Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
8. oldal

Balatonberényi Magyar Tenger Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr.Kreka László
A természeti környezet védelme, a szabadidő-vízisportok gyakorlása és gyakorlásának megismertetése, pártfogolása, a vízisportok oktatása, a természet védelme, az ifjúság közösségi szellemének formálása, valamint a horgász Egyesület alakításának pártfogolása. Az egyesület céljának tekinti különösen: - a Balaton védelmével, a vízminőség javításával, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos teendők, - a vízisportolási lehetőségek biztosítását, oktatási-, kulturális célok előmozdítását a vízisportok oktatásával, - az idegenforgalmi célok előremozdítását a kultúrált természeti környezet kialakításával, - a vízijárművek tárolásának megoldását kikötő létesítésével, üzemeltetésével, - az itt élő állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok kultúrált, színvonalas pihenését, - a helyi önkormányzattal történő együttműködést, - az együttműködést hasonló célkitűzésű szervezetekkel, egyesületekkel (regionális és országos szinten is), mindazokkal, akik tenni kívánnak a Magyar Tenger megmentéséért, - pályázatok benyújtását, hivatalos személyek (országgyűlési képviselő, kormánybiztos, stb.) megkeresését a Egyesületi célok előmozdítására, - a természetes növény- és állatvilág óvását,- az Egyesületet pártoló személyek és szervezetek számának növelését, - a parti sáv gondozását és ápolását. ... >>

Balatonboglár és Vidéke Horgászegyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Madách utca 7.
képviselő: Jancsek János
A településen és környezetében élő vagy a településhez más, egyéb szállal kötődő személyek összefogása a horgászat feltételeinek biztosítása érdekében. Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete a horgászattal, halászattal kapcsolatos kérdésekben. Kapcsolatot építeni a helyi önkormányzattal, a Balaton érdekében tevékenykedő szervezetekkel. A természet szeretetének és védelmének, a horgászati szabályok betartásának, etikus horgászmagatartás kialakításának elősegítése a horgászok és környezetük körében. A tagok gyermekei, valamint a fiatalok körében utánpótlást nevelni, az egészséges életmódra, a természet szeretetére nevelni, horgászatra megnyerni és felkészíteni. A településen a horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység fellendítése. ... >>

Balatonboglári Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: Kalász József
A várost szerető erők összefogása, a történelmi építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság településszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi közérzetének javítására, a városhoz való kötődés erősítésére. ... >>

Balatoncsicsó Fennmaradásáért Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.
képviselő: Lovas Edit képviselő
Minden olyan közhasznú tevékenység támogatása- függetlenül a Közalapítványhoz kapcsolódó
tagsági viszonytól -, amely Balatoncsicsó község fennmaradását, fejlődését, természeti és társadalmi értékeinek megőrzését szolgálja. A közalapítvány létrehozása nem érinti az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét. ... >>

BALATONENDRÉD Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

8613 Balatonendréd, Önkorm.Polgárm.Hivatal
képviselő: Kopeczky Mártonné
A Balatonendréd Alapítvány elsőrendű feladata a Balatonendréden élő tanulók ösztönzése, másodrendű feladata a községben élő tanárok és más aktivisták ösztönzése, ill. támogatása, lehetőségeik kiszélesítése, a falu elismerésének kifejezésével együtt. Az Alapítvány a Balatonendréd Díjjal támogatja a természettudományok és a falu történetének kutatása és ismertetése terén végzett munkát, a falu hírnevének öregbítését. ... >>

BALATONENDRÉD FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8613 Balatonendréd, Fő utca 75.
képviselő: Balázs Józsefné
Településfejlesztés, területrendezés, épített és természeti környezet védelme, vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, helyi közutak és közterületek fenntartása, óvoda, oktatás, alapfokú nevelés elősegítése, közművelődés, sport támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a közalapítvány segíti és támogatja a társadalmi-gazdasági modernizáció szükségleteinek megfelelően a helyi ifjúság képzését és önképzését, a közalapítvány közreműködik a lakosság kultúrált szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtésében, támogatja a helyi lakóközösség környezetszebbítő kezdeményezésit, tevékenyen részt vesz a település természeti és mesterséges értékeit, illetve adottságait óvó és megőrző kezdeményezések felkarolásában. ... >>

BALATONENDRÉDI HORGÁSZ Egyesület

(sport,természetvédelem)

8613 Balatonendréd, Fő utca 75.
képviselő: Molnár Gyula
Az Egyesület célja a horgász sport terjesztése, népszerűsítése, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és környezet védelmére való nevelés. ... >>

Balatonfelvidéki Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Schwarz D. út 44.
képviselő: Nagy Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Balatonföldvári Idegenforgalmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
képviselő: Borbély György
Balatonföldvár természeti, környezeti adottságaihoz méltó helyének, rangjának elnyerése Magyarország, valamint Európa idegenforgalmi életében. ... >>

Balatonfüredi Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Illána Erzsébet elnök
Természetvédelem ... >>

Balatonfüredi Természetjáró Egyesület

(természetvédelem)

8230 Balatonfüred, Állami Szivkórház
képviselő: Schneider Ferenc ... >>

Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8313 Balatongyörök, Kossuth L. út 40.
képviselő: Figder Dezső, Kiss László, Piszter Péter
Balatongyörök és vonzáskörzete kulturális érdekeinek védelme, a környék természetvédelmének hatékony elősegítése, hagyományőrzés a kulturális-örökség védelem keretén belül. Rendezvények és előadások szervezése, a kulturális tevékenységek bővítése, a színvonalas szabadidő eltöltésének biztosítása minden korosztály számára. ... >>

Balatongyöröki Vízimentő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

8313 Balatongyörök, Petőfi út 83.
képviselő: Jenei László
Közhasznú tevékenységének megfelelően az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, a vízi balesetek megelőzése, életmentés és elsősegélynyújtás, katasztrófa elhárítás, természet- és környezetvédelem. ... >>

Balatoni HE.

(sport,természetvédelem)

1224 Budapest, Diótörő út 61.
képviselő: Szabó György
Tagjainak horgász érdekképviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászattal összefüggő szabályok betartása és a természet védelmére való nevelés. ... >>

Balatoni Ötvenesek Vitorlás Sport Egyesület (rövidített neve: Balatoni Ötvenesek Egyesülete )

(sport,természetvédelem)

8172 Balatonakarattya, Csaba utca 139.
képviselő: Kovács Péter, Schőmer András
a) a vitorlás sport valamennyi ágazatára (hajóosztályra és ha- jótípusra) korcsoportra (gyermek, ifjú, veterán) kiterjedően a vi- torlás sport testet és lelket nemesítő voltának gyakorlása és nép- szerűsítése, b) a verseny-, a túra- és tömegsport fejlesztése, összhangban a természeti és épített környezet megóvásával, c) a környező elemek (a föld, a víz, a levegő, az élővilág) -kiemelten a Balaton és környéke- megóvása, valamint d) a műemléki védettségű és egyéb védelemre érdemes létesítmé- nyek, valamint a balatoni hajózással kapcsolatos védendő -veterán -hajók és hajótipusok megóvása és fenntartása, e) az ötvenes hajóosztály tradicionális voltának megőrzése és fennmaradásának elősegítése, a meglévő hajók megóvása, fenntartása és új hajók építése útján, f) a közös túrák, szabadidő-tevékenységek támogatása és szerve- zése, g) a hajók tulajdonosainak, kormányosainak és legénységeinek aktuális ügyekben való tájékoztatása. ... >>

Balatoni Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Templom utca 5.
képviselő: elnök Kapitány Tamás
A Balaton természeti értékeinek rendszerezése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön. ... >>

Balatoni Természetvédő Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8230 Balatonfüred, Csiten utca 1/B.
képviselő: Bognár István elnökhelyettes, Faragóné Vojtovszki Erik, Nagy Jenő, Ódor József, Szántó József ... >>

Balatonkenese Városért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 1.
képviselő: Szijártó Csaba képviselő, elnök
a településen a betegség megelözö, műemlékvédelmi, természetvédelmi, oktatási, tömegsport, közbiztonság megvalósitása. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a sport támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és kapcsolódó szolgáltatások, - közétkeztetés, - gyermekek napközi ellátása. ... >>

Balatonkenesei, Balatonakarattyai Lokálpatrióták Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Csokonai u. 26/5.
képviselő: Vatics Erzsébet elnök
Balatonkenese, Balatonakarattya infrastrukturális fejlesztése; történeti építészeti, természeti értékek megóvása. ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8648 Balatonkeresztúr, Ady utca 52
képviselő: Bende Ottó
A tagok jogszabályokban előírt, horgászathoz szükséges okmányokkal való ellátása. A tagok horgászérdekeinek képviselete. A sporthorgászat feltételeinek javítása, fejlesztése és népszerűsítése. A tagok természet szeretetére és védelmére nevelése. Halfogó és a tagság kívánsága esetén, egyéb rendezvények, sportversenyek rendezése. Együttműködés állami, társadalmi és környezetvédelmi szervekkel. Termelési, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatása. ... >>

Balatonszabadi "Sióvölgye" Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Rákóczi utca 5.
képviselő: elnök Varga János
A vadászegyesület célja, hogy az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II Tv., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv., a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: Cseri Péter
a./ Balatonszárszó természeti, környezeti adottságaihoz méltó helyének, rangjának környezeti adottságaihoz méltó elnyerése a "Balatoni - régió" illetve a Siófoki (Balatonföldvári) kistérség életében. b./ Széleskörű információbázist tartalmazó kiadvány, nyomtatvány összeállítása, évenkénti aktualizálása. c./ A szárszói rendezvények, kulturális programok szervezésében való aktív - szakértői - közreműködés. d./ A helyi idegenforgalmi, turisztikai értékek teljes körű feltárása, és bemutatása a "b" pontban jelzett kiadványokban, nyomtatott és elektronikus sajtóban. e./ Segítséget nyújt az Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalom területi és helyi érdekeinek összehangolásában végzett tevékenységéhez, ehhez - szükség szerint - külső szakértők közreműködését is megszervezi. f./ Szakmai konzultációt, felvilágosító előadássorozatot szervez a fizető vendéglátó tevékenységet folytatók körében, különösen a 45/1998. (VI. 24.) IKIM. sz. rendeletet módosító 54/2003. (VIII. 29.) GKM. sz. rendeletre tekintettel. g./ Balatonszárszó, mint kiemelt üdülőhely hazai és külföldi - turisztikai rendezvényeken, vásárokon való - képviselete. h./ A turizmus fellendítésével párhuzamosan javuló életkörülmények: új munkaalkalmak megteremtése, ennek elősegítése, vállalkozások színvonalas működésének elősegítése. i./ A turisztikai döntések érvényesülésének figyelemmel kísérése a döntés előkészítésben aktív részvétel. j./ A turisztikai infrastruktúra fejlesztésének segítése, a kistérségi turisztikai együttműködés kialakításának és működésének ösztönzése. k./ Az Európai Unió regionális programjaiban való aktív részvétel. l./ A non profit jellegű marketing, termékfejlesztési és információs munka koordinálása. m./ Széleskörű együttműködés kialakítása az érdekelt önkormányzatokkal, gazdasági kamarákkal, civil szervezetekkel. n./ Idegenforgalmi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók védelme.
... >>

Balatonszemesi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

képviselő: Keserű Balázs
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászoknak a szocialista társadalmi rend megbeszülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Balatonszentgyörgy és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8710 Balatonszentgyörgy, Petőfi utca 6.
képviselő: Váradi József
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére, védelmére való nevelése. ... >>

Balatonszepezdi Öregtölgy Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor út 075.hrsz.
képviselő: Sári Ferenc
a vadászegyesület célja, hogy a vadásztársaságokre, mint egyesületekre a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásá-
val ls megtartatásával, a helyi erdő és mezőgazdasági , valamint a földtulajdonosi érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előirásokra figyelelmmel, szakszerű, tervszerű és tartamos vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakitásával tagjai részére, lehetőségének keretei között sportvadászati lehetőséget biztosítson ... >>

Balatonújlak és Környéke Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8713 Kéthely, Balaton utca 1/A.
képviselő: Bácsfalvi Gyula
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére való nevelése. ... >>

Balázs Dénes Múzeumbarát Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2030 Érd, Budai út 4.
képviselő: dr. Kubassek János /elnök/
A Magyar Földrajzi Múzeum szakmai tevékenységének támogatása, múzeumbartát köri rendezvények, előadóülések és tudományos konferenciák elősegítése, szakmai kiadványok, katalógusok, könyvek tájékoztató anyagok megjelentetése, múzeumpedagógiai programok támogatása, a múózeumhoz kötödő kulturális és közművelődési rendezvények elősegítése. Kiemelt figyelem fordítása Érd helytörténeti, természeti és műemléki értékeinek kutatásásra, megismertetésére, megóvására. A Magyar Földrajzi Múzeumot létrehozó Balázs Dénes emlékének ápolása, szellemiségének megismertetése, munkássága értékeinek terjesztése. ... >>

Balázspusztai Önvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6080 Szabadszállás, Balázspuszta 74.
képviselő: Gáspár Ferenc elnök
Szabadszállás város, kiemelten Balázspuszta lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, mindezek megvalósításával közvetetten a gyermek ? és ifjúság védelme, az emberi és állampolgári jogok védelme, a természet, az állatok és környezet védelme, a hátrányos helyzetű csoportok védelme. ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Balkány és Térsége Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

4233 Balkány, Dózsa Gy. utca 15.
képviselő: Rácz Imre
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Balkányi Esély az akáclombok alatt Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4233 Balkány, Béke telep 31.
képviselő: Horváthné Németh Katalin elnök
Szociális, oktatási, kulturális tevékenység. Természet-, állat-, környezetvédelem. Továbbá az egyesület 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Ballószög, Zrínyi u. 2.
képviselő: Horváthné Illés Gabriella kuratóriumi elnök
Az eltérő fejlődésű gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök, eljárások támogatása, a gyermekek egészséges életmódját és az egészséges életre való nevelését segítő speciális feltételek megteremtése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelést, programokat illetően. Az anyanyelvi nevelés hatékonyságának további növelése, speciális képességfejlesztő eszközök beszerzése, kiemelten tehetséges gyemekek támogatása, óvodapedagógiai események, értékek dokumentálását, publikálását segítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, a meglévők bővítése, a szakdolgozók államilag és önkormányzatilag nem támogatott továbbképzésének segítése. A célokhoz kapcsolódó kulturális és hagyományőrző programok támogatása. Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi témák megismerésének, bemutatásának támogatása. Sportos programok szervezésének támogatása. A hagyománymegőrző tevékenységek megismerésének támogatása. ... >>

Balmaz-ART Képzőművészeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 5.
képviselő: elnök Szeifert Imre
Balmazújváros és az Észak-Alföldi Régió épített, kuturális és természeti értékeinkek közismertté tétele, népszerűsítése ... >>

Balota Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Toldi u. 27/a.
képviselő: Baksa László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre,a vadászatra, a fegyver- és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműdödési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Balotai Civilek Esélyeiért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6412 Balotaszállás, Ady E. utca 26.
képviselő: Jámbrik Attila Imréné kuratóriumi elnök
A balotai közösségek tagjainak összefogása, tevékenységük koordinálása., A helyi hagyományőrző csoportok szakmai tevékenységének segítése., Épített és természeti környezet védelme., A balotai nyugdíjasok életének hasznos tevékenységgel való megtöltése, rekreációjának elősegítése., A balotai alkotók érvényesülésének segítése, marketingtevékenység., Hagyományteremtő és települési rendezvények támogatása, technikai feltételeinek javítása., Munkaerőpiaci szempontból igényelt képzések lebonyolítása, technikai feltételeinek megteremtése., Helyi sportrendezvények és sporttevékenységi formák támogatása, technikai körülményeinek megteremtése., A balotai gyermek-és ifjúsági korosztály esélyegtyenlőségének biztosítása., Helyi mozgáskorlátozottak társadalmi esélyeinek javítása., Helyi tájház fejlesztése., Helyi munkahelyteremtés. ... >>

Balotaszállási Rákóczi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 14.
képviselő: Rádóczi Ferenc elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelem-mel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Bálványosi Diana Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8623 Balatonföldvár, Dobó utca 12. II. 6.
képviselő: Törzsök Gyula
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban, továbbá a környzet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport - vadászati lehetőséget biztosítson. Célja elérése érdekében szervezi és mozgósítja tagságát. ... >>

Balzsam Alapítvány közhasznú alapítvány

(természetvédelem)

2030 Érd, Fátyolvirág u. 27.
képviselő: Csatlós Zoltán elnök, Kaderják Gyula titkár
Egészségfejlesztés, környezetismeret, környezetvédelem, természetvédelem. Oktató és látogató központ életrehivása, szakmai bázis kialakitása, fejlesztése, műszaki és infrastruktúrális háttér megteremtése. ... >>

Bánhidai Erőmű Lakótelepért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatatabánya, Határ u. 15/b.
képviselő: elnök Szabó László
A lakóterületi közösségi szellem formálása, a kulturális és hagyományőrző tevékenység ápolása, szabadidős és hobbitevékenység támogatása, a lakókörnyezet ápolása, szépítése, fejlesztése. Kulturális hagyományok ápolása, a civil érdekek megjelenítése, a természeti és az épített környezet szépítése (Tatabánya, Erőmű tér, Határ u., Kikelet u., Környei út, Margaréta u., Petőfalvi u., Orgona sor és Verseny u. területeken) ... >>

Bánhorváti Falumúzeum Alapítvány

(természetvédelem)

3462 Bánhorváti, Szabadság u. 75.
képviselő: Ifj.Földvári István, Mátyás István, Szert József eln., Varga Andrásné
Helytörténeti, helyi néprajzi, helyi természetrajzi gyűjtemény létesítése és állandó kiállításon való bemutatása. ... >>

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet)

5711 Gyula, Fehér-Körös utca 69.
képviselő: Kásler Árpád
A banki adósok, elsősorban, de nem kizárólag a deviza alapú hitelesek, egyéni és társas vállalkozások érdekképviselete, közvetítői tevékenység az adósok és a Bankszövetség, a Kormány között, együttműködés hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, civil közéleti klubok, előadások szervezése, szabadidős program szervezése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Bánki Donát Természetbarát Egyesület kiemelkedően közhasznú

(sport,természetvédelem)

8400 Ajka, Bródy u. 2.
képviselő: Albert Ferenc titkár, Káldi Géza elnök, Nemesi Lajos alelnök ... >>

BÁNKÚT Tömegsportért, Ifjúsági- és Diákturizmusért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4031 Debrecen, Szotyori u. 1/b.
képviselő: Nagy Sándor, Tóth Csaba
A gyermekek és az ifjúság körében a környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése, elsősorban a tömegsporthoz, táboroztatáshoz, turisztikai eseményekhez, erdei sporteseményekhez, erdei iskolai programokhoz kapcsolódó, szervezési módszertani és kivitelezési feladatkörökbe tartoznak. Az egyéni felelősségérzet, a közösségi aktív cselekvés, a fogyasztói önkontroll, az élet tisztelete, rendszerszemlélet, az ökologikus gondolkodás fejlesztése. Az alapítvány törekszik a gyerekek és felnőttek egyaránt ezirányú konkrét változást vigyenek végbe az életmódjukban. Erdei iskola szervezése, mind a környezet megismerésének, mind a sport előtérbe helyezésével, fő tevékenységként történő megjelölésével. Természetismereti események, programok szervezése. Sportversenyek, sportesemények szervezése. A természetismeret, természetszeretet tárgyában ismertető, figyelemfelhívó kiadványok szerkesztése, iskolába, gyermekcsoportokhoz való eljuttatása ismeretterjesztés, valamint az erdei iskola és a táborok népszerűsítése, reklámozása érdekében. ... >>

Banner János Régészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3.
képviselő: dr. Vincze Magdolna
Százhalombatta területén található régészeti, történeti és természeti értétékek feltárása, gondozása, ilyen tevékenység végzésének támogatása, tudományos kutatás publikálása. ... >>

Bántai Kertbarát Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 9. 4/14.
képviselő: Kozma Mihály elnök
A bántai "zártkertekben" gazdálkodók összefogása, tájékoztatása, érdekeinek védelme, valamint közreműködés a várpalotai külterület természeti és történelmi emlékeinek ápolásában, megóvásában és környezetének védelmében. ... >>

Banya-Tanya Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3336 Bátor, Petőfi utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Boros Gábor
A fenntartó fejlődés elősegítése érdekében a hagyományos falusi életmód népszerűsítése, megőrzése, egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés, a természet és emberi környezet védelme, hagyományőrzés és közösségfejlesztés céljából. ... >>

Bányamérnök Képzésért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Kovács Ferenc
A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása annak érdekében, hogy az itt végző szakemberek a világon mindenkor legkorszerűbbnek számító tudományos-szakmai ismeretek birtokába juthassanak és azzal képesek legyenek a természetet és az embert legkevésbé károsító, illetve veszélyeztető gazdaságos bányászatot megvalósítani. ... >>

Baracs-Templomosi Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2426 Baracs, Ady E. út 88.
képviselő: Macula Mihály
Tagjai és Baracs község lakói részére elősegítse a szabadidő kultúrált és egészséges eltöltését, ápolja és gondozza a község kulturális és népművészeti hagyományait, közreműködjön a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, támogassa a községben folyó kulturális, oktató és nevelő munkát.
... >>

Baracsi Társas Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2427 Baracs, Ifjúság utca 54.
képviselő: Sutyera Ferencné
Elősegíteni tagjai, valamint Baracs község lakói részére a szabadidő kulturált eltöltését; ápolja és gondozza a község kulturális és népművészeti hagyományait; közreműködjön a környezet és természetvédelmi feladatok ellátásában; támogassa a községben folyó kulturális, oktató és nevelő munkát; a határon túli magyarsággal történő kulturális kapcsolat ápolása. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal