Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
6. oldal

"A gyermekekért, a 21. századért Alapítvány" (51080/2002)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Dózsa Gy.u.77. /Szent B.Kórház
képviselő: Dr. Czelecz Zsuzsanna kurat.elnök
A tatabányai kórház gyermekgyógyászati jellegű osztályai és az ezekhez kap- jellegű osztályai és az ezekhez kapcsolódó szakambulanciákon folyó szakmai (egészségügyi és az ezzel ösz- szefüggő oktatási) munka feltételeinek javítása. Ezen belül anyagi támogatást nyújt - orvosi egészségügyi eszközök, készü- lékek, beszerzéséhez, - orvosi és egyéb egészségügyi dolgozók képzéséhez és továbbképzéséhez, - orvosi, egészségügyi ismeretek képzéséhez. ... >>

A Gyermekekért, a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

1214 Budapest, Iskola tér 45.
képviselő: Joó Endre
A nevelés, oktatás minőségi javításához anyagi támogatás és ösztönzés nyújtása. ... >>

A Gyermekért és Családért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
képviselő: Dr.Kurimay Tamás
A többgenerációs család életminőségének megőrzése és javítása. A családon belüli erőszak megszüntetésének elősegítése. A családok konfliktus kezelésének különböző módszerekkel történő támogatása. A jövő generáció és a gyermekek lelki egészségének és fejlődésének támogatása. A gyermekekkel és a családokkal foglalkozó szakemberek és segítő foglalkozásúak képzésének és továbbképzésének kidolgozása és biztosítása. A lelki egészség megteremtését célzó kutatások és módszerek kidolgozása és támogatása. Segítségnyújtás állami, egyházi és társadalmi szerveknek a gyermekkel és a családdal problémák feltáráshoz és megoldásához. ... >>

"A Gyermekkori Egészségügyi Vészhelyzetek Megelőzéséért és Elkerüléséért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. I./4.
képviselő: Geszti László, Turcsán Ferenc
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekkori egészségügyi vészhelyzetek ( hirtelen kialakuló, súlyos, potenciálisan életveszélyes helyzetek) elhárítására, kezelése során a veszélyeztetett gyerekek szüleinek, a velük foglalkozó nevelőknek illetve maguknak a gyerekeknek, nem utolsó sorban ezen helyzetek megelőzése érdekében. ... >>

A Gyermekközpontú Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

9700 Szombathely, Paragvári u. undefined 2.
képviselő: Kőváriné Fekete Marietta ... >>

A "Gyermekmosoly Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

9431 Fertőd, Mentes Mihály u. 1.
képviselő: Kreiterné Kovács Jolán
Az óvodai oktatás, nevelés színvonalának technikai felszereltségének fejlesztése, bővítése, hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A gyógypedagógia fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1134 Budapest, Pattantyús u. 4. (Nonprofit Ir
képviselő: Nádas Pál
A gyógypedagógia tudományának, felsőoktatási képzésének és magyarországi gyakorlatának fejlesztése. ... >>

A Gyökerek Megteremtése Alapítvány

(oktatási,szociális)

4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.
képviselő: Czentár Mihály
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek az életben történő esélyegyenlőségének megalapozása, és ennek érdekében: - a szakmai felkészültség javítása, az oktató-nevelő munka technikai feltételeinek korszerűsítése, - kiemelkedő tehetségű gyermekek tanulmányainak támogatása, - a hátrányos helyzetű, valamint a jó eredményeket elérő gyermekek kirándulásának, táboroztatásának támogatása. ... >>

A Gyöngyösi Oktatásért és Kulturáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy Károly út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Henrik
Az alapítvány célja olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
- a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, az oktatás eredményes működéséhez szükséges és a mindenkori követelményeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását, és
- a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
- közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatások szervezése és kivitelezése. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyössolymosi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út l64.
képviselő: Lukács László (kuratóriumi elnök)
Az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges taneszközök bővítése, óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez való hozzájárulás; különféle népviseleteknek és hagyományoknak a bemutatása; ruhák, tárgyak vásárlásához való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kissné Matin Éva
Idegennyelv oktatás, valamint második idegennyelv bevezetésének elősegítése. Külföldi iskolákkal való kapcsolatteremtés és külföldi tanulmányutak támogatása. A számítógépes rendszer kiépítésének támogatása, a pedagógiai program megvalósítása, a tantervi követelmény elérése. Iskolai sport és testnevelés fejlesztése, a versenyzés elősegítése. Pk.60161/1995/19.végzéssel kiegészül: A kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport és közösségi munkát végző diákok jutalmazása. ... >>

A GYÖNGYTARLÓI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális)

3954 Györgytarló, Széchenyi u.77.
képviselő: Mitróné Zivák Hajnalka
A Györrgytarló községben élő fiatalok rendszeres sportolási igényeinek kielégítése, szervezése. A fiatalok kultúrális nevelése, szabadidejük hasznos eltöltésének szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, diák szabadidősport szervezése. A fiatalok átképzése, továbbképzése, munkabeállításának segítése. ... >>

A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Weisz Róbert
Az iskolába felvételt nyert, ott tanulói jogviszonyban álló, vagy a legutóbbi tanévben tanulói jogviszonyban volt diákok és diákcsoportok iskolai tevékenységével szorosan összefüggő vagy egyébként az ahhoz kapcsolódó társadalmilag hasznos tevékenységének, ezen kívül ugyanezen kört érintően az iskola által támogatott szabadidős programok anyagi támogatása, az azokhoz való megfelelő hozzájárulás, illetve rendkívüli vagy rendszeres egyéni segélyezés. Az iskola nevelési ? oktatási tárgyi eszközei bővítésének támogatása, tantermek, bútorzat javítási, fejlesztési segítése. ... >>

A Győri Kapui óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Győri Kapu Aba u.
képviselő: Petykó Anikó, Polonkainé Szabolcsi Ágnes
A Győri kapui óvodába felvételt nyert gyermekek egészséges testi és szellemi nevelésének, anyanyelvi és nyelvi kultúrájuk fejlesztésének,vizuális nevelésük gazdagításának, környezetük szebbé, otthonosabbá tételének segítése,támogatása. ... >>

A Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
képviselő: Nagy Attila
A Krúdy Középiskola aktív és a közelmúltban végzett diákjai részvételének elősegítése színvonalas kulturális eseményeken. A szakmai oktatásban részesülő diákok részvételének elősegítése az ön-és továbbképzésüket szolgáló rendezvényeken. ... >>

"A Győri Lepke Óvoda Óvodásaiért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Lepke u. 35-37.
képviselő: Stanglné Kriszter Teréz
Az óvoda nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvoda játék- és sporteszközeinek bővítése. Óvodai programok költségéhez való hozzájárulás. Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

"A Győri Óvodákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Ábrahám Erika, Eőryné Juhász Kinga, Knausz Lászlóné (ö), Soós Elekné, Szük Ödönné ... >>

"A győri tehetségekért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

9021 Győr, Árpád út 2.
képviselő: Dr. Bakó Ferenc, Dr. Boros Bálint, Dr. Fontos Mihály, Dr. Nagy László, Miklósy Gyula, Pozsgai Balázs, Szabó Sándorné, Wernerné Csordás Éva
A nehéz körülmények között élő tehetséges győri gyermekek képességeinek kifejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. Az arra rászoruló, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása. ... >>

A győrteleki iskoláért alapítvány

(intézményi,oktatási)

Győrtelek, Kossuth u. l33/c.
képviselő: Bétéri György ... >>

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

"A GYÚRÓI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2464 Gyúró, Kossuth u. 20.
képviselő: Vinisné Hegedűs Jolán kur.elnöke
A gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Hajdúnánási Napsugár Óvoda Egészséges Gyermekeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
képviselő: Ádámi Károlyné elnök
A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében mozgásfejlesztés, speciális torna bevezetése. Egészséges étrend kialakítása, a gyermekek
egészséges életvitelének formálása. ... >>

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

A Hajóson Élő Német Nemzeti Kisebbség- és Nagyközségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6344 Hajós, Rákóczi út 12.
képviselő: Schőn Ferenc
Hajós nagyközségben élő emberek közösségének, - nemzeti hagyományok ápolásának elősegítése, - munkahelyteremtő lehetőségek kialakítása, - kultúrális, egészségügyi, oktatási körülményeinek javítása. ... >>

A Halasi Úti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Halasi u. 32.
képviselő: Tóth Béláné
Az egészséges szellemi és testi életmód kialakításának segítése. - Új módszertani eljárások bevezetésének támogatása. - Idegen nyelv oktatásának támogatása. - Tárgyi feltételek biztosítása a tanulók tanórán belüli és kívüli tevékenységéhez, a szabadidős programok bővítéséhez. - Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és tanárok jutalmazása. - Pályázatok meghirdetése tanulók és pedagógusok részére. - Iskolai könyvtár bővítése. - Tornaterem építése. - Táborozások, kirándulások szervezése. - Iskolai könyvekhez, felszerelésekhez támogatás biztosítása. - Szociális segélyek biztosítása az arra rászorulóknak. ... >>

A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány

(oktatási)

1123 Budapest, Csörsz utca 45.
képviselő: Hajdú Péter, Reményi Zoltán, Sisák Zoltán
a magyarországi hálózati tudás terjesztését támogató szervezetek és intézmények operatív és innovációs tevékenységgel történő támogatása, Magyarország gazdasági versenyképességének javítása és az információs társadalom kihívásainak való megfelelés elősegítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a rugalmasabb munkaerőpiac kialakítása, a humánerőforrás fejlesztése, az innovatív, tudásalapú információs társadalom létrejöttéhez való tevékeny hozzájárulás, központi koordinációs szerep betöltése az egyén és a társadalom közös érdekeit szolgáló informatikai-hálózati képzések támogatásában, és ezáltal a piacképes informatikai tudás minél többek által történő megszerzésének elősegítése. ... >>

"A harci kisdiákokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7172 Harc, Kölesdi u. 2.
képviselő: Borbély Mihályné
A harci általános iskola tanulói testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

A "Harkai Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9422 Harka, Keresztúri u. 2.
képviselő: Haris Vincéné
A harkai iskola közösségi életének fellendítése, Harka község társadalmi, közösségi életébe való bekapcsolódás, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, tanulmányi kirándulások, táborok támogatása, az iskola eszközeinek, felszerlésének fejlesztése, kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elérő tanulók támogatása, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Harkai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9422 Harka, Soproni u. 8.
képviselő: Stinner Istvánné
A harkai óvoda közösségi életének fellendítése, Harka község társadalmi, közösségi életébe való bekapcsolódás, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, kirándulások, táborok támogatása, az óvoda eszközeinek, felszerelésének fejlesztése. ... >>

"A harmadik évezredért"

(oktatási)

8060 Mór, Kodály Z. u. 2.
képviselő: Horváth Zsuzsanna kuratórium elnöke
A móri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói magasabb színvonalú, a jövő követelményeit is figyelembe vevő oktatásának technikai és szemléltető eszközök beszerzésével való ... >>

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>

A Harmónikus Életért Közapalapítvány (51510/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
képviselő: Fekete Józsefné kuratórium elnök
Betegségmegelőző tevékenység folytatása, kulturális, oktatási célkitűzések, művészeti érzékfejlesztés. ... >>

A Harrer Pál utcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Harrer Pál 7.
képviselő: Dr. Lejtényi Péter ... >>

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3555 Harsány, Munkácsi M. u.2.
képviselő: Szekeres istván Ferencné
Az iskolai diákkörélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása támogatása, a működő diákönkormányzat munkályának támogatása, közreműködés a diákközérzet, diákkezdeményezések, diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében, a gyermek egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) iskolai feladatok ellátásának fejlesztése, diáksport támogatása, az iskolai és kultúrális kiegészítő iskolai programok támogatása, szociálisan rászorúlt gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, anyagi támogatás nyujtásaa harsány, Munkácsy M. u.2.sz.alatti Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai, tanulói részére a kiváló teljesítmény ösztönzése érdekében, tanulóközösségek (osztályok, szakkörök,önképző körök), a pedagógusok innovatív tehetséggondozó tevékenységének támogatása. ... >>

A határokon Túli Magyar Ifjúságért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Varga Ferenc
A határainkon túli magyar ifjúság támogatása, a nemzettudat és az anyanyelv ápolása vonatkozásában, a tehetséges és anyagilag rászoruló diákok magyar nyelvű tanulmányainak és képzésének támogatása. ... >>

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány

(oktatási)

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviselő: Stark Ferenc
A határon túl élő magyar közösségek és szórványmagyarság felsőoktatásának, szakképzésének, valamint oktatási szakemberek továbbképzésének elősegítése és támogatása. Az alapítvány felnőttoktatási tevékenységet is folytat. ... >>

A Hatékony Angol Nyelvoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Dr. Ráczné Kristóf Ildikó
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Géza
A középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévö - elsösorban cigány származású - diákokat támogatásban részesitse, megteremtve annak lehetöségét, hogy felsöfokú ta nulmányokat folytathasson. A felsöfokú oktatási intézményben annak elösegitése, hogy anyagi gondok miatt - az arra rászoruló diák ne kényszerüljön a tanulmányok feladására. Az alapitó reméli, hogy kezdeményezésére bel- és külföldi jogi és magánszemélyek csatlakozzanak. és ily módon járulnak hozzá, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok nyugodt körülmények között tanulhassanak. Külön kiemelendö a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége,valamint elösegitése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segitve a kisebbségi és hátrányos helyzetben lévö cigányságot. ... >>

A Hátrányos Helyzetű-, Tehetséges Tűzoltó Gyermekek Továbbtanulásának Támogatása Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 18.
képviselő: Czomba Péter kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű tehetséges tűzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Katalin
A hatvani 5. számú Általános Iskola sport, kulturális, tanulmányi eredményeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

A HCM. Rt. Dolgozóiért Alapítvány

(oktatási)

3508 Miskolc, Fogarasi u.6.
képviselő: Ádám Gyula
A HCM. RT. legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező és önhibájukon kívűl munkanélkűlivé vált dolgozóinak támogatása, élet- és munkakörűlményeinek javítása, ezen belül: a rászorulók segélyben részesítése, egyedi esetekben, költséges gyógykezelések terheinek részbeni átvállalása, rehabilitációs célú gyógykezelések illetve gyógyüdülések szervezése és anyagi támogatása, A foglalkoztatási gondok enyhítése, ezen belül: a meglévő, kialakuló és kialakítható munkahelyek számbevétele, új munkahelyek létesítése, illetve közreműködés új munkahelyek kialakításában. A munkaerő szükséglet figyelemmel kísérése, az átképzés, illetve a továbbképzés lehetőségeinek felkutatása, az ezeken való részvétel anyagi támogatása, a munkahelyüket elvesztő dolgozók egyéni, illetve társas vállalkozóvá válásának támogatása tanácsadással, központi és helyi források igénybevételéhez szükséges pályázatok ... >>

"A Hegyháti Tehetséges Gyermekekért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3648 Csernely, Kissor utca 28
képviselő: Vincze Tamásné
Csernely , Bükkmogyorósd és Lénárddaróc községben élő és tanuló, az átlagosnál jobb tanulmányi eredményt elérő, vagy valamely területen kiemelkedő képességű általános iskolás korú gyermekek képésségének fejlesztése, az oktatás és nevelés anyagi és nem anyagi jellegű támogatása. ... >>

A Hegykői Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.
képviselő: Nagyné Kovács Erika
A Hegykői Áltlaános Iskola hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal