Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
2. oldal

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

614. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola Diák Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 23.
képviselő: Varga Sándor elnök
Az adott intézmény nevelő-oktató munkájával összhangban tagjainak renszeres helyi - intézményen belüli, intézmények között - játék, turisztikai versenylehetőségek szervezése. ... >>

" 750 év, Cserépfalu " Alapítvány.

(oktatási)

3413 Cserépfalu, Kossuth u. 125.
képviselő: Virág Tiborné
Felsőoktatásban résztvevő cserépfalui tanulók támogatása, annak érdekében, hogy a szülók anyagi helyzete egyetlen esetben sem legyen akadálya a továbbtanulásnak, értve alatta a tanuló intézménye által támogatott külföldi felsófokú tanintézetet is. ... >>

8 Palóc Mikrotérségi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3127 Kazár, Tanács út 1.
képviselő: Molnár Katalin
Az alapító önkormányzatok közigazgatási határai által körülhatárolt mikrotérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, közös pályázatok készítése, az infrastruktúrális fejlesztések, a kulturális, oktatási, népművészeti, helytörténeti, környezetvédelmi tárgykörben. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése, foglalkoztatása, e tárgykörhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A 100 éves Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.
képviselő: Wennesz József Károly
A jánossomorjai 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalu támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenyégükben, amely a szinvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti. ... >>

A 100 éves óvodánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u 4. sz.
képviselő: Narancsik Sándorné
Óvodai oktatási feltételek fejlesztése, új programok bevezetése, a nyelvi okta- tás beindítása. ... >>

"A 670 éves Sajószöged Községért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

Sajószöged, Ady E. u. 71.
képviselő: Albecz Mihály
A 670 éves Sajószöged község múltjának kutatása, kulturális, sport művészeti hagyományainak ápolása, megőrzése. Általában a Sajószögeden élő és a községhez kötődő személyek szellemi komfortérzetét növelni, az ön szerveződő civilszervezetek, személyek támogatása, így különösen: - közművelődési rendezvények, csoportok, - sportegyesület, sportrendezvények, - az egészségügyi alapellátás, a gyermekjóléti tevékenység, az egészséges életmódra nevelés, - a helyi művészeti, tudományos tevékenység, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű fiatalok, - az ifjúsági fúvószenekar támogatása. ... >>

"A B.A.Z. megyei élelmiszergazdaságért és az egészséges táplálkozásért Alapítvány

(oktatási)

3529 Miskolc, Eötvös utca 5 I/4
képviselő: Molnár János
B-A-Z megyében elősegítse az élelmiszergazdaság és az abban dolgozók szakmai fejlődését, továbbá a valóban egészséges táplálkozás tudományos kutatásának támogatása mellett hozzájáruljon e táplálkozási forma mind szélesebb körű megismertetéséhez és a tudományos kutatás eredményeinek az élelmiszergazdaságban való felhasználásához.
Céljának tekinti továbbá, hogy az élelmiszerbiztonság megerősödjön, e körben segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, illetve közvetlenül a fogyasztóknak kifogásaik elintézésében a jogaikról való felvilágosítással.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
tudományos tevékenység, kutatás
fogyasztóvédelem ... >>

"A Babócsai Tanulókért és Iskoláért"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7584 Babócsa, Rákóczi utca 3.
képviselő: Radicsné Kálsecz Adrienne
A tehetséges tanulók képességeinek jobb kibontakoztatása. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása. Iskolán kívüli nevelési programok megvalósítása. Részvétel lehetősége a tanulmányi kirándulásokon. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges taneszközök bővítése. Segélyezni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. Pályázatok lehetőségeinek kihasználása. Jótékony célú rendezvények tartása. ... >>

A Bagodi Iskolai Sportolásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8992 Bagod, Kossuth út 15.
képviselő: Kasz Ferenc
Támogatást nyújtani a bagodi tornaterem felépítéséhez, az iskola diák- és tömegsport céljait megvalósító tevékenységhez. ... >>

A Bajcsy úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8.
képviselő: elnök: Felföldyné Lévai Mária
A Bajcsy úti óvoda működésének minőségi fejlesztése, az óvodai nevelés, oktatás javítását célzó programok támogatása. ... >>

A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Bak, Rózsa u. 37.
képviselő: Balazsicz János, Baloghné Bacsa Ibolya, Simon Ervin ... >>

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Bajkai János Ferenc elnök, Jánszky Lajos László alelnök, Léber Ferenc alelnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

A Balassagyarmati Petőfi Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Petőfi Sándor ut
képviselő: Békési Jánosné, Dr. Oravecz Lajosné, Fenyőházi M-né, Szeghalmi Gyula ... >>

A Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 30.
képviselő: Kálóczi Kálmán képviselő
Az Alapítvány széleskörű, a szakmai közvéleményés a döntéshozók, valamint az érintett térségek lakossága körében végzett tudományos, ismeretterjesztő, marketing jellegű tevékenységek révén kívánja elérni, hogy a Világörökség Magyar Várományosi Listán szereplő " A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó /Kultúrtáj/ felvételt nyerjen a Világörökség listájára. ... >>

A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
képviselő: Major Piroska Sarolta
A Balatonboglári Árpád u.5.sz. Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, fejlesztése. ... >>

A Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8171 Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 27.
képviselő: Tóth Lajos Péter képviselő
Az alapítvány célja, hogy az Irányítástechnikai Szakközépiskola és 303.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, illetve annak tanműhelyeiben és kollégiumában folyó oktató-nevelőmunka színvonalát emelje, korszerű eszközökkel segítse az intézményt. ... >>

A BALATONKERESZTÚRI ISKOLÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. utca 52.
képviselő: elnök Matusik Jenő Csabáné
A magasabb szintű oktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, új oktatási segédeszközök, gépek, berendezések biztosítása, modern oktatási eljárások bevezetése, az oktatás tárgyi körülményeinek javítása, tudományos kiadványok beszerzése. A tanulók képességeinek szélesebb körü kifejtése tárgyi feltételeinek megteremtése, az iskolán kívüli tanulmányi versenyeken való részvétel. ... >>

"A baleseti sebészeti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád utca 126.
képviselő: elnök Dr.Zágh István, kuratóriumi tag Dr.Gergely Péter
A magyar baleseti sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, orvosi műszerek biztosítása, előadások, konzultációk szervezése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a baleseti sebészettel foglalkozó orvosok szakmai továbbképzésének finanszírozása. A Károlyi Sándor Kórház Baleseti Sebészeti Osztály infrasruktúrájának modernizálása és bővítése különböző pályázatokon való részvétel útján. A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosának: a IV. ker. Önkormányzat által nyújtott támogatások kiegészítése és bővítése. ... >>

A BALETT KULTURÁÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Tímár utca 37.
képviselő: Feketéné Kun Ildikó a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Tehetséges gyermekek kiválasztása, a balett együttesbe való bekerülésüknek elősegítése, az együttes tevékenységének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Balkányi Általános Iskola és Diákotthon Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4233 Balkány, Kossuth utca 5.
képviselő: Maduráné Bíró Ágnes
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ennek keretében: az iskola oktató-nevelő tevékenységének javítása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, a tanulmányi versenyek költségeinek átvállalása, rendezvények lebonyolításának segítése, kirándulások, sportversenyek támogatása, az iskola hírnevét gazdagítók megbecsülésének elősegítése. ... >>

A Balmazújvárosi Szigetkert Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.
képviselő: a kuratórium elnöke Pál Csabáné, a kuratórium tagja Bojtorné Huszár Mária, a kuratórium tagja Posta Erzsébet
a balmazújvárosi Szigetkert Óvodába járó gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása ... >>

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A BARACSKAI GYERMEKEKÉRT - EGYÜTT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

2471 Baracska, Templom u. 19.
képviselő: Kiss Tamásné kuratórium elnöke
A gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Továbbá az alapító okiratban ... >>

A BARACSKAI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2471 Baracska, Fehérvári u. 40/b.
képviselő: Kovács Tamásné kuratóriumi elnök
A Szent László Regionális Óvoda Baracskai Tagóvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység eszközrendszerének bővítése, felújítása. A gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása (gyermekeket kiszolgáló bútorzat korszerűsítése, óvodai helyiségek korszerűsítése, felújítása).
Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az egészséges életmód szokás-átalakító tevékenységének segítése, az ismeretszerzési lehetőségek, a megismerési folyamatok fejlesztése, kreativitásuk, aktivitásuk támogatása, a különböző fejlődési területekre ható, azt támogató, segítő tevékenységek széles körű lehetőségeinek biztosítása, figyelembe véve a gyermekek igényét, életkori sajátosságaikat. Szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, érzékelést fejlesztő, utánzást, szerepjátszást segítő készség és képességfejlesztő játékok, logikai készségeket, számalapismereteket, fogalmakat, megismerési folyamatokat elősegítő játékok, eszközök vásárlása, nevelési, fejlesztési programba beépítése, folyamatos alkalmazása.
Családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése (családi délután, játszóház, ünnepek szervezése, megrendezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. A szakmai innováció támogatása, az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása.
Az alapítvány a tárgyi feltételek, az eszközrendszer bővítésével, fejlesztésével, szakirodalom, oktatási segédanyag beszerzésével lehetővé teszi az esztétikai, valamint a biztonságos közlekedésre nevelést. ... >>

A Barcsi "Deák Ferenc Általános Iskola a Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7570 Barcs, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Nagy István Zoltánné
A barcsi Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése a tehetséggondozás támogatásával, az oktató-nevelő munka feltételeinek javításával, az eredmények elismerésével, a nyelvoktatás támogatásával. ... >>

"A Baross Gábor Szakközépiskola Ifjúságáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.
képviselő: elnök Benedekné Túróczi Katalin, Heteyné Bálint Ildikó titkár
Kizárólagosan a Baross Gábor Szakközépiskola tanulóinak támogatása az alábbiak szerint: - az oktatás és képzés anyagi-, technikai feltételeinek javítása, - az iskola és más kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, - a versenyek, a vetélkedők szervezéséhez, a nyertesek díjazásához való hozzájárulás, - a honi és külföldi diákkapcsolatok kiépítésének segítése (pl.kiutazáshoz, vendéglátáshoz támogatás), a diákok nyelvtanulásának ösztönzése, - a diákok számára kiírt pályamunkák díjazása, - kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása. ... >>

A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7627 Pécs, Bártfa utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné sz. Balázs Edit Blanka, kurtóriumi titkár Nagy Zsuzsanna
a Pécs, Bártfa utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés, az ezzel összefüggő tevékenységek, események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Bartók Béla úti Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Bartók Béla u. 7/a.
képviselő: Dr. Mikola Erzsébet kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszer-zése, költségeinek, fogyóeszközök pót- lása, költségeinek, egyéb óvodai műkö- dési költségek, gyermeknap, Mikulás, karácsony finanszírozása. ... >>

A Báthorys Gyermekekért Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Halle u. 10.
képviselő: Kobánné Horváth Éva képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.Szociális célú támogatások. A tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos költségek térítése. ... >>

A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
képviselő: Dobozi Emilia, Roczkóv Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása, az intézményben végzett diákok szerb legalább középfokú nyelvvizsgájának 50%-ban történő anyagi támogatása. Intézmény állagának megóvása, rendezvények eseti és részleges költségviselése. ... >>

A Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi út 54.
képviselő: Roczkov Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása ösztöndíj, eseti támogatás formájában, kizárólagosan felsőfokú oktatási intézmények hallgatói támogatásával. ... >>

"A Béke Utcai Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Mosonmagyaróvár, Béke u. 46.
képviselő: Graflné Rikker Marianna
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

A Békés Megyei Ortopédiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Dr. Tóth János
Az ortopédiai ellátásra szoruló betegek gyógyításához szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók tudományos tevékenységének támogatása. Pályázatok kiírása és támogatása a ... >>

A Békési Fürdőért Közalapítvány

(oktatási)

5630 Békés, Petőfi u. 2.
képviselő: elnök Dr. Csiby Miklós
Békés városában élő emberek testi és higiéniai fejlődésének támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosítása és az úszásoktatás fejlesztése. ... >>

A békési "KORONA ÚTI ÓVODA GYERMEKEIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Korona u. 1.
képviselő: Maczikné Horváth Annamária kuratóriumi elnök
Az ovodába járó gyerekek egészséges életmódra történő nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése,az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek ovodai nevelésének megsegítése ... >>

A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Ótemető utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Imréné
Az Ótemető úti óvodába járó gyermekek egyéni személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása. Az óvodai játékeszközök, sporteszközök bővítése, fejlesztése. Óvodai kirándulások szervezése, költségeinek támogatása. Családi teadélutánok, vetélkedők, összejövetelek szervezése. Évente 2 óvónő szakmai tanfolyamának költségtérítése. ... >>

A Belváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási)

1153 Budapest, Beller Imre utak 34.
képviselő: Bolla Zsolt
A fővárosi V-VI-VII. kerület tűzmegelőzési, tűzoltási feladatainak hatékonyabb ellátását elősegíteni, a tűzoltók szociális, oktatási ellátását támogatni. ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

"A Bercsényi úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.
képviselő: kuratórium elnöke Szabó Imréné
A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Hajdúhadház sajátos nevelési rendszerének támogatása. ... >>

A Beregszászi Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Vadász Zoltán
A Beregszászi kórház működésének beindítása, folyamatos működésének, gyógyszerellátásának támogatása, műszerpark, gyógyító berendezések beszerzésének támogatása, Szakemberek továbbképzése. ... >>

A Berkesdi Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7664 Berkesd, Alkotmány utca 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Farkas Csaba Árpádné, kuratóriumi titkár Nagy Tünde
A névben jelölt iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

A BESZÉDHIBÁS GYERMEKEKÉRT Alapítvány

(oktatási)

3526 Miskolc, Botond u.11.
képviselő: Beliczky Miklósné elnök
A beszédhibás gyermekek oktatásának elősegítése uj pedagógiai eszközök vásárlásával és a tudományos kutatás legújabb eredményeinek felhasználálával, az önkormányzat által ellátott feladattól elkülönülten. ... >>

A Beszélő Siketért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Cinkotai 125-137. (!)
képviselő: Kézdi Klára
Az óvodai, iskolai és diákotthoni nevelő-oktató munka színvonalasabbá tétele, feltételeinek javítása, a rászoruló tanulók támogatása. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár u. 3.
képviselő: Schulman Tiborné kuratórium elnöke
A Bicskei I. számú Általános Iskola tárgyi működési feltételei biztosításához hozzájárulás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal