Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
3. oldal

A bicskei József Attila Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
képviselő: Balla Hajnal kuratóriumi elnök
A bicskei József Attila Általános Iskola intézményének, az iskola tanulóinak és pedagógusainak, az intézmény szakmai munkájának segítése és támogatása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A Biztonságos Járművezetésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

2235 Mende, Dózsa Gy. út 54.
képviselő: Ács Péter Zoltán önállóan, Paku Róbert elnök önállóan
A közúti közlekedés biztonságának növelése azáltal, hogy megfelelő társadalmi felvilágosítással, a társadalmi összefogás építésével, a közlekedés biztonságát biztosító hatóságokkal való társadalmi párbeszéd és együttműködés eredményessége növelésével, a közlekedés biztonságot szolgáló oktatások és egyéb tájékoztató programok szervezésével csökkentse a közlekedés körében a megfelelő járművezetési készségek hiányában való gépjárművezetés és általában a közlekedés társadalmi kockázatait. ... >>

"A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT" Közhasznú Egyesület

(oktatási)

5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30.
képviselő: Eke Julianna
A közlekedés biztonságának javítása, vezetéselméleti és gyakorlati bemutatók, közlekedésbiztonsági előadások szervezése, közlekedési versenyek, KRESZ-ismereti vetélkedők lebonyolítása. ... >>

A Bocskai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4130 Derecske, Szováti u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Békésiné Kiss Gabriella
A Bocskai Általános Iskola egyéni arculata, sajátos adottságai ki- alakításának támogatása, a továbbtanulásra való színvonalas fel- készítés elősegítése, a tanulók tehetsége kibontakoztatását szol- gáló feltételek bővítése, a kiemelkedően tehetséges tanulók támo- gatása, az alapítók által javasolt, az oktató-nevelő munkával összefüggő konkrét feladatok megoldása. ... >>

a Bodrogolaszi Községben tanuló gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3943 Bodrogolaszi, Rákóczi u.1.
képviselő: Janik Kálmán
A Bodrogolaszi Községben tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tehetséggondozása, tanulmányi versenyek előkészítésének, lebonyolításának segítése a községben, táborozások,tanulmányi kirándulások támogatása. Tehetséggondozást szolgáló könyvtár létrehozása, számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatása az általános iskolában. Diákszin,játszás támogatása. Egészséges életmódra felkészítés programok támogatása, elterjesztése, környezetvédelmi fejlesztése, környezetbarát szemlélet kialakulását elősegítő programok támogatása, iskolai környezet esztétikai fejlődésének segítése. ... >>

" A BOGÁCSI ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT " Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

3412 Bogács, Alkotmány u.54.
képviselő: Szerencsi Miklósné
az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás keretén belül a 6-16 éves korú gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása. Az egészséges életmód kialakításának segítése. ... >>

A Bokodi Fő úti óvodáért Alapitvány (52093/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2855 Bokod, Fő u. 47/a.
képviselő: Kis Csaba
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, sport területén közhasznú szervezet. ... >>

A Boldog Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

5435 Martfű, Május 1. út 2.
képviselő: elnök Szikszainé Angyal Mária Katalin
az iskola tanulóinak testi és szellemi fejlődésének gyarapítása ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Boldog Gyermekkorért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Hajó u. 1.
képviselő: Madarászné Füredi Melitta, Pető Éva, Szemán Józsefné, Szépné Csizmadia Izebella titkár, Terdikné Szerencsi Katalin elnök ... >>

A Boldog Iskolásévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Dob 85.
képviselő: Győri Sándorné
Az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

A Bólyai János Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4032 Debrecen, Bólyai u. 29.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Minden olyan iskolai rendezvény támogatása, amely segíti az oktató-nevelő munkát, továbbá elősegíti a munka tárgyi feltételeinek megteremtését. ... >>

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

"A bőcsi gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3574 Bőcs, Munkácsy M. u. 7.
képviselő: Nádasi Ildikó
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a bőcsi általános iskolás gyermekek színvonalasabb és választékosabb szabadidős programjainak megszervezéséhez anyagi és szellemi segítséget nyújt, vállalja a szervezett kulturális programok patronálását. Az alapítvány távlati célként megfogalmazza, hogy segíti az anyagi támogatásra szoruló és továbbtanuló tehetséges bőcsi diákokat a továbbtanulás ideje alatt évi egyszeri juttatás vagy ösztöndíj formájában. Az alapítvány célul tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a tartós betegségben szenvedő bőcsi gyermekek számára rendszeres gyógykezelésük és mindennapi életük megkönnyítésének céljából. ... >>

A Bőrgyógyászati Haladásért Szeged

(egészségügyi,oktatási)

6720 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr. Varga Gyula a kuratórium tagja, Dr.Széll Márta a kuratórium tagja
A bőrgyógyászati betegségben szenvedő korszerű vizsgálatának, kezelésének elősegítése, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinika munkatársainak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

A Bucsai Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor - Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5527 Bucsa, Kossuth L. tér 9.
képviselő: Orosné Berényi Mária
Támogatást nyújtani az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

A Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.
képviselő: Heimné dr. Gáll Bernadett elnök
Gyermekek javát szolgáló oktató,- fejlesztő-, és nevelőmunka lehetőségeinek kiszélesítése, új fejlesztő, koordinációt javító programok gyakorlati bevezetése, kiemelt figyelmet fordítani a gyermekek testi egészségének megőrzésére a testmozgás, játék révén, gyermekek sportolásának, táboroztatásának anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

"A bulgárföldi óvodás gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Fazola H. u. 4.
képviselő: elnök Balázsné Kabai Judit
Miskolc, Fazola H. úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglakozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése. ... >>

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A bükkszenterzsébeti óvodás gyermekekért és óvodájukért alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3257 Bükkszenterzsébet, Hársfa utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Andrásné
Az óvodai egészséges és biztonságos nevelés támogatása és az óvodai eszközök fejlesztésének támogatása. ... >>

A CEGLÉDI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Táncsics M. u. 2. 2.lh. 1/4.
képviselő: Jakab János ( elnök )
Rövidtávon, tüneti szinten, a Cegléd Városában és kistérségében élő hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációs problémái végre átfogóan feltárásra kerüljenek. Az alapítvány gyakorlati segítséget kíván nyújtani az elmaradott, szegregációs problémákkal küzdő roma kisebbségű lakosság napi életviteli problémáinak kezelésében. Hosszú távú célja az, hogy Cegléd Városban és annak kistérségi szintű vonzáskörzetében felmerülő, roma kisebbséget halmozottan érintő, egyértelműen negatív szociológiai töltettel bíró társadalmi hatásokat tényszerűen feltárja, és lehetőségeihez mérten, mint szervezet katalizátor jellegű szerepet töltsön a diszkriminációs folyamatok tekintetében. Az alapítvány hosszú távon a helyi integrációs problémák feltárása után gyakorlati eszközökkel igyekszik majd segíteni a hátrányos helyzetű roma kisebbség felzárkóztatását a többségi társadalomhoz, elsősorban az oktatás, a munkavállalás, a bűnmegelőzés, a lakhatás és gyermeknevelés területén. Az alapítvány hosszú távú célkitűzései közé tartozik a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatásán keresztül a város és térségének élhetőbbé tétele is. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

A Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7161 Cikó, Iskola tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Walterné Nagy Erika Adrienn
Az iskolai tehetséggondozó szakkörök bővítése, a továbbtanulók elhelyezésének elősegítése, nyelvvizsgára való felkészítés, versenyek, kirándulások szervezése és anyagi segítése. ... >>

A Család Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4836 Lónya, Rákóczi u. 34.
képviselő: Barta János elnök
A családok testi, lelki egészségének védelmére és a családorvos képzés támogatására. A tudományos kutatás, oktatás támogatása. Pályázati rendszerben a célok megvalósítására pályázati kiírás. A nehéz anyagi helyzetben lévő betegek, családok támogatása. ... >>

"A CSALÁDI NAPKÖZIS GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9400 Sopron, Hegyhát u. 8.
képviselő: Hegyiné Zergényi Rita
Az alapítvány elsődleges célja 1 és 14 év közötti gyermekek számára egész napos, illetve tanítás utáni felügyelet és ellátás biztosítása egy olyan környezetben, amely - az intézményi rendszertől eltérően - egy nagycsalád életét modellezve, minden gyermek egyéni gényeit, képességeit messzemenőkig figyelmbe veszi, lehetővé teszi a személyes gondoskodást és az egyénre szabott foglalkoztatást szakképzett nevelők segítségével. ... >>

A Családi Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orló u. 11-15. fszt./1.
képviselő: Csizmadia Ferencné
Hátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelésének támogatása, Családpedagógiai Módszerteni Központ létrehozása és működtetése. ... >>

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

"A Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Kossuth L. út 11.
képviselő: Tarsolyné Németh Ildikó
Az iskolai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a diákok személyiségének, képességeinek fejlesztése, az ismeretterjesztés segítése. ... >>

A Csátaljai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6523 Csátalja, Kossuth u. 1.
képviselő: Dr. Klemm Mária elnök
A csátalja általános iskolában történő oktatás tárgyi, technikai feltéeleinek javítása a diákprogramok eseményeinek gazdagítása. Kultura értékeinek megismertetése. ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A csend hangjai a Sziklai Magán Zeneiskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

2200 Monor, Petőfi u.31.sz.
képviselő: Nyeste László elnök
A Sziklai Magán Zeneiskola oktatási munkájának támogatása. ... >>

A Csend Világa Fekete-Fehér Kockákon Alapítvány

(sport,oktatási)

1055 Budapest, Néphadsereg 10.
képviselő: Barta Gyuláné
A hallássérültek sakkozása szinvonalának emelése, a fiatal magyar sakktehetségek felkutatása, oktatása, versenyeztetése és menedzselése a hallássérültek között. ... >>

A csépai iskolásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

Csépa, Béke u.118/b.
képviselő: Pintér Lászlóné ... >>

A Csepregi Ház Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gutenberg utca 15.
képviselő: elnök Nagy Mihályné
A Csepregi Ház családi napköziben ellátásban részesülő gyermekek számára színvonalas játéktér kialakítása, gyermekek nevelése, képességfejlesztés. ... >>

A Csepregi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9735 Csepreg, Nádasdy u. undefined 15.
képviselő: * Nincs adat *, Szondi Sándorné ... >>

A Csereháti Romákért és a Nagycsaládosokért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3786 Hegymeg, Kossuth út 4.
képviselő: Mogyoró Katalin
A Csereháti települések közösségi életének fejlesztése, kultúrájának megtartatása, a meglévő de nem ismert értékek feltárása, különösen a közösségfejlesztés eszközeinek használatával. A Csereháti települések hátrányos települések hátrányos helyzetű lakói közötti együttműködés és szolidaritás és az önsegítés kialakítása. Kor, nem, iskolai végzettség és egyéb okok miatt hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének biztosítása. Kulturális rendezvények, programok létrehozása, szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzése, foglalkoztatása, célzott programok megvalósítása. Információáramlás, nyilvánosság megteremtése és biztosítása. Hagyományosan szabadidős és nem versenyszerű sport tevékenységek támogatása. A háztáji mezőgazdaság felelevenítése, népszerűsítése, ilyen irályú képzések szervezése. ... >>

A Cserépfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3413 Cserépfalu, Kossuth u.125.
képviselő: Dózsa László
Oktatási programok létrehozása, fejlesztése, tanfolyamok támogatása, otatási eszközök beszerzése. A gyermekek tanulmányi, sport, kultúrális és művelődési tevékenységének támogatása. Honismereti, turisztikai, környezetvédelmi, hagyományőrzési programok támogatása. ... >>

A Cserépfalui Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3413 Cserépfalu, Kossuth u. 103.
képviselő: Dr.Kosik Lajos
Támogassa a cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumi ünnepségeit, a templom felújítását, külső és belső tatarozását. 1. A cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumára elvégzett felújítási munkákkal megszépített templom állagának fenntartását támogassa, illetve a továbbiakban elvégzendő templomi orgona felújításához, illetve a templom berendezéseinek felújításához is folyamatos támogatást nyújtson. 2. Az egyházközség templomán kívűl valamennyi egyházközségi ingatlan felújítását és állagának fenntartását támogassa. 3. A hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berendezések beszerzése, vásárlása, azok állagának, működőképességének megóvása. 4. Külömböző egyházi ünnepek méltó megünneplésére ünnepségek szervezése, illetve támogatása, külömböző gyülekezeti rendezvények szervezése és támogatása. 5. Az Alapítvány célul tűzi ki a gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítését, illetve a hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzését. A hitoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok részére táboroztatási lehetőség biztosítása, ahol a fiatalok az őket érintő, hitélettel kapcsolatos kérdésekre, problémákra a közösségi együttlétek során kaphatnak választ. 6. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, megfelelő szintű iskoláztatásukban történő segítségnyújtás. 7. Az Az egyházközségben egyházi ifjúsági centrum létrehozása, illetve működtetése, amely centrumot az itt élő és az egyházközségbe látogató fiatalok bármikor felkereshetik. 8. Az ifjúsági, illetve a felnőtt sport támogatása. Gyermekek és felnőttek egyaránt külömböző sportrendezvényeket, illetve kirándulásokat szervezzen, továbbá ilyen események létrehozásához támogatást nyújtson. 9. A község idegenforgalmának fellendítéséhez támogatást nyújtson és szorgalmazza, hogy a községbe látogató túristák az egyházközség hitéletével is megismerkedhessenek. 10. Az idősek szociális támogatása, gondozása, hitéletükben történő megerősítése. Az idősekkel és hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munka, kultúrális munka, betegségmegelőzö és gyógyító munka támogatása. A munkanélküliek, valamint a csökkent munkaképességű emberek segítése hitük megerősítésével és egyéb támogatás nyújtásával. 11.Az iszákos és drogos emberek mentése, életük helyes útra terelése, hitükben történő megerősítés útján, valamint ezen betegségek megelőzésében való hatékony közreműködés. 12.Szolgálni a külömböző kultúrális, művészeti, gyermek és ifjúságvédelmi, valamint tudományos célkitűzések megvalósítását. 13.Külömböző, hitélettel, vallással kapcsolatos konferenciák szervezése, azok lebonyolítása, illetve támogatása. 14. Bármely karitatív cél megvalósításához támogatás kíván nyújtani, amely cél a vallással és hitélettel összeegyeztethető. 15. A határon túli magyarságot a hitélrtükön keresztűl öszefogni. A menekültek megsegítése és támogatása. 16.Külömböző, az egyházközségről, a hitéletről szóló brosúrák, prospektusok, hitmélyítő iratok, tudományos munkák létrehozása, kiadása, illetve kiadásuk támogatása. ... >>

A Cseresznyési Integrált Óvodáért Alapítvány a sérült gyermekek beilleszkedésének elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Cseresznyés puszta 30.
képviselő: Molnár Józsefné, Törökné Kovács Márta
a sérült gyermekek és családjaik segítése ... >>

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Csermely utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Csermely 8.
képviselő: Balaskó Zsófia, Fogarasi Szilvia sz. Molnár Szilvia, Raukó Zsuzsanna
A Csermely utcai óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése. ... >>

"A Csókakői Általános Iskoláért" alapítvány

(intézményi,oktatási)

8074 Csókakő, Petőfi u. 5.
képviselő: Ábele Mártonné kuratórium elnöke
A Csókakői Általános Iskola gyermek és ifjúsági közösségei működésének támogatása az alapító okiratban írt rendelkezés szerint. ... >>

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Gulyás Éva
A Magyarországon (elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban) olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).
Külföldi illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Tagozaton tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.
Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére. ... >>

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: Dr. Salamon Ágnes, Erdei András kur. tag
A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanárainak és tanulóinak kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása. ... >>

" A Csokonay úti Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Csokonay u.1.
képviselő: Erdei Jánosné elnök
A Kazincbarcika, Csokonay úti Óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlesztése, segítése, az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel öszzefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, a szűkebb, tágabb környezet értékeinek megismertetése, gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási tevékenység folytatása. ... >>

A Csoportos Zeneoktatásért Egyesület

(oktatási)

9700 Szombathely, Ady tér undefined 5
képviselő: Várhelyi Zoltán ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal