázati tényezők megismertetése, a diagnosztika és terápia fejlesztése. A szív-érrendszeri megbetegedések okainak feltárása, megismertetése, hatásuk csökkentése, a rehabilitáció támogatása. A légúti, allergiás megbetegedések gyakoribbá válása okainak feltárása, megismertetése, kiküszöbölésük, gyógyításuk elősegítése. A gyomor-bélrendszeri megbetegedések környezeti okainak feltárása, megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

Egészségünkért és a lovassportért Shagya arab lovakkal

(sport)

7400 Kaposvár, Toponár, Répáspuszta
képviselő: Dr.Backné Fülöp Judit
A shagya-arab magyar lófajta répáspusztai ménesének fenntartása és fejlesztése abból a célból, hogy kiváló lovait egészséges- és fogyatékos emberek /fiatalok és öregek, magyarok és külföldiek/ használhassák egészségük megőrzésére, javítására, a mozgás és sport örömének érzésére, sikerélményeinek gyarapítására. ... >>

Együd Árpád Művészeti Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Merczel István
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola - Kaposvár Csokonai u. 1.- oktató, nevelő tevékenységének támogatása, a tehetség gondozás elősegítése, valamint a művészeti alapképzés technikai színvonalának javítása a néphagyományok megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása és fenntartható átmentése érdekében. ... >>

Együd Árpád Népzenei Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Király Zoltán
Az Együd Árpád által összegyűjtött népzenei és néptánc anyag - Együd Árpád Hagyaték - gondozása és kezelése. ... >>

"Együtt a Baross Utcai Lakókkal" Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 41. 2/3.
képviselő: Kovács József Miklós
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban helyi, Baross Gábor utca és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatás. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Együtt a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 20.
képviselő: Hádingerné Harnos Ildikó
A Petőfi Sándor Óvoda Játék-Mozgás-Környezet tevékeny megismerése pedagógiai program megvalósításának segítése. A 3-7 éves korú gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, a mindennapos szervezett és szabad mozgás rendszerével a gyerekek civilizációs (mozgásszervi) betegségeinek megelőzése. Testileg-lelkileg egészséges gyerekek nevelése, akik sikeresen kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért, iskolára való felkészítés. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Petőfi utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. A Petőfi utcai Óvoda épületének fenntartása és karbantartása. Az óvodai eszközök vásárlásához támogatás. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, oktatásának elősegítése, képességfejlesztése. Óvodás korú gyermekek sportolásának elősegítése, ehhez sporteszközök, sportruhák, labdák, egyéb sporttal kapcsolatos játékok vásárlásának elősegítése, foglalkozások megtartásához sport végzettségű szakemberek igénybevételének, díjazásának támogatása. ... >>

"Együtt a jobb hallásért" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: Márkus Sándor
A halláskárosodás megbetegedés korai felismerése, rendszeres szűrővizsgálatok által a megelőző munka hatékonyabbá tétele, technikai fejlesztése, a születésüktől hallássérültek és az életük folyamán megbetegedők gyógyítása, a betegség kialakulásának megelőzése, rehabilitáció. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

ÉLET BETEG VESÉVEL Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr.Sámik József
A vesebetegek egészségének és szociális helyzetének javítása. Segítségnyújtás a házi betegápolás szervezésében. Gyógyszertámogatás. ... >>

ÉLETÚT Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi u.100/a.sz.
képviselő: Dr.Heintz Tamás
Az egészség megóvása érdekében Kaposfüreden egy egészségmegőrző és utógondozó centrum létrehozása. ... >>

"EMINENS" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 48.
képviselő: elnök Juhász Anna Mária
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában folyó tanítás színvonalának emelése, a tanulásban legeredményesebb nevelők és tanítványok munkájának elismerése, ösztönzése, a tehetséggondozás támogatása végett ... >>

"Eötvös Loránd Diáksport Egyesület"

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Rédling Géza
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) nevelő-oktató munkájával öszhangban tagjainak rendszeres - helyi, intézményen belüli, valamint intézmények közötti és egyéb - játék, turisztikai, versengési és versenylehetőségének tervezése, szervezése. ... >>

"Ép testben ép lélek" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/b.
képviselő: Várkonyi Gáborné
Az óvodába járó gyermekek képzésének elősegítése, szervezése, minden olyan tevékenység elősegítése, amely az óvodai nevelést segíti elő. ... >>

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Iskolaszékének "Építőipari Szakképzésért" Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Cseri utca 6.
képviselő: elnök Czink Károly
Azoknak a tehetséges diákoknak a támogatása, akik nehéz körülmények között élnek, tanulmányi munkájuk jó, kimagasló eredményt érnek el szakmai tanulmányi versenyeken, példamutató szorgalommal dolgoznak a szakmai gyakorlaton. Támogatja a tanulók külföldi tanulmányútjait és szakmai gyakorlatát. Az alapítvány csökkenteni kívánja az anyagi helyzetből adódó hátrányokat az arra méltó tanulóknál. ... >>

Építők Atlétikai Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: Ács Lajosné
a./ Tagjai részére a különböző sportágakban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. b./ A vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabaidő sportolásának segítése. c./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. d./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Erdőszél Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 21.
képviselő: Heffer Kálmán ... >>

Esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 100.
képviselő: Árvai Rudolf
Az esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy: - Segítse az euroatlanti integrációt. - A cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, és átörökítését, célzó rendezvényeket. - Kisebbségek és a többség közötti diszkrimináció csökkentése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41