Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8155
5. oldal

A Rotary Klub Budapest Sasad Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Támogató Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Kerekes János
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása;
a hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének támogatása, segítése;
Állami és gyermekotthonban lévő gyermekek támogatása; életkörülményeik javítása;
Az abonyi József Attila gyermekotthon segítése, támogatása;
Halmozottan hátrányos és beteg gyermekek határon belül és határon kívüli támogatása;
Pályázatok kiírásával a fiatal tehetséges gyerekek támogatása;
Hazai és nemzetközi találkozók, versenyek szervezése;
Tanulmányutak szervezése, ösztöndíjak biztosítása a fiatalok részére. ... >>

"A Sajó és Tisza menti emberekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3714 Sajópálfala, Szabadság út 55
képviselő: Polgári László
a.) A Sajó és Tisza menti települések és a velük határos, román, ukrán és szlovák határ menti magyar települések megsegítése, a köztük lévő kapcsolat fejlesztése, az ott élők támogatása. A szellemileg, lelkileg, szociálisan rászorulók, vagy hátrányos helyzetben élők támogatása. A területen élő nemzeti-, etnikai közösségek támogatása, kulturális csoportok, énekkarok létrehozása, cseréje. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása. Idősek támogatása. Információs és képzési rendszer kiépítése és működtetése.

b.)Kapcsolat kiépítése a területen működő önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. A területen lévő helyi és műemléki védettségű épületek felújítása, közösségi és képzési épületek építésének támogatása, azok fenntartása.

c.) Gyermekek, fiatalok és idősek érdekvédelme, közösségeik létrahozása, segítése. A magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő, más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. A területről elszármazott, a világ bármely pontján élő Sajó és Tisza menti emberek összefogása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

"A Sajóládi Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3572 Sajólád, József A. u. 1.
képviselő: Bus Attila
Sajólád Református Egyházközség hitéletének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek,középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkálja veszélyeztetett családok és fiatalok között, gyermek, és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését , lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok, hangversenyek kirándulások szervezését, az egyház és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a sajóládi történelmi személyeken keresztül éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, sajóládi református templom építését, gyülekezeti ház korszerűsítését, az egyház technikai felszereltségének kiépítését, pótlását, karbantartását egészségmegörzés,szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység. ... >>

A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Darmos István
Sárospatakon működő amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók munkájának segítése a szakmai munkájuk színvonalának emelése érdekében.
Az alapítványkülönböző források felkutatásával lehetőséget kíván teremteni számunkra a közönség előtt bemutatkozásra a különböző szakmai megmérettetéseken fesztiválokon.
Mindezekkel támogatni és erősíteni kívánja alkotó művészeti közösségek munkáját, létét.
Lehetőséget kíván teremteni a város hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó szakmára is a művészeti tevékenységben való részvétel. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

A SÁRRÉT Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5520 Szeghalom, Ady E. u. 3.
képviselő: Lovász István
A Szeghalom és környékéről beiskolázott tehetséges tanulók iskolán kívüli tanulmányainak segítése. A továbbtanulás támogatása az arra rászorulók, hátrányos helyzetűek számára. A szakképzés technikai szinvonalának emelése, javítása. A szakképzéssel összefüggő iskolai ... >>

A SÁRRÉT Szakképzéséért Alapítvány /Szeghalom/

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5520 Szeghalom, Ady E. u. 3.
képviselő: Kaszai János
Szeghalom és környéke tehetséges tanulói iskolán kívüli tanulmányainak segítése, továbbtanulásának támogatása különös tekintettel az arra rászoruló hátrányos helyzetűek részére. A szakképzés technikai színvonalának emelése, javítása, rendezvények támogatása. Emlékplakett létrehozása és adományozása felnőtt részére a szakképzésben való kiemelkedő ... >>

A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Út 12.
képviselő: elnök Zsitkó Sándor
hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, - az idegen nyelv tanulás magas szintű oktatása, elsajátítása, - a számítástechnikai ismeretek magas szinten való gyakorlati képzése, - az iskolai sportélet fellendítése, versenyek szervezése, - a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés, - az iskola kulturális életének elősegítése, a kulturális hagyományok ápolása, - tehetségápolás ... >>

A Selyebi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3809 Selyeb, Kossuth Lajos utca 43
képviselő: Baleda István
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítse a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek képzését, foglalkoztatását és elhelyezkedését, és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatásokat nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá a Cserehát hagyományainak megismerése, feltárása, dokumentálása, megőrzése, az itt található természeti, építészeti, népművészeti, népi kézműves értékek gondozása, továbbá az itt élő időskorú és hátrányos helyzetű lakosság életének lehetőségek szerinti szociális, egészségügyi támogatása, életkörülményeinek javítása, valamint a Csereháton élő fiatalok sportolási, szabadidős tevékenységének és jövőképének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása.
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide értve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

A Sérült és Bántalmazott Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

6300 Kalocsa, Bátyai út 21. fsz. 3.
képviselő: Jantner Ferenc, Szénásy Gábor
Baleset vagy hátrányukra elkövetett bűncselekmény következtében lelki vagy fizikai sérüléseket szenvedett gyermekek megsegítése. ... >>

A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Martinovics Ignác utca 9 I/1
képviselő: Nagymengyi Zsuzsanna
fogyatékkal élő gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges életvitel elsajátításához szükséges ismeretanyag átadása,
- a testi és/vagy szellemi fogyatékos gyermekek részsére elsődlegesen rehabilitációs célú sportfoglalkozások (elsősorban úszásoktatás) tartása, mogzáskultúrájuk fejlesztése,
- a sérült kiskorúk esélyegyenlőségének megteremtése, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése,
- a fogyatékkal élő gyermekek problémamegoldó-készségének, fizikai képességének és önértékelő képességének fejlesztése,
- a közösséghez való tartozás tudatának erősítése, a társadalom tagjaival való kapcsolattartás kiszélesítése,
- a családok bevonása a sérült gyermekek egészségmegőrző, gyógyító tevékenységébe,
- a közvélemény tudatformálása a fogyatékkal élő gyermekekről. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

A Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7800 Siklós, Dózsa György út 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Göller Edéné, kuratóriumi titkár Gyenisné Kréth Gabriella
A Siklós, Dózsa György u. 33. szám alatti Óvoda gyermekei harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Bácskai utca 11.
képviselő: Nagy Béla
a soproni mozdonyvezetők szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása. A mozsonyvezetői munkavégzés és életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése. A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik rendszeres segítése. ... >>

A Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2038 Sóskút, Tulipán u. 9.
képviselő: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár kuratóriumi elnök (önállóan) (képv.: Kuzselné Schóber Ágnes igazgató, 2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 129.)
A gyerekek szabadidős tevékenységéhez, alkotó munkájához szükséges eszközök biztosítása, a tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése (pl. játszó- és sportudvar).
Szakmai tanulmányutak, kulturális, tanulmányi és sportversenyek, programok szervezése, feltételeinek biztosítása, finanszírozása, megyei regionális és országos versenyekre való utaztatás támogatása.
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tanulói, szüleik, pedagógusai együttműködésének, közös programjainak támogatása (továbbképzések, előadások, fórumok rendezése, szervezése).
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár tanulói képességének fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a tehetséges tanulók nyelv- és számítástechnika tanulásának segítése a jól tanuló hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

A Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.
képviselő: Monostori István képviselő
Elősegíteni a Kisfaludy-Ramasetter Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménység /továbbiakban : Zeneiskola/ okatatási feltételeinek javítását, biztosítva ezáltal Sümeg város ifjúságának alapfokú zeneoktatását, - a hátrányos helyzetű tehtséges gyermekek zeneoktatásának elősegítése, - az amatőr zenei mozgalom támogatása, - alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartása. ... >>

A Szabadkígyósi óvodáért és Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5712 Szabadkígyós, Kossuth L. tér 1.
képviselő: Pelyhéné Lipták Gabriella
Nevelő-oktató tevékenység támogatása, tehetséges tanulók képességének továbbfejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételek bővítése. ... >>

A Szegedi Mars Téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Mars tér 19.
képviselő: Gyarmati Erika, a kuratórium elnöke
Szociális tevékenység keretében hozzájárulni a szegedi Mars téri óvodában folyó nevelő, oktató munka feltételeinek javításához; támogatni az egészséges életvitel kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztését; segítséget nyújtani az óvodai gyermekközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához; együttműködés azokkal, akik segíteni szeretnének a gyermekek nevelésében és oktatásában. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Székesfehérvári Ybl Miklós Középiskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
képviselő: Bonyai Tiborné Kokán Katalin k.titk, Lakatos Károlyné Szécsi Márta k.eln
Az Ybl Miklós Középiskola szociálisan rászorult tanulóinak támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Marcz Zoltán
A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez.
A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása.
A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése.
A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése.
A kórház jó hírnevének növelése.
A kórház hatékonyabb működésének támogatása.
A működés szakmai színvonalának fejlesztése.
Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása.
Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása.
Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
Az alapítvány jótékony és karitatív tevékenységet végez Tolna megyei lakosságának gyógyÍtó-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. ... >>

"A SZELLEMI FOGYATÉKOS, BÉNA ÉS EPILEPSZIÁS TÓTH EDIT, VALAMINT AZ EPILEPSZIÁS FOGYATÉKOS FIATALOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kéz út 12.
képviselő: Braun Mária
Tóth Edit epilepsziás, béna és szellemi fogyatékos kislány lakáskörülményeinek javítása, gyógyításának finanszírozása. Továbbá a fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondtalanabb élet biztosítása, az őket gondozó családok anyagi nehézségének oldása. ... >>

A Szenvedés Önkéntesei és Testvérei Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3375 Mezőtárkány, Rákóczi út 31.
képviselő: kuratóriumi elnök Borhy Gyuláné
Segítse, szervezze és támogassa a gyógyíthatatlan betegek ellátását, lelki gondozását és a szenvedő emberek gondozását. Szervezni és irányítani a betegeknek gyógyszerekkel és egyéb anyagi javakkal történő ellátását, részvételét különböző vallási rendezvényeken, támogatás nyújtása a rászorultság alapján. ... >>

A Szeretet Háza Alapítvány

(szociális)

4220 Hajdúböszörmény, Kazinczy F. u. 3.
képviselő: Virágné Szegedi Erika elnök
a felnőtt korúvá vált értelmi fogyatékosok részére gondozóház, lakóotthon kialakítása, a gondozottak életkörülményeinek javítása, a társadalmi esélyegyenlőségüknek elősegítése ... >>

"A szeretet szolgálatában" Közhasznú Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Széna tér 2.
képviselő: Ábrahám Istvánné kuratóriumi elnök, Kiss János alelnök
Értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült személyek társadalomba való beilleszkedésének, gondozásának elősegítése. ... >>

A Szeretet Temploma Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7516 Berzence, Szabadság tér 17.
képviselő: Szőke József
A Szeretet Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása. A gondozottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása. A lakók közösségi, szabadidős, sport, kulturális, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rahabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának, vallásgyakorlásának segítése, támogatása. A pszichiátriai részlegnek helyet adó műemlék kastély és védett park, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park területén működő Idősek Otthona részleg parkjainak fenntartása, rehabilitációja. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

A Szeretetfény Gyermekei Közhasznú Egyesület

(szociális)

5711 Gyula, Vértes utca 1.
képviselő: Óré Lajosné
Alapvető emberi értékek a szeretet, az összetartás és a megbecsülés összefogása. Az emberek közötti segítségnyújtás, ezek hirdetése összefogása. ... >>

A Szív Lelkiségi Központ a Nőkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2022 Tahi, Villasor 7-9.
képviselő: Bozsó Julianna
Hátrányos helyzetű nők képzésének támogatása, /különösen: vidéki hátrányos régiókban élő, gyermeküket egyedül nevelő, munkanélküli, alacsony jövedelmű, idős és fiatal nők/. A nők helyzetének javítására irányuló - férfiaknak is szóló - képzések, tréningek, lelkigyakorlatok tartása, személyiségfejlesztés, munkaerőpiacra visszavezető oktatás, test-lélek harmóniáját, testtudatos életet előmozdító tréningek, tanácsadás és családegyesítés. ... >>

A Szívbetegekért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.
képviselő: Hegedűs Györgyné
A szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. ... >>

A Szociális Szolgáltatások Minőségfejlesztéséért Egyesület

(szociális)

4025 Debrecen, Török Bálnt u. 4.
képviselő: elnök Királyné Domaházi Csilla
szociális szolgáltatók tevékenységének minőségfejlesztése ... >>

A Takarékszövetkezetek a Mozgássérült Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4.
képviselő: dr. Turi Dénes
A mozgássérült képzőművészek támogatása. ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

" A Tarcali Római Katolikus Templomért és Közösségért "Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Fő utca 96
képviselő: Mocsári Lajos
-Kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselt,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3416 Tard, Béke tér 3.
képviselő: Szikszai Imre
A tanuló ifjúság számára oktatási programok fejlesztése, tanfolyamok támogatása, eszközök beszerzése. Ifjúsági csoportok támogatása, idegen nyelv elsajátításának segítése. hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel támogatása, tehetséges tanulól továbbtanulásának támogatása, kultúrális kapcsolatok hazai és nemzetközi szervezése, támogatása, hátrányos helyzetű tanulók anyagi segítése, tanulási költségeihez való hozzájárulás, hagyományörzés támogatása, diákönkormányzat működése, program támogatása. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

A Társadalom Perifériájára Szorult Személyek Egzisztenciájának Megteremtését és Aktív Beilleszkedését Elősegítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

6723 Szeged, Hüvelyk u.1.sz.
képviselő: Boros László a kuratórium elnöke, Gitay Antal a kuratórium alelnöke, Szolnoki Ferenc kuratórium alelnöke
A munkanélküliek, a pályakezdő fiatalok, a rászorulók segítése, valamint az alapítvány céljai megvalósítása érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek és a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása. ... >>

A Te Jövődért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

8246 Tótvázsony, Iskola u. 1. undefined
képviselő: Bakonyi Erzsébet elnök
A nevelési és oktatási tevékenység tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a gyermekek értelmi fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása, a pedagógusok szakmai fejlesztése, tanfolyamokon, képzéseken, szakmai napokon való részvételük támogatása, szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése ebben a témában, a tanuló ifjúság és a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos gondolkodásának kialakítása, a környezetvédelem és természetvédelem előmozdítása, a fiatalok és gyermekek erőszakmentes közösségének létrehozása prevenciós programok szervezésével, tehetséges gyermekek felkarolása, tehetséggondozás, ösztöndíj létrehozása, tehetséges gyermekek támogatása, jutalmazása, jutalmazásuk támogatása, az iskolai épület állagának megóvása, fejlesztése, felújítása, eszközrendszerének fejlesztése, állagának megóvása. ... >>

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

A teljesebb életért Alapítvány

(szociális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Farkas János ( önállóan )
Az önkormányzat területén élő sulyos mozgáskorlátozottak anyagi támogatása. ... >>

A Telki Templomért Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2089 Telki, Áfonya köz 13.
képviselő: Gerhárt Józsefné, Harkai Gábor elnök, Homolya László
-Telki műemlék jellegű római katolikus templomának állagmegóvása, többlépcsős rekonstrukciója, illetve az igényeknek megfelelő bővítése. -A több mint 800 éves telki bencés apátság történetének kutatása. A törökök által lerombolt ősi apátsági templom maradványainak és köveinek felkutatása, számbavétele, katalogizálása, a jelzés szintű alaprajz rekonstruálása, restaurálása. -A település vallásos hagyományainak és az ezekhez kötődő tárgyi emlékek felújítása. -Templomi, vagy templomhoz kötődő kulturális események támogatása. -Szükség esetén a templom működésének segítése. -A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének előmozdítása. Hittan és szkóla táborok, valamint a helyi cserkészet támogatása. -Preventív célú szabadidős programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak. -Karitatív tevékenység. Szociális problémákkal küzdők támogatása felekezeti hovatartozás nélkül. -Időseknek szervezett összejövetelek, kirándulások támogatása. -Jegyespárok házasságra való felkészítését célzó program segítése. Fiatal házasok és nagycsaládosok közötti kapcsolat erősítése. ... >>

A Tenki Iskola Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3359 Tenk, Rákóczi F. út 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Forgács Anna
Az oktatási intézmény szabadidős és kulturális életének bővítése, ezekhez kapcsolódó eszközök, szolgáltatások vásárlása.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Környezetvédelemmel összefüggő feladatok támogatása.
- Iskolai pályázatokon való részvétel támogatása.
- Iskola felszereltségének gyarapítása, állagmegóvásának segítése. ... >>

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
képviselő: Apró Dóra elnök
Az albertirsai általános iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport lehetőségeinek támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja. ... >>

"A Tóvárosi Bölcsőde Gyermekeiért"

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 33. fsz/1.
képviselő: Tóthné Réger Beáta kuratórium elnöke
A Tóvárosi Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása. ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

A Vácszentlászlói Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2115 Vácszentlászló, Fő út 31.
képviselő: Sziráki József ( önállóan )
Vácszentlászlói Egyházközség egyházi célú létesítményeinek (a római katolikus templom, a kegyhelyek, a plébánia, stb.) folyamatos fenntartása, karbantartása és felújítása.
További cél:
- a templom és a plébánia tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása,
- az iskolán kívüli karitatív oktatási, továbbtanulási tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ezen belül elsősorban a hitoktatás, a ministránsképzés és az egyházi hivatást választók tanulmányainak támogatása,
- kulturális tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ideértve különösen:
- zarándokutak és hitéleti találkozók szervezését, illetve az azokon való részvétel támogatását,
- egyháztörténeti, egyházművészeti és egyéb vallási tárgyú kiállítások és konferenciák szervezését, valamint a hívek azokon való részvételének támogatását,
- egyházi zenei koncertek szervezését és az azokon való részvétel támogatását,
- a Kereszténységgel, és a Katolikus Egyházzal kapcsolatos ismeretek terjesztése és elmélyítése a hívek és nem hívők körében egyaránt,
- minden egyéb a keresztény hitélethez kötődő és egyházi cél megvalósítása,
- az Egyházközség hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családjainak támogatása. ... >>

"A Váli Gyermekek Jövője"

(intézményi,oktatási,szociális)

2473 Vál, Vajda J. u. 45.
képviselő: Zsebeházi Róbert kuratórium elnöke
A településen élő óvodás korú gyermekek testi-lelki szükségleteinek a kielégítéséhez a feltételek javítása, és a hátrányos szociokultúrában élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, a környezet tevékeny megismerése az alapító okirat szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal