Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8155
4. oldal

"A Mezőcsáti Középiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
képviselő: Gulyás Terézia
Az alapítvány általános célja, hogy segítse a mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztését, személyi és tárgyi feltételeinek bővítését, a nevelő testület szakmai elhivatottságának elmélyítését, a tehetséges tanulók magasabb szintű képzését, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének érvényesítését, iskolánk névadója Kiss József mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő életművének ápolását. Az alapítvány nevesített célja: a.) az iskola létesítményének fenntartásának, felújításának, bővítésének támogatása, b.) a számítástechnikai oktatás tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése c.) a nyelvoktatás színvonalának emelése intenzív képzési lehetőségek biztosításával, nyelvi labor kialakításával, külföldi (élő nyelvi területekkel való) kapcsolatok felvételével, csereprogramok szervezésével d.) a hazai és külföldi számítástechnikai, nyelvi és művészeti oktatási és továbbképzési programokhoz való kapcsolódás támogatása e.) a művészeti és környezetvédelmi, valamint az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javításával és bővítésével kapcsolatos támogatás f.) a szakmai képzés színvonalának emelése a tárgyi feltételek javításával g.) a képzés profiljának aktualitását a mindenkori munkaerőpiac igényeinek és a szülők elvárásainak megfelelően h.) a kiemelkedően versenyző és pályázó diákok, valamint felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése j.) a nevelőtestület pedagógiai, szakmai elkötelezettségét a NAT bevezetéséhez kapcsolódó innovatív tevékenység támogatása j.) a beiskolázás eredményessége érdekében leendő diákok számára vonzó programok szervezése, iskola életének elismertetése (gólyatáborok, nyílt napok, körzeti versenyek, videófilm) k.) Kiss József költői - lapszerkesztői hagyatékának feldolgozása, életútjának iskolai állandó kiállításon való bemutatása, művei összkiadásának előkészítése. Az alapítvány a céljait a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló diákok tekintetében kívánja megvalósítani. ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
képviselő: kuratórimi elnök Maczák Andrásné
A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban tanuló gyermekek és fiatalok részére hazai és nemzetközi táborok szervezése, üdülőtelep, üdülőtáborok, üdülőház létrehozása, felállítása, a gyermekek üdültetése, előadások, tanfolyamok szervezése. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

A Mi Kis Falunk Helytörténeti és Községszépítő Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

4564 Nyírmada, Ady Endre utca 9.
képviselő: Juha Bertalanné
Az egyesület segíti a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, feladata még a lakóhely hegyományainak ápolása, gyűjtése és óvása, a történelmi értékek védelme és megismertetése, a lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

A "Mi Támaszunk" Szociális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3021 Lőrinci, Gyergyó u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Zeleznyikné Papp Katalin
Rendszeres orvosi ellenőrzés megszervezése és kórházi ellátásban részesült időskorúak utógondozása, személyre szóló ápolás és gondozás mellett.
- Az időskorúak egészségének megőrzése és megbetegedésük megelőzését szolgáló kirándulások, természetjárás megszervezése.
- Idősek otthonának létrehozása és működtetése, melyben a rászoruló idősek orvosi ellenőrzés mellett kulturált körülmények között tölthetik el életük hátralevő részét.
- Biztonságos és nyugodt életfeltételek nyújtása, kiegyensúlyozott és megfelelő keretek között. ... >>

"A Mindszenti Idősekért" Közalapítvány

(szociális)

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
képviselő: Pölös Mihály, a kuratórium elnökhelyettese, Szécsényi Józsefné, a kuratórium elnöke
Az időskorú emberek életminőségének, életkörülményeinek, önálló életvitelének javítása, gyógyulási lehetőségeinek elősegítése, magányának enyhítése. ... >>

"A Minőségi Életért" Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Gyöngyszem utca 9. fszt./3.
képviselő: Hajdú János
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy biogenikus növények előállatását, illetve biogazdálkodást folytasson oly módon, hogy a meghatározott célcsoportokat ? azok saját igényeinek megfelelően - a termelésbe bevonja, így közvetítve feléjük az egészséges táplálkozás alapelveit, a bigazdálkodás lényegi elemeit, a test- lélek harmónia, valamint a kiegyensúlyozott belső és külső emberi környezet fontosságát. ... >>

"A Miskolci Hermann Ottó Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.
képviselő: Baloghné Pálfi Gabriella
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények hejezettjei és szervezői támogatása. - az oktató nevelő munka színvonalának emelése: - a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Forrai Tamás
A Gimnázium építkezésének, működésének ésfenntartásának anyagi támogatása. Szegény sorsú tanulók megsegítésére alap létrehozás. Tudományos képzés,oktatás,továbbképzés segítése.Tanulmányi, sport és kultúrális ösztöndíjak adományozása. Karitatív tevékenység ... >>

A miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
képviselő: Póczos Barnabás
A Miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskolában folyó oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek, az oktatási színvonal emelésének anyagi támogatása, a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének ösztönzése, testi és szellemi fejlődésüknek segítése a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi folytatásához segítségnyújtás. ... >>

" A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17
képviselő: Dr. Munkácsi László
Az alapítvány kiegészített új céljai:

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi ellátását magasabb színvonalon biztosító háziorvosi rendszer szervezésének, irányításának és szervezeti működtetésének támogatása.
Támogatni Miskolcon a preventív gyermekorvoslást.
Karitatív tevékenység folytatása.
Támogatni Miskolcon a magasabb szintű gyermekorvoslást.
A gyermekorvoslás fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, és szervezeti célok megvalósítása érdekében gazdasági társaság létrehozása.

További célok:

A lakosság magasabb rendű egészségügyi kultúráját, szokásait, egészségügyi állapotát javító programok (rendezvények, akciók, kiadványok, propaganda, stb.) szervezésének és lebonyolításának finanszírozása.
A betegségek megelőzését, hatékonyabb gyógyítását szolgáló legújabb, modern eszközök, eljárások bevezetésének támogatása.
Az ifjúság, nyugdíjasok és hátrányos szociális helyzetűek egészségügyi, szociális és mentálhigiénés programjának anyagi támogatása.
A háziorvosi rendelők és háziorvosok munkaeszközeinek a jobb betegállását érdekében végzett korszerűsítéshez való hozzájárulás, új műszeres-diagnosztikai eljárások, információtechnikai módszerek bevetésének támogatása.
A háziorvosok és szakalkalmazottak továbbképzésének támogatása (tanfolyamok, bel- és külföldi konferenciák, kongresszusok, szakmai kiállítások költségeihez, részvételi díjhoz való hozzájárulás, helyi rendezvények szervezése és/vagy finanszírozása, stb.).
Az egészségügyi ellátást menedzsment-színvonal javításának, az orvosok idegen nyelvi képzésének támogatása.
A tudományos és oktató tevékenység támogatása.
Az alapellátással összefüggő tanulmányok, illetve tudományos dolgozatok dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó háziorvosok és szakdolgozók elismerésére szolgáló díjak alapítása, odaítélése.
Pályakezdő és nyugdíjas háziorvos kollégák támogatása.
Évenkénti országos pályázat kiírásának támogatása, a háziorvosi rendszere korszerűsítése és fejlesztése témakörben az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátásért tenni akarók részére.
Kölcsönös részvétel más egészségügyi, illetve szociális célú alapítványok munkájában a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szerveztek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
környezetvédelem,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

A Muraszemenyei Értelmi és Halmozottan Sérültekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

8872 Muraszemenye, Béke út 14.
képviselő: Varga Lászlóné
A Muraszemenyei Kiskorú és Felnőtt fogyatékosok otthonában élők életkörülményeinek javítása, részükre szervezett kirándulások, rendezvények támogatása, az intézmény dolgozói továbbképzésének, továbbtanulásának, tanulmányútjának támogatása, színvonalas munkavégzés díjazása. ... >>

A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Emma
Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása. ... >>

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

A Nagycsaládosok Rákosmenti Mosoly Egyesülete

(szociális)

1172 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Csatlósné Móczár Ildikó ... >>

"A Nagydobosi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4823 Nagydobos, Fő utca 131.
képviselő: Barna Zoltánné
A nagydobosi óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a tehetséges gyermekek felkarolása, a hátrányos helyzetű és a nagy családban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása. Az óvodai gyermekrendezvények gazdagítása, támogatása, az óvodai nevelő munkához szükséges eszközök, technikai berendezések bővítése illetve az óvodai pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének javítása, a teljesítményhez igazodó ösztönző rendszer kialakítása. ... >>

A Nagykökényesi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3012 Nagykökényes, Petőfi út l4.
képviselő: kuratóriumi elnök Hoffmann Józsefné
Az óvoda fűtésének korszerűsítése, oktató - nevelő munkát segítő korszerű eszközök beszerzése, kirándulások, nyelvoktatás támogatása, környezetbarát játékok beszerzése és a korszerű konyhai eszközök beszerzéséhez való támogatás nyújtás. 10. sz. végzéssel cél kiegészítés: - a minőségi oktatás és nevelés biztosí- tása, - hátrányos helyzetű tanulók tanulmánya- inak segítése, - az intézmény kulturális és sport rendezvényeinek támogatása. ... >>

"A Nagylózsi Idősek Otthona Életminőség Alapítvány"

(intézményi,szociális)

9482 Nagylózs, Zrínyi u. 2.
képviselő: Librich József
A Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesített Szociális Intézmény Nagylózs intézményben elhelyezett gondozottak életminőségének emelése - elsődlegesen az ellátás, szabadidő és szociális területen. ... >>

A Nap Fénye Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

4171 Sárrétudvari, Vasút u. 45/1
képviselő: elnök Majorné Kis Simonka Ilona
Hajdú-Bihar megye társadalmi-gazdasági fejlődését segítő szellemi tevékenységek támogatása,
ösztönzése, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, családok, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása. ... >>

"A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő, elnök
Közösségi tér biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, patronáló rendszer működtetése, közösségi ház működtetésére. ... >>

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

(szociális)

6760 Kistelek, Rózsa u.3.
képviselő: Kántor Zoltánné, kuratóriumi titkár, Szalai Józsefné, a kuratórium elnöke
Segítséget nyújtani és közreműködni Kistelek városban tevékenykedő Napsugár Otthon működéséhez, az idős emberek minél magasabb szintű ellátását, gondozását és ápolását szolgáló anyagi és dologi eszközök, valamint az otthon tevékenységét segítő szakemberek biztosításában. ... >>

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

"A Nemesbikki Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 18.
képviselő: Victorné Kardos Erika
A Nemesbikki Egyházközség hitéletének, tevékenységének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek, középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkája veszélyeztetett családok és fiatalok között,gyermek és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését, lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok,hangversenyek, kirándulások szervezését, az egyházi és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a nemesbikki történelmi személyeken keresztűl éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, a gyülekezet templomának, épületeinek renoválását, fenntartását, korszerűsítését, a templom és a temető környékének alakításátfejlesztését, az egyház technikai felszereltségének ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1036 Budapest, Lajos utca 93-99 D/6/3.
képviselő: Soltész Krisztina Beáta
A Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése.

Ezen belül is:
1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire.
2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene.
3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben.
4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. ... >>

A Nyírgelsei Gyermekek Jövőjéért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4.
képviselő: Pintye Magdolna Mária
A nyírgelsei gyerekek támogatása. A gyerekek körülményeinek, környezetének javítása. A gyerekek képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök, anyagok vásárlása. Az intézmény tárgyi eszközeinek javítása, fejlesztése. Szabadidős foglalkozások, gyermeknapok, kulturális- sportnapok támogatása. Kirándulások, táborozások szervezése, költségeinek támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyugdíjasok és a Családok Önszervezésének Elősegítésére Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Kresz Géza 6.
képviselő: Michaletzky Vilmos dr.
A nyugdíjasok és a családosok érdekeit szolgáló társadalmi szervezetek és tömegkommunikációs eszközök anyagi támogatása. ... >>

A Nyugodt Öregkorért Alapítvány

(szociális)

1025 Budapest, Rózsa 7.
képviselő: Lángné Császár Katalin, Nagy Mihály, Zambelly Péter
Az idős emberek támogatása. ... >>

A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány

(szociális)

képviselő: kuratóriumi elnök Pál Mária
Értelmileg, halmozottan sérült emberek ellátási szintjének ... >>

A paradicsomi gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

7173 Zomba, Paradicsompuszta
képviselő: kuratóriumi elnök Keidl Péter
A Paradicsomusztán működő iskola támogatása. ... >>

A Petőfi Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
képviselő: kuratórium elnöke Thurzó Judit
Elősegíti az iskolai nevelés és oktatás magasabb szintű technikai és egyéb feltételeinek megteremtését. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Elősegíti a számítástechnikai oktatás és képzés alapjainak elsajátítását. ... >>

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
képviselő: Bugyiné Tábith Erzsébet elnök
A Szeged Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Pikkelysömörös Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.DOTE
képviselő: Prof.Dr. Hunyadi János elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, tudományos és kutatási tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

A Ples Borsodnádasdért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3672 Borsodnádasd, Volny József út 1.
képviselő: Nagy Judit
A térségben lakó óvodás- és általános illetve középiskolás korú gyermekek nevelésének, taníttatásának segítése. A kiemelkedően tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése. A térség alap-egészségügyi gépstruktúrája elmaradottságát megszüntető műszerek/eszközök beszerzésének támogatása. Rokkantak, testi fogyatékosok, valamint egyedül élő idős emberek támogatása. A létminimumot el nem érő egy főre eső jövedelmű egyedülállók, illetve családok támogatása. ... >>

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2465 Ráckeresztúr, Szabadság tér 31.
képviselő: Csizmarikné Katona Éva kuratóriumi elnök
A Ráckeresztúri Általános Iskola technikai feltételeinek, szakmai lehetőségeinek javítása, szociális és jóléti célú támogatása. ... >>

"A Radványi árvák megsegitésére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4233 Balkány, Zrínyi M. utca 6.
képviselő: Kerezsi Csaba
A 2002. május 5. napján közlekedési balesetben elhunyt Radványi házaspár kiskorú gyermekei részére a mindennapos anyagi gondok enyhítése, az árvák iskoláztatásának, nevelésének segítése, hozzájárulás az önálló életkezdéshez. ... >>

A Ráksi gyermekekért és a fiatalokért

(oktatási,szociális)

7464 Ráksi, Fő u.18.
képviselő: Bernáthné Korb Elvira
Ráksi községben a 0-23 éves korú gyermekek és fiatalok részére oktatási és nevelési célú anyagi eszközök biztosítása, a súlyos egészségi károsodott, hátrányos helyzetű gyermekek gyógykezelésének, nevelésének támogatása, az oktatás, nevelés, kultúrálódás intézményi, személyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. Célja kibővül az 1996.december 9.napján kelt 3.sorszámú végzés szerint: A fiatalok világnézeti nevelésének elősegítése érdekében a községben lévő világi és egyházi épületek építésének, felújításának, karbantartásának támogatása. ... >>

A REFORMÁCIÓÉRT Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4.
képviselő: elnök Marti Miklós Nándor
Azon értékeket van hivatva megőrízni, támogatni és előremozdítani, melyek a történelem folyamán a reformáció korától kezdve a protestáns kultúra, a vallásos kegyesség, és tudományos fejlődés célját szolgálták. E szellemi célok elérésére szükséges dologi és anyagi feltételek megteremtése. Karitatív tevékenység, mely a gyermekek és ifjak között végzett munkából, a családgonozás, és az időseket, magányosokat segítő munkából áll. A Református Egyház énekkarának működtetése (utazás, hangszervásárlás, hangversenyek szervezése) egyházzenei értékeink tanítása, megóvása. ... >>

"A Regéci Várért Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3893 Regéc, Fő út 47.
képviselő: Dr. Vissy Zsolt
A Regéci vár feltárásának, újjáépítésének, a feltárt és újjáépített rom védelmének anyagi támogatása, - a határmenti kisrégiók menedzselése, - Határon túli régiófejlesztése, - Munkahelyteremtés, életminőség javítása, - Idegenforgalom fejlesztése, figyelemmel a falu és környezete védelmére, felelevenítve a várhoz kapcsolódó korabeli mesterségeket, várjátékokat, - Ezekhez fűződő infrastruktúra kiépítése, művészeti táborok megszervezése, - Tudományos tevékenység, kutatás, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

A reménység madara Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 68.
képviselő: Léderer Róbert
Mozgássérült emberek és gyermekek egyéni, szociális és kulturális támogatása. ... >>

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

"A ROMÁK FELEMELKEDÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta 10.
képviselő: Suta Lajos
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nagycsaládos cigány családok saját erőből történő lakásépítéséhez. Ehhez a célhoz pályázatok, támogatások elnyeréséhez szükséges feltételeket kívánja biztosítani. Segítséget kíván nyújtani a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló cigány családoknak. Az alapítvány feladata, hogy a fentiekben vázolt célok érdekében azokat a belföldi és külföldi magán- és jogi személyeket, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat maga mögé állítva szélesítse azok körét, akik az alapítókkal együtt felelősséget éreznek a nehéz lakáskörülmények között élő nagycsaládosokért. ... >>

"A Romákért" Jóléti Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Jakus László
Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése, munkahelytermetéssel, együttműködve a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, komplex családsegítés, szakemberképzés elősegítése, alapítványi célú forráskutatás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal