Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
7. oldal

"AZATO" Shotokan Karate Do Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 10. I/4.
képviselő: Kardos Zóra
A shotokan karate sport és harcművészet népszerűsítése, gyakorlása, fejlesztése. A rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. Az egészséges, embertársainkkal és a természetes környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Babarcszőlősi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7814 Babarcszőlős, Dózsa György utca 19.
képviselő: elnök Garai Gyula
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. ... >>

Babócsa és Környéke Földtulajdonosi Közösség Vadászati Közössége

(sport,természetvédelem)

7584 Babócsa, Szabadság tér 8.
képviselő: elnök Nemes István
A Vadászati Közösség (Egyesület) célja, hogy tagjai részére elsődlegesen a Babócsa és környéke földtulajdonosi közösség részére, annak tagjai által alapítottan, vadászati lehetőséget biztosítson, továbbá tagjait a magyar vadászkultúra megtartására, és a vadásztársakkal szembeni magatartásra és a természet tiszteletére nevelje. ... >>

"Bábonymegyer Községért" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

8658 Bábonymegyer, Dózsa Gy. utca 50.
képviselő: elnök Keszeg Béla
Bábonymegyer község területén lévő közszolgáltatási feladatok és ellátás elősegítése, ezen feladatok anyagi és egyéb feltételeinek javítása, az ehhez szükséges létesítményhálózat fejlesztése, technikai feltételek javítása. Így különösen a helyi közbiztonság javításának elősegítése, az épített és természeti környezet védelmének és a köztisztaság,valamint a településtisztaság fejlesztése, a lakosság ezirányú nevelése, illetve közművelődési és sport lehetőségek bővítése, támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése. ... >>

Bacónak-hegyért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8756 Nagyrécse, Kossuth út 6/a
képviselő: Fábián Lászlóné
Kulturális tevékenység, a hagyományok védelme, gyarapítása művészeti és turisztikai értékek ápolása, segítése. Bacónak-hegy szellemi életének felpezsdítése, a belső alkotókedv kibontakoztatása. Alulról kezdeményezett település-megújító, vidékfejlesztési feladatok segítése, a globalizáció negatív hatásainak kivédésére irányuló kezdeményezések támogatása, a versenyképesség javítása érdekében a hazai és külföldi együttműködés keresése. Tudományos konferenciák, előadások, találkozók, továbbképzések, bemutatók, koncertek, kiállítások, fesztiválok szervezése, lebonyolítása. Kutatások, szakmai kiadványok megjelenítése. A környezet és természetvédelmet segítő tevékenységek népszerűsítése, támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mezei utca 1-3. fszt./42.
képviselő: Dr. Szigethy Béla kuratóriumi tag, Dr. Zsubori Zoltán kuratóriumi elnök
Az Alapítvány céljainak tekinti a Bács-Kiskun megyei vadgazdálkodás már elért eredményeinek megőrzését, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását, eredményeinek közzétételében történő közreműködést természetvédelem, állatvédelem, tudományos tevékenység, kutatás. A magyar természeti örökség részét alkotó és a Bács-Kiskun megyében élő vadállomány fennmaradásának biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok, kiállítások, rendezvények szervezése, beleértve a tudományos kutatást és az oktatást is tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás. Bács-Kiskun megyében a vadászatra jogosult szervezetek által ellátott szakszerű vadgazdálkodási tevékenység a lehetőségek keretei között pályázat útján történő anyagi támogatása, beleértve ebbe a vadgazdálkodási kutatás legújabb eredményeinek a vadászatra jogosult szervezetek részére történő eljutását állatvédelem. Természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása, a vadászati kultúra fejlesztése természetvédelem, állatvédelem, ismeretterjesztés. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról a védett természeti értékek közöttük vadon élő állatok megóvásával kapcsolatos feladatokról természetvédelem, ismereterjesztés, vadvédelem, állatvédelem. A megyében dolgozó hivatásos vadászok és családjuk támogatása abban az esetben, ha hivatásuk teljesítése közben önhibájukon kívül bekövetkezett baleset miatt eljárás alá vonják, és emiatt nehéz anyagi körülmények közé kerülne, különösen, ha a hivatásos vadász ellen indított eljárást megszüntetik, vagy őt jogerős ítélettel felmentik. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadásszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Árpád krt.2.
képviselő: Dr. Mészáros Attila elnök
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek érdekeinek képviselete és védelme; a mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekeivel összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése; a mező- és erdőgazdálkodó, a vízgazdálkodó és a termé-szetvédelmi szervezetek, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös együttműködés elő-mozdítása; közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtá-sában; a vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Bácsalmás Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.
képviselő: Boros István elnökhelyettes, Dr. Száhl Imre elnök, Molnár Imréné pénztáros, Szénásiné Harton Edit titkár
A település kulturális örökségének, múltjának, nemes hagyományainak feltárása és megismertetése, természeti és épített környezetének megóvása, a város fejlődésének elősegítése, Bácsalmás múltját ápoló, jelenét és jövőjét szívügyének tekintő, azért tenni akaró helyi lakosok és a Bácsalmásról elszármazottak összefogása, a szülőföld iránti szeretet tettekben való megnyilvánulásának szervezése. ... >>

Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u.80. utca 80.
képviselő: Aladics László elnök, Odri János elnökhelyettes
A tagok horgászérdekeinek védelme, képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása., A horgászsport, mint szabadidős tevékenység fejlesztése, népszerűsítése, gyakorlása., A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak megismertetése, betartása, a természeti környezet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Bácsborsódi Horgász Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.
képviselő: Csomor László elnök, Szabó János elnökhelyettes, Zádori Tamás ügyvezető elnök
A horgászsportot, mint szabadidős tevékenységet megismertesse tagjaival, népszerűsítse, horgászlehetőségek biztosítása, gyakorlása, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését. A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak megismertetése, bemutatása. A természeti környezet szeretetére és védelmére való nevelés. Oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést. ... >>

Bácskai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 45. fszt./5.
képviselő: Gokl József elnökségi tag, Petrás István elnökségi tag, Sipos Sándor elnökségi tag, Vix Roland elnök
A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Baglyasalja Barátainak Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi ut 96.
képviselő: Báti Jánosné
Baglyasalja társadalmi - elsősorban bányászattörténeti - hagyományainak és kulturális örökségének értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, tanácskozások szervezése, kiadványok létrehozása, kiadása; a közösségi - elsősorban a családi - művelődés különböző formáinak szervezése, népszerűsítése; a mindennapi kultúra különböző területeinek népszerűsítése, alkalmainak szervezése; fórumok megteremtése és a természeti környezet védelmére, a környezetfombolás, szennyezés egakadályozására, az ökológiai szempontok és a településfejlesztés és szépítés kérdéseinek megvitatására. ... >>

Bágyogszovát Község Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

képviselő: Elnök Takács Csaba
környezet és természetvédelem ... >>

Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9145 Bágyogszovát, Fő u. 31.
képviselő: Torma József
Az egyesület összefogja a bágyogszováti és Bágyogszovátról elszármazott személyeket közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a települést különböző gazdasági, kulturális, társadalmi szervezeteknél. Együttműködik a helyi civil, valamint kistérségi regionális és országos kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi és településfejlesztési szervezetekkel. ... >>

Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Kalocsa Béla ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Bajai Lurkók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6500 Baja, Szentháromság tér 6.
képviselő: Beregi Károly elnökségi tag, Ferenczi Gellért elnök, Kiss Norbert elnökségi tag
A Baján és környékén élő, elsősorban gyermekek, fiatalok, valamint sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára lehetőséget biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez. Ezen belül kiemelt célként kezelve a téli sportok korcsolyázás, jégkorong megszerettetését, népszerűsítését. Az amatőr sportoláson túlmenően további cél az egészséges és a jó erőnlét fenntartása, a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a fair play-ra, a közösséghez tartozásra nevelés.? ... >>

Bajai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi Sziget bajai 5312/21. hrsz
képviselő: Petrity György elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. szövegrész. ... >>

Bajai Természetjárók Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Bem J. utca 8.
képviselő: Fischback Kitti elnökségi tag, Mészáros József elnökségi tag, Varga Sándor elnök
Egy olyan turisztikai szervezet létrehozása, amely aktív segítséget tud nyújtani a bajai és Baja környéki természetjáróknak, szabadidejük hasznos és egészséges eltöltéséhez. ... >>

Bajcsy Zsilinszki Endre Gazdakör

(természetvédelem)

2654 Romhány, Kölcsey út 6.
képviselő: Lichy Miklós
Az egyesület célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép- és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Bajnai Barátok Köre Egyesület (52116/2002)

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

Bajna, Vásár tér 22.
képviselő: Kalmár Zoltánné
A bajnai iskolában végzett tehetséges, hátrányos helyzetű diákok segítése továbbtanulásukban, a természet védelmi Bajna községben stb. ... >>

Bajnai Szent Donát Borbarát Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2525 Bajna, Vértes u. 22/b.
képviselő: elnök Pallagi Tibor
Bajna természeti kincseinek, a még meglévő szőlőkultúrának a megmentése, a hagyományos szőlőművelés módok és termőterületek védelme. Tevékenységét részletesen az Alapszabály II. fejezetének 9. pontja tartalmazza. ... >>

Bajótért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2533 Bajót, Petőfi S. u. 3/b.
képviselő: elnök Török Róbert
Bajót község kulturális életének fejlesztése, minden olyan tevékenység szervezése, támogatása, amely Bajót község fejlődését szolgálja. Kiemelt figyelmet fordít:
- ifjúsági szabadidős programokra, úgy mint képességfejlesztés, sport, ismeretterjesztés
- kulturális örökségek, hagyományok megóvására, ápolására,
- természetes és épített környezet megóvására, állatvédelmre,
- kulturális tevékenységekre,
- környezetvédelemre. ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Baki Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 196.
képviselő: Horváth Miklós
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A tagok részére horgászlehetőség biztosítása. A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Bakony Szabadidős Sportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

8200 Veszprém, Házgyári u. 26.
képviselő: Dr.Szigeti József képviselő
Elsődlegesen Veszprémben és térségében szabadidős sport tevékenység támogatása, népszerűsítése, versenyek szervezése, a kiemelkedő tehetségek felkarolása és támogatása. Bakony és Balaton-felvidék természetjárásának népszerűsítése, túristaútvonalak és jelek karbantartása. Ezen túlmenően a térségi motorsportok, tömegsportok, szabadidős tevékenységek, minőségi és versenysport pártfogása, rendezvények szervezése, egészséges életmódra való ösztönzés, egészségtudatos életvitel propagálása. ... >>

BAKONY-MENTI Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Paál u. 20.
képviselő: Guti László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet, és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

BAKONY-VAD Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2.
képviselő: Pölöskei Balázs
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet-, és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

BAKONYALJA Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

Sokorópátka, Újtelep 20.
képviselő: Fekete János
környezet- és természetvédelem foglalkozási csoportokat tömörítő egyéb társadalmi szervezet ... >>

BAKONYALJA Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület (51326/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2888 Csatka, Szabadság tér 86.
képviselő: Kovács Tibor elnök
Fő célja, hogy elősegítse természetes és épített környezetünk értékeinek megismerését, védelmét, megismertesse tagjaival mind hazánk, mind más országok legkülönbözőbb tájait, településeit, segítse személyes kapcsolatok kialakulását. Országjáró és külföldi túrák szervezése, tapasztalatcsere érdekében. ... >>

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8427 Bakonybél, Pápai u. 3-5.
képviselő: Sebestyén Gyuláné elnök, Troják Zsuzsanna titkár
Bakonybél iskolájának támogatása, működési feltételeinek javitása, az iskolai könyvtár állományának fejlesztése, működési feltételeinek javítása. könyvek,folyóiratok, egyéb technikai eszközök állományjavítása, korszerűsíté-se, ehhez minden támogatás megadása. Számitógépes nyilvántartás fejlesztése, számítógépes adatfeldogozás fejlesztéséhez támogatás. Az iskolai számítógépes oktatás fejlesztése, ehhez szükséges körülmények megterentésének támogatása. Rászoruló, ill,tehetséges gyermekek továbbtanulásának, tanulásának, tanulási feltételeinek támogatása, javitása, eh- hez az optimális körülmények megteremtésének támogatása. Tanulmányi versenyek szervezése, ehhez segitség adás, az iskola együtteseinek, szakköreinek támogatása, új szakkörök létrehozása feltéte- leinek megteremtése.A valamikori Bakonybéli diákok ás a jelenlegi bakonybéli - diákok összefogása, Bakonybél kultúrálishagyományainak felkarolása, továbbélése,feltételeinek megteremtése,a fiatalokkal való megismetetése. A fiatalok otthontudatának megteremtése Bakonybél vonatkozásában az iskola eszközeivel és lehetőségeivel. Az oktatás tárgyi, anyagi eszközeinek mindteljesebb előteremtése, ennek támogatása,iskolai rendezvények szervezése, működtetése. Természeti katasztrófa súlytotta terüle-teknek és lakóinak támogatása az alapitvány eszközeivel, ugyanilyen területeken élő gyermekek sorsának javitása az alapítvány eszközeivel. ... >>

Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapitvány közhasznú szervezet

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
képviselő: Baán Zsolt Izsák képviselő
Az alapitvány támogatni kívánja a Monostor műemlék épületegyüttesének és a hozzátartozó természetvédelmi terület /arborétum/ felújitását /rekonstrukció/,valamint fenntartását, fejlesztését. A szerzetes közösség hitéleti, istentiszteleti, kultúrális közhasznú szolgálatainak - saját lehetőségei segitségével történő megvalósítását.. ... >>

Bakonycsernyei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 104.
képviselő: Turják Zoltán elnök
Részben a tagok által a vadásztársaság használatába adott, részben bérelt vadászterületen az egyesületekre, vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra, és a vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával az erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőségek biztosítása. ... >>

Bakonyér Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9094 Tápszentmiklós, Fő u. 105.
képviselő: Dr. Válki István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartására, használatára vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és a természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a tervszerű vadgazdálkodással, jól működő egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Bakonyerdő Vándorai Természetjáró Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8500 Pápa, Bercsényi utca 9/A.
képviselő: Terebesi Ágota elnök
Természetjárás, természeti értékek megóvása, illetve ezek megismertetése a felnövekvő generációval. ... >>

Bakonyérmenti Vadásztársaság Egyesület

(sport,természetvédelem)

9121 Győrszemere, Kisfaludy u. 41.
képviselő: Regner János
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartására, valamint használatára vonatkozó jogszbályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekével - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Bakonyért Szent László Turisztikai Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vitáris Tímea
Az egyesület kiemelt célja, hogy Bakonyszentlászló és környéke, valamint a Magas-Bakony lakosai, és elődeink által megteremtett értékek megóvása, megőrzése az egyesület eszközeivel támogatni; lehetővé tenni, hogy minden környékbeli polgár aki rendszeresen vendéget fogad, falusi turizmussal foglalkozik, közösséget, tanácsadási lehetőséget, érdekvédelmet stb. találjon az egyesületben.
A Bakonyszentlászló és környéke szebbé, vonzóbbá tételéhez szükséges személyi és tárgyi eszközeinek fejlesztéséhez támogatás, minden szükséges eszköz beszerzéséhez segítség nyújtása. Az egyesület eszközeivel mindet meg kíván tenni annak érdekében, hogy Bakonyszentlászló és környéke lakosainak községhez, közösséghez való kötődését, különösen a fiatalok megtartását elősegítse, a fentebb és alább felsorolt célok eléréséhez szervezeti keretet adjon, lehetőséget biztosítson. Az egyesület tagjai a turizmus, különösen a hátizsákos (természetjárás), és falusi turizmus támogatásával az alábbiakban is részletezett módon elsősorban azt kívánják elérni, hogy a jövendő nemzedék egészséges életmódot éljen, széles látókörű legyen, szűkebb és tágabb környezetéért tenni tudó és akaró emberré váljon. Környezetünk, történelmi értékeink megóvása, mással való megismertetése. Ehhez kapcsolódóan a fiatalok egészséges életmódra nevelésének erősítése, a turizmusból élő helyi vállalkozások támogatása, szakmai továbbképzés, információcsere, stb. elősegítése révén; az ökoturizmus népszerűsítése, ennek elősegítése, népi hagyományok, kézműves mesterségek megőrzése, fa, kő, stb. természetes anyagok használatának népszerűsítése a falu szépítése stb. során.
Az egyesület kiemelt célja Bakonyszentlászló értékeinek megóvása, mint pl. a Cuha patak megmentése, a vasút (Zirc-Győr vasútvonal) megmentése, a Vak Bottyán Park állagmegóvása, kútjának állagmegóvása, Bakonyszentlászló műemléki, illetve műemléki jellegű épületeinek műtárgyainak megóvása, ezekhez személyi és lehetőségeihez mérten anyagi támogatást nyújt.
Az egyesület eszközeivel támogatja a hobbilovaglást, megismerteti a falu lakosságával és a fiatalsággal a halászat és vadászat fortélyait, odahat az egyesület eszközeivel, hogy ezen tevékenységek a környezet megóvásával környezetünkre és értékeinkre odafigyeléssel gyakorolja mindenki, az erre vonatkozó szabályokat, ismereteket népszerűsíti.
Népszerűsíti, tanítja a természetjárást, mint szabadidős tevékenységet, ezzel hozzájárul a lakosság, különösen a fiatalság, gyerekek és öregek egészségének megőrzéséhez.
Tevékenységével alternatívát mutat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak esélyegyenlőségük elősegítése érdekében.
Tevékenységével mindent megtesz természeti környezetünk értékeinek megtartása, a Bakony állatvilágának védelme érdekében. A környék polgárait, különösen a fiatalokat környezetvédő életmódra neveli.
A sport, az oktatás, a kultúra és a művészet különböző területeinek bakonyi képviselőit mozgósítja a fenti közhasznú célok ismertetése és népszerűsítése és közösségteremté ... >>

Bakonygyirótért Közalapitvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

8433 Bakonygyirót, Béke tér 4.
képviselő: Fröhlich Ferenc
Bakonygyirót község területén lévő közszolgáltatási feladatok elősegitése, igy különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épitett és természeti környezet védelme, a köztisztaság és településtisztaság, közbiztonság, a szociális és egészségügyi ellátás szinvonalának emelése, elősegitése és a sport támogatása. ... >>

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

(természetvédelem,egyéb)

8420 Zirc, Rákóczi tér 1
képviselő: Dr. Tölgyesi József, Kutasi Csaba, Vargáné Feketű Mariann
A közösségformálás elősegítése, az ismeretterjesztés feltételeinek javítása, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Bakonysárkányért Alapítvány (52023/2002)

(természetvédelem,kulturális)

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100/a.
képviselő: Székely Márton kuratórium elnöke
A környezeti és természeti értékek védelme és fejlesztése, a munkanélküliek problémái megoldásához segítségnyújtás, stb. ... >>

"Bakonyszombathelyért Alapítvány" (51035/2002)

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

2884 Bakonyszombathely, Rákóczi u. 27.
képviselő: Miszlai László
Bajbajutottak erkölcsi, anyagi támogatása /betegség, természeti csapás/. ... >>

Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

6768 Baks, Kossuth utca 1/C.
képviselő: Dobos Péter Pál, elnök
A szabadidős tánctevékenység népszerűsítése, versenyek szervezése és lebonyolítása, tömegsport népszerűsítése, környezet- és természetvédelem, valamint szociális tevékenység. ... >>

Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
képviselő: Kovács Gábor
Természet- környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, szabadidős programok szervezése. Rendszeres testedzés, valamint verseny- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítása tagjai és az érdeklődők, különösen a gyermekek és az ifjúság számára különböző, jellemzően természetben űzhető sportágakban, például: tájfutás, kerékpározás, túrázás, síelés. Verseny- és szabadidősport események rendezése, illetve ezek támogatása. Szabadidő hasznos eltöltése, a feltételek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében. Versenyzői utánpótlás nevelése. ... >>

BALÁSTYAI FÖLDTULAJDONOSOK VADÁSZTÁRSASÁGA

(természetvédelem,egyéb)

6764 Balástya, Őszeszék tanya 80.
képviselő: Dr. Kovács István, elnök
Tagjai részére vadászati jog gyakorlásának biztosítása, valamint természet- és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Balástyai "Tóth István" Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6764 Balástya, Őszeszék 86.
képviselő: elnök Csányi Titkár, titkár Szabó Tibor
Tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása együttműködési megállapodások és bérkilövési szerződések alapján, környezet- és természetvédelem. ... >>

Balaton-Pannónia Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85.
képviselő: Balázs Barbara
Az egyesület tevékenységét országosan gyakorolja. Folytatja a honismereti, városismereti ismeretterjesztő jellegű gyermek- és ifjúsági irodalmi művek publikálását. Tánccsoport fenntartásával és táncos rendezvények szervezésével, illetve táncversenyeken való részvétellel vesz részt a magyar tánckultúra ápolásában. Táncoktatási feladatokat is vállal.Szoros kapcsolatokat tart fenn határon túli magyar civil szervezetekkel, művészekkel és más értelmiségiekkel. Együttműködik EU-n kívüli országok civil szervezeteivel is. Az egyesület célja a Balaton természeti, művészeti és társadalmi értékeinek megóvása, feltárása, népszerűsítése és gyarapítása a művészet és a tudomány eszközeivel. Célja összefogni és inspirálni a Balaton környékén és a Balaton témájában alkotó művészeket. Lehetőséget kínál az alkotóknak az új alkotások létrehozására és alkotásaik megismerésére a nagyközönséggel. Igyekszik megteremteni a Balatont kedvelő, a Balaton iránt elkötelezett emberek közötti mélyebb, tartalmasabb emberi kapcsolatokat. Kiemelt célja a maga sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeknek a Balaton szeretetére nevelését, továbbá az, hogy a tó környékén lakó gyermekekben a pedagógia, valamint az irodalmi és más művészetek eszközeivel erősítse az ökológiai szemléletet. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal