Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

tűzoltó civil szervezetek


Találatok száma: 1267
2. oldal

Bajnai Önkéntes Tűzoltóság (52339/2002)

(tűzoltó,egyéb)

2525 Bajna, Bem J. u. 3.
képviselő: Pallagi Tibor elnök
Működési területén a tűzoltás és a műszaki mentés önkormányzati kötelező közszolgáltatási feladat megvalósítása. ... >>

Baki Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,egyéb)

8945 Bak, Rákóczi út 2/a.
képviselő: Lövey István
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>

Bakonynána Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.
képviselő: Rátkai György ... >>

Baks Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

6768 Baks, Felszabadulás u.92.
képviselő: Tóth József ... >>

Baktalórántháza Város Önkéntes Köztestületi Tűzoltósága

(tűzoltó,egyéb)

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
képviselő: Nagy Lajos
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Baktalórántházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4561 Baktalórántháza, Kossuth út 4.
képviselő: Szabados József az egyesület elnöke
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6764 Balástya, Rákóczi u.5.
képviselő: Kovács Miklós elnök ... >>

Balaton Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

3347 Balaton, Köztársaság tér 5.
képviselő: Kormos Emil (elnök), Kormos Szilárdné (titkár) ... >>

Balatonfüred Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

8230 Balatonfüred, Levendula u. 2.
képviselő: Milos Mihály
Tűzoltási tevékenység ... >>

Balatonfűzfő és térsége tűzvédelméért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(tűzoltó,oktatási)

8175 Fűzfőgyártelep, Bugyogó forrás u. 2.
képviselő: Jáki Sándor társelnök, képviselő, Muhari Ferenc elnök, képviselő
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvényben foglaltak megvalósulása érdekében:- a térségben fenyegető katasztrófaveszély elhárítása, megelőzése érekében a lakosság részére felvilágosító, ismeretterjesztő előadások, programok szervezése,tartása; - az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók tűzvédelmi nevelése, oktatása, ezen irányú ismeretinek bővítése; - a megelőző és mentő tűzvédelem tárgyi-eszköz/ elsősorban tűzoltó gépjármű-technika/ igényének támogatása - a tűzoltóság-technikai fejlesztést szolgáló - pályázatokon való részvétele anyagi feltételeinek elősegitése; - a fenti célkitűzések megvalósitásához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>

Balatonkenese Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

képviselő: Babolcsai József, Téli János ... >>

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

8648 Balatonkeresztúr, Ady utca 52.
képviselő: elnök Bárdos János, elnökhelyettes Molnár Gábor
Működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése, a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés, a tűzesetek körülményeinek feldertésében való közreműködés. ... >>

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112..
képviselő: Hancsics József
Balatonmagyaród község közigazgatási területén a tűzvédelem, megelőzés hatékonyabbá tétele céljából rendszeres segítségnyújtás az önkormányzatnak, gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak a jogszabályi előírások betartásához. Területén tűz esetén közreműködés annak megfékezésében,vagyontárgyak megóvásában. ... >>

Balatonszabadi és Siójuti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 133
képviselő: elnök Kiss Tamás
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ a közösségi kapcsolatok erősítése, d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása, e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4233 Balkány, Rákóczi utca 8.
képviselő: Pálosi László
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
képviselő: Horváth József elnök
A tűzesetek megelőzése az egyesület működési területén, a tűz és káresetek felszámolásában való aktív részvétel. A tűzoltók védelme, megfelelő társadalmi elismerésük kivívása és jogainak biztosítása. A 37/1997.(VI.11.) számú rendelet által szabályozott a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások végzése az Alapszabály I/3-4. pontjai szerint. ... >>

Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2426 Baracs, Fűzfa utca 6
képviselő: Szabó Andrea elnök ... >>

Baracska Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

2471 Baracska, Kossuth Lajos u. 31.
képviselő: Magyar Mihály ... >>

Báránd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4161 Báránd, Kossuth tér l.
képviselő: elnök Kiss Sándor
tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése, szervezése. ... >>

Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

7627 Pécs, Engel János utca 1.
képviselő: elnök Balázs László ... >>

Baranyi István Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2240 Pánd, Fő u.84.sz.
képviselő: Seres László elnök
Környezet és vagyonvédelem. ... >>

"Barlangkutató Észak-Magyarországi Mentőszolgálatának Alapítványa"

(tűzoltó)

3530 Miskolc, Szemere u. 6.
képviselő: Dr. Komlóssy Attila, Ónodi László
Az Észak-Magyarországon bekövetkezett, elsősorban földalatti és barlangi kötéltechnikát igénylő felszíni baleseteknél segítségnyújtás,a helyszíni mentések, a mentési gyakorlatok személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtése. Más mentésre (OMSZ) és kimentésre (PV, tűzoltók) létrehozott szervek által elérhetetlen helyről (barlang) történő mentés, elsősegélynyújtás, kimentés szervezése és végrehajtása. ... >>

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
képviselő: elnök Metz Ildikó ... >>

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület

(tűzoltó,egyéb)

7140 Bátaszék, Hunyadi utca 46.
képviselő: elnök Péter József
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztófa elhárítás, ár- és belvízvédelem ... >>

Becsehelyi Tűzoltó-Mentő, Hagyományőrző-Kulturális és Ifjúsági Egyesület

(tűzoltó,sport,kulturális,egyéb)

8866 Becsehely, Kossuth L. út 187.
képviselő: Rádi Zsolt, Tóth Ferenc
A tűzoltó-mentő tagozat célja a működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának segítése. A tűzoltásban és egyéb kárelhárításban való közreműködés. Mentés. A mentőkutyás szakág külön célja a speciális mentésre való felkészítés, speciális mentésen való részvétel. A hagyományőrző-kulturális tagozat célja a közösségi szellem kialakítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Közös érdekeik védelme. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Az egyesületi, kulturális stb. hagyományok őrzése és művelése. Hazai és külföldi szervezetekkel, a kapcsolatok létesítése és fejlesztése. A község társadalmi életében való részvétel. Az ifjúsági tagozat célja, hogy teret biztosítson a fiatalok részére kulturális, szabadidős és sport programjaik eltöltéséhez. Biztosítsa érdekképviseletüket. Az ifjúság- és gyermekvédelem feladataiban közreműködjön a település önkormányzatával és egyéb szervezetivel. A fiatalok tekintsék igazik otthonuknak a települést, hogy itt alapítsanak családot, és itt élhessék le életüket. A felnövekvő fiatalok fizikailag, szellemileg egészséges és közösségi emberekké váljanak. Biztosítsa az egyesület utánpótlását. Önkéntesség népszerűsítése. Önkéntesek küldése és fogadása. Csereprogramok megvalósítása. A világ más országaiban élő fiatalokkal közös projektek létrehozása. Egészséges életmódra nevelés. ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 24.
képviselő: alelnök Hornok Sándor, elnök Erdős Norbert
Biztosítani a lakosság élet és vagyon biztonságát, a környezetet veszélyeztető tűz és káresemények hatékony felszámolása, a helyi ár- és belvízvédelem ellátása, kötelező tűzvédelmi önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása. ... >>

Békéscsaba Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss András
Békéscsaba város tűzvédelmének hatékonyabbá tétele, az ehhez szükséges technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése, korszerűsítése. A tűzesetek megelőzése érdekében a tűzvédelmi felvilágosítás hatékonyságának fokozása, a tűzoltók élet- és munkakörülményeinek javítása, a tűzoltók kiemelkedő szakmai tevékenységének elismerése, tűzoltórendezvények támogatása. A tűzoltók szakmai fejlődését elősegítő bemutatókon, kiállításokon, tapasztalatcseréken való részvétel költségeinek finanszirozása. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. ... >>

Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

5946 Békéssámson, Szabadság u. 108.
képviselő: Györgyi Ferenc, Tóth István elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátásra önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Bélapátfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

3346 Bélapátfalva, IV.Béla u. 74
képviselő: Barta István (elnök), Sas Attila (tűzoltó parancsnok) ... >>

Beled Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9343 Beled, Vásártér u. 12.
képviselő: Pénzváltó Sándor, Tompáné Balog Mária
A tűzvédelmi feladatok helyi ellátására önkéntesek szervezése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok ellátása. ... >>

Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

2691 Nógrádkövesd, Madách út 60.
képviselő: Hajzsel Miklós
Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése a Belső-Cserhát településeinek, lakóinak, területének, ipari és természeti értékeinek védelmében; az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. Segíteni a hivatásos tűzoltóság vonuló szolgálatának munkáját. Arra kiképzett állományával tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység ellátása. Katasztrófavédelmi felszerelések beszerzése és raktározása, katasztrófa-helyzetben részvétel a mentésben. Felkészülés az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátásra. A fenti tevékenységekhez szükséges képzések biztosítása. A fenti tevékenységi körökben, szükség és kérés esetén, a megye és az ország más területén is részvétel a szolgálat ellátásában. Közreműködni segélyhívó, riasztó és tűzvédelmi rendszerek kiépítésében és működésében. Részvétel rendezvények, versenyek, ünnepségek tűzrendészeti biztosításában. Ápolni a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket. Tűzoltó-bemutatók, versenyek szervezése, részvétel ilyen rendezvényeken. ... >>

Berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület /Berettyó ÖTE/

(tűzoltó,sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 35/A.
képviselő: Aszalós Sándor
sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, kulturális tevékenység, egészségügyi tevékenység, tűzoltási tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal