Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

sport civil szervezetek


Találatok száma: 21143
5. oldal

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

A Ludasi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3274 Ludas, Fő tér 1.
képviselő: Kugyelkáné Záborszki Katalin (k.el)
-A ludasi óvódába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. -A szakmai tartalmi munka fejlesztése, a kulturális sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyezetű gyermekek támogatása. -Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

A Magyar Aikido Sportért Alapítvány

(sport)

6900 Makó, Kossuth utca 62.
képviselő: Márton Imre József
Az aikido Sportág magyarországi népszerűsítésének támogatása. ... >>

A Magyar futball jövőjéért ÚjBuda Alapítvány

(sport)

1222 Budapest, Kápolna utca 28.
képviselő: Schnepf József
A fiatal labdarúgók támogatása, Újbuda L.C. arculatának kialakítása. ... >>

A Magyar Hajózás Multjáért és Jövőjéért Alapitvány

(sport,oktatási)

3127 Kazár, Petőfi ut 2.
képviselő: Katona Miklkós
A magyar hajózás multja,irásos és tárgyi emlékeinek felkutatása, gyüjtése, feldolgozása, közzététele, propaganda a magyar sport és szabadidő hajózás fejlesztése népszerüsitése érdekében. Az irásos és tárgyi emlékeket ismeretterjesztő és dokumentumfilmeken dolgozza fel és nyomtatásban megjelenő kiadványokban majd azokat közzé teszi. ... >>

A Magyar Hajózás Multjáért és Jövőjéért Alapitvány

(sport)

3127 Kazár, Petőfi ut 2.
képviselő: Katona Miklós
A magyar hajózás multja, irásos és tárgyi emlékeinek felkutatása, gyüjtése, feldolgozása, közzététele,propaganda a magyar sport és szabadidő hajózás fejlesztése, ... >>

A Magyar Labdarúgásért Nyílt Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Gazdagréti tér IV/27.
képviselő: Varga Zoltán
A magyar Labdarúgás támogatására. ... >>

A Magyar Női Jégkorongozásért és Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics utca 8. I.em.6.
képviselő: Palotás István
Támogatni a magyar női jégkorongsport, kiemelten a női jégkorongozó utánpótlás nevelését, a jégkorongozó nők egészségmegőrzését, balestevédelmét, valamint szervező, népszerüsítő tevékenységet folytatni a női jégkorongozás érdelében. ... >>

A Magyar Olimpiai Sikerekért Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Balogh Tihamér 4.
képviselő: Dr. Istvánfi Csaba
Az alapítvány célja elősegíteni a magyar olipiai csapat felkészülését és részvételét az olimpiai játékokon. ... >>

A Magyar Öttusáért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II./213.
képviselő: Dr.Borsa Miklós, Pakucs János dr.
az öttusa utánpótlás támogatása. ... >>

A Magyar Postagalambsport Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1076 Budapest, Verseny u. 16.
képviselő: Palotás József
a./ Közreműködés a magyar postagalambsport fejlesztéséért. b./ A postagalambsport tenyésztéssel és versenyeztetéssel kapcsolatos tevékenységeinek szakszerű segítése. c./ A fiatal és idős galamábszok segítése. d./ A tagegyesületek, a területi és tagszövetségek munkájának segítése. d./ A postagalambászat tárgyi feltételeinek javítása. f./ A hazai és külföldi tanulmányutak, továbbképzések támogatása. ... >>

A Magyar Röplabda Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Butor Klára, Lestár László, Tóth József
A sport támogatása. ... >>

A Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Németh Zoltán
A Magyar Sakkvilág című kulturális és sport témájú folyóirat rend- szeres megjelentetésének elősegítése, ezen keresztül a sakk mint sportág és szabadidős és kulturális tevékenység népszerűsítése, szellemi hátterének szervezése. ... >>

A Magyar Sport Jövőjéért Alapítvány

(sport)

1213 Budapest, Börzsönyi utca 8.
képviselő: Kiss Tamás
A testnevelés, a testedzés, az egészséges életmód támogatása. ... >>

"A Magyar Teniszért" Alapítvány

(sport,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia utca 16.
képviselő: Dr. Ruttner Zoltán
A magyar tenisz fellendítése, a 11-14 éves tehetséges gyerekek kiválasztása és sportbeli fejlődésének támogatása, adottságaik maximális kibontakoztatásának elősegítése, a magyar teniszsport utánpótlásának biztosítása, a gyermekek tanulmányi előmenetelének elősegítése. ... >>

A Magyar Tornasportért Alapítvány

(sport)

1143 Budapest, Dózsa Gy út 1-3.
képviselő: Molnár György
A magyar tornasport fejlesztése. ... >>

A MAGYAR TRADÍCIONÁLIS TAEKWON-DO TÁMOGATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6723 Szeged, Olajbányász tér 1. I. 7.
képviselő: Dr. Simora Mária kuratóriumi elnök
Országos ill. nemzetközi ITF Taekwon.Do versenyek, szemináriumok, rendezvények megszervezésének támogatása; edzők, versenyzők jutalmazása; edzéssel, versenyzéssel kapcsolatos felszerelések vásárlásához való hozzájárulás; harcművészeti tradíciók ápolása; humanitárius segítségnyújtás a szövetség tagjainak és hozzátartozóinak. ... >>

A Magyarországi Fiatal Tehetséges Szellemi Sportolókért Alapítvány

(sport,oktatási)

3533 Miskolc, Szervezet utca 57
képviselő: dr Gyurkó Tamás
-a magyar fiatal tehetséges szellemi sportolók felkutatása, szakmai felkészítése, belföldi és külföldi versenyeken történő indulásának segítsége, támogatása, különös tekintettel a versenyekre vonatkozó utazás, szállás, étkezési és nevezési díjak befizetésére,
-a kitűzött célok eléréséért szakmai pályázatok benyújtása,
-támogatások gyűjtése,
-nem pénzbeli támogatások biztosítása,
-vállalkozási tevékenység (sportrendezvények rendezése),
- tartós adományozás gyűjtése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
sport a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"A Mályi Iskolásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3434 Mályi, Móra F. út 11.
képviselő: Jobbágy Béláné
A kiváló tanulók jutalmazása, támogatása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények helyzettjeinek és szervezőinek támogatása, táborozás és erdei iskolai foglalkozások támogatása. ... >>

A mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2065 Mány, Szent István u. 4.
képviselő: Pázmány Éva, Szabó Julianna kuratórium elnöke
A mányi Hársfadombi Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, az oktatás tárgyi technikai feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, sport, kulturális programok szervezési költségeinek támogatása, az alapító okirat szerint. ... >>

" A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3931 Mezőzombor, Kölcsey u.7.
képviselő: Bodnár Bertalanné
A mezőzombori általános iskola tanulóiért és az onnan továbbtanulók tanulmányainak segítése, ösztönzése, támogatása. Anyagi támogatással segíteni a fiatalokat nyelvtanuláshoz,külföldi kapcsolatok tanulmányutak szervezését.Támogatni az iskola kultúrális, szabadidős programjait és sportversenyeit.Segíteni az iskola tanulmányi versenyeit, müvelődést szolgáló rendezvényeit. Közreműködni az élen járó pedagógusok elismerésében, továbbképzésük anyagi támogatása. ... >>

A Mi Bakonyunk Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vaderna Melinda
Részvétel Bakonyszentlászló, Bakonygyirót és Fenyőfő községek által alkotott mikrotérség fejlesztési programjának kidolgázásában és az elfogadott fejlesztési célok megvalósításában, ezen települések oktatási, kulturális, szociális, környezet- és természet-és műemlékvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, foglalkoztatási és sportcélú faladatainak megoldásában való részvétellel a népesség-megtartó képesség erősítésében, a helyi közösségépítésben az érintett települések önkormányzatainak vállalkozóinak és a civil szervezeteknek az összefogásával. ... >>

A Mi Falunkért Közalapítvány

(sport,kulturális)

2624 Szokolya, Fő u. 83. sz.
képviselő: Csuka Csaba elnök
környezetvédelem, kultúra,faluturizmus, sport, ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

"A Miskolci Hermann Ottó Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.
képviselő: Baloghné Pálfi Gabriella
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények hejezettjei és szervezői támogatása. - az oktató nevelő munka színvonalának emelése: - a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Forrai Tamás
A Gimnázium építkezésének, működésének ésfenntartásának anyagi támogatása. Szegény sorsú tanulók megsegítésére alap létrehozás. Tudományos képzés,oktatás,továbbképzés segítése.Tanulmányi, sport és kultúrális ösztöndíjak adományozása. Karitatív tevékenység ... >>

A MISKOLCI REFOEMÁTUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK LÉVAY jÓZSEF aLAPÍTVÁNYA

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Kálvin u.2.
képviselő: Dr.Tóthné Kárpule gyöngyi
Anyagi és társadalmi segítséget adjon a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a volt miskolci református gimnázium ujraindításához és fenntartásához az iskola hagyományos szellemében. Az alapítvány elősegíti az iskola működése tárgyi feltételeinek minél magasabb szintű biztosítását. Az intézmény cserkészcsapatának támogatása. a szociálisan rászoruló, valamint kimagasló eredményeket elérő tanulók jutalmazását. A kimagasló szakmai munkát végző tanárok jutalmazását.Az iskola hírnevét öregbítő tanulmányi, sport- és cserkészversenyek helyezetteinek díjazását. A volt diákok baráti köreinek támogatását. A " Lévay Nívó Díj " anyagi fedezetének megteremtését. ... >>

A Miskolci Széchenyi István Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3524 Miskolc, Hajós Alfréd u. 5.
képviselő: Kárpáti Lászlóné kur.eln.
Az alapítvány támogatja az iskolai tanulmányi versenyeket. Jutalmazási lehetőségeket teremt a különböző területen kiemelkedő erdményt elérő diákok részére. Támogatja az iskolát képviselő eredményt elérő diákok területi, országos versenyeken, vetélkedőkön. A lehetőségekhez képest az alapítvány is rendez és szervez tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket, egyéb vetélkedőket. Támogatja a diákok által vagy részükre szervezett túrákat, kirándulásokat. Közelebb hozza a gyermekekhez a kulturális események, rendezvények lehetőségeit, hozzájárul az iskolai rendezvények rangosabb, színvonalasabb megrendezéséhez. Megteremti illetve fejleszti az egyes szakterületek technikai színvonalát. Elősegíti az iskola környezetének szebbé tételét. ... >>

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 32.
képviselő: Hári Zsuzsanna
A hagyományőrzáshez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. - Az alapítvány, mint közös fenntartó a Napköziotthonos Óvoda ( 1075. Bp. Holló u. 5-9.) oktatási tevékenységét fejleszti, ösztönzi pedagógiai programjának korszerűsítésével. - Az óvodáskorú gyermekek számítógéppel való megismertetése és az ehhez szükséges eszközök, számítógépek vásárlása minden csoportnak. - Sportnapok, kulturális programok, kiránsulások szervezése, busz bérlése, óvodai programok rendezése. - Az alapítvány céljainak megfelelő foglalkozásokat vezető óvónők tiszteletdíjazása. - Egészségmegőrzés, preventív torna (jóga, úszás, láb- és testtartást javító torna, korcsolya, stb.) feltételeinek javítása, eszközkészlet bővítése. - Egészséges étkezési szokások kialakításához szükséges gasztronómiai ismereteket alapozó konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása az óvoda részére. - A közösen fenntartott óvoda foglalkozásaihoz szükséges eszköztárának bővítése (pl.:műszaki cikkek, TV, magnó, játékok, mászókák stb.) vásárlása. ... >>

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület (A Mozgó Cívisért Egyesület)

(sport)

4014 Debrecen, Bánat u. 1.
képviselő: elnök Kollár László János
Szervezetek és közösségek egészségtudatosságának megerősítése a sport és szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül. ... >>

A Művelt Egészséges Gyermekekért Önkormányzati Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
képviselő: képviselő Erdeiné Lakatos Henrietta
Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket, akik a tiszabábolnai és tiszadorogmai iskolás és óvodás gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére és támogatására készek. Olyan tevékenységek támogatása, amely: - segíti az egészséges életmódra, a mozgás, a sport szeretetére, a környezet- és természetvédelemre nevelést, - elősegíti a tehetségek kibontakozását, a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat tárgyi vagy természetbeni juttatásban részesíti, - a korszerű neveléshez, oktatáshoz szükséges szemléltető és audiovizuális eszközök beszerzésének elősegítése. ... >>

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

A Nagykónyi Körzeti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

Nagykónyi, Iskola u. 315.
képviselő: Horváthné Pálinkás Judit
Számítógéppark létrehozása, sportpálya kialakítása. ... >>

A Nagykökényesi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3012 Nagykökényes, Petőfi út l4.
képviselő: kuratóriumi elnök Hoffmann Józsefné
Az óvoda fűtésének korszerűsítése, oktató - nevelő munkát segítő korszerű eszközök beszerzése, kirándulások, nyelvoktatás támogatása, környezetbarát játékok beszerzése és a korszerű konyhai eszközök beszerzéséhez való támogatás nyújtás. 10. sz. végzéssel cél kiegészítés: - a minőségi oktatás és nevelés biztosí- tása, - hátrányos helyzetű tanulók tanulmánya- inak segítése, - az intézmény kulturális és sport rendezvényeinek támogatása. ... >>

"A Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Oktatásért, Ifjúságért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3965 Nagyrozvágy, Zrínyi utca 3.
képviselő: Keserű György
Az oktatásról szóló törvényben a megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése céljából, a Ptk. 74/G.§ (2) bekezdésében írtaknak megfelelően. Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása. Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek anyagi támogatása. Az iskolai tehetséggondozás. Az arra rászoruló diákok esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

A Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
képviselő: Varga Sándor elnök
A tehetséges és példamutató magatartást tanusító tanulók ösztönzé- se, segítése, a nyelvek iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak nyelvtanulás, nyelvgyakorlás céljából szervezett külföldi útjai- nak támogatása, hátrányo shelyzetű, tehetséges tanulók oktatásának segítése, önálló tanulói munkáért pályadíjak odaítélése, kiemelke- dő sporttevékenység elismerése, a tanulói érdekeltség növelése, magasabb teljesítményekhez vezető ösztönző rendszer kialakítása, az iskolai oktatás feltételeinek javítása, a tanári képzés támogatása. ... >>

A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász és Művészeti Közhasznú Egyesület (A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász Egyesület)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Gogol u. 21.
képviselő: elnök Bíró István
Az íjászat és a haditornászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat, és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Az egyesület célja továbbá, hogy létrehozzon és versenyeztessen egy olyan csapatot, amely gyermekekből és felnőttekből áll, és akiknek anyagi lehetőségeihez mérten felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosít annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjanak szerepelni mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. Az egyesület célja továbbá a magyar történelem, a magyar hagyományok, az ősi magyar kultúra és művészet megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

A Négy Muskétás Sportegyesület

(sport)

1133 Budapest, Dráva u. 5/C. I.em.1.
képviselő: Cseppely Béla ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

"A Nemesbikki Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 18.
képviselő: Victorné Kardos Erika
A Nemesbikki Egyházközség hitéletének, tevékenységének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek, középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkája veszélyeztetett családok és fiatalok között,gyermek és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését, lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok,hangversenyek, kirándulások szervezését, az egyházi és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a nemesbikki történelmi személyeken keresztűl éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, a gyülekezet templomának, épületeinek renoválását, fenntartását, korszerűsítését, a templom és a temető környékének alakításátfejlesztését, az egyház technikai felszereltségének ... >>

A Német Juhászkutyáért Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

1106 Budapest, Pilisi utca 52.
képviselő: dr. Bartolák Zoltán
A német juhászkutya fajta népszerűsítése, az állomány kialakításának elősegítése, a német juhászkutya sport támogatása. ... >>

A Nemzeti Lovardáért Alapítvány

(sport)

1097 Budapest, Illatos út 9.
képviselő: Habsburg György, Steiner András
Olyan szellemi, humán és gazdasági erőforrások felkutatása és minél szélesebb körben történő felhasználáshoz rendelkezésre bocsátása, amelyek a lóval, mint tenyész-, sport-, szabadidős és egyéb céllal tartott állattal, valamint a hozzá kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó szervezetek, személyek munkájához szükséges. ... >>

A Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatalos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása, jogaik gyakorlása kötelezettségeinek megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. a./ Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 3./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

A Női Vízilabda Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

1056 Budapest, Havas u. 2. I/7/a.
képviselő: Konrád Mária, Szarkáné Kis Aranka
A magyar női vizilabdasport utánpótlás támogatása, színvonalának emelése, működési feltételeinek javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal