Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
6. oldal

A kárpátaljai magyar művészet támogatásáért

(oktatási,kulturális)

1136 Budapest XIII., Balzac utca 8-10.alagsor 1.
képviselő: Elekes Lőrincz
A kárpátaljai magyar művészet színvonalának emelése, a magyarság kulturális értékeinek megbecsülése, a művészet erkölcsi, anyagi támogatása, a továbbképzés elősegítése. ... >>

A KASSAI SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZIVE TEMPLOMÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

Szikszó, Kossuth u.3.
képviselő: Dr. Mata István
Kassa város legújabb lakótelepi környezetben felépülő modern Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelendő temploma tervezési, építési munkálataiban való részvétel. Ennek érdekében adományok gyűjtése és kezelése, társadalmi munka és szakmunka szervezése, a templom építése anyagi feltételeinek biztosításában való közreműködés, vallási, kulturális és jótékonysági rendezvények szervezése, szükség szerinti vállalkozási tevékenység kifejlesztése, illetve a felépült templom és plébánia működéséhez való hozzájárulás ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Kéki Gyermekekért Alapítvány

(kulturális)

Kék, Rákóczi u. 2.
képviselő: Farkas Sándorné ... >>

A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4515 Kék, Rákóczi út 2.
képviselő: Nagy Lászlóné
A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének támogatása. Tanulmányi, sport, kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolítása, táborhely kialakításához történő segítségnyújtás, diákönkormányzat működésének elősegítése, a községi kulturális és közösségi rendezvények támogatása, községi kiadványok kiadása. Kulturális tevékenység. ... >>

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: Román Lászlóné, Tóth Albin (ellenőrző biz.elnöke)
Hátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Kertészszigeti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5526 Kertészsziget, Kossuth L. u. 18.
képviselő: Földi László
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, iskolai és szabadidős programok támogatása, tanulmányi és egyéb versenyek dijazása. ... >>

A Kertvárosi Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Aradi u. 10-12. undefined
képviselő: Egyházy Viktorné, Koncz Sándor
Az iskola oktatási színvonalának emelése a tanulók és szülök érdekében. Az alapítványi célok megvalósításához anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

A Kínai és a Magyar Gazdaság és Kereskedelem Fejlődését Elősegítő Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Rákóczi út 11. fszt./5.
képviselő: Chen Chong
A kínai és a magar gazdaság és kereskedelem elősegítése. ... >>

"A KIS CSILLAG IS CSILLAG" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 1.
képviselő: Marton László
Emléket állítani Szatmári Istvánnak , aki 1951-től 1998-ban bekövetkezett haláláig a Vígszínház társulatának művésze volt . Díj létesítése azzal a céllal, hogy a Vígszínházban, a Pest Színházban és a Stúdióban az évad legkiemelkedőbb epizód alakítása évről-évre elismerésben részesüljön. ... >>

"A Kistokaji Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3553 Kistokaj, Szabó L.u.51.
képviselő: Szekeresné Kiss Éva
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az isklai kultúrális és sportjellegű rendezvényeinek helyezettjei és szervezői támogatása. ... >>

A Kisvárdai Móricz Zs.Úti Óvoda a Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.
képviselő: Poncsák Andrásné
az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, kirándulás, gyermeknap szervezése, játék, szakkönyvvásárlás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Klasszikus Magyar Operettért Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Király u. 80. II.18.
képviselő: Bozsó József
A magyar operett klasszikus műveinek és több mint százéves játékhagyományainak autentikus megőrzése és továbbadása. ... >>

A KLTE Hallgatóiért Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Szentirmai Attila elnök ... >>

A Komlósi Szlovákokért - Za Komlosskych Slovákov - Alapítvány

(kulturális)

5940 Tótkomlós, Fő u. 1.
képviselő: Istvánné Racskó Anna
Elősegíteni a szlovák nyelv megőrzését, használatát, fejlesztését, segíteni a város szlovák hagyományainak ápolását, kulturális örökségének, valamint tárgyi és szellemi emlékeinek a megőrzését. Elősegíteni a szlovák nyelv megőrzését, használatát, fejlesztését, segíteni a város szlovák hagyományainak ápolását, kulturális örökségének, valamint tárgyi és szellemi emlékeinek a megőrzését. Erősíteni az alföldi szlovákok kapcsolatait egymással és az anyaországgal. Hirdetni a szlovák kultúra egységét és ugyanakkor az egymás mellett élő kultúrák egymást gazdagító hatását egymásra. Biztosítani és segíteni Tótkomlós hagyományain alapuló nemzetiségi és vallási toleranciát. ... >>

"A kónyi iskola diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9144 Kóny, Árpád u. 2.
képviselő: Turiné Németh Mária
A kónyi Körzeti Általános Iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket felkarolja, növelje az oktatásban résztvevő tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatás és ösztönzőrendszer alkalmazásával. ... >>

A Korszerű Adácsi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3292 Adács, Rákóczi út 20-24.
képviselő: kuratóriumi elnök Csontos Ildikó
Az Adácsi Általános Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, mely az oktatás színvonalás oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az európai szintű műveltség elérésére.E célt szolgálja a szakmai felszereltség javítása; az oktató - nevelő munka feltételeinek korszerűsítése; az idegennyelvi oktatás feltételeinek javítása; a hátrányos helyzetű diákok anyagi és tárgyi eszközökkel történő támogatása; számítástechnikai - informatikai alapképzés bevezetése; szakmai jellegű továbbképzések iskolán belüli megvalósítása. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5742 Elek, Szent István utca 4-6.
képviselő: elnök Nádor Mária
Az alapítvány céljaként többek között tenni kíván a hátrányos helyzetű vidéki tehetséges fiatalok támogatásáért, megyénk hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák képzési feltételeinek támogatásáért. A nyelvismeret, az idegennyelv ismerete és a szakmai kultúra fejlesztése. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért Alapítvány /Elek/

(oktatási,kulturális)

5742 Elek, Marx tér 4-6.
képviselő: Simon Mihály
Békés megye hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák (Thesaurus szótárban) képzési feltételeinek támogatása. Peda- gógusok külf.i cseregyakorl. támogatása ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

"A kótaji Általános Iskolás Gyermekekért" Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4482 Kótaj, Szent I. út 13.
képviselő: Kovalecz Gáborné
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb- az alapító okirat szerint ... >>

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Szent László tér 34.
képviselő: Szöllősi Csaba
A X. kerület alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása. ... >>

A Körmendi Református Egyházközségért Alapitvány

(kulturális)

9900 Körmend, Kossuth u. undefined 24
képviselő: elnök Ésik Tibor ... >>

"A Körömi Általános Iskolás Gyermekekért"Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3577 Köröm, Kossuth u.44.
képviselő: Guba József
A Körömi Általános iskolás gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek javítása. Ennek keretében: - hozzájárulás a tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javításához, - hozzájárulás a tanulók tanórán kívüli, nyári szünidei foglalkozásához, - az iskola nevelőinek, tanulóinak kiemelkedő teljesítményére ösztönözni, - kultúrális, szabadidő, diáksport rendezvények támogatása. ... >>

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület

(kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Brigád utca 62.
képviselő: elnök Máté János
A Szarvasi Kistérség civil társadalmi életének fejlesztése a lovas-csikós kultúra és hagyományok ápolása, valamint megőrzése révén. ... >>

A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Arany J. u. 16.
képviselő: Tasi Mária elnök
Támogatás nyújtása az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

A Körösök Völgye Vidékfejlesztéséért és Kulturájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

5624 Doboz-Szanazug, Remetei sor 35.
képviselő: Hurguly Attila
kulturális, művészeti, ismeretterjesztő, szabadidős, környezetvédelmi, településfejlesztési, jogvédő tevékenység ... >>

A Kőszegi Balog Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9730 Kőszeg, Deák F.u. undefined 6.
képviselő: Földesi János ... >>

"A Közép-Euróipai Unióért Alapítvány"

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Szekérné Dobszai Mariann
Az európai, különösen a közép-európai integrációs folyamatok elősegítése. Az integratív fejlődési irányok támogatása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, az önkormányzatok, az állampolgári kezdeményezések, az idegenforgalom, a kulturális élet, a környezetvédelem, az ifjúsági kapcsolatok, egyesületek, gazdasági szervezetek és oktatási intézmények szintjén. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: elnök Dr. Bessenyei Lajos, titkár Kántor Béla Péter
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének valamint színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen, elsősorban a számítvitel, a statisztika, és a pénzügytan tudományágának területén. E körben az alapító anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánja: - a publikációs tevékenységet, a tudományos eredmények széles körű megismertetésének és a dogmatikai szempontból megalapozott kutatási eredmények gyakorlati használatának elősegítése érdekében - a konferenciák szervezését illetőleg költségeit - szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezését illetőleg költségeit - a tudományos fokozatok szerzését - a hallgatói diákköri tevékenységét a tudományos oktatói utánpótlás színvonalas biztosítása érdekében - a tanulmányi illetőleg a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért, nyelvtudással rendelkező hallgatókat, - az oktatók, kutatók és hallgatók részvételét hazai és külföldi részképzéseken, továbbképzéseken, tanulmányutakon, konferenciákon a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítése érdekében - közreműködik vizsgák szervezésében, lebonyolításában - az idegen nyelvi ismeretek fejlesztését és továbbfejlesztését - a korszerű oktatáshoz, kutatáshoz az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez szükséges gépek, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök beszerzését, személyi feltételek biztosítását, - kiemelkedő eredményeket elért oktatók, kutatók, hallgatók anyagi és erkölcsi elismerését, ösztönzését - a hazai és nemzetközi üzleti intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztését, - diákhagyományok ápolását. ... >>

A Közjóért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2335 Taksony, Petőfi u.14.sz,.
képviselő: Hufnágel Béla
A magyar és a határon túli magyarság társadalmi, illetve egyéb szélesebb közösségi érdekeinek szolgálása, emberiességi érzésből fakadó támogatás nyújtása a rászorulók számára. ... >>

A Közösségi Kommunikációért Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, László u. 4.
képviselő: Szabóné Nagy Judit elnök ... >>

A kultúra és művészet szeretete Alapítvány

(kulturális)

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
képviselő: Szegediné Kupás Csilla elnök ... >>

A Kulturáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7964 Csányoszró, Szabadság utca 2.
képviselő: kuratóriumi tag-képviselő Dervár Zsuzsanna, kuratóriumi tag-képviselő Péczka Tiborné
A csányoszrói általános iskola pedagógiai programjában szereplő kulturális célok megvalósításának támogatása. ... >>

A Kultúrált Tiszalökért Közalapítvány

(kulturális)

Tiszalök, Kossuth u.140.
képviselő: Koszta Mihályné, Közhasznú szervezet ... >>

A Kunágotai Gyermekekért Közalapítvány

(sport,kulturális)

5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
képviselő: Gazdagné Gál Margit
A Kunágota Községben lakó gyermekek kulturális helyzetének javítása, sportéletének segítése. ... >>

A Kunhegyesi Református Templomért és Temetőért Alapitvány

(kulturális)

5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13
képviselő: Dr.Nagyné dr.Balogh Mária Erzsébet
kulturális tevékenység ... >>

A kurityáni általános iskolások esélyegyenlőséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3732 Kurityán, Kossuth út 79.
képviselő: Dulai Kálmánné
Ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére, kulturális örökség megőrzésére. Célja szerint kiemelten támogatja: - a kurityáni általános iskolai tanulók ószás tanulását, úszását; - a kulturális örökség megőrzése érdekében tanulmányi kirándulások alapítványi támogatását; - 6-14 éves korú tanulóik kulturális, sportéletének megélénkítését, versenyek támogatását; - tanulóik esélyegyenlőségének elősegítése - a tanulmányi versenyeken való résztvétel anyagi támogatásával. ... >>

A Kútmúzeum Fennmaradásáért Alapítvány

(kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 32.
képviselő: Röllig Pál elnök
Magyarország egyetlen kútmúzeumának kezelése, fenntartása, gazdálkodásának megszervezése, hírnevének öregbítése. ... >>

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

A Láma Dalai Zenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 6. III/22.
képviselő: Bíró Zoltán alelnök, Vereb János elnök
A Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar munkájának megismertetése a hazai közönséggel, elsősorban az élőzene közvetítése útján. Ingyenes kulturális programok, az Egyesület zenekara, a Láma Dalai Reggae-Ska Zenekar saját koncertjeinek szervezése, ezáltal a zenekar dalainak, saját szerzeményeinek megismertetése mind szélesebb körben. Az igényes hangszeres élőzene népszerűsítése a fiatalok körében. A hangszeres játék és a mai könnyűzenei irányzatok bemutatása, oktatása. Körzeti és országos szinten ismert és hallgatott rádiócsatornák rendszeresen játszott repertoárjába a Láma Dalai Reggae-Ska zenekar dalainak felvételre nyerése, interjúk útján a zenekar tagjainak és munkájának megismertetése a cél közönséggel, elsőként a fiatalsággal, de szélesebb rétegekkel is. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Látrányi Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8681 Látrány,
képviselő: Bizderiné Radnai Erzsébet
A Látrányban tanuló gyermekek oktatásának, anyagi, technikai feltételei javítása, nyelvtanulásának támogatása, iskolai, kultúrális, szabadidős programok, diáksportversenyek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal