Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
4. oldal

"A Csornai Széchenyis Diákokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Némethné Fülöp Terézia
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány támogatja a nyelvtanulást, a külföldi kapcsolatok kiépítését, ezen belül pedig a tanulók utaztatásához történő hozzájárulást és a külföldi tanulók vendéglátását támogatja. Ezen kívül az alapfokú oktatás és nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítását, műszaki-technikai berendezések beszerzését is támogatja az alapítvány.
Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti az általános iskolai hagyományok ápolását, a kulturális örökség megóvását, valamint továbbfejlesztését.
Sport, - a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti a diák sportversenyek, szabadidős sport, táborozás, a rendszeres testmozgást, támogatásaival ezeket ösztönzi. ... >>

A Csorvási Gyermekekért Közalapítvány

(oktatási)

5920 Csorvás, István király u. 34.
képviselő: Maczák Mária, Szabó László Nándorné elnök
az alapítói törzsvagyon emelése, azok hozadékai felhasználásával néhai Gulyás Mihály néptanító munkásságának elismeréséül és emlékére támogatja a szociális és anyagi körülményeik miatt arra rászoruló tehetséges csorvási gyermekek tanulását. ... >>

A Csorvási Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5920 Csorvás, Bocskai utca 2.
képviselő: Veseskáné Salla Valéria
A csorvási óvoda nevelő, oktató, képességfejlesztő és ismeretterjesztő közhasznú tevékenységének, továbbá e tevékenységek végzéséhez szükséges tárgyi eszközök fejlesztésének és bővítésének támogatása. ... >>

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nyék u. 57.
képviselő: Dr. Sohajda Zoltán István elnök
Speciális szemészeti műtétre szoruló betegek gyógyítása érdekében speciális anyagok és eszközök beszerzésének biztosítása, szemészeti segédeszközök beszerzésének biztosítása, használatának megismertetése, betanítása, lakossági szűrések (felnőtt, gyermek) szervezése, szakrendelésre utalás, gondozásba vétel, szakmai könyvtár létrehozása, munkafeltételek javítása, védőital biztosítása, szemészeti vizsgálóeszközök beszerzése. ... >>

A Csökmői Általános Iskola Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4145 Csökmő, Alkotmány u. 2.
képviselő: Kiss István
Támogatni a csőkmői Általános Iskolában azokat a törekvéseket, me- lyek az iskola megújítására irányulnak. A neveléstudomány, az ún. humán technológia mindenkori, aktuális eredményeinek meghonosítása az iskolában, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A cukorbeteg is teljes értékű ember

(egészségügyi,oktatási)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 9. VII/43
képviselő: Dr. Horváth Ferenc titkár, Dr. Neuwirth Gyula, Dr. Sándor Péter elnök, Dulai Erzsébet, Sápi Zoltánné
cukorbetegek oktatásához szükséges segédeszközök beszerzése, előadók költségeinek megtérítése, tanulmányutak finanszírozása, tudományos rendezvények szervezése. ... >>

A Cukorbetegek Egészségéért! Marosparti - Viktória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III. em. 7.
képviselő: Vörös Sarolta a kuratórium elnöke
Makó és vonzáskörzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek finanszírozása, a helyes életmódra nevelése, szövödményes betegségek megelőzése. ... >>

A CUKORBETEGEK LÁBAIÉRT - DIAB-PED - ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 23.II.2.
képviselő: Biczó István
A cukorbetegség kiemelt fontosságú késő szövödményének tekinthető - az alsó végtag részleges, vagy teljes elvesztésének vszélyével fenyegető - "diabéteszes láb" kifejlődésének megelőzésére ismetertterjesztő tevékenység folytatása, a tzdományos kutatás, a szakemberképzés támogatása, távlatilag pedig a megelőzésre hivatott Országos Prevenciós Hálózat megteremtése. ... >>

A cukorbetegekért Alapitvány Várpalota kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8100 Várpalota, Szent István út 14.
képviselő: Kóti Lászlóné titkár, Pihokker Andrásné képviselő
A cukorbetegek oktatása, támogatása, megelőző tevékenység segítése, közösségi élet támogatása. ... >>

A Dadi Óvodáért Alapitvány (52155/2002)

(intézményi,oktatási)

2854 Dad, Fő u. 33.
képviselő: Kulhanekné Borodenkó Szilvia kuratóriumi elnök
A Dadi Napközi Otthonos Óvodában járó gyermekek nevelésének és oktatásának támogatása. Szükséges eszközök, berendezések beszerzése, bővitése. A tehetség, a képesség kibontakozását segitő tevékenység támogatása. ... >>

A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Deák F. u. 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Gacsal Tiborné
Az iskola tanulóival kapcsolatos feladatok támogatása, elismerése. Kiemelkedő tehetségek elismerése, támogatása, felzárkóztató tevékenység. ... >>

"A Deák Ferenc Iskola Diákjaiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9144 Kóny, Béke u. 1.
képviselő: Tóth Zsuzsanna, Turiné Németh Mária
A magyar és idegen nyelvek, a matematika, az informatika, a művészetek és a modern természettudományok magas színvonalú elsajátítása érdekében az általános iskola tanulói számára tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Prof. Dr. Gaál István
A Debreceni Egyetem folyó zeneművészeti felsőoktatás támogatása és az azt szolgáló infrastrukturális háttér fejlesztése, a képzést elősegítő és színvonalasabbá tevő programok támogatása és szervezése, a zeneművészet iránt érdeklődők számára kulturális rendezvények szervezése, illetve az abban történő közreműködés. ... >>

A Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Virágos Márta
Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

A Debreceni Fogorvosképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf:13.
képviselő: Dr. Kövér József elnök ... >>

A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány

(oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Dr. Fekete Károly elnök ... >>

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Feketéné Kavisánszki Györgyi ... >>

A Debreceni Sugárkezeltekért Alapítvány (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sugárterápia Tanszék)

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Pintye Éva
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A dédestapolcsányi zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3643 Dédestapolcsány, Hunyadi u. 11.
képviselő: Szűcsné Farkas Zsuzsanna
A dédestapolcsányi Lajos Árpád Zeneiskola oktató-nevelő munkájának támogatása. A zeneoktatás szakmai fejlesztésének, az iskola feltételeinek javítása. Az alapítvány kiemelten támogatja a következő feladatokat: - A zeneiskola hangszerállományának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, a meglévő hangszerek karbantartása. - A nevelőtestület tagjainak és növendékeinek szereplési lehetőségeinek bővítése, ennek anyagi támogatása. - Hangverseny, operalátogatás támogatása. - A tehetséges, de nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek támogatása a térítési díj egészének, vagy egy részének ... >>

A Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1097 Budapest, Illatos út 2-4.
képviselő: Sándor Miklós
A Kirakatrendező és Dekoratőr Iskola növendékei képzésének támogatása. ... >>

A Diák Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Molnár Ferenc
A diákok - mindenekelőtt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói -, színvonalas ismeretterjesztő és kutató munkájának anyagi és erkölcsi, valamint kulturális és közösségi életének támogatása. ... >>

"A diákok kultúrális és sportevékenységéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Ifjuság u. 16/20.
képviselő: Dr.Némethi Lajos
A Szemere Bertalan Gimnázium, Szakközépiskola és Ipari Szakmunlásképző Intézet diákjai iskolai kultúrális és sportevékenységének támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyujtó sportoló diákok jutalmazása, a tehetséges tanulók továbbképzésének biztosítása. ... >>

"A Diákokért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. u. 89.
képviselő: Honti Zoltánné, Kékesi János, Szüts Lászlóné, Udvardy Zsuzsanna
a tehetséges, ill. szociálisan rászorult gyermekek jutalmazása, felkészítő pedagógusok jutalmazása ... >>

A Diósgyőri Batsányi Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3534 Miskolc, Batsányi János u. 2.
képviselő: Bukszár Andrásné elnök, Honos Attiláné
A Batsányi János úti óvodába járó gyermekek magasabb színvonalú oktatása, nevelése érdekében az óvodai környezet kulturáltsági fokának javítása, jobb minőségű oktatási segédeszközök, játékok, könyvek beszerzéséhez anyagi és természetbeni támogatás nyújtása. ... >>

A Dózsa György Általános Iskola Gyermekeiért (51617/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
képviselő: Németh Ferenc
A Diákönkormányzat működési feltételeinek pénzügyi támogatása, a ráutalt tanulók anyagi segítése, iskolai rendezvények gazdasági alapjainak biztosítása. ... >>

A Dr. Majorossy utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Kerék Judit Ágnes
Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének támogatása. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés. Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Duna mente kultúrájáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
képviselő: Klenjánszky Tamás
A Dunamenti régió országaiban a Duna parti településeken működő kulturális intézményrendszer tervszerű és rendszeres együttműködésének támogatása a művészeti, közművelődési, szakképzési, örökségvédelmi, természetvédelmi és kulturális turisztikai területen ... >>

A DUNA-MENTI KULTÚRÁK HÍDJA ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 33. IX/49.
képviselő: Kovács Attila, a kuratórium elnöke
Az Európai Unió szellemiségének megfelelően a társadalmi különbségek felszámolása, a kulturális kapcsolatok kiépítése, a tudományos élet területén a kutatások támogatása. A regionális és irregionális kapcsolatok kiépítése és bővítése. Az alapítvány a tudásalapú társadalom kiépítését és a szellemi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki.
Célja szerinti besorolása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése és az EURO-ATLANTI Integráció elősegítése. ... >>

A DUNAFÖLDVÁRI BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

(oktatási,egyéb)

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Bálint Erika
A dunaföldvári bölcsőde, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, nevelési, oktatási munka segítése. ... >>

A Dunakiliti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 92/a.
képviselő: Lapincs Józsefné
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezés. ... >>

A Dunántúl Református Teológusaiért Dezse Gábor Ösztöndíj Alapítvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8500 Pápa, Március 15.tér 13-14.
képviselő: Dr.Vladár Gábor
Pápai Református Teológiai Akadémián tanuló két,legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató ösztöndíjjal történő támogatása. Az alapitvány a közhasznú szervezetekrőlszóló 1997.évi CLVI.tv.26 $ c./pont 2.és4.alpontja alapján a következő közhasznútevékenységet végzi céljai megvalósitásaérdekében: 2. Szociális tevékenység 4. Nevelés és oktatás. ... >>

A Dunántúli Laboratóriumi Medicina Oktatásáért és Kutatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7673 Cserkút, Petőfi Sándor utca 25.
képviselő: kuratórium elnök Prof. dr. Kovács Gábor, kuratóriumi tag dr. Liszt Ferenc, kuratóriumi tag dr. Miseta Attila János
a dunántúli klinikai laboratóriumi medicina oktatásának, tudományos kutatásának, ellátási színvonalának, műszerezettségének javítása és a szakmai felkészültség igényesebbé tétele. ... >>

A Dunától az Óceánig Képzési és Társadalomfejlesztési Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 5/a. fsz./2.
képviselő: dr. Kelemen András
Az európai integrációs folyamat társadalomból fakadó elősegítése térségünkben, a gyermekek és az ifjúság felkészítésével. ... >>

A Falu Népének Hite- és Kultúrája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6120 Kiskunmajsa, Kígyóspuszta, Hold u. 10.
képviselő: Radványi Nagy Jenő alelnök, Tápai József elnök
Zsanán vagy valahol a kiskunsági tanyavilágban létrehozni és fenntartani egy olyan lelkiségi és kulturális központot egy munkacsoporttal és kisgazdasággal, emely a.: nép között él, reagál a személyes és társadalmi problémákra, a tapasztalatokról szükség szerint helyrajzokat készít, azokból publikál, és ha kell, eljuttatja a megfelelő egyházi és társadalmi szervekhez, b.: továbbképzőket, vasárnapi iskolákat és egyéb programokat szervez a nép életszemléletének, hitének és kultúrájának művelésére, c.: a tanyai nép körében a "kenyérkultúrát" (gazdálkodást) segíti, kulturális és pedagógiai, továbbá lelkigondozói és szociális munkát vállal, d.: tanyasi és falusi gyerekek számára hitet erősítő, lelkiséget és műveltséget adó táborokat, tanulószobákat szakköröket, a fiatalok számára pedig továbbképzőket és önképző köröket szervez a népi művészet, kézművesség, társadalomtudományok, stb, de a hit, a lelki kultúra és a megélhetés összefüggéseiről is, e.: városi gyerekek és fiatalok számára a "tanyai élet" értékeinek megismertetése és művelése érdekében kulturális és lelkiségi programokkal összekötött táborokat szervez, f.: igény szerint csoportok és egyének számára a csöndes munka, az elvonulás, vagy a lelkigyakorlat lehetőségét biztosítja., g.: munkáját a Katolikus Egyház szociális enciklikáinak és körleveleinek szellemében végzi, a tapasztalatokat az egyházi szervekkel összehangolja, a néppel megismerteti. h.: az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 2./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

A Falusi Óvoda Gyermekeiért (549/2004)

(intézményi,oktatási)

2941 Ács, Óvodaköz 2.
képviselő: Vargáné Vasvári Klára elnök
Hozzájárulás az óvodai nevelés színvonalának emeléséhez, a gyermekek képzésének fejlesztéséhez. ... >>

A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Kelemenné Dr. Szondi Emese
nevelés, oktatás segítése, különösen: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az ideben nyelv és informatika tanulás elősegítése, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása, a nehéz körülmények között élő jól tanuló diákok segítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A "Fej-, Nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Hold u. 5/a.
képviselő: Dr. Tompos Tamás
Támogatja a fej-, nyakdaganatos betegségek korai felismerésére irányuló egészségügyi képzést, segítséget nyújt a fej-, nyakdaganatos betegek ellátásához szükséges műtőfelszerelések beszerzéséhez, az ezen területen dolgozó orvosok részére anyagi támogatást nyújt az új műtéti technikák elsajátítását célzó szakmai továbbképzéseken történő részvételhez, támogatja a fej-, nyakbetegséggel kapcsolatos tudományos rendezvények Győr-Moson-Sopron Megyében történő szervezését. A poszoperatív szakba került betegek beszédfejlesztése és a társadalomba történő visszailleszkedése érdekében egyéni, illetve csoportterápiás foglalkozásokhoz az azt végző szakemberek munkájának anyagi fedezetét részben biztosítja, és a munka megszervezéséhez tárgyi ... >>

"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Bucsi László kur. elnöke
Anyagi támogatás orvosok képzéséhez, műtétek finanszírozása. ... >>

A fejlesztő környezetért

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 6.
képviselő: Kenéz Ferencné
A tartalmában és módszereiben megújuló iskolában szüntelenül gaz- dagodjon az iskolai közösség munkáját, fejlődését és felfrissülé- sét szolgáló tárgyi környezet. ... >>

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

A Fejlődés Művészete Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, Tatai út 118/ a.
képviselő: Jámbor Józsefné
Különösen Budapest XIII., XVII. és XVIII. kerülete lakosainak se- gítése az egészség megőrzése, a rehabilitáció, a személyiség-fej- lesztés, a drogmegelőzés területén. Az idősek ellátásában, a drog- megelőzésben dolgozók, a pedagógusok szakirányú képzésének előse- gítése és támogatása. Az egészséges táplálkozásra és életre neve- lés , oktatás, az egészségileg hátrányos helyzetben lévők lelki és fizikai rehabilitációja. ... >>

A Fejlődésért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Gábor Áron utca 33.
képviselő: elnök Bakó Béla
A Tamási kistérség fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok előkészítése, monitoring feladat ellátása.
- A Tamási kistérség és lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, oktatási, környezet-, gyermek-, család és műemlékvédelmik építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
- A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
- A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
- Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fejlesztési célok összehangolásában, a források biztosításában. ... >>

A Fejlődő Demokráciáért és a Nemzetközi Biztonságért Alapítvány

(oktatási)

1014 Budapest, Úri u. 25. I/1.
képviselő: Gorka Sebestyén
Az alapítvány célja tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése a közép- és kelet európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro-atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára és demokratikus fejlődésére, valamint a kutatásokban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a vizsgálata, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja utca 13.
képviselő: elnök Tari József
A FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR működésének segítése. A zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. A fúvószenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Az utánpótlás nevelésében, oktatásában anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával való szerepvállalás. A hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal való kapcsolattartás, a bányászünnepek megtartásában, a bányászhagyományok ápolásában való részvétel. A menzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában való közreműködés. ... >>

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület (FFE)

(oktatási)

1117 Budapest, Baranyai u. 20. V.4.
képviselő: Pordány Sarolta
a felnőttképzés minőségi fejlesztése, a felnőttképzés elméletének és módszertanának fejlesztése, kísérleti projektek kezdeményezése az új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása céljából: - a felnőttképzés új tudományos eredményeinek közzététele, hazai megismertetése, - az EU tagországok közötti felnőttképzés együttműködésének erősítése, - a nemzetközi felnőttképzési együttműködések előmozdítása valamennyi kontinensre kiterjedően: - az élethosszig tartó tanulás nemzetközi tapasztalatainak közvetítése, - a hazai felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése
- ifjúkorúak és fiatal felnőttek tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- időskorúak tudományos munkájának, ismeretszerzésének, tanulási és készségfejlesztési alkalmainak, szakmai csereprogramjainak elősegítése és támogatása,
- tudományos kutatások végzése a neveléstudomány területén a felnőttkori tanulás előmozdítása érdekében,
- a felnőttképzés területén végzett kiemelkedő egyéni teljesítmények elismerése és közzététele,
- A Felnőttképzés Fejlesztéséért Díj elismerés odaítélése ... >>

A Felnövekvő Nemzedékért 96 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4722 Nyírmeggyes, Petőfi út 6.
képviselő: Tóth László Kálmán a kuratórium elnöke
Az iskolai és óvodai nevelés, oktatás nyínvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása, gyermekrendezvények támogatása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kultúrális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Dr. Gulyás András kuratóriumi elnök
Felső-Bácska térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészetoktatási intézmény léterehozása és működtetése. - Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. - Népi kismesterségek támogatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal