Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
5. oldal

A Felsőberecki és a Bodrogközi Emberekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3985 Felsőberecki, Kossuth Lajos utca 63
képviselő: Tóth Gyula
A Felsőbereckiben és a Bodrogközben élő emberek életszínvonalának javítása. Ennek keretében kulturális, sport, oktatási tevékenység kifejtése. A térségben élő hátrányos helyzetű emberek segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

A Felsőfokú Nyomdaipari Szakemberképzésért Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Doberdó 6.
képviselő: Dr. Endrédy Ildikó, Losonczy György
A felsőfokú nyomdaipari oktatás és szakmai kutatás támogatása. ... >>

A Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fsz./3.
képviselő: Kovács Ferencné
A felsőfokú vendéglátó oktatás támogatása. ... >>

A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Hernád utca 3.
képviselő: Cserháti Tiborné dr. elnök, Dr. Kovácsné Benkei Mária, Kővári István, Modláné Görgényi Ildikó, Pálfi Gábor, Szegediné Lojd Zsuzsanna, Tóth György
Kereskedelmi iskola létrehozásának és működtetésének támogatása, valamint az egyesítés folytán olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának a támogatása, amelyek a szakmai képzésben univerzálisan taníthatók. ... >>

A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 2../10.
képviselő: Hajdu István Csongor
A felsőoktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítése, annak támogatása és elősegítése, hogy a felsőfokú képzések minél inkább feleljenek meg a munkaerőpiac igényeinek. A felsőfokú képzések részeként vagy azt kiegészítve, szakmai gyakorlat keretében a hallgatók ismerjék meg a leendő szakmájukat, a munka világát. A hallgatók a képzések keretében elsajátított ismereteket minél nagyobb mértékben tudják hasznosítani választott szakmájukban. A hallgatók szociális helyzete ne befolyásolja a munkaerőpiacra történő kilépésüket. A munkáltatók minél teljesebb képet kapjanak a felsősokú tanulmányikat befejezők tudásáról, felkészültségéről, preferenciáiról. ... >>

A Felsőoktatási Szabadidő Kultúráért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Szatai Attila
A régió felsőoktatási civil közösségei kulturális, sport- és szabadidős tevékenységének, rendezvényeinek koordinálása, támogatása, szervezése. ... >>

A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Tóthné Szűcs Mónika
Elősegítse a társadalmi esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységgel, tanulmányaikban segítse a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalokat, lehetőséget biztosítson szabadidejük hasznon, tartalmas eltöltéséhez, segítse szocializációjukat. Ismereteik bővítése útján segítse Felsőzsolca fiataljait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

A fenntartható környezetfejlődésért egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
képviselő: Károlyi János
A kiegyensúlyozott és fenntartható környezetfejlődés, vidék- és településfejlesztés, környezetvédelem, természeti- és épített értékvédelem területén folytatott szaktanácsadás és információ szolgáltatás mind az egyesület tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, önkormányzatok, oktatási és kutatási intézmények, szakmai szervezetek számára. ... >>

A Fény Otthona Alapítvány

(oktatási)

1124 Budapest, Kiss János altb. utca 82.
képviselő: Kasztnerné Eperjessy Dorottya
a mai piaci viszonyok, társadalmi, gazdasági körülmények közepette egyre fontosabb a munkaképes korú lakosság, a gyermekek és idős emberek alkalmazkodó képességének növelése. Ennek megfelelően az alapítvány kiemelkedő figyelmet fordít a humántőkébe történő befektetés bővítését és fejlesztését szolgáló ismeretek, készségek, képességek terjesztésére, a holisztikus megközelítési mód elveinek megfelelően, amely a test, lélek, szellem egységének ideáit valósítja meg. Céljai között szerepel, hogy segítséget nyújtson a foglalkoztatáshoz történő hozzáférés és a munkaerőpiacon való részvétel fokozásához. ... >>

A Fény Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 47/A. I/4.
képviselő: Czabuláné Nagy Andrea elnök
Tagok és nem tagok részére: sport, mozgáskultúra fejlesztés és egészséges életmódra nevelés, szabadidős tevékenység, óvodás korosztálynak játékos-mozgásos foglalkozások tartása, úszásoktatás gyermekeknek és felnőtteknek, gyermek és felnőtt gyógytorna, részképességzavarok kiszűrése - szakemberhez irányítás és utánkövetés, egyéb gyermek és felnőtt szabadidős tevékenység szervezése, táboroztatás. ... >>

A Fertőszentmiklósi Általános Iskola tehetséges tanulóit segítő Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
képviselő: Kollár László, Sipőczné BAranyai Éva
A Fertőszentmiklósi Általános Iskola tehetséges növendékei fejlődésének támogatása, az iskola legjobb tanulóinak évenkénti megjutalmazása. ... >>

A Fertőző betegek színvonalas ellátásáért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi F. utca 1.
képviselő: Sipos Józsefné elnök
1.Magyar Imre Kórház Fertőzött Osztályán a betegellátás színvonalának emelése.
2.Betegek komfortérzetének javítása.
3.A tárgyi feltételek, az eszközök-, és műszerállomány fejlesztése.
4.Elsősorban a fertőző osztályos és lehetőség szerint egyéni szakmai továbbképzések finanszirozása
részben, vagy egészben.
5.Szakirodalom vásárlásának finanszirozása, illetve támogatása.
6.Ismeretterjesztő és tudományos munka folytatása a fertőző betegségek megelőzésével, leküzdésével, továbbvitelük megakadályozásával kapcsolatban. ... >>

A Fészek Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8415 Nagyesztergár, Radnóti út 43.
képviselő: Jelencsik Istvánné
A gyermekek érdekében a Fészek Óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

A fiatalok idegen nyelv és szakmai továbbképzéséért

(oktatási)

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.
képviselő: elnök Dr. Zajácz Gizella ... >>

A Fodor utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Fodor u. 36.
képviselő: Sándor Gyuláné
A Budapest XII.kerület Fodor u.36.sz. alatti óvoda gyermekellátási, nevelési és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

"A fogyatékos gyermekeinkért" Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Alkotmány út 11
képviselő: Pató Endréné
A halmozottan sérült (2-10 éves) fogyatékos gyermekek korai fejlesztése. Anyagi támogatás biztosítása a csoport beindításához és működtetéséhez. A pedagógusok önképzésének és továbbképzésének támogatása. ... >>

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést Elősegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Szélmalom utca 38.
képviselő: Kokas Lajos kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapvető célja a föld széndioxid koncentrációjának csökkentése, a fiatalok környezettudatos nevelése, a környezethez való viszonyuk átformálása, javítása, ezért az alábbiakat tűzi ki konkrét tevékenységének céljául: A növények és fák telepítését, és a róluk való gondoskodásra történő nevelést. Célunk egy tudatosabb környezetvédelmi magatartás kialakítása, oktatása, az állatok és növények védelme, környezetbarát közlekedési eszközök terjesztése. Célunk továbbá a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék-újrafelhasználás technikáinak a lehető legszélesebb körben történő alkalmazása, ezen módszerek elterjedésének elősegítése. Célunk anyanyelvünk alkotó módon való használata, tisztaságának, sokszínűségének megőrzése, vitakultúránk fejlesztése. Környezetbarát fogyasztási módszerek elterjesztése, a fogyasztók tudatosságának és érdekérvényesítő erejének erősítése. A munka és a munkálkodás teremtő, alkotó oldalának hangsúlyozása, erősítése, a közösségeket és családokat szétbomlasztó ?munkamánia? okainak és következményeinek felszámolása, enyhítése. Célunk az egészséges táplálkozás megvalósítása és terjesztése (alkalmanként vendéglátás biztosítása), valamint ezt elősegítendő a biogazdálkodás művelése és terjesztése. Az alapítvány fenti célok megvalósítása körében támogatja a rászoruló idős embereket, valamint a tehetséges fiatalokat, továbbá esetenként kutatásokat szervez céljainak minél pontosabb és szakszerűbb megvalósításának érdekében. ... >>

A Földesi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4177 Földes, Rákóczi u. 11.
képviselő: Molnárné Papp Ilona elnök ... >>

A Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 10/c.
képviselő: Lászlóné dr.Vedres Margit
Az egyesület - tagjainak lakhelyére tekintet nélkül, a földtulajdonnal, illetve azon haszonélvezeti joggal bírók érdekében munkálkodik. Ezen belül: A földtulajdonosok tulajdonának védelme, a jogszabály alapján. A földtulajdonosok érdekeinek érvényesítése. Az érdekképviseletük ellátása. Szakmai tanácsadó tevékenység folytatása. A termőföld védelmének, rendeltetésszerű hasznosításának a segítése. Segíti az optimális nagyságú gazdaságok kialakítását, az esetleges földcserék lebonyolítását. Az egyesület céljaihoz kapcsolódó jogszabályok megalkotásánál véleményt nyilvánít, javaslatot tesz. A piaci viszonyokhoz igazodva, közreműködik az adott területen legelőnyösebb haszonbérleti díjak kialakításában. Törekszik a pénzügyi /hitelezési, támogatási/ feltételek javítására. A föld termőképességének növelése érdekében javaslatot tesz a korszerű termesztésre, technológiákra. a gazdaságos termelésre. Szorgalmazza a korszerű ismereteket nyújtó oktatást. Az esélyegyenlőség megteremtése a kis, közepes és nagy gazdaságok között, mely segíti a családi munkaerőn alapuló kisebb gazdaságok stabilizálódását, fejlődését. ... >>

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A fúvóskultúra és fúvósoktatás támogatásáért Alapítvány

(oktatási)

3535 Miskolc, Vasverő u.58.
képviselő: Gonda Ferenc elnök
Magyarországon elsősorban Borsod-Abauj-Zemplén Megye területén a fúvóskultúra ápolása, terjesztése és támogatása, hogy az emberek minél szélesebb rétege ismerje, értse, szeresse meg a zenét. ... >>

A fül-orr-gége betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Sziklai István elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

A Füzesabonyi Gyermekek Tanulását, Nyelvtanulását és Kulturális Életét Segítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Felszabadulás u.28/A.
képviselő: Molnárné Simon Edit
A Füzesabonyban, valamint az ahhoz tartozó kistérségben és régióban élő vagy onnan származó gyermekek számára támogatást nyújtani idegen nyelvek elsajátítására, elsősorban csoportos formában: - tanfolyamok és oktatási segédeszközök finanszírozása, - külföldi kapcsolatok, utazások, csereakciók támogatása, továbbá kiemelkedő képességű, hátrányos körülmények között élő gyermekek tanulásának elősegítésére. ... >>

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.
képviselő: Várkonyi Imre
Az ifjúság tanulásának elősegítése. ... >>

A Gádorosi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5942 Gádoros, Kossuth L. u. 42.
képviselő: elnök Benczúr János
A Gádorosi Általános Iskola, illetve az iskolában tanuló diákok részére gyakorlókert létesítéséhez történő hbozzájárulás, valamint a megvalósult gyakorlókert folyamatos fejlesztésének, az ott folytatandó mezőgazdasági tevékenység tárgyi feltételének biztosítása. ... >>

A GAMF Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Horváth Kázmér kuratóriumi elnök
A GAMF Ságvári Endre Kollégiumában és részlegeiben lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek, ellátásának mennyiségi és minőségi javítása, - a kollégisták tudományos és tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítása, - a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, - a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének előteremtése, a kollégiumi közélet színvonalának fejlesztése, - a környezet védelme és fejlesztése. ... >>

A GÁRDONYI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2483 Gárdony, Posta út 20.
képviselő: Hajdu Zoltán kuratóriumi elnök
Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nagycsoportosok úszásoktatása, családsegítés ünnepek előtti élelmiszercsomag juttatásával, óvodai eszközök fejlesztése és vásárlása, az óvoda technikai feltételeinek bővítése, az óvoda parkosítása, évvégi kirándulások támogatása. ... >>

A Gasztroenterologiai Endoszkópos Asszisztensek Képzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/a.
képviselő: Akadályoztatása esetén:, Dr. Csőszi Tibor, Sántha Béláné
A szakterületen dolgozó asszisztensek szakmai továbbfejlődésének előmozdítása, suakmai konferenciák rendezése, publikációk és tudományos munkák elkészítésének támogatása. ... >>

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3. I/14./BME Gé
képviselő: Dr. Penninger Antal
a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerüsitése, szinvonalának emelése. ... >>

"A Gépipari Technikusképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
képviselő: Dr. Barkóczy István elnök
Az iskola képzési színvonalának emelése, a tanulók és tanárok támogatásával, az oktatási paici igények kielégítésének elősegítésével. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

"A gondtalan gyermekévekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 61. IV./422.
képviselő: Stubenvoll Péter
Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, segítségnyújtás gyermekek részére nyújtott egészségügyi és rehabilitációs tevékenységhez, segítségnyújtás hátrányos helyzetű társadalmi csoportban élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében, társadalmilag hátrányos helyzetben élő gyermekek nevelésében, oktatásában, képességfejlesztésében való részvétel. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Sumen u. 3.
képviselő: Kocsis György elnök
A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban lakó 500 vidéki diák elhe- lyezési és egyéb életkörülményeinek javítása, a tanulmányi munká- jához és a középiskolai tananyagot meghaladó ismeretnyújtáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása, az általános és szakmai mű- veltség fejlesztése, a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, valamint a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének gyarapítása. ... >>

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

A GYERMEK ÁLDÁS ! (Tudományos harc a boldog anyaságért) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17. I//6.
képviselő: elnök Dr. Bódis József
A férfi és női meddőség kutatásával, gyógyításával kapcsolatos kutatómunka továbbfejlesztésének elősegítése, a hazai gyakorlat számára kialakított módszerek általánossá tétele a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosításával, valamint az ehhez szükséges anyagi, technikai bázis megteremtésével. A hazai gyakorlat számára megfelelő szakemberek képzése, az in vitro fertilizáció, embrió transzfer program mindennapos gyakorlattá tétele. ... >>

"A gyermek ember" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Rákos F. u. 2.
képviselő: Szalay Gyula
Jókai Mór Általános és Speciális Szakiskola támogatása, oktatási, kulturális, szociális célok. ... >>

"A GYERMEK EMBER" ALAPÍTVÁNY A JÁTSZVA, TEVÉKENY ÓVODAI NEVELÉSÉRT, MÉLTÓ KÖRNYEZETBEN

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.
képviselő: Dr. Herbeck Erzsébet, Vitéz Attila
a kervezményezett óvodában a nevelő-oktató munka tárgyi, technikai feltételeinek javítása, óvónők német nyelvterületen történő továbbképzése ... >>

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A gyermek mindannyiunké Bölcsődei Alapítvány Esztergom (51800/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 18.
képviselő: Bugjó Zsoltné kuratóriumi tag, Kisné Magyar Erika kuratóriumi elnök, Klotz Istvánné kuratóriumi elnökhelyettes
A bölcsődébe felvett gyermekek napközbeni ellátásának magas színvonalú biztosítása, a gondozási-nevelési munka feltételeinek elősegítésével. ... >>

A Gyermek Mosolyáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 3/b. II/23.
képviselő: Nyerges Attiláné
A szociális hátrányban lévő gyermekek óvodáztatásának elősegítése. Kiskunhalas város önkormányzati tulajdonban lévő óvodáinak nevelő, oktató munkáját elősegítő fejlesztések anyagi támogatása. ... >>

A Gyermek Szeme a Jövő Tükre Alapitvány

(oktatási)

9600 Sárvár, Újsziget u. undefined 13
képviselő: Gál Sándorné ... >>

A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
képviselő: Horváth Károly elnök
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, hozzá- járulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez, a jó tanuló és kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó tanulók anyagi támogatása, a művészi értékeket nyújtó előadók és előadások anyagi támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Erkel utca 10.
képviselő: Csontos Jánosné
A "Kicsi Bocs" Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) eredményes, korszerű fejlesztő-oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

"A gyermekekért és az Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9461 Lövő, Fő u. 183.
képviselő: Rákóczi László
Lövő község Általános Iskola és a falu művelődési helyzetének fejlesztése, tehetséges gyermekek támogatása. ... >>

A Gyermekekért-Sportért- az Egészséges Életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

(sport,oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Hársfa út 40.
képviselő: Lázár János
oktatás, nevelés, sporttevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal