Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

tűzoltó civil szervezetek


Találatok száma: 1267
5. oldal

Döri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

Dör, Petőfi u. 3.
képviselő: Dóczy Géza, Nagy Zsuzsanna
Dör községben tűzvédelmi feladatok helyi megvalósítása, szervezett keretek között tűzmegelőzési, tűzoltái tevékenység biztosítása. ... >>

Dötki Góbor-hegy Túra Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8799 Dötk, Fő út 41.
képviselő: Boda Róbert
A terepet bármilyen formában járók összefogása annak érdekében, hogy minél kevesebb környezeti kár keletkezzen. A környezeti értékek megóvása, az esetleges környezeti károk helyreállítása. Környezeti károk helyreállításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása. Segítségnyújtás és együttműködés a térség érdekében tevékenykedő szervezetekkel (polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem, rendőrség, vadásztársaság, önkormányzat, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). Kikapcsolódási lehetőség megvalósítása szervezett formában, szabadidős tevékenységek és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezése (túraútvonal, szervezett programok) hazai és nemzetközi szinten. Terepjáróval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása (szállítás, mentés), programok szervezése és népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. ... >>

Drávazug Társulás Egyesület

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális)

7967 Drávafok, Kossuth utca 26.
képviselő: elnök Szekeres József
a fönntartható fejlődés hiteles alkalmazása a Drávazug településein, és ezzel olyan fejlődés kezdeményezése és elősegítése, ami példaértékű lehet Magyarországon és Európában egyaránt. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése; a helyi önkormányzatok közötti tapasztalatcsere, kulturális kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok kiépítése; sport, tűzoltóság, képzés, ifjúsági munka terén lehetőség kiépítése, ápolása. Határon átnyúló civil szervezetekkel való kapcsolatépítés, fenntartás; német és egyéb EU tagállamokkal való kapcsolatok kiépítése. ... >>

Dudar Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
képviselő: Földesi László, Jordánné Simon éva ... >>

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7020 Dunaföldvár, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Varga János ... >>

Dunaszentpál Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
képviselő: Mészáros József
helyi tűzvédelmi feladatok ... >>

Dunaújvárosi Tűzoltók Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
képviselő: Bodor Zsolt elnök
Egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók (a tűzoltók) sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeit. ... >>

Ebergőc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

Ebergőc, Kossuth L. u. 34.
képviselő: Rozsonits Miklós, Szigethi Jenő
helyi tűzvédelmi feladdatok ... >>

Ecsédi Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó)

3013 Ecséd, Szabadság u.139/1.
képviselő: Bóta Lajos, Maksa Lajosné (titkár), Smid Dezső (elnök) ... >>

Edrefalvai Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3165 Endrefalva,
képviselő: Bartos József
tüzvédelem ... >>

Eger és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Vincellériskola u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis Péter
Támogatni a tűzoltóság, tűzvédelmi szervezetek tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási, kárelhárítási, esetleges katasztrófaelhárítási feladatainak hatékonyabb ellátását. Ezen belül: A hivatásos tűzoltóság technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás a tűzoltólaktanya, valamint az oktatóbázis bővítéséhez, tűzvédelem érdekében ingatlanvásárlás, korszerű létravásárlás, a balesetet szendvedett teherautók, tartálykocsik elszállításához daruvásárlás; a hivatásos tűzoltóság híradó forgalmazó rendszerének anyagi finanszírozása; tűzvédelmi technológiák, jelző- és védelmi rendszerek fejlesztése. Eger vonzáskörzetében lévő gazdálkodó szervezetek és intézmények tűz- és katasztrófavédelmének fejlesztése. A tűzvédelmi képzésben és felkészítésben résztvevő szakemberek támogatása, tűzvédelmi propaganda tevékenység növelése, tűzvédelmi vetélkedők, kiállítások finanszírozása. Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek támogatása, esetleges helyi tűzoltó múzeum létrehozása és a tűzoltózenekar támogatása. Helyi Tűzoltó Múzeum anyagi finanszírozása, tűzoltó hagyományörző tevékenységek támogaása, tűzoltó relikviák gyűjtése - azok felújítása ... >>

Egerfarmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3379 Egerfarmos, József A.u.8.
képviselő: Kovács József (elnök) ... >>

Egervölgy Község Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9684 Egervölgy, Kossuth u.61. undefined
képviselő: Bősze Csaba ... >>

Egyházasfalu Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

9473 Egyházasfalu, Fő u. 93.
képviselő: Eső János, Kiss Kornél
tűzvédelmi feladatok ... >>

Együtt Érsekhalmáért Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6348 Érsekhalma, Petőfi utca 9.
képviselő: Gonda János elnök, Szauterné Lévai Klára titkár
Az egyesület hivatásának tekinti, hogy változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a mindennapi kultúrához tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit. Részt vesz a hagyományok őrzésében és megismertetésében. Tagjai számára intézményes formákat biztosít az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a helyi közéletben való részvételre. A már meglévő civil képviseletének Tűzoltó Egylet, Népdalkör, Polgárőrség, Lovas Baráti Kör összefogását. ?nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Együtt Tiszaújváros Védelmében" Alapítvány

(tűzoltó)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 14. II/3.
képviselő: Pap Zsolt
A Tiszaújvárosi Rendőrség, Tűzoltóság,Mentőszolgálat szervezeti egységeibe tartozó személyek halálozása, balesete, munkaképesség csökkenése esetén támogatás nyújtása. Gyerekek táborozása, kirándulás, szabadidős programok szervezése, egyéb testületi rendezvények szervezése, a szervezeti egységek népszerűsítésének a támogatása. Segítséget kíván nyújtani a Tiszaújvárosi Rendőrség, Mentőszolgálat szervezeti egységeinek,a munkahelyi körűlményeik javítása, eszközeinek fejlesztése, korszerű technikai és egyéb eszközök beszerzése. Továbbá a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Eleki Önkéntes Tűzoltó és Mentőegylet

(tűzoltó,természetvédelem,kulturális)

5742 Elek, Gyulai út 2.
képviselő: Kecskeméti János
Tűz elleni védekezés, a tűzoltói és mentőhagyományok megismerése, tisztelete és ápolása. Az ifjúság egészséges életmódra, a természetes és épített környezet védelmére való nevelése. Az élet és értékvédelem közösségi értékeinek népszerűsítése. ... >>

Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8790 Zalaszentgrót, Koppányi út 58.
képviselő: Orczy Henriette, Vajda Lajos
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. A helyi szociálisan rászorultak támogatása, családok anyagi védelme, szociális segítségnyújtást biztosító társszervekkel való együttműködés. Kulturális tevékenység, hagyományőrző rendezvények szervezése és támogatása, kirándulások szervezése, természetjárás, közművelődés támogatása. A zalakoppányi könyvtár munkájának segítése. Kulturális örökség megóvása. A településhez tartozó középületek, építészeti emlékek állagmegóvása. Környezetvédelem. Turistautak védelme, parkosítás, szeméttakarítás, veszélyes hulladékok eltávolítása. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. Tehetséggondozás, a zalakoppányi tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíjban részesítése, hátrányos helyzetű tanulók segítése, tanulási nehézségekkel küzdők támogatása, gyermekek táboroztatása. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével helyi sportegyesülettel (Zalakoppány SE) való együttműködés, a helyi sportélet támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófavédelem (a helyi polgárőrség munkájának segítése). Közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások, segítségnyújtás, együttműködés a település érdekében tevékenykedő szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, mentők, katasztrófa védelem, vadásztársaság, környezetvédők és egyéb egyesületek, szövetségek, alapítványok). ... >>

Érd Város Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2030 Érd, Alsó u.4.sz.
képviselő: Nagy János ... >>

"Erdély Ernő tűzoltó főparancsnok emlékére" Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy utca 4.
képviselő: Hullámos László
A győri hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészítése során olyan eredmény elérése, hogy a katasztrófa elhárításakor a "látvamerő" tűzoltók átlagon felüli teljesítménnyel enyhítsék a keletkezett károkat. A tűzvédelmi jellegű tárgyak emlékszobában történő kiállítása, tűzoltóság történetének írott és elektronikus úton történő ... >>

Érpatak Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

4245 Érpatak, Béke út 28.
képviselő: Orosz Mihály Zoltán
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Érsekvadkert Község Tüzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.
képviselő: Balatoni György
A Tűzoltó Egyesület Érsekvadkert községben a tűzmegelőzési valamint a tűzoltási, műszaki mentési, árvíz és vízkár elhárítási feladatok ellátásában való katasztrófa helyzetek elhárításában és felszámolásában közreműködő szervezet. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérésére és segítése érdekében Balassagyarmat, Ipolyszög, Dejtár, Patak, Ipolyvece, Drégelypalánk, Hont, Nagyoroszi, Borsosberény, Horpács, Pusztaberki, Tereske, Szátok, Romhány településeken is közreműködik. ... >>

Európai Katasztrófa-elhárítási és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.
képviselő: dr. Vasa László, Jókai Oszkár, Mendelényi Dániel, Mile Katalin
tevékenységével természeti és ipari katasztrófákat hárítson el és megelőzési tevékenységet folytasson, elsősorban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos rendszere (MoLaRi Rendszer) által érintett alsó és felső küszöbértékű ipari létesítmények körzetében. Az önkéntes tűzoltási tevékenység mellett közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési feladatokat is ellát, valamint ár és belvíz sújtotta területeken személyi, vagyoni javak mentésében nyújt segítséget. A tevékenységek ellátásán túl az Egyesület szakértői tevékenységet is végez a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás, a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területein. ... >>

Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7133 Fadd, Béke utca 3.
képviselő: elnök Katz Lajos
A tűzesetek megelőzése, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása. ... >>

"FÁKLYA" Tűzoltóegyesület Rábapordány

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

9146 Rábapordány, Szent István utca 3.
képviselő: Márkus János
környezet és természetvédelem ... >>

Faluőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4133 Konyár, Rákóczi u. 11.
képviselő: elnök: Katona Zoltán
Konyár község közigazgatási területén biztosítani és vigyázni a község nyugalmára, közrendjére, rendőri szervekkel való együttműködés. ... >>

Farád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9321 Farád, Fő u. 21.
képviselő: Szalai Zoltán, Tálos Kálmán
tűzvédelem ... >>

Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2765 Farmos, Jászberényi u.16.sz.
képviselő: Tarkó Gábor
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok széleskörű tudatosítása, tűzvédelmi felvilágosító munka végzése. ... >>

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet)

2360 Gyál, Pesti út 74.
képviselő: Kalmár Róbert Krisztián /elnök/
Érdekvédelem, közrend, közbiztonság, vagyonvédelem. Önkéntes tűzoltói feladatok ellátása. ... >>

Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Kölcsey út 26/a.
képviselő: Dr. Tilki Attila
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Kölcsey F. utca 26/ a.
képviselő: Dr. Tilki Attila
Segíti az önkormányzat tűzmegelőzési feladatait, a tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra. A szervezet részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában. ... >>

Fehértói Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

Fehértó, Temető u. 12.
képviselő: Szalai Ferenc
tűzvédelmi feladatok ellátása ... >>

Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8052 Fehérvárcsurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Jakubek Tibor elnök
Tűzmegelőzési felvilágosítás, tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység helyi megvalósítása, szakmai érdekképviselet, ifjúság tűzvédelmi nevelése, kapcsolattartás hazai és nemzetközi tűzoltókkal. ... >>

Fehérvári Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Varga Lajos elnök
Székesfehérvár Megyei Jogú Városban szolgáló és szolgált tűzoltók érdekképviselete, a tűzoltóság megbecsülésének erősítése, az aktív és a nyugállományú tűzoltók számára a szabadidő eltöltéséhez anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása. ... >>

Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
képviselő: Mihály János elnök
Tűzvédelmi érdekképviselet, oktatás, tűzvédelmi tárgyi, személyi feltételek javítása. ... >>

Feldebrő Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3352 Feldebrő, Kossuth u. 29.
képviselő: elnök Gecse Mihály ... >>

Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület

(tűzoltó,sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi utca 21.
képviselő: Nemes N. András elnök, Pap-Szigeti Sándor alelnök
Az egyesület célja a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, megyei, országos versenyek szervezése, lebonyolítása, alapvetően a sport szervezése és a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. További cél: a tűzoltók és más civil szervezetek fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Felsőcsatári Önkéntes Tűzoltó Testület

(tűzoltó,egyéb)

9794 Felsőcsatár, Petőfi u. undefined 74.
képviselő: Feigl Tamás ... >>

Felsőnánai Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

Felsőnána, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: Dávid József, Verebes Tibor ... >>

Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2363 Felsőpakony, Erdészház 4.
képviselő: Tamási Péter Tihamér ( elnök - parancsnok )
Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése. Szervezett keretek között tagjainak a tűzvédelmi szakismeretei rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási, műszaki mentési tevékenység biztosítása. ... >>

Felsőszölnök Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9985 Felsőszölnök, Templom út undefined 10.
képviselő: Ropos Márton ... >>

Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Bolyai u.2.lev.c:Szent I.u.20.
képviselő: Hegedűs Zsolt elnök ... >>

Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1097 Budapest, Vágóhíd u.11-13.
képviselő: Mezei József
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX.kerületi Parancsnokságának illetékességi területén végzett alaptevékenység (tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés, tűzvizsgálat) szinvonalának emelése. ... >>

Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9442 Fertőendréd, Fő u. 4.
képviselő: Németh Tamás
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzmegelőzési tevékenysége során működési területén segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait, segíti Fertőendréd területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, részt venni a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal