Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

tűzoltó civil szervezetek


Találatok száma: 1267
3. oldal

Berzék Községéért közalapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3575 Berzék, Petőfi u.42.
képviselő: Kleinné Szentiványi Dóra
Minden olyan közfeladatban való közreműködés, amely Berzék Község fejlesztését és lakosainak érdekét szolgálja. E közhasznú feladatok az alábbiak: - településfejlesztés, településrendezés - épített és a természeti környezet védelme - lakásgazdálkodás - vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés - Helyi közutak, közterületek fenntartása - Köztisztaság és településtisztaság biztosítása - helyi tűzvédelem, önkéntes tűzoltóság - a közrend, közbiztonság védelme, erősítése, polgárörség támogatása - helyi energiaszolgáltatás javítása - a munkanélküliség csökkentése, községi foglalkoztatás elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások támogatása - az iskolai, óvodai nevelés, oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem - községi egészségügyi ellátás, egészséges életmódra nevelés - szociális tevékenység, családsegítés, midőskorúak gondozása - kultúrális, művelödési tevékenység községi sportámogatás - kissebbségek jogainak érvényesítése - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - községi könyvtár fejlesztése ... >>

Bezi Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

Bezi, Szabadság u. 29.
képviselő: Bősze Sándor
tűzvédelmi feladatok ... >>

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.
képviselő: Környei István elnök önállóan, Portik Krisztián titkár elnökkel együttesen
A tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, a község lakosságának körében tűzvédelmi szakismeretek terjesztése, helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása végett. ... >>

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
képviselő: Pénzes Ferenc elnök, Pénzesné Szép Anna elnökhelyettes
közbiztonság javítása, kármentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzés, környezetvédelem ... >>

Bicskei Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

2060 Bicske, Kossuth u. 46.
képviselő: Ivanics Dénes elnök
Működési területén a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása; a köztestületbe tömörült tagok érdekeinek védelme; a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtése; részvétel a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában és a tűzvédelmi propagandában; gyermek és ifjúsági tűzoltó rajzok szervezése. ... >>

Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

4172 Biharnagybajom, Posta u. 7.
képviselő: elnök Dobos Sándor
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás ... >>

Bodonhely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

Bodonhely, Dózsa Gyögy u. 102.
képviselő: Horváth József, Kenesei Ferenc
Tűzvédelem, tűzmegelőzés, tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Bódva Völgye Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

3752 Szendrő, Váralja út 3.
képviselő: Huszár Sándor
A Szendrői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság épületének és eszközállományának fejlesztése, különös tekintettel az egyéni védőeszközök, mentőfelszerelések, egyéb tűzoltási eszközök, járművek beszerzéséhez szükséges források részben vagy egészben történő megteremtésével.
Anyagi segítségnyújtás a hivatásuk teljesítése során életét vesztő, esetlegesen sérülést szenvedő tűzoltók és családtagjai számára.
A hivatásos önkormányzati tűzoltók rekreációját, pihenését és kényelmét szolgáló eszközök beszerzésének részben vagy egészben történő támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
ár- és belvíz védelem ellátásához kapcsolódó tevékenység ... >>

Bogárd és Térsége Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet)

7000 Sárbogárd, Túry Miklós utca 12.
képviselő: Piros Ferenc elnök
Sárbogárd városban és térségében szolgáló és szolgált tűzoltók érdekképviselete, a nyugállományú tűzoltók számára programok szervezése, tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok megvalósítása, önkéntes tűzoltók képzésének biztosítása, tűzvédelmi felvilágosításról való gondoskodás. ... >>

Bokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2855 Bokod, Komáromi u. 1.
képviselő: Elekes Gábor
A működési és illetékességi területén a mentő és megelőző tűzvédelmi, továbbá a közrend és a közbiztonság védelmére irányuló feladatainak megvalósítása. ... >>

Boldogi Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó)

3016 Boldog, Virág út 2.
képviselő: elnök Tábori László
A lakosság tűzvédelmi felvilágosítása, tűzoltás, műszaki mentés. ... >>

Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7150 Bonyhád, Táncsics utca 2.
képviselő: elnök Dr. Alföldi István ... >>

Bordány Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

6795 Bordány, Petőfi u. 24.
képviselő: Illés István elnök ... >>

Borszörcsökért Alapítvány közhasznú

(tűzoltó,sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8479 Borszörcsök, Arany J. u. 7.
képviselő: Zsigmond Károly képviselő
Borszörcsök községben élők szociális, kultúrális ellátási szintjének javítása az alábbiak szerint: a./ Kultúrlis te- véknység/ pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kultúrális örök- ség megőrzése, hagyományőrzés, kisebb- ségi, nemzetiségi kultúra ápolása/, b./Sporttevékenység /pl. sportélet támogatása/, c./ Szociális tevékenység pl.családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása/, d./ Polgári védelmi, tűzoltósági tevé- kenység, e,/ Környezetvédelmi tevékeny- ség /pl. természeti környezet védelme, épitett környezet védelme, állatvédelem f./ Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Borszörcsöki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó)

8479 Borszörcsök, Petőfi u.198.
képviselő: Madár Tibor elnök, Nagy Zoltán elnökhelyettes, Vörösné Soós Ágnes titkár
Közrend-közbiztonság védelme ... >>

Borzavár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

8428 Borzavár,
képviselő: Lévai Zoltán, Petrovics Károly, Petrovics Vilmos ... >>

Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

3574 Bőcs, Hősök tere 15
képviselő: Nagy László Győző elnök ... >>

Bögöti Önkéntes Tüzoltótestület

(tűzoltó,egyéb)

9612 Bögöt, Tóth György u. undefined 12.
képviselő: Soós Gábor ... >>

Böhönyei Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

8719 Böhönye, Fő utca 45.
képviselő: elnök Dr.Szijártó Henrik Gyula, parancsnok Mencseli Imre
Működési területén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek megelőzése, a tűzeseteknél a műszaki mentésnél való segítségnyújtás, a tűzoltás és műszaki mentés hatékony biztosítása. A 37/1997. (VI. 11.) BM. rendeletben meghatározott térítés ellenében végezhető szolgáltatások végzése. ... >>

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

(tűzoltó,egyéb)

4231 Bököny, Kossuth utca 3.
képviselő: Piskolczi Géza
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Bölcskei Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

Bölcske, Kossuth u. 5.
képviselő: Mihálovics György, Szabó Károly ... >>

Börcsi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

9152 Börcs, Rákóczi út 10.
képviselő: elnök Ifj. Ifjú Péter
A faluban és környékén a lakosság és az épített természeti környezet védelmek segítségnyúhtás, műszaki mentési feladatok ellátása. ... >>

Bősárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9167 Bősárkány, Zrínyi u. 6/a.
képviselő: Vörös Gyula
helyi tűzvédelmi feladatok ... >>

Bucsuta Községi Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,egyéb)

8895 Bucsuta, Petőfi út 4.
képviselő: György Ottó
A működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése, a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés, a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés. ... >>

Buda XI. Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1113 Budapest, Tas vezér 49.
képviselő: Szivér László ... >>

Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1223 Budapest, Balin utca 31.
képviselő: Varsányi Gábor
Közrend és közlekedésbiztonság ellenőrzése, fenntartása, bűnmegelőzés, gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Budafok-Tétény Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1223 Budapest, Jókai M.35.
képviselő: Piróth Béla
Budapest XXII. kerületi tűzoltóságnak tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekkel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységének az elősegítése. ... >>

Budajenő Községi Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2093 Budajenő, Fő tér 9.sz.
képviselő: Kreisz József ... >>

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2040 Budaörs, Templom tér 2.sz.
képviselő: Pallos Gábor elnök
Tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenység. ... >>

Budapest XVIII.ker. Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1183 Budapest, Felsőcsatári út 36.
képviselő: Fekete Jánosné, Horváth István, Majoros József
A hivatalos szervekkel - Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság, Mentők, ELMŰ - együttműködve aktív részvétel a polgárőr mozgalom céljainak megvalósításában, különös tekintettel a helyi környezet életfeltételeire való pozitív hatás; bűnmegelőzés, vagyonvédelem, közrend- és közlekedésbiztonság védelemre. A feladatokat nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. ... >>

Budapesti Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

1081 Budapest, Dologház 1.
képviselő: dr. habil. Cziva Oszkár ... >>

Bugac Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6114 Bugac, Béke út 10.
képviselő: Flóring László alelnök, Hajagos József elnök ... >>

Bujáki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3047 Buják, Kossuth út 3.
képviselő: Jakubovics Zoltán
A közrend, közbiztonság fenntartása, a balesetek és a bűncselekmények megelőzése, a katasztrófa megelőzése ? elhárítása ? a Határőr Igazgatósággal, Tűzoltósággal, a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint más hatóságokkal együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem, a természet és a környezet védelme, az önkéntes társadalmi tevékenységet végzők munkájának összehangolása, rendszeres és hatékony működésük támogatása. A polgárőreink tevékenységéhez nélkülözhetetlen belső szabályozás és jogi védelem kimunkálása, alkalmazásának elősegítése. Érdekeink képviselete és védelme minden olyan fórumon, amelyen részt veszünk ? a törvényes rendelkezésekkel összhangban. A társadalmi munkában végezve ? az előzőekben felsorolt szervek és hatóságok munkájának népszerűsítése, támogatása, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok készítésében közreműködés, ezek véleményezése. Együttműködés a községi civil szervezetekkel.
A polgárőr mozgalom céljait támogatni vállaló hatóságokkal, önkormányzati képviselő-testülettel, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és szervekkel együttműködési megállapodás megkötése, az ebben vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kisérése, az egyéb, működéssel és feladatokkal kapcsolatos megoldások. Testvérszervezetekkel kapcsolat létesítése, ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek készítése. Rendvédelmi szervekkel, a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. A polgárőreink és a polgárőr egyesület általános érdekvédelme ... >>

Bükkszentkereszt Községéért közalapítvány

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24.
képviselő: Dr. Lerch Ernő
Bükkszentkereszt Község fejlesztése és lakosainak érdekének szolgálata, a községi kötelező és önként vállalt közfeladatok jobb ellátása az alábbi közhasznú feladatokban: - településfejlesztés, településrendezés - épített és természeti környezet védelme, környezeti adottságaiból adódó lehetőségek kihasználása - lakásgazdálkodás - vízrendezés és csapadék elvezetés - községi közművek fenntartása, fejlesztése - helyi közutak, közterületek fenntartása - köztisztaság és településtisztaság biztosítása - helyi tűzvédelem, önkéntes tűzoltóság - közrend,közbiztonság védelme, erősítése, polgárőrség támogatása - helyi energiaszolgáltatás korszerűsítése, fejlesztése - munkanélküliség csökkentése, községi foglalkoztatás elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások - iskola és óvodai nevelés oktatás, gyermek -és ifjúságvédelem - községi egészségügyi ellátás, egészséges életmódra nevelés - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - kulturális, művelődési tevékenység, községi sport támogatása - a szlovák nemzetiségi kultúra fejlesztése, hagyományörzés - községi könyvtár fejlesztése - idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása ... >>

Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

9725 Cák, Petőfi u. undefined 213.
képviselő: Nagy Szilveszter
A müködési területén a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével a tüzmegelőzési, tüzoltási és müszaki mentési feladatokban közremüködés. A lakosság tájékoztatás a tüz elleni védekezés lehetőségeiről és a tüzmegelőzés fontosságáról, részvétel és közremüködés az önkormányzat polgári védelmi és veszéyelháritási tevékenységében. A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, az egyesület népszerűsitése. ... >>

Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.
képviselő: Nagy Tibor elnök
A székhelyhez kapcsolódó tűzvédelem támogatása. A tűzoltó szervezetek támogatása. ... >>

Celldömölki Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

9500 Celldömölk, Koptik O.u. undefined 8.
képviselő: Németh Zoltán ... >>

Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3973 Cigánd, Fő utca 80.
képviselő: Németh Károly elnök ... >>

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete kiemelkedően közhasznú szervezet

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
képviselő: Felker Ottó képviselő, Mezei József elnök, Soós Miklós képviselő ... >>

Csáfordjánosfa Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi u. 2.
képviselő: Titkovics Pál
tűzoltó tevékenység ... >>

Csákberény Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8073 Csákberény, Petőfi Sándor u. 16.
képviselő: Benkő József elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal